תגית: אונר"א

לדברי עורך דין יוסי פוקס אין כמעט פליטים פלסטינים.

פליט הוא " תושב ותיק של המקום שממנו גורש" לפי החוק הבין לאומי , ומעמד פליט אינו ניתן בירושה. כלומר נכד של פליט פלסטיני שמחזיק במפתח לדלת הנכס של סביו, אינו מוכר כפליט בחוק הבין לאומי, אבל לפי אונר"א כן.

פלסטינים רבים היגרו לתחום המנדט הבריטי בין השנים 1946 עד 1948 , הם אינם תושבים ותיקים שראויים למעמד פליט אף אם נעקרו ב1948 או 1967.

אם ישראל לא תכיר בהגדרות של הפליטים הערבים של אונר"א אלא רק באלו של פליט  לפי החוק הבין לאומי , מכמה מליונים המספרים יצטמצמו לאלפים בודדים.
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/298619

אונר"א איבדה את עלה התאנה

14 חברי פרלמנט בקנדה דורשים להפסיק את התמיכה הקנדית באונר"א מאחר שהסוכנות נשלטת בפועל על ידי אנשי חמאס בעזה .
ספרי הלימוד של אונר"א עושים דמוניזציה לישראל ואינם קוראים בלגיטימציה של ישראל בניגוד להתחייבויות, ולמעשה קנדה אינה יכולה לדעת מה בפועל קרה לכספי הסיוע שהעבירה לאירגון כעת.
בנוסף, הוכח בצוק איתן שמוסדות האירגון שימשו כאתרי שיגור של רקטות וטילים לעבר ישראל.

כמו כן חברי הפרלמנט הקנדי מתכוונים להעביר את המידע לחברי פרלמנטים במדינות אחרות על מנת שישקלו את המשך תמיכתם הכספית באירגון הזה.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/635/345.html?hp=1&cat=666&loc=3

לא מדובר בעלה תאנה שמנסה להסתיר את חוסר הצדק… אלא עלה המייפל של קנדה מוצג בשיא תפארתו.

אונר"א הוא חלק מהבעיה ולא מהפיתרון

סוכנות הסיוע של האו"ם לפליטים הפלסטינים הוא חלק מהבעיה ולא חלק מהפיתרון לבעית הפליטים הפלסטינית.

הסיוע החיצוני שהוזרם למוזמביק למשל, הוביל לנזק כפי שניתן לקרוא בספר dead aid שחובר ע"י דמביסה מויו .

בסיכסוך הישראלי פלסטיני, הסיוע החיצוני הזה הגדיל את מספר הפליטים מכמה מאות אלפים למעל 6 מליון פליטים מ1948 ועד היום. למעשה הגוף הזה וההכרה של צאצאי המגורשים שיושבים וחיים במדינות אחרות כעת, מדינות ערב ומדינות המערב, מונע מהם את הרצון להיות אזרחי אותן מדינות שבהן הם גרים ובכך מעלה את מספר הפליטים , סוגיה נוקבת במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים ולכן מאריכה את הסיכסוך .

הסיוע הזה גם מאפשר לשלטון הפלסטיני לא להשקיע את הכסף הדרוש בחינוך או בבניית מוסדות ציבור כמו בתי חולים, מאחר שיש את המימון החיצוני הזה שיסגור את הפערים. הכלכלה הפלסטינית יכולה לדשדש, לא לצמוח אבל יש מי שיתן מענה לצרכים הקיומיים של הפלסטינים, הם לא ירעבו גם אם הם עניים מרודים. זה בדיוק מה שמאפשר לחמאס להקצות משאבים לייצור אמצעי תחמושת במקום לשיקום הרצועה, ואת התחושה של הפלסטינים שאין להם מה להפסיד אם יתמכו בחמאס .
עצם זה שנטל השיקום, העלויות הכלכליות יגיע מתרומות חיצוניות ולא מהכיס של אזרחי רצועת עזה או כלל הפלסטינים, ממזער את ההבנה של הפלסטינים שהטרור פוגע בהם ואת לקיחת האחריות של הפלסטינים על גורלם.

אונר"א שזוכה להכרה בין לאומית ותמיכת האו"ם, זוכה גם להגנה על מוסדותיו ברצועה מתוקף היותו מקום נירטלי לכאורה, אולם בפועל לא פועל על מנת להישאר מקום ניטרלי ומשטח מבני אונר"א שוגרו רקטות לכיוון ישראל, דהיינו אונר"א בפועל מגבה ומספק הגנה לפעילי טרור פלסטינים.

אונר"א בדוחותיו על מצב הרצועה גם מספק מידע חד צדדי שלרוב אינו מאומת, למשל מספר הבלתי מעורבים שנהרגו בצוק איתן.

מכל הסיבות הללו, חשוב לפרק את אונר"א ולהעביר את הטיפול בפליטים הפלסטינים לגוף שאחראי על הטיפול בכלל הפליטים שבעולם UNHCR,  או להגביל את פעילותו  של אונרא ברצועה. יתכן והכתבת תרומה של הכפלת הסכום שמושקע עבור כל פרוייקט יספיק.במצב שכזה, עבור כל תרומה של שקל או דולר שאונר"T נותן, הפלסטינים יצטרכו להעמיד שקל או דולר משלהם על מנת שהפרוייקט יקבל מימון, ומה שנבנה בכספי הפלסטינים ולא רק מתרומות חיצוניות יהרס.