שבועות – החג היפה ביותר

אראגורן הישראלי
אורחרשום מ :2003 /10 /18
0 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /25
ב -14:03

מובא בשלמותו מתוך אתר חופש –

www.hofesh.org.il

שבועות – החג היפה ביותר

בין שתי מגילות בתנ"ך

מאת יוסי שריד

חג השבועות הוא החג האהוב עלי. מכל חגי ישראל – זה החג שלי.

יום אחד, כאשר הייתי שר חינוך, התפרסם בשמי שאני לא סובל את חג הפורים. זה היה פרסום תמוה, כי הוא היה מקוטע, לא מנומק ומנותק מכל הקשר: מה פתאום קם שר חינוך בבוקר ודעתו לא נחה עליו, עד שהוא מודיע מה יחסו לחג זה או אחר? הפרסום נלקח מהרצאה שנתתי במסגרת "תיקון חצות" של שבועות, ומכל ההרצאה זה מה שנשאר: "שר החינוך לא אוהב את פורים". ומה שנשאר באמת היה מגוחך.

לעניין פורים נדרשתי רק כדי להבליט את חיבתי המיוחדת לשבועות, ואת שבועות קל לחבב, גם משום שהוא מסיים את ספירת העומר, ושוב אפשר להינשא, גם משום היותו "זמן מתן תורתנו" וגם חג הקציר וגם חג הביכורים, שמחות רבות אמיתיות חוברות להן יחדיו.

אבל, הסיבה העיקרית לאהבת השבועות היא המגילה השמורה לו – מגילת רות, שהיא בעיני החיבור המקראי היפה ביותר והנאצל, מקור קבוע ונובע להשראה טובה של יהדות מופלאה: לו היתה יהדותנו תמיד ברוח מגילת רות.
רות ובועז – ציור מאת ווטס

לעומתה – מגילת אסתר, השמורה לחג הפורים – היא בעייתית עד מאוד, ומאז שעמדתי על דעתי היא מקוממת אותי. אין מי שאיננו שמח בשמחת ההצלה שעמדה ליהודים מפני תוכניות ההשמדה של המן הרשע ואין מי שאיננו שמח בנפול המן, בזכותם של מרדכי ואסתר.

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר", וכולנו מוכנים בחפץ לב להשתתף באורה ובשמחה עד עצם היום הזה. אבל יש בינינו מי שאינם מוכנים להשתתף בכל מה שקרה לאחר ההצלה הגדולה. לגמרי לא ברור מדוע כל שמחה כזאת כאילו חייבת להסתיים באיזה פוגרום קטן או גדול. מרוב "שמחה וששון" נקהלו היהודים אשר בשושן הבירה והרגו שלוש מאות איש. ואילו "שאר היהודים אשר במדינות המלך" קמו והרגו בשונאיהם – שבעים וחמישה אלף בני אדם.

אפילו הריגתם של עשרת בני המן לא נראתה לי כילד, ומאז לא שיניתי את טעמי. אמנם אינני בעד עונש מוות, אבל את תלייתו של המן עצמו הייתי מקבל איכשהו על פי חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם: מי שזומם להכרית עם שלם, רצח עם פשוטו כמשמעו, הוא עצמו בן מוות.

המן בדורו כאייכמן בדורו. אבל הבנים של הצורר, במה הם חטאו? לתלות עשרה ילדים על עץ בכיכר העיר? ועוד לחנך על התלייה הזאת את ילדי ישראל של כל הדורות ברוח מבודחת ובעליצות רעשנים?

זה מה שקורה, כנראה, כאשר מתירים "עד דלא ידע", איבוד עשתונות לשעה, "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" (מסכת מגילה ז'). אני סבור שאפילו בימי "משתה ושמחה" חשוב מאוד לשמור על "עד דכן ידע", דווקא כדי להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, בין טוב לרע, בין ראוי לפסול, כדי ששום אדם סביר לא יחטא ב"פורים שמח" שעה לאחר הטבח הנורא במערת המכפלה.

התמכרותי למגילת רות היא אפוא מוחלטת, וגם יחסית בהשוואה למגילת אסתר, ששתיהן מופיעות ב"סמיכות מגילות", אבל ההבדל ביניהן הוא כל ההבדל שבעולם התרבותי והרוחני שלנו. הייתי ממליץ בחום על קריאת מגילת רות בכל ימות השנה ולאו דווקא בשבועות, כדי שנהיה כולנו יותר רחומים וחנונים, ונשווה לכל הליכותינו מידה רבה יותר של חן וחסד ורחמים, סובלנות ופתיחות, אהבה וחמלה.

"אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחריך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף כי המוות יפריד ביני ובינך".

מגילת רות, מיותר לומר, לא היתה יכולה להיכתב בימינו, כי היא סותרת ברוחה המשובבת והמרעננת את כל מה שהממסד הרבני המאובן שלנו מאמין בו ומטיף לו, בוודאי לא היתה יכולה להתקדש במעלת מגילה, שמצאו לנכון לכלול אותה בספר הספרים, בחלק "כתובים" שלו, בין שיר השירים לאיכה.

לא רק שמגילת רות נטועה יותר מכל טקסט תנ"כי אחר בנוף הארץ, בטבע ובהווי החיים שלה, היא גם הנציגה היותר מובהקת של "היהדות הפתוחה". רות, צריך לזכור, איננה יהודיה, היא נכרייה, מואבייה. היא הולכת אחרי חמותה משדי מואב לשדות בית לחם יהודה, לאחר כל האסונות הכבדים שפקדו את משפחתן. נעמי, החמות, מנסה בכל כוחה לשכנע את שתי כלותיה, רות וערפה, שלא ילכו איתה בשובה לביתה. ערפה משתכנעת ונשארת, רות עומדת על שלה. ורות אומרת לה, לנעמי, את המשפט, שבעיני הוא כל תורת היהדות כולה על רגל אחת – היהדות האנושית שנותנת לנו תורת חיים ולא תורת מתים. וזהו המשפט: "אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחריך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף כי המוות יפריד ביני ובינך".

במילים פשוטות – רות קושרת את גורלה בגורל נעמי ובגורל העם היהודי. היא רוצה לחיות כאן והיא רוצה למות כאן. ומרגע שהיא מצהירה על כוונותיה המפורשות – היא שייכת, היא משלנו, מבלי לעבור הליכים של גיור לחומרה או אף לקולא. מעתה ואילך, היא בת לעם היהודי, והיא יכולה בלי בעיות להינשא לבועז, שהוא בן למשפחה הכי מיוחסת בבית לחם. וצריך לשים לב למה שאומר לה בועז כבר בפגישתם הראשונה בשדה: "הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ולתכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו".

הצעתי היא שהצהרת רות המואבייה תוכר על ידי משרדו, וכל מי שיבוא ויודיע – באשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין וגו' – יוכל להישאר איתנו ולבוא בקהלנו.

זה מה שאומר בועז, ולא זה בדיוק מה שאומרים היום למי שהיטיב עם חמותו או עם כל בן משפחה יהודי אחר, והלך אל עם אשר לא ידע. עושים לו צרות, מוציאים לו את הנשמה, בודקים לו בציציות, ולעתים קרובות אף מגרשים אותו מכאן. רק לפני שבוע חיתנתי זוג, שלא יכול היה להינשא משום שהיא גויה, הולנדית, ובחיר ליבה הוא בחור ישראלי, וכל מאמציהם המשותפים להתקבל על ידי רבנינו לא עלו יפה, עלו מכוער. הבחורה באה ממשפחה שיש לה יחס מיוחד וקשרים מיוחדים ליהדות ולישראלים, את היחס הזה היא הוכיחה הלכה למעשה שנים ארוכות, אבל כל זה לא עזר, השיבו את פניהם ריקם. משפחת הכלה באה כולה מהולנד, ואני לא ידעתי את נפשי מרוב בושה ומבוכה, והייתי צריך, מתחת לחופה, להשמיע באוזניהם דברי התנצלות ובקשת סליחה.
רות ובועז – ציור מאת מילט

יש לי הצעה לשר הפנים החדש: הצעתי היא שהצהרת רות המואבייה תוכר על ידי משרדו, וכל מי שיבוא ויודיע – באשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין וגו' – יוכל להישאר איתנו ולבוא בקהלנו. אין לי ספק שהוא יטה אוזן קשבת להצעה הזאת ויחבב אותה על פקידיו כפי שהיא חביבה עלינו.

ואם בכל זה אין התפעלות והתפעמות, כי אז באה מגילת רות וחותמת במגילת יוחסין. לרות ולבועז נולד בן ושמו עובד, והוא אבי ישי, אבי דוד. כלומר, רות המואבייה, הגיורת הזאת שמרחוק באה, דווקא היא נבחרה להיות הסבתא הגדולה של דוד המלך, שכונן את בית דוד, שהוא הבית של כולנו. ככה ייעשה לאישה שהמסורת היפה שלנו רוצה ביקרה.

כלום לא יכלה המסורת לבחור יהודיה כשרה לשמש כסבתו של דוד? יכלה גם יכלה. ובכל זאת החליטה אחרת. כנראה משום שביקשה למסור לנו, לנו ולדורותינו, מסר מאוד חשוב בעיניה.

הערת המערכת: השמטנו מעט שמות של אישים פוליטיים או השתייכות מפלגתית שלהם, על פי העיקרון של האתר שלא לזהות עצמו עם שום מפלגה ספציפית.

מאי 2004

LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /27
ב -22:31
גם לי הטבח שלאחר השמחה לא נראה כילדה – ואיש לא הצליח להסביר לי מעולם מדוע זה חינוכי כל כך שחובה ללמוד את זה מחדש מדי שנה בשנה.כאשר שאלתי את המורה איך זה שרות, שלא נולדה יהודיה כשרה, נבחרה להיות אם השושלת שממנה יוולד המשיח. המורה כעסה שאני שואלת שאלות לא לעניין, שאני שואלת שאלות קשות מדי שמבזבזות את זמנה – עוד כהנה וכהנה. גם על השאלה הזאת לא קיבלתי תשובה שאינה כלאחר יד עד היום.שאלות פתוחות?—————–
 Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

"

כובען
חבר\הרשום מ :2004 /02 /04
140 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /28
ב -16:01
ועוד נקודה לא  פחות חשובה,והיא  התנהגותו האצילית של  בועז,למרות שגם הוא היה   גואל  לנעומי ולרכושה  , חיפש ומצא גואל  קרוב  ממנו    ונתן  לו  את הזכות  להחליט  לגבי זכותו  לגאולה  , ורק  לאחר  שהגואל  וויתר  בפני  עדים  על  הזכות  לגאול  ,קבל  בועז  את    הזכות  וגאל את  נעומי  וכל אשר לה כולל גם את כלתה רות   , ורק אז התחתן איתה  .,

גם אני  מסכים  לחלק לא קטן  מתפיסתו של יוסי שריד לגבי  המגילה והיחודיות שבה  .

—————–
.

כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /30
ב -12:59
שלמה המלך החכם מכל אדם כותב בספר משלי (יז כח) "גם אויל מחריש חכם יחשב, אוטם שפתיו נבון". למקרא דברי ההבל וגסות הרוח של "המלומד" ה"ליברלי" והפורע חוק בגלוי נזכרתי בפסוק הזה, והבנתי שלפנינו דוגמא חיי ומאלפת למשמעות הפסוק שהבינו כאן.אבל מכיון שדבריו מתובלים בהרבה פרטים, אצטט קטעים קטעים ממנו, ואגיב על כל קטע לגופו.א, יוסי כותב: "לעומתה – מגילת אסתר, השמורה לחג הפורים – היא בעייתית עד מאוד, ומאז שעמדתי על דעתי היא מקוממת אותי." המגילה איננה בעיותית בכלל, בעיותי הקורא הבור שאיננו מבין דבר וחצי דבר בשפת התנ"ך, ומנסה להציג את עצמו כמלומד מבין כל, וזה מקומם באמת., ולהבנת הדברים נגיד, אינו דומה חוקר בעל תרבות מסוימת החוקר את תרבותו שאותו הוא חי ועליו גדל, לחוקר תרבות שזרה לו, על בסיס לימודיו באוניברסיטה, וזה בדיוק הדוגמא לפנינו, כללי הלשון בתנ"ך הם חדים וברורים למי שחי וגדל עליהם, ולא ניתן להבינם גם עם דפלומה אוניברסיטאית אם לא מכירים את הכללים. ואתן כמה דוגמאות על פי הנושאים שהוא נגע בהם במאמרו.יוסי כותב: "לגמרי לא ברור מדוע כל שמחה כזאת כאילו חייבת להסתיים באיזה פוגרום קטן או גדול". לגמרי לא ברור? אם כך אז למה אתה מדבר? "מרוב "שמחה וששון" נקהלו היהודים אשר בשושן הבירה והרגו שלוש מאות איש. ואילו "שאר היהודים אשר במדינות המלך" קמו והרגו בשונאיהם – שבעים וחמישה אלף בני אדם.

אפילו הריגתם של עשרת בני המן לא נראתה לי כילד, ומאז לא שיניתי את טעמי." ולמה כן תשנה את דעתך, אם הבנתך נשארה כילד שלא למד בחייו?

"המן בדורו כאייכמן בדורו. אבל הבנים של הצורר, במה הם חטאו? לתלות עשרה ילדים על עץ בכיכר העיר? ועוד לחנך על התלייה הזאת את ילדי ישראל של כל הדורות ברוח מבודחת ובעליצות רעשנים?

זה מה שקורה, כנראה, כאשר מתירים "עד דלא ידע", איבוד עשתונות לשעה, "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" (מסכת מגילה ז'). אני סבור שאפילו בימי "משתה ושמחה" חשוב מאוד לשמור על "עד דכן ידע", דווקא כדי להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, בין טוב לרע, בין ראוי לפסול, כדי ששום אדם סביר לא יחטא ב"פורים שמח" שעה לאחר הטבח הנורא במערת המכפלה." זה מה שקורה? נכון, זה מה שקורה למי שחושב שהוא בגדר כן ידע, אבל הוא מגשים את חוק הבערות האומר שבשני תחומים ככל שמבינים פחות מתבטאים יותר ואחד מהם זה, יהדות!, וזה בדיוק מה שקורה למי שמגלה הומניזם וליברליות לאויבי עמינו, ומתקשה להבין את בני עמו הוא.

אז נתחיל:

א, עדין הנפש ה"מלומד" כל כך הזדעזע מה"פוגרום" עד שנעלם מעיניו פרט "זניח" כמו ובביזה לא שלחו את ידם (פרק ט' פסוק י) ושוב בפסוק טו ושוב בפסוק טז, הייתכן שפרט החוזר על עצמו שלש פעמים תוך שש פסוקים נעלם מעיני ה"מלומד" שלנו? או אולי העדיף להתעלם בכדי שהעובדות לא יקלקלו לו את התיאוריה?

ב, איך יובן הניגוד הזה בין "פוגרום ברברי" לבין אצילות הנפש של "ובבזה לא שלחו את ידם"?

ג, איך יובן העובדא שנציגת "הברבים" לא מבקשת מהמלך מלכתחילה לתת רשות ל"פוגרום" אלא מבקשת "אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך" והמלך הוא זה שמסרב להשיב את המכתבים, ובמקום זה מציע להם לכתוב כטוב בעיניהם, ואז, רק אז יצא התוכנית של ה"פוגרום"?

ד, איך יובן שבפקודה המלכותית נאמר "להקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז" ואילו הם הפרו את פקודת המלך "ובבזה לא שלחו את ידם"?

ה, מה פירוש המילים, ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם, מה ההבדל בין האויבים שנהרגו ובין השונאים שעשו בהם כרצונם?

מה בין שושן הבירה לבין שושן סתם המוזכר בפסוק?

ו, ה"מלומד" נחרד מהמספר "חמשה ושבעים אלף" איש שנהרגו בשאר המדינות, חשבון פשוט אומר ששבעים וחמש אלף מחולק למאה עשרים ושבע מדינות הוא חמש מאות תשעים, האם זה פוגרום כאשר זה "להקהל ולעמוד על נפשם?

עוד שאלות רבות יש במגילה הזאת אבל כפי שאמרנו אני מתייחס רק לאותו פרט "קשה" שה"מלומד" שלנו העלה.

וכעת נמשיך ונעבור למגילה האהובה כל כך על ה"מלומד" שלנו, יוסי כותב: "מגילת רות, מיותר לומר, לא היתה יכולה להיכתב בימינו, כי היא סותרת ברוחה המשובבת והמרעננת את כל מה שהממסד הרבני המאובן שלנו מאמין בו ומטיף לו, בוודאי לא היתה יכולה להתקדש במעלת מגילה, שמצאו לנכון לכלול אותה בספר הספרים, בחלק "כתובים" שלו, בין שיר השירים לאיכה.

האמנם? אם כן איך זה שההולכים בדרך הממסד הרבני המאובן דווקא כן רואים בו מגילה קדושה ואפילו קוראים אותה פעמיים במשך החג? (יגלה לנו ה"מלומד" שלנו מתי קוראים את המגילה הזאת בחג, ואיך יוצא פעמיים), האם זה הגיוני שנקרא מגילה המפריכה את דרכינו, ואורך חיינו.?

[במאמר המוסגר: אני בטוח שאם היינו שואלים את פי "המלומד שלנו" הוא בטח היה אומר שהוא הולך בשיטת "בית הלל" לעומת הממסד המאובן שהולך בשיטת "בית שמאי" אז כאן ההזדמנות שלי ליידע את כל מי שמעונין ולא יודע את מאמר חז"ל הבא: (ערובין יג עמ' ב') "אמר רבי אבא אמר שמואל, שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו, יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן" ובכן ההלכה "המאובנת" כלשון "מלומדנו" היא היא הבית הלל שהוא מנסה לשוא להיתלות בו, אז יחליט הקורא לעצמו, אם אני הבית הלל מה "המלומד" שלנו? בור ועם הארץ זה בטוח, מה עוד? את זה תחליטו לבד]

יוסי כותב: "לא רק שמגילת רות נטועה יותר מכל טקסט תנ"כי אחר בנוף הארץ, בטבע ובהווי החיים שלה, היא גם הנציגה היותר מובהקת של "היהדות הפתוחה". רות, צריך לזכור, איננה יהודיה, היא נכרייה, מואבייה. היא הולכת אחרי חמותה משדי מואב לשדות בית לחם יהודה, לאחר כל האסונות הכבדים שפקדו את משפחתן. נעמי, החמות, מנסה בכל כוחה לשכנע את שתי כלותיה, רות וערפה, שלא ילכו איתה בשובה לביתה. ערפה משתכנעת ונשארת, רות עומדת על שלה. ורות אומרת לה, לנעמי, את המשפט, שבעיני הוא כל תורת היהדות כולה על רגל אחת – היהדות האנושית שנותנת לנו תורת חיים ולא תורת מתים. וזהו המשפט: "אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחריך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף כי המוות יפריד ביני ובינך".

במילים פשוטות – רות קושרת את גורלה בגורל נעמי ובגורל העם היהודי. היא רוצה לחיות כאן והיא רוצה למות כאן. ומרגע שהיא מצהירה על כוונותיה המפורשות – היא שייכת, היא משלנו, מבלי לעבור הליכים של גיור לחומרה או אף לקולא. מעתה ואילך, היא בת לעם היהודי, והיא יכולה בלי בעיות להינשא לבועז, שהוא בן למשפחה הכי מיוחסת בבית לחם."

במילים פשוטות? באמת? א, אם כל כך פשוט אולי יסביר לנו ה"מלומד" מה פירוש המילים "עמך עמי ואלו-ה-יך אלו-ה-י?

ב, האם ה"מלומד" מכיר עם או מדינה שאדם המתנדב להצטרף לצבאה להילחם עם אויביה יקבל אזרחות של אותה מדינה? אולי אזרחות של כבוד, אבל אזרחות? איפה יש דבר כזה?

ג, האם יתכן שאדם יחזיק קוראן או ברית חדשה ביד ויוכרז כבן הדת המוסלמי או הנוצרי?

ד, ממתי אזרחות מדינית היא גם קשר דתי?

ה, באיזה אלו-ה רות בחרה? באלו-ה שאת מצותיה לא קבלה על עצמה?

ו, האם יתכן ש"בועז בן למשפחה הכי מיוחסת בבית לחם" יעבור על פסוק מפורש בתורה (דברים ז ג) "וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם בִּתְּךָ לֹא תִתֵּן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ לֹא תִקַּח לִבְנֶךָ:

ז, אולי יספר לנו ה"מלומד" מה היו חטאם של בניה של נעמי שהם מתו? ואל יאמר לי שזה היה מאותו סיבה שאלימלך נפטר, כי אז לא מובן למה הפריד בסיפור בין שלשתם ולא אמר בבת אחת שאלימלך ובניו מתו בגלל אותו סיבה, זאת ועוד אם מאותו סיבה, למה נעמי לא מתה?

אז שוב, אולי הסיפור הוא לא בדיוק כפי שה"מלומד" שלנו רוצה לראות אותו?

ולקטע האחרון:

יוסי כותב: "רק לפני שבוע חיתנתי זוג, שלא יכול היה להינשא משום שהיא גויה, הולנדית, ובחיר ליבה הוא בחור ישראלי, וכל מאמציהם המשותפים להתקבל על ידי רבנינו לא עלו יפה, עלו מכוער. הבחורה באה ממשפחה שיש לה יחס מיוחד וקשרים מיוחדים ליהדות ולישראלים, את היחס הזה היא הוכיחה הלכה למעשה שנים ארוכות, אבל כל זה לא עזר, השיבו את פניהם ריקם. משפחת הכלה באה כולה מהולנד, ואני לא ידעתי את נפשי מרוב בושה ומבוכה, והייתי צריך, מתחת לחופה, להשמיע באוזניהם דברי התנצלות ובקשת סליחה."

הייתכן שה"מלומד" שלנו הדוגל ביושר, צדק ונקיון כפיים הוא פורע חוק? ללא בושה מכריז לא רק שעבר על חוק התורה, אלא גם על חוק המדינה שכל כך יקרה לו (?!), שעליו הוא מגין בחירוף נפש, איך יתכן לעבור ברגל גסה על חוק ועוד להתפאר בו, אכן הוא לא ידע את נפשו מרוב בושה ומבוכה, ויש לו הרבה ממה להתבייש אבל דוקא לא מהסיבה שהוא ציין, אלא מהמעשה המביש שעשה נגד השקפת עולמו הוא, בלקיחת החוק לידיים ולהפר אותו ברגל גאווה, דבר שלא היה יכול לעבור בשקט עם איזה דתי או מתנחל היה מעיז לעשות בחוק שלא נראה בעיניהם.

אז מה בכל זאת היה שם, את זה בהודעה הבא.

—————–

כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /30
ב -13:02
ובכן בסיפור מגילת אסתר, המן הרשע פונה למלך אחשורוש ואומר לו: (פרק ג פסוקים ח' ט') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שוה להניחם, אם על המלך טוב יכתב לאבדם וגו', שימו לב! המן מבקש מהמלך "לאבדם", אבל במכתבים החתומים בחותם המלך נכתב, (שם יג) "ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד וגו' ושללם לבוז" האם זה מה שאמר למלך גם? האם "לאבדם" לא ניתן לפירושים שונים שלא לכולם המלך היה מסכים אולי, והוא הערים על המלך?בפסוק יד אנו קוראים "פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה" סתם ולא פירש, כל השרים בכל המדינות מקבלים שתי מכתבים אחד חתום שאותו צריכים לפתוח ביום י"ג באדר, ולפני כן אף אחד לא יודע את תוכנו, בכדי שהיהודים לא יוכלו להשתדל לביטול הגזירה ולתפוש אותו בקלקלתו, ואילו השני מכריז שצריך להתכונן ליום זה בו יתגלה להם למה הם צריכים להיות מוכנים.אבל, "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" (שם פרק ד' פסוק א') ואז עושה שתי דברים, א, "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר" ב, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. בשתי הדברים האלו, מרדכי נקט באמצעי היהודי המקורי לזעוק אל ה', ופרסם את הסוד שיוודע גם למלך וגם לכל הציבור הרמיה של המן שרימה את המלך!עכשיו שימו לב לדברי אסתר במשתה היין ביום השני, "אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר שוה בנזק המלך, כלומר, לך המלך נאמר "לאבדם" וזה ניתן לפרש כאיבוד ממון, ו/או עצמאות, ועל זה לא הייתי מוחה למרות שהוא רימה אותך בזה שלא אמר לך באיזה עם מדובר, אבל הוא רימה אותך הרבה יותר, שהוא ניצל את אישורך להוסיף פירוש שאתה לא ידעת על זה בכלל, "להשמיד להרוג ולאבד"

ומה הוא תגובתו של המלך? "ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן"!!!!! ועל זה יצא הקצף שהביא לתלייתו של המן, זאת ועוד, "ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודים", "ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן" אבל בזה עוד לא בוטל הגזירה, עבודה רבה יש עוד לאסתר עד לישועה השלימה לעם ישראל.

ולכן, "ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים" אסתר יש לה בקשה צנועה ביותר, רק את מה שהמן הוסיף מדעתו על מה שהמלך אישר, וכך היא אומרת: "ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי", מה עונה המלך? "ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך, -למה- כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב"!!!!!

שימו לב, המן הרי שלח שתי מכתבים אחד חתום בטבעת המלך, שאף אחד לא יודע עדיין את תוכנו, ואילו השני המכתב הגלוי של "להיות עתידים ליום הזה", אסתר יודעת את חוקי המדינה שפקודה שנתנה בחותם המלך אי אפשר לבטל, ולכן היא מבקשת רק להחזיר את המכתב החתום שאף אחד עוד לא יודע מה תוכנו, וכך לחסוך בושות למלך שרימו אותו ובזה נפתרה הבעיה, אבל המלך טוען שגם אם תוכנו לא ידוע עדיין, עצם החזרת מכתב שכבר הגיע ליעדו איננו חוקי, ועל כן הדבר היחידי שניתן לעשות זה לשלוח עוד מכתב ש"יסביר" את המכתב הראשון, באין ברירה אחרת מצוה מרדכי לכתוב כתוכנו של המכתב הראשון, אבל בשינוי אחד בלבד, שהיהודים הם אלו שיקומו "לעמוד על נפשם להשמיד להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז", נשים לב למילים המדויקים, "חיל עם ומדינה" לא נאמר כאן להרוג סתם, אלא חיילים "הצרים אותם" כלומר הקמים להילחם נגדם, כי הרי נוצר כאן בלבול, המכתב הראשון כתוב בכמה שפות ובכולם ניתן להבין שהעמים יהרגו ביהודים ואילו בשני כתוב שהיהודים יהרגו בעמים אז כל צד יש לו היתר מלכותי להתקומם נגד הצד השני, זאת ועוד, מכיון שבמכתב הראשון היה כתוב גם "ושללם לבוז" נאלץ מרדכי לכתוב כך גם במכתב השני משום "שכתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעתו אין להשיב" אבל אין זה מדרכו של היהודים לבוז, זאת ועוד מרדכי רצה להבהיר שזה רק הצלת נפשות ולא בגלל אינטרס "ברברי של רצח עם" לכן הגביל את שני הדברים גם ההרג וגם הביזה ליום אחד, וברור שמי שעסוק בלעמוד על נפשו לא שם עינו ולבו לביזה, לעומת המן שרק את ה"להשמיד להרוג ולאבד" הגביל ליום אחד, ואילו אחר כך ושללם לבוז, ואמנם הפסוק מעיד שכך עשו בני ישראל שלא בזזו מהשלל כלום.

בהמשך הפסוק מבואר "פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להנקם מאויביהם", שימו לב למילים "להנקם מאויביהם", נשים לב להמשך הפסוקים ונבין מה בדיוק קרה שם, "ביום אש שברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי רעתם וגו', ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם" עד כאן.

שימו לב, במכתב של מרדכי מצוין מפורש שהיהודים אינם רשאים להרוג את כל מי שירצו, אלא אך ורק "להנקם מאויביהם", וההבדל בין אויב לשונא הוא, שהאויב איבתו גלויה, והשונא אין שנאתו גלויה, ועל כן "ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן", ואילו בשונאים לא הרגו, רק עשו בהם כרצונם כלומר לגנותם ולהשפילם בלבד, ולגלות ברבים את שנאתם שיתביישו בזה, הפסוק מציין גם שהובא לפני המלך מספר ההרוגים להוכיח לו שלמרות פקודתו היו מספר רב כזה שהעיזו להראות איבתם ברבים, אבל נשים לב לעוד פרט בשושן הבירה הרגו היהודים חמש מאות איש, ואילו בקשת אסתר ליום נוסף נאמר שושן סתם בלי תוספת המילה "הבירה" כי היו שני שושן שושן העיר ושושן הבירה, וביום י"ג הרגו בשושן הבירה ואילו הבקשה ליום נוסף היה בכדי להשלים את המלאכה גם בשושן העיר, ואילו עשרת בני המן כבר היו הרוגים בבירה ביום י"ג כמו שנאמר "עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו" ולכן בקשה ואילו למחרת בקשה שיתלו אותם, כאקט התראתי בלבד שלא יעיזו אחרים לקום ולהסיט במקומם, ולמה דווקא אותם, כי הם היו מפורסמים, בהיותם בני המשנה למלך הידוע והמהולל המן בן המדתא.

ולסיכום: האם פוגרום יש כאן או התגוננות מפני אויב מר ורע שלא ניתן לעצור בגלל ה"תרגיל המסריח" של המן? האם אין מקום לשמוח על הצלת עם ישראל, ולא סתם הצלה, אלא שלמרות ששבעים וחמש אלף איש קמו נגדם, עם כל זה לא נפל יהודי אחד בקרב לעומת כל האויבים הגלוים שנפלו?

למה צריך לשנן את הסיפור כל שנה מחדש, כי הסיפור הזה משמש כמצפן לעם ישראל, שיבינו שצוררים הקמים על עם ישראל הם בגלל עונותיהם, כמו שהיה בסיפור הזה, "שנהנו מסעודתו של אותו רשע" ולמרות שזה היה כשר, ובלי הכרח, ואולי דוקא כי לא נאלצו להשתתף וכן השתתפו, וכאשר רואים שצרות באות על עם ישראל הדבר הראשון שצריך לעשות זה לקרוע בגדיו וללבוש שק ואפר ויצומו כמו שעשו בסיפור הזה, ורק אחרי שעשו תשובה יכולה לקרות נס גדול כזה להרוג את כל אויבינו בלי להיפגע בעצמינו!!!!.

ומכאן נעבור לסיפורה של מגילת רות:

לא יתכן שבעשרים וארבע ספרי הקודש יכלל סיפור של הפרה בוטה של פסוק מפורש בתורה, ועוד פחות מזה ניתן להעלות על הדעת שדוד מלך ישראל והמשיח שהוא מצאצאיו יצאו מנישואין אסורים כאלו, זאת ועוד.

מוזר איך בדיוק מאותו "משפט" (כלשונו של ה"מלומד" שלא יודע להשתמש במילה "פסוק") שה"מלומד" שלנו רואה את שיא הפתיחות והפלורוליזם שעליה התבסס לעבור על חוק התורה והמדינה גם יחד, חכמינו זכרונם לברכה למדו את כל דיני הגירות איך התהליך המדויק שה"מלומד" מגדיר אותה כגיור לחומרא או לקולא?

נשים לב לפסוקים, אבימלך ראש המשפחה עוזב את ארץ ישראל, אבימלך מובא במדרש היה ראש הדור, ועשיר גדול וחשש שכל העניים יפלו על שכמו ולכן ברח מארץ ישראל, אמנם לא להשתקע, אלא עד יעבור זעם כמו שמוכח מזה שהלך לחיות בשדה ולא בעיר או כרך גדול אחר, ועל כן נענש, ורק הוא נענש כי הוא היה אב הבית ואשתו ובניו נגררו אחריו ולא מיוזמתם, ועל כן בהמשך אומר הפסוק "וימת אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני בניה, לציין שהאשם היה רק בו בלבד, ועל כן מובן הצורך לציין במפורש בהמשך הפסוק "וישאו להם נשים "מואביות" וגו', שימו לב ההדגשה על מואביות, זה היה החטא שלהם שהם נשארו מואביות בלי להתגייר!!! ועל כן "וימותו גם שניהם מחלון וכליון" למרות שמקודם לא מתו כי לא היה בהם אשם, עכשיו הם בעצמם חטאו ועל כן נענשו.

כאשר נעמי מחליטה לחזור לארץ היא מתנהגת בדיוק כפי שההלכה מחייבת, א, לנסות ולהניע את כלותיה המואביות מלהצטרף אליה, היהדות, בניגוד לנצרות ולאיסלם חושבת שלכל אדם באשר הוא יש תפקיד בעולם, ולכן לא כולם צריכים להיות יהודים, אלא כל אחד ממלא ייעודו במקום שבו נולד, (מקום אין הכוונה גיאוגרפית, אלא עם ודת), כאשר האדם מתעקש ובכל זאת רוצה להתגייר, יש להרתיע אותו על ידי זה שמודיעים לו שיש לעם ישראל שש מאות ושלש עשרה מצות ומי שלא רגיל בזה לוקח על עצמו עול כבד ומיותר מבחינתו, וכאשר בכל זאת מתעקש מפרטים לו כמה מהמצות ה"קשות" וחלק מ"הקלות" וכך אנו מבינים את ה"משפט" שנעמי אומרת לרות באמצעות התשובות שרות אומרת לנעמי: "נעמי אומרת: אסור לצאת בשבת חוץ לתחום שבת" (יש דין בהלכות שבת מה המרחק מחוץ לעיר שמותר לאדם לצאת בו בשבת) על זה עונה רות: "כי אל אשר תלכי אלך" נעמי מודיע לה את האיסור לאשה להתייחד עם גבר שאינו בעלה, ורות עונה: "ובאשר תליני אלין", נעמי אומרת" עמנו מובדלים משאר עמים בשש מאות ושלש עשרה מצות, רות עונה: "עמך עמי" (כלומר שהיא מקבלת על עצמה את שש מאות ושלש עשרה המצות), נעמי אומרת: אסור לנו עבודה זרה, רות עונה "אלקיך אלקי", נעמי אומר לה: ארבע מיתות נמסרו לבית דין, רות עונה: "באשר תמותי אמות" נעמי אומרת: שני קברים נמסרו לבית דין, אחד לנסקלין ונשרפין, ואחד לנהרגין ונחנקין, רות עונה: "ושם אקבר" במילים פשוטות, כל מה שנעמי מנסה להרתיע את רות מלקבל על עצמה את היהדות, כנדרש מההלכה, רות מגלה נחישות, ועל כן בסוף נעמי שוב מתנהג לפי ההלכה, והפסוק מעיד "ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה", מכאן למדו חז"ל שאין מרבין על הגר ואין מדקדקין עליו, כלומר, שכאשר רואים שהבא להתגייר מתעקש ומוכן לכל בסוף מקבלים, אותו.

ובכן נשאר לנו להבהיר פרט אחד בלבד, למה לא כתוב מפורש בפסוק שרות התגיירה? ובכן היא אשר אמרנו, מי שלא מכיר את שפת התנ"ך וסגנונו לא מבין שהפסוק הזה הוא הפירוט המפורש ביותר שניתן למצוא בשפת התנ"ך, הרי אין שום מצוה בתורה שהפירוט שלו נתנה בכתובים, אלא מכללי הלשון הקבועים והברורים למי שלמד אותם, ניתן להבין כל דבר, ואלו הם דברי חז"ל המראים לנו על פי הכללים האלו מה בדיוק כתוב בפסוק, ובכן מבקר אקראי באמת לא יבין כאן כלום, אבל מתבונן מעמיק ועוד כאשר יש לו את הכללים יבין גם יבין שאכן כך הם פירושם של דברים, אחרת יצטרך להתמודד עם המון "שגיאות" כתיב ולשונות לא ברורים לחלוטין המופיעים בפסוקים, כפי שהראנו כאן בשתי המגילות, וישמשו נא הדברים האלו כדוגמא לדברים האחרים שלא עלו בדיון הזה.

—————–

כובען
חבר\הרשום מ :2004 /02 /04
140 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /30
ב -17:12
לכבש    היקרקראתי בעיון רב  את  ההרצאות  המאלפות והמעמיקות  שלך  ,וכל מילה  בהן  הייתה עבורי  כצפיחית  בדבש  .מסיר אני  בפניך  את כל  הכובעים שישנם  על  ראשי  ,

ומברך את  הקהילה  הזו  שנתברכה  באיש  מדהים  כמוך .

למדתי  דברים  חדשים  ובעיקר  חידושים  מאלפים .

ותודה לך על  כך

—————–
.

כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /30
ב -18:20
תודה לך כובען ידידי על הזריזות והתגובה, לכבוד ולעונג לי להיות בחברת אנשים כמוך כמו שאר חברי הקהילה ומנהלתינו בראשינו, ותמיד שמח ללמוד וללמד מאחרים ולאחרים, ובזה להרבות כבוד שמים בתוכינו, ולהרים קרן התורה בעיני מי שרוצה להכיר אותה בזך וטוהר שלה, ובלי דעות קדומות ופרשנים מעוותים של "מבקרי" המקרא, שכל קשר בינם לבין הבנת המקרא, מקרי לחלוטין.—————–
LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /07
ב -14:47
ובכן, קראתי את התגובות כאן, התרגזתי, קראתי שוב, כתבתי משהו – אבל התוצאה לא נראתה לי. אז דיברתי עם ראשית חכמה, אשר כרגע לא יכול להכנס לכאן להגיב בעצמו, והרי לפניכם תעתיק השיחה (הקטעים הרלוונטיים) – באישורו כמובן: — אז ככה… נצטוונו בתורה למחות את זכרם של העם העמלקי כמו שנאמר "מחה את זכר העמלק מתחת השמים לא תשכח" וכל זה משום שהיו הראשונים מבין אומות העולם שהרימו ראש והניפו יד נגד ישראל ולא די בכך אלא שפגעתם היתה בחלשים, בזקנים ובילדים שנאמר ויזנב בך ובכל הנכשלים אחריך ואתה יעף ויגע ולא ירא אלוקים. וקשה שלא לדמות את הדברים לנאצים שלמעשה עונים על הקריטריונים המדוייקים של מאפייני העמלק וכשם שאי אפשר לחשוב על הריגתו של אייכמן כמעשה נבזה וחסר מוסריות קשה שלא לראות בתליתו של המן ועשרת בניו מקור לשמחה וביטוי של יציאת הצדק לאור ….השמחה היא על ההצלה מכליון כתוצאה מן התליהעדיין לא הסברת מה קשורים בניו של המן לזה. הם לא עשו כלום…– גם משפחתו היתה בעצתו ראי במגילה

– לא תלו את זרש…

– כי הבנים מבטאים המשך דרך (כמו שמצאנו ושיננתם לבניך)

…..

– השאלה היא מה הראיה המקובלת: היהודים קיבלו הוראה לצאת ולהרוג – ועשו זאת כאמצעי מנע. או שקיבלו אישור להתגונן ובשום מקרה לא יצאו להרוג אלא רק  אחרי שהותקפו. זה לא אותו דבר.

– התגוננות או כלשון המגילה לבקש ולעמוד על נפשם

LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /07
ב -14:53
כבש ידידי,בינות השמצות וביטול כותב המאמר הפותח דיון זה, מכל בחינה אפשרית, אשר אני מסופקת אם היית מטיל במי מבין הגולשים כאן, אתה מסביר את סיבת ההרג שביצעו היהודים בשונאיהם.ביזה והרס הם אכן ברבריות לשמה –היהודים לא עשו זאת ובזאת הוכיחו אז קבל עמים רבים שאינם ברברים. אבל מכאן – ועד לכינויים אצילי נפש, המרחק גדול! אתה אומר שנאלצו להרוג, להגן על עצמם(כך כתוב במגילה). זה הופך את ההרג סיבה למסיבה? סביר שאחרי הרג רחב היקף כזה (בכל עיר גדולה ברחבי אימפריה ענקית, גם אם בכל מקום היו מספר מועט יחסית של הרוגים), היה ברור לכל שלא רק שליהודים מותר להגן על עצמם, אלא שהם עושים זאת היטב. לא רק שהם עושים זאת היטב, אלא שאינם נהנים לעשות זאת: עדיף לתלות את בני המן (המתים כבר) במקום בולט ולמנוע בכך הרג נוסף, מאשר להניח לזה להימשך עוד ועוד.

יוסי שריד גם כותב: "אין מי שאיננו שמח בשמחת ההצלה שעמדה ליהודים מפני תוכניות ההשמדה של המן הרשע ואין מי שאיננו שמח בנפול המן, בזכותם של מרדכי ואסתר.

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר", וכולנו מוכנים בחפץ לב להשתתף באורה ובשמחה עד עצם היום הזה."

אנסה להבהיר את עצמי עוד קצת: לאחר בצוע גזר הדין במשפט אייכמן, רבים מניצולי השואה ובני משפחותיהם שמחו. רבים עוד יותר חשו הקלה גדולה, אך לא שמחו ולא היו מוכנים להפגין אפילו שמץ של שמחה, בין השאר מתוך כיבוד זכרם של יקיריהם שלא שרדו. הצדק יצא לאור, גזר הדין הולם ונאות, אך זה אינו מחזיר לחיים את המתים ואינו מתקן את הנזק שכבר נעשה. תכנית ההשמדה של היטלר, שאייכמן היה שותף לתכנונה ואחד ממבצעיה הראשיים, לא נמנעה – אלא ביצועה נקטע. לכן אין סיבה לשמוח. רבים מהשונאים, השותפים לבצוע אותה תכנית ולתכנונה, לא הובאו לדין מעולם – והמשיכו וממשיכים לחיות חייהם בטוב ובנעימים. אז על מה יש לשמוח?

סיפור המגילה שונה: אז תכנית ההשמדה נמנעה ואף יהודי לא נפגע. זאת באמת סיבה לשמוח, ולחזור ולהזכיר ולשמוח שוב – על הצלת היהודים באותו דור. לאורך כל ספור המגילה שזורים התנהגות מוסרית, שקול דעת ומתינות יהודיים, מול שכרון עד אבדן חושים (של אחשוורוש וחבריו למשתה) ושנאת חינם מלבת יצרים (של המן ובני ביתו) המוגדרת כיום בקיצור: גזענות. זה אחד הרעיונות המרכזיים שהמגילה מדגישה – וכדאי שנזכור את זה, במיוחד כאשר אנו באים לשתות עד דלא ידע יום אחד בשנה, כמצווה.

כיום אין שליטים שינהגו כאחשוורוש, כפי שנוכחו לדעת רבים בזמן מלחמת העולם השניה, לכן הוקמה מדינת ישראל – אשר הוכיחה ומוכיחה שוב ושוב שגם בדור הזה יהודים יודעים להגן על עצמם – בכל מלחמותיה. ואם הדעות חלוקות בתוך המדינה, הן חלוקות על דרך ההגנה – האם רק להתגונן או גם להשמיד, לאבד, להרוס ולבוז שלל (או חלק מכל אלה)?

עד כאן, נראה שאם יש למי מאיתנו טענות, הן אינן כלפי המגילה, אלא כלפי הדרך בה לימדו אותה מורינו. אם הגעתי להבנה הזאת של המגילה – בראי זמננו, אין זה בזכות מוריי (אז הייתי מסכימה עם מר שריד בכל פה), אלא בזכות הוריי (ואני אסירת תודה לראשית חכמה שהזכיר לי את דבריהם).

באשר למגילת רות, שם עולים עניינים שונים לגמרי, ואיני בטוחה כלל שיש הסכמה רבה בינינו לגבי הערותיך בנוגע להם. על כך, בהודעה הבאה.

—————–
 Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

"

כובען
חבר\הרשום מ :2004 /02 /04
140 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /07
ב -16:39
לכבש  וליהודיתקטונתי  מלהכנס  לנעליהם של  שני  ענקים  כמוכםרק אוכל  לומר  שקראתי  כל    הכתוב,,ונהנתי  מכל נימוק

—————–
.

כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /07
ב -17:30
תודה יהודית על התגובות שלך ושל השיחה עם אברהם, ושמחתי לראות שבנתיים אנחנו מסכימים, ואגב את צודקת בקשר לייחס שנתתי לכותב המאמר בתחילת השירשור, בקהילה שלך כנראה אין "מלומדים" כאלה ש"ראוים" לייחס כמו כותב המאמר ה"נכבד" וקחי את זה כמחמאה.כובען יקירי, קטונת מלהיכנס לנעלי ענקיים כמונו? נו בטח, כי אתה כובען ולא סנדלר  , תנסה להיכנס לכובעים או אולי לראש המחזיק את הכובע שלנו שם בטח תצליח יותר, ושם כבר הוכחת לא פעם שאתה חזק.—————–

הערה חשובה:
בעת העלאת המאמר במלואו, הדבר היה בהתאם לתנאי השמוש/תקנון שהיו אז באתר ממנו הובא ובאתר בו שכנה אז אמצע הדרך. אם היתה תכתובת הכוללת הרשאה להעתיק – איני זוכרת, ובכל מקרה כבר אינה ברשותי. אין בהעתקת הדיון כמות שהוא לכאן שום כוונה לפגוע בזכויות יוצרים של כל אדם או גוף שהם: נא להפנות כל טענה או תלונה כזאת לחתומה מטה על-מנת שהמאמר יוסר מכאן לאלתר. הקישור אליו יושאר – שכן הוא נושא הדיון.

Luckyhunch

מודעות פרסומת

זכרון דמים תרתי משמע / ליום השואה ויום הזכרון

הערה מקדימה ראשונה:
לפניכם דיון שהתקיים בטרם מלאה שנה אחת לקיום הקהילה. לאחר שהקהילה הועתקה לאתר אחר, הדיון חודש עם העלאת הפוסט הפותח מחדש (כמעט במלואו). קודם כל – הדיון המקורי: –

שלום אורח אתה נמצא ב: כל הקהילות > אנשים וחברה > סביבה אנושית  > המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

כל הפורומים > חג ומועד ולא נופל > – יזכור – איך בדיוק?…
תגובות : 30
עמוד : מתוך 2

גש ל: נכתב ע"י : כבש1
נפתח ב: 14/04/2004 6:51:32תגובה אחרונה: 26/04/2004 21:36:42
נושא מחבר ההודעה
כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /14
ב -06:51

ביום ראשון הקרוב עם ישראל יציין את זכרם של 6,000,000 קדושי השואה, בצפירה ובעמידת דום, יום זה וטקסו במשך שנים ארוכות מעורר שוב ושוב גלים מעורבים של רגשות זעם ותסכול על התנהגותם של החרדים ויחסם ליום זה, כאשר כלל לא בטוח מה באמת חושב האדם החרדי ואיך היום הזה נראה בעיניו מזוית הראיה שלו, כאשר גם התקשורת "עוזרת" ביצירת תדמית שכלל לא נבדק אף פעם על ידי אף אחד מאתנו מה באמת אנחנו חושבים.

כאדם הנמנה על החברה החרדית ואשר חי על פיה, ובעצמו כבן לניצולת שואה שאיבדה את סבתא ושתי הוריה, אחיה ואחיותיה שרובם היו נשואים עם ילדים, כואב וצורם כל פעם מחדש לראות את הניצול הציני של דם ודמע לעורר מדנים וקיטוב מיותר בין שני חלקי אותו עם שחלק אותו גורל עצוב וטראגי, ועל כן ברשותכם אני מנצל במה זו להציג בפניכם את ראייתו של אדם חרדי כמוני שגם אם אמנם אין לי ספק שלפחות רוב רובם של חברי לחברה החרדית מסכימים אם דעתי שיובא כאן, לא אתיימר לדבר בשמו אלא בנימה אישית לחלוטין וכך ראוי לראות את הדברים, אשמח אם למען אחדותנו תהיו סובלניים לקרוא את הקטע הבא וגם להביע את דעתכם לאור האמור בו.

ואסיים בברכה שנזכה כבר לקיום הפסוק  (ישעיה כה ח) בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה' אלקים דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים וְחֶרְפַּת עַמּוֹ יָסִיר מֵעַל כָּל הָאָרֶץ וגו'. עם ביאת משיח צדקינו ובבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

—————–
                                                                                                                        

כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /14
ב -06:52

זכרון דמים!!!

    רבים הם החשים שכאילו אין החרדים משתתפים ביום השואה ואולי גם מזלזלים בה ובמה שהיא מסמלת, בזה שהם לא עומדים דום בעת הצפירה, אבל דומני שלאלה שיהיה להם את הסבלנות לקרוא את המאמר הבא בלי דעות קדומות ובתשומת לב הראוי, מצפה הפתעה מוחלטת, תוך כדי גילוי נתונים לא כל כך ברורים וידועים שאולי יתנו מבט שונה לכל מה שהיום הזה מסמל לכולנו.

ונתחיל בסיפור:

צלם חובב הלך ברחוב וראה אדם רץ בריצת עמוק, מיד נדרח וכיוון את מצלמתו לעבר האיש ועקב אחריו במצלמה, ואכן ראה איך שהוא רץ לכיון חלון של בית מסוים דוחף את החלון פנימה חוטף שקית ורץ הלאה, הצלם כאזרח נאמן וישר, שמח על הסקופ שהעלה במצלמתו, ומיד שכפל שתי עותקים, אחד העביר למשטרה והשני למערכת העיתון, המשטרה יצאה מיד בעקבות הקלטת לצוד את ה"גנב" וכעבור זמן קצר עצרו אותו, ואמרו לו: "אתה עצור על גניבה" העצור שואל בתמיה: אני גנב? הצחקתם אותי" ענו לו השוטרים צוחק מי שצוחק אחרון נגיע לתחנה וניווכח. טוב אומר העצור, מגיעים לתחנה ואומרים לו הנה יש לנו סרט איך שאתה גונב, תראה את זה ונראה מה יש לך לומר על זה, הוא צוחק שוב, "הצחקתם אותי" נו נו אמרו לו תראה את הסרט ואז נשמע אותך, הוא רואה את הסרט ואומר "צדקתם! צוחק מי שצוחק אחרון וזה אני" ראיתם את הסרט מצולם שם בית, כתוב עליו שם רחוב ומספר, האם לא ראיתם במחשב שזאת ביתי?!, שחכתי חבילה בבית, וחששתי לאחר את האוטובוס, רצתי חזרה לבית, ובמקום לחפש את המפתח להיכנס ולנעול שוב וכך אולי לאחר את האוטובוס, מה יותר פשוט מאשר לפתוח את החלון ולקחת את החבילה שאני זוכר איפה השארתי אותה. כמובן שהוא שוחרר מיד כשנוכחו במבוכה בטעות המרה שלהם, אבל הידיעה לא הגיע למערכת העיתון, ולמחרת הופיע תמונה ענקית תחת הכותרת "גנב בפעולה" וכעת השאלה האם התמונה נכונה? בהחלט שכן, מה שלא נכון זה הכותרת, הוי אומר שנכון שתמונה שוה אלף מילים אבל לא תמיד בהכרח אלף המילים הנכונות……..!!!

ומכאן לגישה החרדית:

א.       כבר עכשיו יאמר ברורות שכל הרבנים פוסקים שכאשר עומדים ברשות הרבים יש לעמוד דום אם לא לכבוד הנפטרים אז לכבוד החיים שלא מבינים את דרכינו ועלולים להיפגע מזה.

ב.       זכרון החרדים אינטנסיבי יותר מכל מגזר אחר בעולם. ואני יסביר.

ג.        ונתחיל בזכרון החיים: מידי יום שני וחמישי אחר קריאת התורה החזן אומר ארבע קטעי תפלה קצרות שהם בקשות שונות,  הקטע החמישי נאמר ע"י החזן וכל הקהל ביחד, התפלה אומרת כך: אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים  ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.

ד.       מידי שבת בשבתו אחרי קריאת ההפטרה אומרים תפלה: אב הרחמים שוכן מרומים, ברחמיו העצומים, הוא יפקד ברחמים החסידים והישרים והתמימים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו ומאריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורם. יזכרם אלקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום בימינו לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך: ככתוב בתורת משה איש האלקים וגו'.

ה.       ארבע  פעמים בשנה  פסח, שבועות, סוכות, יום כפור, אנו אומרים יזכור.

ו.         מידי יום ביומו נהוג ללמוד  משניות, ובלשון יחיד משנה שהם אותיות נשמה.

ז.        מידי יום ביומו מחויב האדם לתת צדקה לפני התפלה ונהוג לתת לזכות החיים ולעילוי נשמת הנפטרים.

ח.       תשעה באב יום האבל הלאומי היהודי, היום שבו הוציאו המרגלים דבת הארץ רעה, היום שבו נחרבו שני בתי המקדש, היום שבו נחתם גזירת הגירוש בספרד וכעבור שנה באותו יום נכנס לתוקף, היום שבו פרץ מלחמת העולם הראשונה, וצרות רבות נוספות שקרהו ביום זה המיועד לפורענות, ביום זה אנו אומרים מגילת איכה וסדר הקינות הכוללים בתוכם כל הצרות שעבר על עם ישראל לדורותיו וגם בדור האחרון הזה נוספו קינות על השואה ע"י גדולי ישראל ניצולי השואה.

ט.       חמשה  מתוך ילדי קרואים על שמות נספים בשואה.

י.         עד כאן מניתי שבעה דרכי זיכרון שכלל הציבור עושה, בנוסף לזה יש לכל  אחד דרכי הנצחה אישים ע"י תרומות של חפצי קודש לבית הכנסת הדפסת והפצת ספרי קודש וכו'.

יא.      זה דרכו של היהדות לזכור את קדושיו ויקיריו מזה 3,316 שנה, כך זכר סבי הקדוש את הקדושים שלפניו וכך אנו זוכרים אותו.

יב.      האם צפירת בת דקותיים יותר מכובד מכל  הנ"ל?, מי שבחר בזה שיבוסם לו, אבל האם בגלל זה להאשים אחרים בחוסר כבוד  או פגיעה בכבוד החיים ו/או המתים?

יג.       הצפירה מקורה בכנסי'ה הנוצרית בגרמני' לפני כמאה שנה, ועמידת דום מהחייל האלמוני, האם עלי לזכור את סבי הקדוש באמצעות אותו טקס שרוצחי נפשו מנציחים זכר נופליהם?

יד.      יום השואה נקבע כיום זיכרון חילוני במוצהר, הרי יום הקדיש הכללי לזכר קרבנות השואה נקבע ע"י הרבנות הראשית, בן-גוריון סירב לקבל את התאריך הזה ומסיבות שלו העדיף את יום פרוץ מרד גטו ווארשא, למרות שהרבנים הסבירו לו הבעייה של יום אבל בחודש ניסן, ומן הראוי לצטט את דברי תום שגב ביחס ליד  ושם וזיכרון השואה:

טו.     תום שגב "אוהל יזכור" איננו בית כנסת: אין מפרידים בין גברים לנשים, באחד מאגפי המוזיאון יש בית כנסת, אך הוא אינו משמש לתפילה, כי אם להנצחות בתי הכנסת שחרבו באירופה. יד ושם אינו מעסיק רב.

טז.    אין זה מקרה: תרבות הזיכרון לשואה אמורה היתה מלכתחילה להשתלב במערכת הסמלים הלאומיים החילוניים של התנועה הציונית. בספטמבר 1946 ביקשה החברה קדישא שליד הרבנות הראשית מחברי הנהלת הסוכנות לכבד בנוכחותם את קבורתה של קופסה ובה אפרם של יהודים שנרצחו וגופותיהם נשרפו במחנה המוות חלמנו, חברי הנהלת הסוכנות נתבקשו לבוא אל הטקס "בתור באי כוחה של היהדות" (מה? מי מינה אותם ליצג אותי? י.ר.), ההלוויה נערכה ברוב עם, בתל אביב, עם הזמן נערכו עוד הלוויות כאלה ואז התעוררו חברי הנהלת הסוכנות להזהיר את עצמם שהרבנות משתלטת על הנצחת השואה וכי אין להתיר לה לכפות עליה צביון דתי. ב-1949 הזהיר אחד מראשי הסוכנות שהלוויית אפרם של קרבנות השואה שתכננה הרבנות עלולה להתחרות בטקס קבורת ארונו של תיאודור הרצל, שהובא לירושלים ממקום קבורתו הראשון בווינה.בתקופה הראשונה עוד  הרבו להתווכח על כך, אולם בסיכומו של דבר היה יד ושם למוסד ממלכתי חילוני: …..

                                                                                                           (המיליון השביעי עמ' 417)

יז.       אני יודע גם יודע שיהיו כאלה שיגידו אבל צריך לאחד את העם, ואם זה יום כל כך טעון למה לא לתת את הכבוד? אז א, כבר אמרנו שברשות הרבים יש לכבד את החיים בדיוק מסיבה זו, ב, הלבוש שלנו שונה אחד מהשני, השפה שלנו שונה גם (מדברים אידיש), החינוך שלנו שונה והתרבות שלנו שונה, כל זה לא מפריע לא לכם ולא לנו, אז באמת כל כך קשה להבין שגם הזכרון של אותו דבר הוא שונה? ג, הובהר שבן גוריון עשה הכל שזה לא יהיה יום בעל אופי דתי, אז למה מצפים מאתנו? ד, אם באמת רוצים לאחד את העם למה לא לעשות את זה מסביב למשהו שיש לו קונצנזוס רחבה? נגיד יום כיפור למשל שרוב העם צם ורבים מביניהם גם הולכים לבית הכנסת, למה דוקא להתעקש על יום כל כך זר לתרבות היהודית, האין כאן ריח של כפיה חילונית שכל כך אוהבים להאשים את החרדים בזה? ה, זכרון זה דבר רגשי, וכפי שצוין שרגשית לפחות לי אישית יש בעיה עם זה, קשה לי להנציח את זכרו של סבי וסבתי וכל בני משפחתם הענפה בטקס שמרצחיו עשו את זה, אז גם רגש רוצים לכפות עלינו, איזה דבר יפריע לנו ואיזה לא?

—————–
                                                                                                                        

LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /19
ב -08:36
כבש יקירי,אני שמחה שהעלית את הנושא הכאוב הזה לדיון כאן. קשה להסביר, וטוב שאתה עושה את זה.אימי, ניצולת שואה, חילונית ראתה את הדברים בצורה מאד דומה לך. ראייתו של אבי, ציוני מאד ושומר  מסורת היתה דומה לשלך עוד יותר. בעיני, כבת נאמנה להורי – היום הזה מיותר.אין ספק שאת השואה יש לזכור ולא לשכוח. אין ספק שהרבה דברים שקורים כיום בחברה היהודית בכלל ובחברה הישראלית הם תוצאה ישירה או עקיפה של השואה, ולכן חבר בחברה הזאת לא יוכל להבין חלק מהתהליכים העוברים על החברה בה חי אם לא יכיר, לפחות קצת, את השואה שעברה על יהדות אירופה, הגלות הגדולה ביותר אז.לזכור ולא לשכוח – זה דבר יומיומי, במשך כל השנה. כיצד יכול לומר מי שזוכר את השואה פעם בשנה שהוא זוכר? – ובמשך שאר ימות השנה שכח?ב-1959, כאשר עלינו לארץ, עוד לא הונהג יום השואה. אימי, שחיפשה יום שבו תוכל להדליק נר לזכרו של אביה, אשר ניספה באושוויץ בתאריך לא ידוע, החליטה שהיום המתאים ביותר הוא העשירי בטבת, יום הקדיש הכללי. כשהנהיגו את יום השואה – לא הבינה למה, ולא היתה מוכנה לשנות ממנהגה.אבי נהנה מהזכרת השואה כאשר דגל המדינה מתופף בגאון ברקע, מן העובדה שנערכים טקסי זכרון רשמיים של מדינת ישראל לזכר השואה. אבל מדוע צפירתדומייה – שהיא מנהג של גויים. הוא כעס על כך שדווקא ביום כזה מחקים את מנהגי הגויים שטבחו בנו – ועוד בחודש ניסן. צריך לעמוד דום בוודאי, אבל – היום הזה נקבע, כך נראה לו, רק כי מנהיגי המדינה החדשה זקוקים לעוד טקסים לגיבוש העם, לחיזוק אחדותו.אני מסכימה עם אימי שיום השואה, כפי שמתבצע מזה שנים ארוכות, מאד לא מתחשב בניצולי השואה וילדיהם: קשה מאד לעמוד במטר התוכניות, הסרטים והטקסים של היום הזה: הם מעלים את הזכרונות בעוצמה גדולה מדי. היה הרבה יותר קל להתמודד אם היו פזורים על פני כל השנה. כך כולם היו זוכרים באמת, ולא רק מן השפה ולחוץ, ואלה שחוו זאת על בשרם או בשר יקיריהם יוכלו להתמודד עם הנושא הקשה מאד הזה ביתר קלות, יוכלו לתפקד.אני מסכימה איתך, כבש, מעוד בחינה אחת – הרבה יותר קל להתמודד עם אבל בבית, עם חברים, בין מכרים. גם אבל לאומי. המנהגים היהודיים הם כאלה. יש מקום לטקסים רשמיים של המדינה כאשר מדובר באבל לאומי – זה אפילו הכרחי ומאד מתבקש. האופי המוחצן של ארועי יום השואה מפריע לי, צורם, נותן הרגשה שהם נעשים לצאת ידי חובה ותו לא. אנחנו הרי שרים: " כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה".

אז בואו נתמוך זה בזה ביום הקשה הזה, נאפשר לכל אחד להתמודד עם הזכרונות הקשים על פי דרכו. בואו לא נשכח כל השנה!

—————–
 Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

"

כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /19
ב -14:53
לאקי יקיריתי!!!היה מרתק ומחמם את הלב לקרוא את התיאור המפורט תוך גילוי זויות נוספות בפן הבעיותי של הקדשת יום אחד ספיציפי להעמיס עליו את כל תחושות האבל והתיסכול, ובהחלט תואם את הרעיון הפסיכולוגי של פיזור הכאב להקל על ההתמודדות אתה, במיוחד מרגש לראות איך שאמך כניצולת שואה, "חילונית" כהגדרתיך (אגב, מילה שלא מקובלת עלי, כי פירוש המילה חילוני הוא מלשון חולין ואין נפש יהודי שהוא חולין כולם קודש), שבלי כל המובאות והמטען הדתי שאני העליתי פה, שידרה על אותו גל, וזה רק מוכיח שעם קצת "קומון סנס" אפשר לגשר בין שתי עולמות שונות כל כך כמו שלי ושל אמך, (ושלך), ולראות דברים באופן זהה, וגם אם לעיתים זה לא כך לפחות יש את הבסיס להבין גם אם לא להסכים.—————–
                                                                                                                        
Dark Queen
חבר\הרשום מ :2003 /12 /06
573 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /19
ב -15:02
יום השואה הזה נותן לאנשים וצעירים בני גילי לחשוב שבכל יום אחר של השנה מותר להם לשכוח מהשואה. ובכלל, אנשים עוסקים בעיסוקיהם הרגילים,עומדים בצפירה, וממשיכים לעסוק בעסקיהם הרגילים כאילו לא קרה כלום.היום בצפירה, הייתי בב"ס שלי. כשהחלה הצפירה כולם עמדו בחוץ ואף אחד לא ציפה לצפירה, כשהיא החלה רק אחרי כמה שניות אנשים שהיו עסוקים בדיבורים וצעקות שתקו והתחילו לעמוד. אבל גם במהלך הצפירה שמעתי אנשים הולכים, מדברים,מורות שצועקות על ילדים שישתקו. כשנגמרה הצפירה, "סוף סוף" נשמע מכל הכיוונים ואני התביישתי, אגיד לכם את האמת. התביישתי להימצא באותו מקום עם אנשים כאלה. אם ככה הם נותנים כבוד לאבותיהם- איזה כבוד הם איתנו לי ולשאר האנשים שלומדים וחיים איתם במדינה הזאת?היום הזה,כמו שכבר אמרתי, נותן לכולם לחשוב שאין צורך בזיכרון יום השואה. הם חושבים:"למה לי להיזכר בשואה, יש בשביל זה יום מיוחד בשנה וצפירה מיוחדת".ובבתי הספר, כולם מתרגשים מהטקסים רק בגלל שהם על חשבון הלימודים. אני בטוחה שאם היו עושים את הטקס על חשבון החופשה אף אחד לא היה נענה ומגיע. וגם הצפירה, אף אחד לא צריך אותה. אם זאת הדרך שלהם להזכיר לנו,לילדים,שהיתה שואה (כי הרי אנחנו מסוגלים לשכוח), אז זאת לא דרך טובה. אם בב"ס היסודי עוד איכשהו דיברו איתנו על זה, אז בתיכון המחנכת שלי היתה היחידה שהביאה לנו סרט (וגם ממנו כולם עשו צחוק).מסכימה עם כל מה שנאמר ע"י לאקי וכבש!—————–
Dalia Dark Queenמנהלת קהילת Metal World!!!
כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /19
ב -15:28
דליה!!! אני מודה באשמה, התרגשתי למקרה הדברים, אני תמיד חשבתי שהיום הזה נשחק איפה שהוא, אבל תמיד ניסו להוכיח לי באלף הוכחות עד כמה שזה חשוב, למדינה, לנוער, לדור ההמשך, ושאר טיעונים נבובים, ונדושים, אני מודה לך על הפן הזה שנתת מהמקום שאת נמצאת בו, היא הכי מקורית והכי אמיתית.תודה.—————–
                                                                                                                        
Dark Queen
חבר\הרשום מ :2003 /12 /06
573 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /19
ב -15:34
תודה לך, כבש, הנושא מאוד חשוב לדעתי וטוב שמישהו העלה אותו.תראה, חשוב לזכור את היום הזה אבל לא בדרך שבה בחרו לזכור אותו. פעם אחת בשנה וגם זה בקושי…—————–
Dalia Dark Queenמנהלת קהילת Metal World!!!
tipid
מנהל הפורוםרשום מ :2004 /04 /08
409 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /19
ב -20:49
כבש  יקר !תודה לך על שהעלית את הנושא  החשוב ,וכל הכבוד ללאקי שלנו ולדליה על הבהרת הגישה שלהם לנושא.אני  עצמי חילונית מבית שבו חונכתי לשורשים ולמסורת  אבי ז"ל הוא נצר למשפחת הרבי מגור ,ובגיל 18 גמר היתר לרב  יחד עם הרב פרנקל זצ"ל שהיה הרב של שכונת פלורנטין בתל-אביב ולימים הרב הראשי של תל-אביב שעון עם ציפרבלאט של אותיות עבריות מוכספות על ידיעת 200 דפי גמרא ,ובאותו מעמד פנה 360 מעלות אחורה והחליט להיות פעיל בציונות בפולין והקים את הקיבוצים לעליה לישראל טרם מלחמת העולם השנייה וחתם על היתרי העלייה והיה מזכירו של ד"ר יצחק גרינבוים ז"ל שהיה שר הפנים הראשון של ישראל ועבד יד ביד עם ד"ר משה סנה ז"ל  אביו של ח"כ ד"ר אפרים סנה שיהיה יחד איתנו לימים ארוכים ,ובתוקף פעילותו זו אבי הציל הרבה מיהדות פולין  מההשמדה של השואה. אני בילדותי הלכתי כל יום ששי שבת ומועד להתפלל עם אבי בשטיבלשל הרב ברנדווין זצ"ל שהיה רבה הראשון של ההסתדרות. אני גם הענקתי לבני את החינוך ברוח הזו והם גם ינקו זאת מהורי ז"ל .לתת את הכבוד  והעזרה לזולת.אני דוגלת בכך  שלא צריך להתגרות איש ברעהו  ואז הדברים ייראו אחרת לגמרי .כל אדם רשאי ליזכור את  השואה בצורה שהוא  רואה לנכיון ,אבל שלא ייפגע באחר. דבר מאוד חשוב שחייב להיות להקנות לדור הצעיר וללמד אותם על השואה והגבורה למען ידעו מאין הם באים.—————–
תמר לפיד
LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -08:50
..וגם לאן הם הולכים וממה להמנע. בזה אני גם מפנה אתכם להמלצה של פומיקי – על הסרט והספר "הנחשול".—————–
 Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

"

אופי ילדת האהבה
חבר\הרשום מ :2003 /11 /07
662 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -12:34
אני אישה חילונית אבל מעולם לא זילזלתי ביום הזה, אני עומדת בכל צפירה, לעיתים מזילה דמעה, והאמת שאני נכנסת לדיכאון בימים כאלו של יום השואה ויום הזיכרון.לגבי הדתיים אין לי מה להגיד……………….יום טוב—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושראז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכםמנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאדמודרטורית בקהילת אמצע הדרךמודרטורית בקהילה הרשמית של msn ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?
אופי ילדת האהבה
חבר\הרשום מ :2003 /11 /07
662 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -12:38
וסתם שאלה כבש………………………..הדתיים  מזכירים את השואה בכל הפעמים הללו בשנה ומנציחים את זכרם, האם יהיה כל כך קשה אם יעמדו הדתיים יחד עם החילוניים בצפירה?לא ידעתי שזה מנהג נוצרי, אבל אם זהו מנהג נוצרי מדוע בעצם אנו עושים אותו? הרי אנו לא נוצרים נכון?בכל אופן מסתבר שהחילונים מקיימים את זה ועומדים, אז מדוע שהדתיים לא יתפשרו קצת ויעמדו איתנו גם? כל כך קשה לעמוד, הרי זה לא להתשחוות לפסל או משהו כזה, זה לא עבודת אלילים, זה רק לעמוד דקה אחת וזהו…………………מקוה שהבנת אותי……………….—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושראז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכםמנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאדמודרטורית בקהילת אמצע הדרךמודרטורית בקהילה הרשמית של msn ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?
כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -15:22

ציטוט: הכותב המקורי כבש1 ב 2004 /04 /14


יז.       אני יודע גם יודע שיהיו כאלה שיגידו אבל צריך לאחד את העם, ואם זה יום כל כך טעון למה לא לתת את הכבוד? אז א, כבר אמרנו שברשות הרבים יש לכבד את החיים בדיוק מסיבה זו, ב, הלבוש שלנו שונה אחד מהשני, השפה שלנו שונה גם (מדברים אידיש), החינוך שלנו שונה והתרבות שלנו שונה, כל זה לא מפריע לא לכם ולא לנו, אז באמת כל כך קשה להבין שגם הזכרון של אותו דבר הוא שונה? ג, הובהר שבן גוריון עשה הכל שזה לא יהיה יום בעל אופי דתי, אז למה מצפים מאתנו? ד, אם באמת רוצים לאחד את העם למה לא לעשות את זה מסביב למשהו שיש לו קונצנזוס רחבה? נגיד יום כיפור למשל שרוב העם צם ורבים מביניהם גם הולכים לבית הכנסת, למה דוקא להתעקש על יום כל כך זר לתרבות היהודית, האין כאן ריח של כפיה חילונית שכל כך אוהבים להאשים את החרדים בזה? ה, זכרון זה דבר רגשי, וכפי שצוין שרגשית לפחות לי אישית יש בעיה עם זה, קשה לי להנציח את זכרו של סבי וסבתי וכל בני משפחתם הענפה בטקס שמרצחיו עשו את זה, אז גם רגש רוצים לכפות עלינו, איזה דבר יפריע לנו ואיזה לא?


אופי יקירתי !!! האם הקטע הנ"ל לא לקח בחשבון את השאלה שאת שואלת?

האם אדרש להתלבש בדז'ינז וטריקו בכדי לכבד את אחי המתלבשים כך, האם אעלץ לדבר רק בעברית (גם לא באנגלית או אולי זה שפה כמעט רשמית במדינה ליד הדגל האמריקאי השוכן לה כבוד ליד הדגל הישראלי) בכדי לכבד את אחי הציוניים, ולבכות אתם ביחד את השכחת השפה האידיש? האם עלי גם להתבוסס בבוץ ובזבל תוך כדי חגיגת המנגל.? לא אופי אינני ציני אני בסך הכל מחדד כמה דוגמאות בודדות מתוך רבים, של תרבות פנאי או כל סוג תרבות שתרצי לקרוא לזה, ולהבין שכל אחד עושה דברים לפי הדרך שבו גדל והתחנך העובדא ששתי אנשים מציינים אותו דבר  אבל בסגנון אחר, לא אומר שאחד מזלזל בשני בכהוא זה גם אם הוא לא מצטרף לשני גם בדרכו, ואם אחדות מחפשים פה הרי כבר ציינתי שעדיף לחפש אותו בקונצנזוס הרחב ולא באותו שביל צר ורגשני לצד אחד, תוך כדי חוסר התחשבות מוחלטת באילוצים של חלק אחר בעם, (וכפי שצוין במאמר הבעיות שבזה).

שאלה טובה נוספת שאלת אם זה נוצרי למה אנחנו עושים את זה? כנראה שככה זה כשחושבים שהדשא של השכן ירוק יותר, אבל באמת זה בושה וחרפה שעם שהעניק מתרבותו לכל העולם ולכל הדתות, יעמוד כעני בפתח לשאול מאלו שבאו אחריהנו טקסים לזכרון, ועוד מאלו שהרבו לתת לנו כל כך הרבה סיבות לזכרון. לאורך כל ההיסטוריה.

—————–
                                                                                                                        

אופי ילדת האהבה
חבר\הרשום מ :2003 /11 /07
662 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -15:34
אם זהו מנהג נוצרי כבש אינני חושבת שאני יכולה לעשותו אבל מצד שני אינני מסוגלת לא לעשות זאת, אני חייבת לעמוד דקה דומיה לזכרם, למרות שזהו מנהג נוצרי? עכשיו אני בבעיה,ומדוע לא טרחו החרדים להסביר לחילונים את אשר אתה מסביר לנו כאן? ומדוע אנו החילונים שונאים את החרדים בגלל זה, ומדוע רובנו חושבים שאתם אינכם מכבדים את יום השואה?מישהו צריך להסביר לחילונים כמו שאתה הסברת פה בקהילה ואז אולי יפסק צד אחד של השנאה הזאת……………………וביום הזיכרון לחללי צה"ל האם אתם עומדים?הרי לא תגיד שגם על זה בן גוריון רצה לתת פן חילוני לא? או שלשני ימי הזיכרון הוא החליט ככה?ואם אתה מדבר על מנהגים וכל זה, ועל דשדוש בבוץ, מדוע ביום העצמאות אנו רואים את החרדים גם חוגגים איתנו את המנגל, הרי זה גם צד חילוני לא?כבש סליחה שאני שואלת כל כך הרבה, אתה מייצג פה את הצד הדתי, לא את העם הדתי אלא את הצד לפי הראות שלך, ואתה מלמד אותנוואני בתור חילוניה שואלת את השאלות שאני רוצה לקבל עליהם תשובות, ואולי בשביל לגשר קצת על הפער………………..—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושראז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכם

מנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד

מודרטורית בקהילת אמצע הדרך

מודרטורית בקהילה הרשמית של msn

ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?

poomiki
חבר\הרשום מ :2003 /12 /17
90 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -16:20

ציטוט: הכותב המקורי אופניקה ב 2004 /04 /20


ומדוע לא טרחו החרדים להסביר לחילונים את אשר אתה מסביר לנו כאן? ומדוע אנו החילונים שונאים את החרדים בגלל זה, ומדוע רובנו חושבים שאתם אינכם מכבדים את יום השואה?

מישהו צריך להסביר לחילונים כמו שאתה הסברת פה בקהילה ואז אולי יפסק צד אחד של השנאה הזאת……………………

וביום הזיכרון לחללי צה"ל האם אתם עומדים?

הרי לא תגיד שגם על זה בן גוריון רצה לתת פן חילוני לא? או שלשני ימי הזיכרון הוא החליט ככה?


היי אופי,

אני מאמינה שבעצם בגלל זה באמת כבש ישב וכתב את דבריו, כדי להסביר בדיוק שהדברים בכלל אינם כפי שהם נראים. את שואלת מדוע אנו חושבים שהחרדים אינם מכבדים את יום השואה? עוד שאלה שהתשובה היא האופן שבה התקשורת מציגה את הדברים (וזאת עוד סיבה לחזור אל דיון "משמעות התוכן" של לאקי). "חרדי שעמד בזמן הצפירה" זה אייטם כל שנה מחדש (ואפילו כבר ראיתי שירשורים על כך, דווקא כאלה שמבינים שהדבר מיצה את עצמו) אבל האם שמת לב פעם לכך שבאותה התמונה שמתפרסמת כל שנה מחדש יש שני משתתפים? המצטלם והצלם. כי אם נשוטט במוחו של אותו צלם שצילם באותן שתי דקות נשמע את המשפט "איזה יופי של תמונה יצאה לי. בטח תתפרסם בעמוד הראשי" ולא את המשפט "זה לזכר משפחותיהם של סבי וסבתי". אבל מישהו שם לב לזה? לא ממש.

ולא, גם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הם אינם עומדים בצפירה (הצפירה היא אותה צפירה) ומאותה סיבה בדיוק. ואם בן גוריון לא רצה לתת ליום השואה צביון דתי אז אין שום סיבה שירצה לעשות זאת עם יום הזיכרון (לא יודעת אם התנגד לזה אני רק אומרת שלא הייתה לו סיבה להחליט). אני גם לא סבורה שיש צורך לתת צביון דתי ליום הזיכרון. ליום הזיכרון יש צביון לאומי, ציוני. וזה לא משהו שהולך יד ביד עם דת. ואני מבטיחה לך שגם מאותם חללים החרדים אינם מתעלמים. הם מתפללים גם לעילוי נשמתם של אלו.

אבל הצלם תמיד יהיה שם…

(על שאר השאלות אני אשאיר לכבש לענות)

—————–
"שם יושב הקבצן אין ישע. שוא יצעק וקולו נאלם.

הוא ימות ודאי. ותדע אז, מה יפה היה העולם!"

כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -16:40

אופי יקירתי!!! אמרו לך פעם שאת חמודה? אם לא תקראי את זה כאן בפעם המליון ואחת.

אז דבר ראשון, אין צורך להתנצל שאת שואלת אדרבא אני שמח על כל שאלה שנשאלת, שנותן הזדמנות להכיר עוד פרט ועוד פרט שבסופו של דבר יביא להבנה יותר רחבה ומלאה בין כל פלגי העם שיוכלו להתאחד לפחות אלו לצד אלו אם לא אלו בתוך אלו, ואני שמח שאתם נותנים לי את ההזדמנות להיות ה"מייצג" למרות שזה גדול עלי, בקושי אוכל להציג את עצמי ואם יש אחרים (וכנראה שיש) שמזדהים אם זה אז זה לכבודי לייצג גם אותם.

ואענה אחד לאחד,

א, זה מנהג נוצרי, ואם את מרגישה שאת חייבת לעשות את זה, (וברשות הרבים בכל מקרה צריך לעשות את זה) אז תשנני לעצמך פרק תהלים, ולפחות תמלאי את הדקותיים האלו באיזה תוכן יהודי.

ב, מדוע שונאים אותנו ומדוע חושבים שאנו לא מכבדים ומדוע אנו לא טורחים להסביר, התשובה לכל זה הוא אחד, אנחנו טורחים גם טורחים לנסות להסביר אבל מה שאת קראת פה לא קיבל אישור פרסום באף כלי תקשורת גם לא תמורת תשלום, אני מפנה את תשומת ליבך  לדיון בפורום "המשמעות האמיתית של התוכן" על כוחה של תשקורת (זה לא טעות), במשך שנים רבות לא התבקשנו, וגם כאשר רצינו לא קיבלנו זכות דיבור, וגם כאשר כבר כן קיבלנו זכות דיבור את בטח מכירה את המשפט הנדוש, "אוקיי זמנינו תם" מי המרואיין הבא? וזה לא מעט במכוון בכדי ליצור את הזוית ראיה המעוותת הזו ולכן פרסמתי אותה כאן, וכל התודות ליהודית שאפשרה את הפרסום הזה.

ההבדל היחיד בין יום השואה ליום הזכרון הוא בזה שהוא כבר לא בחודש ניסן כך שהבעיה הזאת יורדת, אבל כל השאר הוא אותו דבר ומאוד יפה ומדויק תיארה את זה פומיקי (תודה לך גם על הצלם והמצולם, אהבתי וזה נכון גם).

והמנגל, לא ציינתי אותו כמשהו פגום או לא ראוי, כך שאין שום בעיה לעשות את זה, רק אציין שאם יש חרדים שעושים את זה ביום העצמאות, זה רק אלו שילדיהם לומדים במוסדות כמו חינוך עצמאי ובית יעקב או מעיין החינוך התורני, שהם כפופים לחוקי משרד החינוך, ילדי מתחנכים בבתי ספר פרטיים כך שאין אצלינו חופשות בכלל גם לא ביום זה, וגם ביום זה ממשיכים ללמוד תורה.

—————–
                                                                                                                        

ראשית חוכמה
חבר\הרשום מ :2004 /06 /15
4 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /20
ב -23:32
בס"דבימים אלה, בשבתות שבין פסח לשבועות,  נוהגים אנו לקרוא את פירקי אבות הם סידרי משנה על דרכי התנהגות ודרך ארץ וזאת כדי ללמינו שדרך ארץ קדמה לתורה כלומר למתן תורה שנעשה בשבועותוכמו שנאמר שם בין היתר: "הוו דן את כל האדם לכף זכות" ולא נאמר שם הוו דן את האדם לכף זכות ללמדינו שאין בכוחינו להביא בדין את האדם כל עוד לא ביררנו את הפרטים ואת מניעהם עד תום וגם אז עדיין יאסר עלינו לשופטו כל עוד יחסר הפרט של ההגעה למקומו ומצבוולכן, כאשר צלם או אדם מעמיד לדין ציבורי אדם אחר עליו לדעת כי כל עוד לא בירר את פירטי המעשה אסור לא לדון את המקרה—————–
ראשית חכמה יראת ה'
מישהי שאיכפת לה
חבר\הרשום מ :2004 /02 /02
128 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /21
ב -11:42
בס"דאברהם וכולם/ן,קודם כל אתחיל בתודה על דבר התורה לאברהם. גם אני מעולם לא זילזלתי בימי הזיכרון השונים, ובקשר ליום הזיכרון לשואה לגבורה אביא כאן שוב את הקישור למה שכתבתי במוצאי יום השואהבפורומים השונים, ואני חושבת שהדברים מביעים את השקפתי בנוגע ליום זה. אני גם עומדת בצפירה (למרות שאני מוגבלת פיזית), ולפני 6 שנים לקחתי על עצמי שלא להדליק את המחשב בימי הזיכרון השונים (ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וביום הזיכרון לחללי צה"ל  ונפגעי פעולות האיבה). מתוך רצון שלי לתת כבוד לנרצחים הי"ד.ליאת.


—————–
לאהוב ולחבק זה המוטו שלי

LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /21
ב -14:48
אברהם,כולנו חוטאים בזה – מי יותר ומי פחות (ואיני מוציאה את עצמי מכלל זה). לכן אנו חייבים להצטייד בסובלנות וסבלנות רבות כאשר אנו נתקלים בהתנהגות שונה הצורמת לנו. לפעמים זה קשה.אני מניחה שכבש מבין את הקושי כאן (ואותם צלמים אינם מקלים …) – ולכן  שמח לגלות שיש חילונים הרואים את הדברים מראש, ללא צורך בהסבר או שכנוע, כמוהו או בדומה לו מאד. חילונים – שאני נמנית עליהם. שום צלם או תמונה כזאת לא ישנו את דעתנו.אם אתרגז ממראה התנהגות כזאת בפומבי – במציאות או בתמונה, זה רק על כך שאדם מוציא עצמו מן הכלל (במדינה) במופגן. זו אינה התנהגות הולמת, זו התנהגות שהיא להכעיס – ולא משנה לי כלל מי עושה את זה, מה לבושו, אורח חייו או אמונתו. בכך אני מסכימה עם הרבנים שקבעו שיש לעמוד דום וגם עם נימוקיהם לכך. הסיבה: יש לכבד דרכו של כל אחד להתאבל. אם זה יום אבל רשמי, כל מי שנמצא במדינה בה נהוג אבל רשמי זה, חייב לכבדו – כעניין בסיסי של דרך ארץ ושל כבוד בין אדם לחברו.—————–
 Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

"

עמרי
חבר\הרשום מ :2004 /02 /20
38 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /21
ב -16:36
בדקה הזו שאני עומד ומתיחד עם זכרון השואה, לא ממש מעניין אותי מה קורה מסביב.לא ממש מעניין אותי אם זה מנהג נוצרילא ממש מעניין אותי אם מישהו אחר בוחר לזלזל ברגע הזה או בסכרון הנרצחים.מעניין אותי רק דבר אחד: להיזכר באלה שמתו על לא עוול בכפם, זה הכל.אני לא יכול להרשות לעצמי להתמלא ברגשות שלילים כגון שנאה וזעם כאשר אני רוצה לזכור ולאהוב.—————–
כבש1
חבר\הרשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /21
ב -17:25
תודה לך עמרי!! על תגובתך הענינית והגישה החיובית שבתגובתך.לכבוד ולעונג לי השתתפותך בדיון החשוב הזה, ומהפן היחודי שהבאת כאן.—————–
                                                                                                                        
מישהי שאיכפת לה
חבר\הרשום מ :2004 /02 /02
128 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /21
ב -21:17
בס"דעומרי יקר!יופי של תגובה, גם אני חושבת כמוך  ,ליאת.—————–
לאהוב ולחבק זה המוטו שלי
Eden10
אורחרשום מ :2003 /10 /27
0 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /25
ב -19:47
שלום לכולם,יזכור!עם כל מה שקורה במדינתנו צריך לעשות יום זכרון כמעט בכל יום בשנה.לדעתי גם לא צריך לעשות את יום העצמאות מיד לאחר יום הזכרון,או שלא להכריז על יום הזכרון כעל יום לאומי, אלא מי שרוצה יתאבלבאותו יום וישתתף בכאבם של אלו שיקיריהם כבר לא איתם.ישנו מעבר חד מדי בין יום הזכרון ליום העצמאות ואו שיאחדו את יום הזכרון עם יום אבל אחר לזכר הנופלים, או שיעשו מרווח של כמה ימים מיום העצמאות, שהוא אמור להיות יום של שמחה.איך יכול אדם שקרוב לו, בשר מבשרו, נהרג/נפל באותו תאריך, לחגוג למחרת את הקמת המדינה? זה מאוד לא אנושי ואירוני לדעתי.

לגבי הצפירה: גם אני חילונית ועומדת בכל צפירה וכואבת ומשתתפת בכאבם של אלה שאיבדו את יקיריהם, כמו אבא שלי ואחיותיו שאיבדו

את הוריהם במלחה"ע השנייה.

כששרים את "התקוה" גם כן עומדים, אז למה לא כשעושים כבוד

לזכר הנופלים/נספים?

גם נהוג כשמכבדים אדם לקום ולקדם את פניו.

אני גם מכבדת את אמונת הדתיים והמסורתיים כשאני אצלם בבית,

או בסביבתם ומן הראוי שהם גם יכבדו אותנו בסביבתנו, כי

כולנו יהודים וחיים בארצנו – ישראל.

גם חילוניים וגם דתיים איבדו אנשים יקרים להם וכל אחד צריך לכבד

את השני ולאהוב אחד את השני כי אם לא נסתדר ביננו אז מי צריך

אויבים?

אני משתתפת בצערם של כל מי שאיבדו

את יקיריהם

ואמנם מוקדם – שיהיה לכולנו :

יום עצמאות שמח!!!

עדן.

—————–
עדן, מנהלת קהילת 25+

היכרויות, עבודה, אהבה, מין,

כישרונות שלנו ותחביבים,

נושאים רוחניים

ועוד נושאים מעניינים

וגם אתם משתתפים!

כובען
חבר\הרשום מ :2004 /02 /04
140 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /25
ב -22:31
לכל  המשתתפים  הנכבדיםקטונתי בכדי  להגיב  או  להביע  דעה  בצורה  כה  מורחבת וממצה  כמוכם,קראתי בעיון  רב  כל   תגובה    שנכתבה  כאן. ואני חייב  להודות  שהדברים והדיעות היו  מאלפות .אני  רואה  את  הדבריםאולי  בראיה  מעט  שונהלעם  היהודי  היו  שני  חורבנות  ,  האחד  לפני  למעלה  מ3000  שנה  וזה  חורבן  הבית  היהודי    בית  המקדש ,והשני  לפני כ-60  שנה    חורבנו  של  העם  היהודי  השואה  .ואת  שניהם  חייבים  לזכור  ולכבד.ומי  שלא  יכבד  את  זכר  חורבנו  של  הבית  היהודי.  סופו  שלא  יכבד  גם  את חורבנו  של העם  היהודי.מעניין  שביום  תשעה  באב  כל הצלמים  יוצאים  כולם לחופשה  ,,,,,  ולא רואים אותם ,העמידה  ביום  הזיכרון  היא  דבר  חשוב , אבל  אם אין  בו  תודעה  והבנה  לקשר  בין   העומד  לעם היהודי  בכל  המובנים  שלו     עדיף  שישאר  בביתו  ולא  יעמוד .

כי  אותו  חזן  או שליח  ציבור  שאולאי  אינו עומד   אבל  קורא  "יזכור "  קורע  לב  בבית  הכנסת ,  בעיניי הוא  כואב  יותר  מזה  שעומד  ואינו  יודע בשל  מה  .

ולכן  אני  מסכים עם אלה שיש  לחשוב  מחדש  על  יום אחר  ולשלב  בו  גם מעט   צביון  דתי  זה  לא  יזיק  לאחר  הכל  אנחנו  נמצאים  במדינת  היהודים  .

—————–
.

LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /25
ב -23:12
עדן יקירתי,שמחה לראותך כאן שוב!אכן, מקובל לקום, לעמוד  לאות כבוד, במקרים רבים – ומדוע לא לזכר גיבורים, לזכר קדושים?כבוד הדדי הוא אחד המפתחות החשובים לדו קיום, לכל מערכת יחסים אנושית בעצם.באשר לסמיכות יום הזכרון ליום העצמאות: -הסמיכות מכוונת – ואני מסכימה עם הכוונה: כשם שאנו אסירי תודה למי שהכין לנו ארוחה ולא רק מודים מראש, אלא גם לאחר הארוחה – כך גם כאן:  האפשרות שלנו לחגוג את עצמאותנו בארצנו היא בזכות ובמחיר אותם שנפלו, שנרצחו. אם איננו שוכחים את תודתנו למכין הארוחה, וודאי וודאי שאל לנו לשכוח את אלה שבזכותם אנו יכולים לשמוח ביום העצמאות גם במהלכו.—————–
 Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

"

LuckyHunch
מנהל הקהילהרשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /25
ב -23:36
כובען החביב,הפתעת אותי הפעם. כיצד אפשר להשוות כאב לכאב? הביטוי הדתי לכאב מדבר אליך יותר מהביטוי הממלכתי – אינך היחיד כאן שמרגיש כך. לא כל מי שעומד דום בצפירה אינו יודע את הקשר שבין השואה לחורבן בית המקדש. לראיה – אף הרבנים הורו שכאשר נמצאים בציבור יש לעמוד דום בעת הצפירה – ולו רק כדי לכבד רגשות הזולת.מעט כבוד הדדי – ועוד קמצוץ הבנה – ובאה גאולה לישראל.—————–
 Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

להמשיך לקרוא זכרון דמים תרתי משמע / ליום השואה ויום הזכרון

לא רק אסטרטגיית בחירות: זכות הציבור לדעת מה שאני רוצה – או: משמעות התוכן

הצטרף 21/07/2008
הודעות 4,910
24/11/2008 21:08

עכשיו בימים של בחירות זה חשוב במיוחד, אבל גם בימים אחרים כדאי שכולנו נשים לב ללוקשים שמנסים למכור לנו בתקשורת, כדי לתמרן אותנו לחשוב כך או אחרת, כדי לעקוף את שקול הדעת שלנו בדרכי רמייה ואחיזת עיניים.

קודם כל, שימו לב למחקר שפורסם ב-2005 – זכרון למידע מוטעה. מאז אותו מחקר היו כמה וכמה מקרים שבהם השתמשו בזה בתקשורת הישראלית באופן מגמתי כדי לעצב דעת קהל  שתשפיע לכוון מסויים. בעצם, גם לפני זה – אבל למה ללכת רחוק כל כך…. נזכרים?

לא? – אז בואו אזכיר לכם דיון שהיה באמצע הדרך: זאת ממש לא נוסטלגיה  – עכשיו זה אקטואלי בדיוק כמו אז, אפשר ורצוי להמשיך בו – למען השפיות ושקול הדעת הנכון של כולנו כבוחרים, כציבור וכפרטים: להמשיך לקרוא לא רק אסטרטגיית בחירות: זכות הציבור לדעת מה שאני רוצה – או: משמעות התוכן

האם בחרנו לפני לידתנו את הורינו?

הודעה נכתבה על ידי ליידי סנו ב 2004 /02 /10 ב 23:24
הצגה ליידי סנו's פרופיל ציטוט ליידי סנו
ליידי סנו
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /24
46 הודעות

הרמיתי את הכפפה ואני פותחת דיון בנושא האן בחרנו לפני לידתנו את הורינו?

את השיעורים שלנו בחיים? או שהכל סתם מקרה

ודעתי היא שאנו כן בחרנו את ההורים שלהם נולדנו ואת מערכת השיעורים שלנו בעולם הזה אך שהגיענו לעולם רובנו שכחנו את זה אז כולם מוזמנים להביע את דעתם

—————–

  • ליידיסנו שבוע קסום לכולם

 

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2004 /02 /11 ב 18:36
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /12 /06
183 הודעות

לא ממש הבנתי את נושא הדיון, אם לומר את האמת.

כלומר, את מתכוונת לשאלה:האם בחרנו את הורינו ואת החיים שלנו?

אני אישית חושבת שלא ממש. למרות שבחיים ניתנות לנו אפשרויות בחירה רבות, לא תמיד אנחנו שולטים בחיים שלנו. לפעמים, הסביבה החיצונית היא דווקא זאתי ששולטת.

אני חושבת שלפני הלידה לא יכולנו לבחור את הורינו, ואז הם אלה שתיכננו את החיים בשבילנו. כמובן שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו זקוקים ליותר חופש ובעצם על ידיי כך מאבדים עלינו ההורים את השליטה.

—————–

Dalia Dark Queen

מנהלת קהילת Metallica&Friends… המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

       עגבניותחדשן 2  עננים

הודעה נכתבה על ידי ליידי סנו ב 2004 /02 /11 ב 19:19
הצגה ליידי סנו's פרופיל ציטוט ליידי סנו
ליידי סנו
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /24
46 הודעות

יש אמונה שלפני הולדתנו בחרנו את הורינו ושיעורינו נתקלתי בה שקראתי את אחד מספרי קריאון וסקרן אותי מה אחרים חושבים על כך

אישית אני חושבת שכן אבל בדרך כשנולדנו שכחנו את מה שרצינו לעשות בעולם ולמה בעצם חזרנו לפה ועטינו המון מסכות בנינו המון חומות של פחד

—————–

  • ליידיסנו שבוע קסום לכולם

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2004 /02 /11 ב 20:15
הצגה אופניקה's פרופיל ביקור אופניקה's עמוד בית ציטוט אופניקה
אופניקה
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /07
321 הודעות

אני בטח לא בחרתי את ההורים המנוולים הללו

—————–

 

מנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד

 

Put On A Sunny Smile... An interactive ecard that'll make your friend/ loved one feel special.

 

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /02 /11 ב 20:17
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר

מנהל קהילה
מנהל הפורום

 
 
2003 /08 /30
716 הודעות

אני משתעשעת במחשבה הזאת כבר כמה זמן – לא ידעתי שיש אמונה כזאת. אם מאמינים בגלגול נשמות, זה נראה ונשמע אפילו יותר מסביר. קשה לי להחליט, כי עוד לא השתכנעתי באשר לגלגול נשמות – האם קיים, או שהתפיסה היהודית של השארות הנשמה היא הנכונה.

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

    

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2004 /02 /11 ב 20:19
הצגה אופניקה's פרופיל ביקור אופניקה's עמוד בית ציטוט אופניקה
אופניקה
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /07
321 הודעות
אני מעדיפה לא להכנס לדיון הזה…………… אם היה אפשר לבחור הורים…….הייתי הולכת לשכנים

—————–

 

מנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד

 

Put On A Sunny Smile... An interactive ecard that'll make your friend/ loved one feel special.

הודעה נכתבה על ידי ליידי סנו ב 2004 /02 /11 ב 21:16
הצגה ליידי סנו's פרופיל ציטוט ליידי סנו
ליידי סנו
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /24
46 הודעות

אופניקה גם אני הייתי הולכת לשנים אבל ברצינות אני כו מאמינה בגלגול נשמות וזה מתוך חויה אישית של גלגול שלי שנבדקו אחר כך כל הנתונים והיו ממש תואמים למה שחוויתי אבל זה לפי דעתי נושא לדיון נוסף.

קראון מדבר בברור על זה שאנחנו בוחרים את השעורים שאנחנו רוצים לעבור בעולם הזה וישנם עוד תקשורים שמדרים ברור על כך שגם את ההורים אנחנו בוחרים לפני הלידה שני הנושאים בעצם מתחברים יחדיו 

—————–

  • ליידיסנו שבוע קסום לכולם

 

הודעה נכתבה על ידי rmb59 ב 2004 /02 /11 ב 21:43
הצגה rmb59's פרופיל ציטוט rmb59
rmb59
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /10 /29
76 הודעות

נשמע מעניין משהו,,,"בחרנו את הורינו לפני לידתנו",,, אני לפחות,,,לא ממש זוכר את זה.

מה שאני כן זוכר (מתקופת הילדות,,) שגם בעניין ההורים,אצל לא מעט ילדים, הדשא של השכן היה ירוק יותר,,,

אני גם מאמין שיש כאלה שהיו "הולכים" לשכנים,,, אבל לא הייתי מקצין את העניין הזה עד לנקודת ה"מנוולים",,, בכל מקרה ועניין לא רואה הצדקה "לירוק לבאר ממנה נוצרנו וגם שתינו לא מעט",,, זה נכון שיש מנוולים בעולם,,, אבל,,, צריך גם שיהיה כבוד להורים,,

וחוץ מזה הרי ברור שלעולם נדע פחות מהקיים, כי למרות שאנו לומדים כל חיינו, בסוף אנו מתים טיפשים… ולכן אם מישהו חושב שאחרי מס' גלגולים החכמנו ובחרנו דברים אחרים ללמוד אותם,, שיבושם לו.

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /02 /11 ב 22:20
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
 
 
2003 /08 /30
716 הודעות
אפשרות אחרת: לכל אחד יש תפקיד שיועד לו ע"י האל בתיקון העולם הזה. עד שהוא ממלא את היעוד הזה כל דבר שקורה לו, כולל ההורים להם נולד, מכוונים אותו אל הגשמת אותו יעוד. מה דעתכם?

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

   

הודעה נכתבה על ידי ליידי סנו ב 2004 /02 /16 ב 23:28
הצגה ליידי סנו's פרופיל ציטוט ליידי סנו
ליידי סנו
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /24
46 הודעות

מסכימה מאד אם מה שאת אומרת אבל למה אנחנו שוכחים שאנו מגיעים לעולם הזה?

מי אנחנו ולמה בחרנו להגיע לכאן?

למה אנחנו עוטים על עצמנו שכבות של פחד ו"כביכול הגנה"?

וחלקנו מבלה את ימיו בשאלה מי אני , החלק השני מחפש את כל הדרכים להסיר ולגלות את המהות והתפקיד

—————–

  • ליידיסנו שבוע קסום לכולם

הודעה נכתבה על ידי כבש1 ב 2004 /02 /17 ב 00:51
הצגה כבש1's פרופיל ציטוט כבש1
כבש1
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /26
126 הודעות

ערב טוב לכל החברים! דיון מהמם ומרתק פתחת ליידי סם ורב תודות לך על כך,

למיטב ידיעתי הדל במקורות אין אנו בוחרים בכלום, אנו מוכרחים למציאות כמו שאומרים חז"ל במסכת אבות, פרק ד' משנה כב, "שֶׁעַל כָּרְחֲךָ אַתָּה נוֹצָר, (וְעַל כָּרְחֲךָ אַתָּה נוֹלָד), וְעַל כָּרְחֲךָ אַתָּה חַי, וְעַל כָרְחֲךָ אַתָּה מֵת, וְעַל כָּרְחֲךָ אַתָּה עָתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא:"

זאת ועוד בחז"ל נאמר ( סוטה ב' עמ' א)  אמר רבי יהודה אמר  רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני. הוי אומר ששום דבר לא נבחר על ידינו אלא נקבע בשבילנו על ידי מי שאמר והיה העולם היודע מה טוב לנו ויודע גם איך ליצור לנו התנאים להגיע לטוב המיועד לנו.

לאקי יקירתי, אכן יש גם השארת הנפש וגם גלגול נשמות ואין הם סותרים אחד את השני, השארת הנפש בא לומר שיש חיים לאחר החיים "הנפש נשארת לנצח" אבל אין הכרח איפה היא תישאר האם בגיהנם, בגן עדן, או בגוף אחר בגלגול חוזר בעולמינו. הגלגול כן מתחבר עם מילוי ייעודינו בעולם כאשר אחד מהסיבות לגלגול (לא כל נשמה מתגלגלת אלא אותה נשמה שיש סיבה לגלג אותה) הוא כאשר מסיבה כזו או אחרת לא השלימה את ייעודה בעולם נותנים לה הזדמנות נוספת להשלים את עצמה.

אופי יקירתי, אני בלי לדעת או להכיר יכול לחוש מה עובר עלייך וגם יכול לדמיין למה, אבל אני בפירוש מסכים עם מה שרמי כתב, אמנם אינני אדם שמטיף מוסר לאחרים אבל כבן להורים וכאב לילדים אני יכול לומר לך כבד את אביך ואמך הוא מהמצוות היחידות שבהם כתוב גם מה השכר על קיום מצוה זו, "למען יאריכון ימיך" ויש על מה לכבד גם במקרה הכי קשה, בל נשכח אני מניח שאת נהנית היום מהחיים שלך, האם היית מגיע לזה בלי שהם ילדו אותך, בלי שהם גידלו אותך באוכל בביגוד בקורת גג ובהוצאות לימודים? ושימי לב שהזכרתי רק דברים חומריים מינימליים שכל הורה ואפילו הכי גרוע נותן לילדיו, אז בכל מקרה קיבלת מהם המון אולי לא מספיק כפי שמגיע לך אבל גם מהמעט אסור להיות כפוי טובה, מותר לא להיות מרוצים ולבנות חיים עצמאיים שונים מהם או ממה שהם רוצים, אבל מכאן ועד למנוולים הדרך עדיין רחוקה לדעתי, אני מאד מקווה שתקבלי את דברי בנעימות עניינית ולא כאיזה מתקפה חלילה.

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /02 /17 ב 01:21
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
 
 
2003 /08 /30
716 הודעות
כבש יקירי, האם ניתן להבין מדבריך שקיימת אפשרות שנשמה החוזרת לעולם הזה לגלגול נוסף תבחר את השעורים שתלמד בגלגול הזה – או במילים אחרות, איזה מן התיקונים שעליה עדיין לעשות הוא מטרתה בגלגול הנוכחי (העומד להגיע)?

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

הודעה נכתבה על ידי כבש1 ב 2004 /02 /17 ב 09:55
הצגה כבש1's פרופיל ציטוט כבש1
כבש1
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /26
126 הודעות

בוקר טוב לאקי!

אנסה להסביר את עצמי בצורה יותר בהירה, כל נשמה שיורדת לעולם בפעם הראשונה, מקבלת ייעוד ספיציפי מה חובתה בעולמה בנוסף לחובה הכללית, כאשר האדם השלים את משימתו בשלימות ולא קלקל כלום בדרך הוא חוזר למנוחת עולמים בלי צורך לחזור ולהתגלגל, ומקבל את שכרו בגן עדן, כאשר אבל משום סיבות כאלו ואחרות הוא לא הספיק להשלים את משימתו ו/או קלקל משהו בדרך, אז מחליטים בבית דין של מעלה האם לתת לו צ'אנס נוסף או להענישו ואחרי העונש יגיע למקומו בגן עדן שרחש לפי מעשיו הטובים בעולם הזה, הגלגול הוא פריבילגיה במקרה כזה לא כחיים חדשים שמתחילים מאפס אלא כפרק נוסף באותם חיים שהוא כבר חי בעבר, לפי המקורות עד ארבע פעמים ניתן לאדם הזדמנות (במידה וכך הוחלט בבית דין של מעלה) לתקן ולהשלים את חלקו בכדי שיחזור מושלם כפי שהתבקש. אין כאן שום התחדשות בלידה מחדש אלא בגוף שהוא כמו בגד לנשמה שמאפשר לה לפעול בעולם החומרי הזה.

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /02 /17 ב 11:48
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
 
 
2003 /08 /30
716 הודעות

ציטוט: הכותב המקורי כבש1 ב 2004 /02 /17


הגלגול הוא פריבילגיה במקרה כזה לא כחיים חדשים שמתחילים מאפס אלא כפרק נוסף באותם חיים שהוא כבר חי בעבר, לפי המקורות עד ארבע פעמים ניתן לאדם הזדמנות (במידה וכך הוחלט בבית דין של מעלה) לתקן ולהשלים את חלקו בכדי שיחזור מושלם כפי שהתבקש. אין כאן שום התחדשות בלידה מחדש אלא בגוף שהוא כמו בגד לנשמה שמאפשר לה לפעול בעולם החומרי הזה.


האם כוונתך שחייו של אדם ממשיכים, למרות שהיו אמורים להסתיים כבר – כדי שישלים את משימתו, או שכוונתך שחייו ממשיכים בגוף חדש, כעין בגד חדש?

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082    

הודעה נכתבה על ידי כבש1 ב 2004 /02 /17 ב 11:54
הצגה כבש1's פרופיל ציטוט כבש1
כבש1
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /26
126 הודעות
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה נאמר בתהלים, זה פרק חייו פחות או יותר של אדם רגיל, כאשר לא הספיק להשלים את משימתו בפרק זמן זה, לפעמים ניתן לו עוד מאגר של שנים פחות או יותר ממה שהיו לו מקודם ואותם הוא חי שוב בתוך בגד חדש -גוף חדש.

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /02 /17 ב 12:46
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
 
 
2003 /08 /30
716 הודעות
אם כך, באמת יכול להיות מצב שבו אדם בוחר את ה"שעורים" או ה"תיקונים" שיעשה במשך חייו הנוכחיים, בבחינת הכל ידוע והרשות נתונה. 

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082 

   

הודעה נכתבה על ידי כבש1 ב 2004 /02 /17 ב 13:16
הצגה כבש1's פרופיל ציטוט כבש1
כבש1
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /26
126 הודעות
נכון שהכל ידוע והרשות נתונה, אבל הייעוד נקבע על ידי הבורא ולא על ידי האדם ואת זה הדגשתי בהודעתי הראשונה בנושא זה. אמנם יש סיפורים על אנשים שנתנה להם רשות בגלגול לבקש תנאים מסוימים שיעזרו להם לא להיכשל בתפקידם בגלגול שנכפה עליהם.

הודעה נכתבה על ידי ליידי סנו ב 2004 /02 /17 ב 13:44
הצגה ליידי סנו's פרופיל ציטוט ליידי סנו
ליידי סנו
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /24
46 הודעות

היי כבש

באמת חיכתי מתי תצרף הרי מה שאמרת בעצם אותו דבר כי בנו בתוכנו יש ניצוץ אלוהי כל לימדו אותי, השאלה למה אנחנו כבני אדם לא קשובים לאותו ניצוץ מכסים אותו בהמון פחד? שנאה?

אם היינו זוכרים לשמוע את קולו העולם היה מקום יפה בלי פחדים מלחמות כך אני בכל אופן חושבת

—————–

  • ליידיסנו שבוע קסום לכולם

הודעה נכתבה על ידי כבש1 ב 2004 /02 /18 ב 10:42
הצגה כבש1's פרופיל ציטוט כבש1
כבש1
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /26
126 הודעות

תודה ליידי סנו!

אשתדל לתת איזה כיוון שיסביר את הבעיה שהעלית.

אנו לומדים מהמקורות, שכל הנשמות בטרם בואם לעולם הזה שוכנים מתחת לכסא הכבוד ונהנים מכל הטוב הצפון שם למעלה, אבל מכיון שהם לא עשו כלום בכדי לרכוש את הטוב הזה, זה נחשב ללחם חינם, בלשון הזוהר זה מכונה "נהמא דכסופא" = לחם של בושה, המשמעות הוא על פי משל לעני שדופק על דלתינו ומבקש נדבה, הוא מתבייש כשהוא מקבל את הנדבה כי הוא קיבל אותה בחסד ולא בדין, לא כן אם יקיש על דלתינו כרוכל שמוכר משהו, גם אם הנותן והמקבל מודעים לזה שהסכום שנתנו הוא מעבר לערכו של הדבר שרכשנו בכל זאת אין העני מתבייש לקבלו כי הוא מרגיש שנתן משהו בתמורה.

כן הדבר עם הנשמה, כל עוד היא לא ירדה לעולם היא מקבלת "לחם חסד" ועל כן היא נשלחת לעולם הזה ומתאפשר לה לרכוש תורה ומצות ומעשים טובים שמזכים אותה לכשתחזור למעלה לקבל את כל הטוב הצפון בזכות ולא בחסד.

ועל כן הנשמה לכשעצמה כשהיא יורדת לעולם הזה מודעת גם כאן לתפקידה, "הבעיה" הוא שמבנה הגוף הוא שהמוח מסנן את הידע הטמון בנשמה ומעבירה רק את ההכרח לנו לדעת לקיומינו המינימלי, כל השאר נשאר עצור בתוך הנשמה פנימה ומתגלה רק באמצעות לימוד ומחשבה מעמיקה.

הסיבה לזה הוא גם פשוט, נתאר לעצמינו שהיינו רואים מול עינינו כל הזמן את הגן עדן או הגהנם, היתה נוטלת מאיתנו הבחירה! מי זה שרואה מה הוא עומד להשיג לטוב ולמוטב שימשך לדבר שירחיק אותו מהגן עדן או יקרב אותו לגיהנם? ועל כן רק כשיש בחירה וניתנת האפשרות החופשית לעשות או לא לעשות להימנע או לא להימנע, יש אתגר בין המשיכה היצרית לבין המשיכה הרוחנית, וכאשר האדם מתגבר על המשיכה היצרית ומגביר את המשיכה הרוחנית רק אז הוא רכש בדין את "שכרו".

חז"ל אומרים בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין כנגדה. פירוש הדברים, הגוף הוא חומרי שחי במגרש הביתי החומרי, לעומת הנשמה שהיא אורחת במגרש זר, זאת ועוד, הגוף הוא מבחוץ לעומת הנשמה הקלועה בפנים בתוך הגוף, זה יוצר מצב לא מאוזן בהתמודדות בין הגוף לנשמה, ועל כן רוב הסיכויים שניכשל במשימתינו, ועל כן בכדי לאזן את ההתמודדות נתן לנו את התורה ככח נגדי ליצרים, שיאזן את ההתמודדות לנקודת מוצא שוויונית.

יודגש אין התורה תעודת ביטוח שמי שהכריז על נכונות  לקבל עליו את עול התורה והמצוות שהוא כבר מוגן מכשלונות ומיצרים, היא בסך הכל מעמידה אותו על קו זינוק שוויוני בין החומר לרוח ומשם מתחילה כל ההתמודדות לאורח כל החיים.

אגב זה מסביר גם את מה שתמיד שואלים אנשים דתיים "מה אתה לא מספיק חזק לעמוד על דעתך? להגן על עמדותיך, לשמור על אורח חייך לא להיסחף אחרי החברה?" לא ולא, אין אף אדם מוגן נגד יצרים, כולנו מתמודדים ואין שום צורך להעמיס אתגרים לא הכרחיים על אלה הקיימים ממילא, כל תוספת כזאת שוב מפר את האיזון.

וכאשר ברור לנו מה המטרה שאנו רוצים להשיג אל לנו להוסיף אתגרים שעלולים להרחיק אותנו ולהקשות עלינו להשיגו.

הודעה נכתבה על ידי ליידי סנו ב 2004 /02 /18 ב 14:08
הצגה ליידי סנו's פרופיל ציטוט ליידי סנו
ליידי סנו
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /24
46 הודעות

כבש יקרי

הכרתי המון אנשים דתיים בתחפושות כלומר הם לבשו את הבגדים המתאימים לכאורה עשו את הדברים ה"נכונים" אבל בתוכם הם לא האמינו באמת

ווהפך הכרתי אנשים שלא לבשו דוקא את הבגדים אבל עשו באמת דברים מהלב

כך שלא תמיד הדברים נראים לעין הם הנכונים?

אני מאמינה שיש לנו זכות בחירה כל רגע מחדש מאמינה שאם נסכים נוכל להפוך את העולם שלנו לגן עדן לא לגיהנום כפי שהוא כעת

נ.ב. מה שלום הנכדים החמודים שלך?

—————–

  • ליידיסנו שבוע קסום לכולם

הודעה נכתבה על ידי כבש1 ב 2004 /02 /18 ב 15:12
הצגה כבש1's פרופיל ציטוט כבש1
כבש1
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /26
126 הודעות

נכון מאוד, אם אמנם תמונה שוה אלף מילים, אבל לא תמיד אלף מילים הנכונות. כך גם בחזות האדם, כמו שנאמר בשמואל א' פרק טז פסוק ז'

"וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל שְׁמוּאֵל אַל תַּבֵּט אֶל מַרְאֵהוּ וְאֶל גְּבֹהַּ קוֹמָתוֹ כִּי מְאַסְתִּיהוּ כִּי לֹא אֲשֶׁר יִרְאֶה הָאָדָם כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לַעֵינַיִם וַיהֹוָה יִרְאֶה לַלֵּבָב":

הנכדים ברוך השם יפים וגדלים לעתם לאט אבל בטוח.

הודעה נכתבה על ידי עמרי ב 2004 /02 /20 ב 00:55
הצגה עמרי's פרופיל ציטוט עמרי
עמרי
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2004 /02 /20
17 הודעות

"ץץץלא בחרתי לבוא לעולם…לא בחרתי בשמי הפרטי..לא בחרתי ממש כמו כולם, באבי אימי,במשפחתי…"

(איפה רוני ידידיה,איפה).

וברצינות, אימא שלי תמיד אמרה, משפחה זה לא מרק, חיים עם מה שיש. .

אני פוחד לפתוח פה תיבת פנדורה, אבל…

חבר'ה, נולדנו למי שהביא אותנו לעולם, ולא היה לנו סיכוי ולו בודד לבחור אותו.

התופעה הביולוגית ידועה – חצי מהגבר, חצי מהאישה…והשאר – הסטוריה. אנחנו כאן להורים שהביאו אותנו לכאן.

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2004 /02 /21 ב 11:36
הצגה אופניקה's פרופיל ביקור אופניקה's עמוד בית ציטוט אופניקה
אופניקה
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2003 /11 /07
321 הודעות
נכון שאתם מרשים לי להעדר מהדיון הזה

—————–

 

מנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד

 

Put On A Sunny Smile... An interactive ecard that'll make your friend/ loved one feel special.

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /02 /21 ב 12:19
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
 
 
2003 /08 /30
716 הודעות
אופי היקרה, תרגישי חופשי להשתתף/לא להשתתף בכל דיון שבא לך, בכל שלב של הדיון שתרצי!

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

  

הודעה נכתבה על ידי איתן. ב 2004 /02 /21 ב 14:13
הצגה איתן.'s פרופיל ציטוט איתן.
איתן.
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
 
 
2004 /02 /14
9 הודעות

יסלחו לי אם איני מדייק – אך נדמה לי שהיה זה הנרי פורד שאמר:

      "הדרך הטובה ביותר להתעשר בעולם הזה היא להיוולד להורים עשירים"…

לגבי גילגולים וכיו"ב.. סיפור זן שמצאתי:

לאחר 21 יום של שתיקה בנוכחות המאסטר .  איפשר המורה לתלמיד לשאול שתי שאלות.  הביט התלמיד במורו ארוכות ואז שאל:" מאסטר אהוב – האם ישנם חיים אחרי המוות?"

"לא ידוע לי" השיב המורה בלי להניד עפעף.

"אם כן" ענה התלמיד "שאלתי השניה היא – מדוע אינך יודע זאת?"

"כי עוד לא מתתי" ענה המורה.

תם עמוד ראשון של דיון ולא נשלם: מתוך 3 עמודי דיון הכוללים 49 תגובות לפוסט הפותח, נשמרו בארכיון הרשת רק 19 התגובות הראשונות שבעמוד הזה.. אבל אנחנו יכולים להמשיך אותו מנקודה זו 🙂

ראו גם כאן:

http://web.archive.org/web/20040310064806/http://community.msn.co.il/comm_display_topic_threads.asp?CommID=1082&ForumID=1856&TopicID=37980&PagePosition=1

http://web.archive.org/web/20040908035359/http://community.msn.co.il/comm_forum_topics.asp?ForumID=1856&CommID=1082

מה זאת אהבה?

LuckyHunch     27/07/2008 16:06:

פעם, לפני 4 שנים, היה דיון ארוך ומעניין בנושא באמצע הדרך. חלק מן המשתתפים כבר נדדו למחוזות אחרים, חלק עדיין עימנו כאן – אבל אולי שינו דעתם מאז, אולי הגיעו לתובנות חדשות מאז.

ומה חושבים כל מי שעדיין לא גילו את אמצע הדרך אז?

– הנושא רחוק מלהיות ממוצה – למרות אורך היריעה, חזרו לשאול השאלה שוב ושוב – גם לאחר  שאשכולות ישנים אורכבו בביתנו הקודם. אז למענכם – לפניכם אחד מאשכולות העבר שעיצבו את פני אמצע הדרך כפי שהיא כיום:

מהי אהבה, ומתי מגיעים לבשלות באהבה? האם יש בכלל הגדרה למילה הזאת, רבים ניסו להסבירה אך אין לאף אחד הסבר מדויק, יש כאלו שיגידו שזה מגע או חיבוק, ישנם כאלו שיגידו שזאת מילת עידוד………

אין הגדרה וכל אחד רואה אותה מנקודת ראות שונה, האם יש לכם הגדרה?מהי אהבה?מתי מגיעים אליה?איך מגיעים לאהבה מושלמת?ומהי בעצם אהבה מושלמת?אשמח לשמוע

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.

שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /06 ב -01:35

לאהבה מושלמת מגיעים בשנה הראשונה לחיים – ומאז רוצים לחזור אל אותו רגש מופלא, שממלא ומזין את כל ישותנו. בעיני, בשלות באהבה שבין בני זוג תיתכן רק כאשר יחסיהם מגיעים לבשלות, ולא פעם אף הרבה לאחר מכן.

באשר להגדרות – אין שני אנשים בעולם שיגדירו אהבה באותה צורה או שיתכוונו לאותו הדבר. זה החסרון הגדול שבמילים, כל אחד משתמש בהן למטרה אחרת. במקרה הזה, המטרה משנה את משמעות המילה לגמרי. לכן, לא ניתן למצוא הגדרה כללית המתאימה לכולם – כי כל אחד מגדיר את המילה הזאת לעצמו. זה אפילו מורכב יותר מזה: ההגדרה האישית של כל אחד ואחת לאהבה משתנה במהלך החיים.

אז מרוב הגדרות, מדברים יותר מדי ועושים פחות מדי. אולי במקום להגדיר, פשוט נאהב? – זה יותר מהנה, מועיל ומחזק – ואולי גם יותר מוסרי.

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /07 ב -13:12

אשמח לשמוע עוד……. מה אתם חושבים

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /07 ב -22:40

ערב טוב אופי!

תודה על העלאת נושא חשוב ומרכזי כל כך בחיינו לדיון, וזה פעם ראשונה שאני רואה את השאלה מסוגננת בצורה כל כך בהירה ומפורטת.

לאקי יקירתי, כנראה אני אאלץ לחלוק עלייך הפעם, אמנם נכון שכל אחד משתמש עם המילה "אהבה" כרצונו וחפצו, אבל זה בעצם הבעיה, שבגלל שלא יודעים מה זה, מרשים לעצמם לסחוב אותו לכל מיני מחוזות שאין בינם לבין אהבה ולא כלום.אבל איך למשל נעשה אהבה אם לא נדע מה זה איך נאהוב אם לא יודעים מה המשמעות של לאהוב? ועל כולם האם באמת לא ניתן למצוא הגדרה כוללת למילה אהבה????

הרי המילה הזאת לקוחה משפת הקודש ומקורה בתנ"ך, 4 פעמים בתורה אנו מצווים לאהוב! פעמיים כתוב ואהבת את ה' אלקיך (דברים ו' ה' ושם יא א) פעם אחד אנו מצווים ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט יח) ופעם אחד אנו מצווים על אהבת הגר ואהבת לו כמוך (ויקרא יט לד) בכל ארבעת הפעמים משתמשים באותו מילה "ואהבת" האם ניתן לפרש מילה זהה בפירוש שונה אחד מהשני??

לפי כללי הלשון בתורה אין דבר כזה שאותו מילה ישנה את פירושו אלא אם כן יש שינוי לשון או צירוף מילה או אות המורה על השינוי, וכאן אין דבר כזה, ועל כן חייב להיות אותו פירוש, ומכיון שפעמיים מתייחסים לאהבת הבורא שאינו נברא או משהו מוגדר שניתן לאהוב פיזית הוי אומר שאהבה חייב להיות בעל משמעות שיכול לבוא לידי ביטוי גם כלפי הבורא ברוך הוא וברוך שמו!.לא אכנס כרגע לכל עומק המשמעות של אהבה, אני מעדיף לעשות את זה חלקים חלקים משולב עם תגובות של המשתתפים הנוספים, אבל צימוק אחד אתן שיתן כיון מחשבה על הפירוש ובעזרת השם בהמשך נסביר אותה יותר.

ובכן כל אות מאותיות לשון הקודש יש לה ערך מספרי א=1 ב=2 וכו' כעת נקח את המילה "אהבה" א=1 ה=5 ב=2 ה=5 סך הכל יוצא בגימטריא 13, המילה "אחד" א=1 ח=8 ד=4 סך הכל יוצא בגימטריא 13, הוי אומר שאהבה פירושו אחד!!!!!!! להתאחד באחדות כיחידה אחד חיבור בלתי נפרד, וזה יהיה פירוש הפסוק (בראשית ב' כז) על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר "אחד"!!!!!!

זהו תמציתו של אהבה. ביאור רחב יותר יבוא בעזרת השם בהמשך. – עכשיו בו נאהוב באמת כאיש "אחד" בלב "אחד" – 

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /09 ב -00:22

לכבש השלום והברכה!

תודה על דבריך המאירים. הבהרת לי מעבר לכל ספק שאכן הדברים צריכים להיאמר.ניתן להתייחס לשאלה הזאת מזוויות ראיה רבות מאד: מספיק שכל אחד יערוך לעצמו רשימת מצאי פרטית משלו על כל האנשים והדברים שהוא אוהב כדי לראות את הבעייתיות של השאלה והיקפה הרחב. לדוגמא, הנה רשימת מצאי חלקית שלי:

אני אוהבת את בני, דודתי, חברים, ילדים, כלבים וחתולים…..אני אוהבת פירות עסיסיים וחמצמצים, שוקולד, עוגות שמרים, גבינות….אני אוהבת לאכול מעט הרבה פעמים, ללכת ברגל, לצייר, לקרוא, לחלום, לעזור, לצחוק…אני אוהבת כנות, ישירות, שמחה, הדדיות, צניעות, דמיון, תבונה……ועוד לא ציינתי תאטרון, שחיה, ללמוד, סקרנות, יושרה (יש עוד) ולא התחלתי להכנס לפרטים (איזה חברים ומי מהם, איזה פירות, לאן ללכת, על מה לחלום, איזה תיאטרון – וכו')

האם באמת ניתן להחיל את אותה המשמעות על כל אלה?

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /09 ב -12:06

צהריים טובים לאקי!

הזכרת לי סיפור: הרבי מקוצק עבר פעם ליד מסעדת דגים ובתוכו ראה איזה הר אדם יושב וטורף להנאתו איזה דג מטוגן וטעים, ניגש איליו הרבי ושאל, למה אתה אוכל את הדג?? ענה האדם כי אני אוהב אותו! ענה הרבי את הדג אתה אוהב? את עצמך אתה אוהב!!!! אילו אהבת את הדג היית מחזיר אותו לים, כי מי שאוהב עושה מה שאהוב על הנאהב ולא על האוהב!!!!!

נכון שאנו משתמשים עם מילים מסוימים כשם מושאל להביע את שביעות רצונינו אבל זה לא אומר שזו המילה המדויקת, הנה בתנ"ך מוזכר 14 פעם המילה אהבה, ועוד 4 פעמים המילה ואהבת, כולם מתייחסים לאהבת האדם או אדם אחר או את הקב"ה, לא נמצא בשום מקום בתנ"ך זכר לאהבה למשהו אחר. זאת ועוד, לי לפחות היה ברור שאופניקה התכוונה בשאלתה לאהבה בין בני זוג או לפחות בין בני אדם ובכיון זה הבנתי גם את תגובתיך הראשונה, ובכיון זה גם אני עניתי!

אגב, מה זה שאומרים ש"עושים" אהבה?

ממתי עושים אהבה? אולי עושים משהו אחר…… המבטא אולי את אהבתם, אבל זה לא אהבה!!! אהבה הוא משהו רוחני הוא שייך לרגש ולתחושה ולא למעשה, ומכאן תוכלי להשליך גם על שאר הדוגמאות שהבאת, שאהבה במקרים אלו הם שם מושאל ולא מדויק.

שבת שלום ומבורך!

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /09 ב -15:58

ואווווווווו, כבש אהבתי את התשובות שלך בהחלט מעוררות מחשבות, ואהבתי את האחד………….כי אתה יודע באהבה אנחנו זוג אחד ושני אנשים שונים, אבל הנפש היא אחת ואהבתנו היא אחת, ואנחנו עושים מה שטוב אחד לשני, מהי אהבה? לא יודעת , אולי פשוט נגדיר אותה אהבה היא מה שעושה לנו טוב………אהבה היא מה שמשמח אותנו, וגורם לנו אושר והאם לא כך זה?

יש המון סוגים של אהבה אהבת הורים, אהבת אחים אהבת משפחה, חברים, ידידים, ישנם כל מיני סוגי אהבה, אבל אף אחת מהם אינה משתווה לאהבת זוג, בזוגיות אהבה היא דבר שונה, מרומם ומעשיר את חיינו וימינו, כמובן שכל סוגי האהבות הם דברים המלווים אותנו וחשובים בחיינו, אך האהבה החשובה ביותר קודם כל לדעתי היא אהבה עצמית, ברגע שאדם יכול לאהוב את עצמו, ככה יוכלו לאהוב אותו, אם תהיה בעל ביטחון עצמי, ותכיר את תכונותיך, תרגיש שאתה שווה משהו, ותשדר לסביבה אהבה , ככה תהיה אוהב ונאהב………….ומכאן הדרך למציאת אהבה אמיתית קצרה.

ככה לדעתי, אולי קצת גלשתי, מהי אהבה? ניתן לדון בכל מיני נושאים, מהי אהבה בין בני זוג? זאת השאלה הקשה ביותר, מהי האהבה המושלמת, לא נראה לי שיש משהו כזה?

מהי מושלמות באהבה. שבני הזוג משלימים אחד את השני, שטוב להם, שהם בונים את עצמם ביחד, שהם ממשיכים לבנות ולהבנות, שהם ממשיכים להנות מהחיים, שהם מגיעים לשיאים רוחניים ופיזיים.

אני אשמח להמשיך ולדון בנושא הזה, לדעתי יש פה המון "חומר"

בכל אופן כבש, לעשות אהבה……………אם חושבים על זה לעומק אהבה זה לא דבר שעושים זה דבר שמרגישים, מביעים את זה במעשים

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /10 ב -19:23

שבוע טוב אופי!

שמחתי לראות שכבר בשורה הראשונה השתמשת פעמיים במילה "אהבתי" לפי הפירוש שלי למילה אהבה, הבנתי שהתחברת למה שכתבתי.

כי אהבה משמעותו להתחבר ולהתאחד האוהב והנאהב, ברור שצורת ההתאחדות וההתחברות היא שונה מאדם לאדם ולא דומה בכלל להתאחדות והתחברות של בני זוג ואין הכוונה כאן רק להתחברות פיזית, אלא ובעיקר נפשית/רוחנית!

אהבה מושלמת, ברגע שבני זוג מרגישים שהם משלימים אחד את השני זוהי אהבה מושלמת, אבל איך משיגים את זה ומה משמעותה, את זה צריך לבדוק,

הייתי אומר שיש שלשה סוגי נתינה ושלשה סוגי קבלה,

א, יש תורם בכדי לקבל. כגון תרומה חשובה, כאשר מטרת הנותן לקבל פרסום לפעלו, שכולם יכבדו אותו וכדו'.

ב, יש תורם כי מה שעושה לו טוב, זה מה שהוא יכול להיטיב לזולת, ללא כל כוונה לקבל שום דבר בתמורה מעבר לתענוג שהטיב לשני.

ג, יש מקבל שבעצם קבלתו הוא נותן, הוא נותן את התחושה הטובה למי שהעניק לו, שהוא מטיב עמו.

באותו מידה יש במקבלים –

א, מקבל כי הוא בטוח שמגיע לו.

ב, מקבל בכדי שיוכל להמשיך לתת,כלומר, מי שרק נותן כל הזמן עלול להגיע למצב שהמקבל יתבייש מלהמשיך לקבל, זה מעורר תחושת מסקנות שאף אחד לא אוהב, ואז המקבל רוצה להחזיר משהו למיטיבו, ואילו הוא מוכן לקבל למרות שלא היה לו כל כוונה בנתינתו לקבל משהו בתמורה, ובכל זאת הוא מקבל בכדי שהוא יוכל להמשיך אחר כך לתת עוד.

ג. כבר כתבנו שעצם הנתינה הוא גם קבלה של עונג על הנתינה.

רוב ה"אהבות" הנכזבות כשנשמע את הטיעונים של הצדדים, נשמע טיעונים כמו כל כך השקעתי בו/ה ובכל זאת לא קיבלתי את היחס המגיע לי!

לאיזה מהנותנים או המקבלים הייתים משווים את הטוען/ת כך?? לדעתי מכאן הדרך קצרה להבין מהי אהבה אמיתית שמשמעותו לאתאחד – להתחבר – ולהרגיש שבעצם אני משלים את עצמי ואני מעניק לעצמי, וכל הכשרונות/ חסרונות בעצם שלי הן.

עוד חומר למחשבה. ולסיום את המשפט האחרון שלך אהבתי, לא עושים אהבה מרגישים אותה, ומביעים אותה במעשים, ולא רק במעשה אחד……………..

שיהיה המשך שבוע נחמד ונעים! שבוע טוב ומבורך!

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /11 ב -02:40

שבוע טוב כבש!

אופי אמנם התכוונה לאהבה שבין אנשים, ובעיקר בין בני זוג – אבל שאלתה אשר בראש הדיון היא כללית. לכן, לפני שבאים לדון באהבה מן הסוגים הספציפיים אליהם התכוונה, מן הדין, בעיני, לוודא שכולנו מדברים על אותו הדבר. אדם יכול "לאהוב" היום צבע אדום – ומחר צבע כחול. כאשר מדובר באנשים, אין זה כך – כאן המדובר ברגש הרבה יותר עמוק, ולרוב בלתי הפיך (אם כי משתנה כל הזמן).

יש זילות בשימוש הרווח במילה אהבה, וכמי שמכבדת אותה – דיון פתוח עליה נראה לי כמגביר את אותה זילות – לכן, כדרכי – המלצתי להעדיף לאהוב על פני לדבר על אהבה. ככל שתהיה יותר אהבה בעולם, ייטב לכולנו – והדיבורים על אהבה, אם אינם מדייקים, יכולים אפילו להזיק, חלילה.

שבוע טוב שיהי לכולנו ולכל בית ישראל!

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /11 ב -03:30

שבוע טוב לאקי!

תודה על תגובתיך, אבל לי אישית דוקא ההעמקה בענין הטיב עם האהבה שלי, אז מה שתרם לי לא אמנע ממי שרוצה לנסות גם את הדרך הזו.

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /11 ב -14:16

שבוע טוב כבש,

כל דרך להרבות אהבה בעולם ולהטיב עם אנשים היא טובה, ועוד יותר – התעמקות במה שעושה לכולנו רק טוב. בסך הכל הסברתי את עצמי: התפנית שנתת לדיון מוצאת חן בעיני והופכת אותו לענייני והרבה יותר משמעותי. תודה!

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /11 ב -14:39

צהריים טובים לאקי!

תודה על המחמאה, אבל אשמח אם תרחיבי על התפנית שאליו את מתכוונת זה אולי יעזור לי להמשיך ולפתח את הרעיון או אולי להוסיף עליו עוד נדבך. שיהיה לכולנו בכיף ובאהבה.

יום טוב ונעים

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /11 ב -19:24

היי ערב טוב לשניכם,

אני אולי התכוונתי לאהבה בין בני זוג, אבל שכתבתי את השאלה הזאת בעצם רציתי שנגיע לכל המקומות הללו, לאהבה בין בני זוג, בין אדם לחברו, למשפחתו, דברים שאנחנו אוהבים ולמה אנחנו אוהבים אותם? ומהי אהבה עצמית שהיא החשובה ביותר.

ישנם כל מיני סוגי אהבה, וישנם כל מיני תחושות ורגשות, הדיון הזה יכול להתפצל לכמה כיוונים חשובים ומיוחדים ולכל אחד מהכיוונים הללו ניתן להמשיך ולדון, השאלה לאקי האם את רוצה להגדיר את הנושא או שלתת לנו יד חופשית ונתגלגל בנושא הזה……………….

כבש אהבתי את תגובתך, תודה

——– ———

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /11 ב -19:26

הא ועוד משהו כבש, מה הקשר בין האנשים שמקבלים?……..לבין אהבה?

האם בגלל הקבלה או הנתינה הזאת, האם רק בגלל זה נגיע למושלמות? האם זאת אהבה מושלמת?

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /12 ב -12:01

כבש,

התפנית שהתכוונתי אליה היא לכיוון הרוחני. בדרך כלל, כאשר מדברים על אהבה, מתייחסים בעיקר לביטויים הגשמיים שלה. אני שמחה על שנוי הכוון, כי הוא מאפשר לדון בעיקר, במהות – וזה בעצם מה שהכי מעניין והמקור לבעיות: ההגדרה המהותית של מושג האהבה. נדמה לי, שמרגע שמסכימים על ההגדרה המהותית הבסיסית – קל יותר לעבור הלאה ולפרט.

אופי,

נדמה לי שענית בעצמך על השאלות האלה – קודם כל אנו צריכים ללמוד לתת לעצמנו אהבה וגם ללמוד לקבל את האהבה שאנו נותנים לעצמנו. אמרת את זה כבר כאן, לא?

אין לי שום כוונה לצמצם את הנושא, אפילו ניסיתי להרחיב אותו ככל שעלה בדעתי באותו רגע – ואפשר גם עוד: זה נושא ממש ענק. אלא – שלפני שמרחיבים, אולי כדאי להגדיר על מה אנחנו מדברים בכלל? איני חושבת שרק הגדרה אחת היא נכונה, אלא שכל הגדרה בסיסית כזאת פותחת אפשרויות אחרות להמשך דיון. אם הדיון יהיה מסודר על פי הגדרות בסיס ודיון באפשרויות שלהן או לא – זה כבר תלוי במשתתפים. בקיצור: הכל פתוח.

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /13 ב -18:37

היי יהודית,

אני חושבת שקודם כל אהבה מתחילה אצלנו, מתוכנו, אדם צריך לאהוב ולקבל את עצמו, וככה הוא יוכל לאהוב את סביבתו, לקבל אהבה ולתת אותה, הדבר הראשון הוא אהבה עצמית, גם בצורה רוחנית וגם ממשית וגם פיזית…….בכל הצורות, אדם צריך לאהוב ולכבד את עצמו, על מנת שיאהבו ויעירכו ויכבדו אותו, ואחר כך מגיעה הנתינה והקבלה לא?

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /14 ב -17:10

אופי,

אני חושבת שכאשר יש לאדם בעיה לתת, או – מה שיותר נפוץ – כאשר יש לו בעיה לקבל, זה יכול להתבטא גם ביחסיו עם עצמו וליכולתו לאהוב עצמו עד תום. אני מסכימה איתך בזה שלפני שאדם יהיה מסוגל ליצור קשר טוב עם זולתו, צריך שיהיה לו קשר טוב עם עצמו. הדבר הכי חשוב בקשר טוב עם עצמו הוא אהבה עצמית.

נאמר: "ואהבת לרעך כמוך" – וזה לא סתם: יותר מזה אי אפשר. היכולת לאהוב היא דבר שעל כולנו לטפח ולעזור לאחרים לטפח ככל האפשר (או, לפחות, לא להפריע להם לטפח). גם דרכים עקיפות לעשות זאת כשרות למהדרין בעיני (כמו, למשל, תוספת של חיית מחמד לבית) – העיקר שנדע להקיף את עצמנו ואת זולתנו באהבה.

האהבה שכבש מדבר מדבר עליה היא פסגה, שיא רוחני, – שני אנשים נפרדים המתאחדים בשלמות מכוח רגשותיהם העזים וההדדיים למעין ישות אחת. אין לי ספק שלשם כך, אותם שניים צריכים להיות מסוגלים להרגיש שלמים בתוך עצמם במידה רבה. השלמות הזאת אינה יכולה להיות מושלמת אמנם, על פי היהדות – אבל בלעדיה אין רבותא בהתאחדות הזוגית, בלעדיה השלמות לא תהיה מושלמת בהתאחדות הזוגית….אני מקווה שלא הסתבכתי מדי במילים והצלחתי להסביר את כוונתי…

Dark Queen אורח רשום מ :2003 /10 /14 0 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /14 ב -18:29

הרשו לי לדבר דווקא על אהבה מסוג אחר. הערצה.

לפעמים אנחנו מעריצים זמר/להקה או כל בנאדם אחר בזכות הכישרון שלהם ועיסוק מיוחד שלהם. לפעמים ההערצה שלנו מתבטאת באהבה, כלומר, אנחנו מעריצים מישהו ואז ההערצה הופכת לרגש שנקרא אהבה. הייתי קוראת להערצה הדדית: חברות. מה שיש לנו בחברות זאת הערצה הדדית.

ונחזור לשאלה ונושא השירשור…אהבה. האהבה יכולה לבוא בהמון סוגים ויכולה להתבטא בהמון צורות. לפעמים האוהב גורם לסבל לנאהב-והכל מתוך אהבה מוגזמת. אהבה יכולה להיות בין בני זוג, אהבה יכולה להיות בין קרובי משפחה או חברים טובים ואהבה יכולה להיות אפילו לחפץ אליו אנחנו נקשרים. גם הערצה יכולה לבוא בין קבוצת אנשים,חברים או קרובים והערצה יכולה להיות אפילו לחפץ (מחשב,במקרה שלי) שאליו אנחנו נקשרים.

—————–

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /17 ב -12:02

ציטוט: הכותב המקורי כבש1 ב 2004 /01 /09 צהריים טובים

לאקי!

הזכרת לי סיפור: הרבי מקוצק עבר פעם ליד מסעדת דגים ובתוכו ראה איזה הר אדם יושב וטורף להנאתו איזה דג מטוגן וטעים, ניגש איליו הרבי ושאל, למה אתה אוכל את הדג?? ענה האדם כי אני אוהב אותו! ענה הרבי את הדג אתה אוהב? את עצמך אתה אוהב!!!! אילו אהבת את הדג היית מחזיר אותו לים, כי מי שאוהב עושה מה שאהוב על הנאהב ולא על האוהב!!!!!

נכון שאנו משתמשים עם מילים מסוימים כשם מושאל להביע את שביעות רצונינו אבל זה לא אומר שזו המילה המדויקת, הנה בתנ"ך מוזכר 14 פעם המילה אהבה, ועוד 4 פעמים המילה ואהבת, כולם מתייחסים לאהבת האדם או אדם אחר או את הקב"ה, לא נמצא בשום מקום בתנ"ך זכר לאהבה למשהו אחר.

זאת ועוד, לי לפחות היה ברור שאופניקה התכוונה בשאלתה לאהבה בין בני זוג או לפחות בין בני אדם ובכיון זה הבנתי גם את תגובתיך הראשונה, ובכיון זה גם אני עניתי!

אגב, מה זה שאומרים ש"עושים" אהבה?

ממתי עושים אהבה? אולי עושים משהו אחר…… המבטא אולי את אהבתם, אבל זה לא אהבה!!! אהבה הוא משהו רוחני הוא שייך לרגש ולתחושה ולא למעשה, ומכאן תוכלי להשליך גם על שאר הדוגמאות שהבאת, שאהבה במקרים אלו הם שם מושאל ולא מדויק.

שבת שלום ומבורך!

אפלוליתי,

זהו ציטוט של כבש מלפני די הרבה תגובות כאן. בעקרון, אני מסכימה עם מה שהוא כותב כאן. נדמה לי שהוא יסכים איתך שהערצה יכולה להפוך לאהבה, אם כי אולי לא לגבי מתי זה יכול לקרות ומתי לא. אפילו בזה, בעצם, אני לא בטוחה שיש חילוקי דעות כל כך גדולים ביניכם, אם בכלל.

עם זאת, כבש עושה כאן, וגם בכל שאר התגובות שלו בדיון הזה, הפרדה מובהקת בין מה שלו הוא מוכן לקרוא אהבה לבין מה שהוא טוען שמכנים אהבה רק על דרך ההשאלה. את מסכימה, עקרונית, עם ההגדרה שלו ושל אופי (בסופו של דבר, די דומה, אולי אפילו זהה)?

המשך סופשבוע נפלא שיהיה לך!

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /17 ב -17:27

אני אשמח לשמוע עוד……………….

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

Dark Queen אורח רשום מ :2003 /10 /14 0 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /17 ב -19:34

בעיקרון כן.

ועוד משהו שאני אוסיף, אהבה היא רגש שלא כל בני האדם משגרים באותה הצורה. זה יכול להיות דרך סקס, אבל לפעמים מצבים שונים זה קורה גם בצורות אחרות (לפעמים אף כואבות).

אני הודה, שאני למשל, לא יודעת להראות אהבה בצורה כזאת שהנאהב יקלוט.

—————–

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /23 ב -21:26

קשה לי להאמין…

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /01 /23 ב -21:28

ציטוט: הכותב המקורי אופניקה ב 2004 /01 /05

מהי אהבה, ומתי מגיעים לבשלות באהבה?האם יש בכלל הגדרה למילה הזאת, רבים ניסו להסבירה אך אין לאף אחד הסבר מדויק, יש כאלו שיגידו שזה מגע או חיבוק, ישנם כאלו שיגידו שזאת מילת עידוד………אין הגדרה וכל אחד רואה אותה מנקודת ראות שונה, האם יש לכם הגדרה?

מהי אהבה?

מתי מגיעים אליה?

איך מגיעים לאהבה מושלמת?ומהי בעצם אהבה מושלמת?אשמח לשמוע

אולי הגיע הזמן שנעבור לדון בשאלה השניה שלך, אופי?

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /21 ב -16:02

ומהי השאלה השניה שלי?

מהי אהבה מושלמת?

מהי זוגיות מהממת?

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

 ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /21 ב -20:53

שבוע טוב לכולם!

למרות העדרות ממושכת, לא פג טעמו של ה"אהבה" אהבת הכתיבה בכלל ואהבת הכתיבה על אהבה, ובכן אקוה להשלים את החסר שהשארתי מהפעם הקודמת.

א, אופי,

חלקו של המקבל בנתינה איננו פחותה מהנותן בעצמו, והוא כי בזה שאני מסכים לקבל ממישהו ספיציפי זה מראה הערכה וחשיבות לנותן שאני נהנה מנתינתו והתענוג הזה של הנותן הוא הנתינה של המקבל.

ב, לאקי,

אם אמנם לקחתי את הזוגיות כמודל של אהבה אמיתית ומושלמת, הרי זה רק כי זה סוג האהבה הבאה לידי ביטוי הכי חזקה ועם עוצמה שקשה למצוא בכל קשר אחר, שימי לב שיר השירים המוגדר כקודש קודשים, ואיננו נחשב בעינינו כשיר אהבה חומרי אלא כמשל לקשר בין ישראל לאבינו שבשמים, בנוי כל כולו על אהבת איש ואשה, אהבת דוד ויהונתן שאין בינו לבין הומוסקסואליות, משולה כאהבת איש לאשה, בליל שבת בשיר לך דודי אנו שרים "ישיש עליך אלקיך כמשוש חתן על כלה. והיא לקוחה מתוך פסוק בישעיה (סב ה) וכן רבים. אבל ברור שגם בתורה מצוין אהבה מסוג אחרת וציינתי אותם בתחילת השרשור, ואהבת לרעך כמוך, וכן ברור שיש אהבות למיניהם לאנשים ולחפיצים וכו', המסר היחיד שבאתי להעביר היה שאהבה פירושו חיבור לדבר ולהתאחד אתו זהו אהבה לדעתי. ואציין דבר נפלא שראיתי ההלכה הקובעת: (שולחן ערוך אורח חיים סימן רכה סעיפים א-ב) הרואה את חברו לאחר שלשים יום אומר שהחיינו וכו',והוא שחביב עליו הרבה ושמח בראיתו. מי שלא ראה את חברו מעולם ושלח לו כתבים, אף על פי שהוא נהנה בראיתו אינו מברך על ראיתו, והסיבה לזה מבואר שם (במשנה ברורה) "אף על פי שהריצו כתבים מזה לזה ועל ידי זה נעשו אוהבים, מכל מקום כיון שלא נתחבר עמו פנים אל פנים אין מעלה האהבה כל כך עד שיהיה נהנה ושמח בראיתו". בתורת החסידות מפרשים את זה שמכיון שאי אפשר להתחבר לאדם שלא ראו אותו מעולם לא יכולה להיות אהבה אמיתית ביניהם, וכשחסר אהבה חסר גם השמחה המצדיקה ברכה, אגב שימו לב למילה חבר, שהיא מלשון חיבור.

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /21 ב -21:32

אופי,

הדגשתי את השאלה השניה שלך: מתי מגיעים אליה? (אל האהבה המושלמת)

כבש,

תודה שהארת את עינינו. מתי, לדעתך, יכול אדם לדעת שהגיע לידי אהבה מושלמת? כשההתאחדות מושלמת? איך אפשר לדעת כזה דבר?

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /21 ב -23:20

לאקי,

הייתי אומר משהו אבל אני חושש, ולמרות זאת אגיד את זה ואם בא למישהו לאכול אותי בגלל זה אז לפחות שלא ישכח לשים מלח, מתי אפשר לדעת שהגיעו למושלמות?

אם באהבת הזוג מדובר, אז, כשמפסיקים לפזול הצידה……. ואם באנשים מדובר אז זה, כשמרגישים שאנחנו שקופים אחד לשני ושום דבר לא נסתר אחד מהשני, לי אישית יש שתיים עד שלושה אנשים כאלה, לא יותר.

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -01:58

כבש,

וכי מדוע ירצה מישהו לאכול אותך, עם או בלי מלח? דברי אמת מתוקים יותר מכל – והרי זאת (לפחות) האמת שלך.

באשר לאהבת זוג, נדמה לי שכולנו יצאנו לדרך חיפושינו אחר בן/בת זוג מתוך אמונה דומה. אולי ישנם בינינו כאלה שממרומי נסיונם המר משהו רואים בגישה הזאת תום בתולי, דבר שאינו מכעיס איש. אני מניחה שבלאו הכי כבר אינם מאמינים שמושלמות אפשרית באהבת זוג לאורך זמן – לכל היותר יהפכו סדר הדברים: אהבה כזאת מושלמת עד שמתחילים לפזול לצדדים…

באשר לאנשים – נדמה לי שכולנו שואפים שיהיו בסביבתנו אנשים כאלה , לפחות אחד כזה….

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -02:41

לאקי,

אני שמח לגלות שאצלי גם אחרי 21 כמעט 22 שנות נישואין זה לא עובד בצורה הפוכה וזה רק הולך ומתחזק.

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -02:55

כבש,

– ואני שמחה בשבילך: בחייך אתה מגשים חלום שהוא גם חלומם של רבים וחלום נעוריהם של כל השאר.

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -03:18

ואני מאחל לכולם להגשים את החלום למציאות הכי מתוקה שרק יכול להיות!!!!

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -04:54

ממני – תודה! לו יהי!

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -10:42

לאכול, דווקא אני אוהבת המון מלח…………. כתבת דברים נכונים, אם זוהי הגדרתך לאהבה מושלמת…………..זה נחמד

אצלי אהבה מושלמת היא השלמת אחד את השני ללא מילים, המבטים אומרים הכל , המעשים עושים הכל בשבילנו, וכן שמפסיקים לפזול לצדדים, שמרגישים שהוא האויר לנשימה שלי החיים שלי, ואני שלו……….אז זוהי אהבה מושלמת, ויש עוד………אשמח לשמוע אותכם—–

————

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -10:45

אני שמח לגלות שבכל מה שקשור לזוגיות ולאהבה, אנחנו תמימי דעים לחלוטין. הזוהי עוד סוג של מושלמות??. מושלמות רעיונית?

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /23 ב -10:53

מושלמות באהבה היא השלמה , אחד משלים את השני, את החסר של השני מבינים אחד את השני, הקשר מעולה, ישנם נושאי שיחה של נגמרים, יש אהבה

רגש חום, עידוד תמיכה הקשבה …………..הכל

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /24 ב -11:44

כבש,

זאת מושלמות רעיונית וירטואלית, אולי – שהרי אנחנו מסכימים כאן במילים. הבעיה היא שאין שני אנשים שנותנים משמעות זהה לאותן המילים….אז ביררנו מה, מתי – והגענו ל-איך: איך מגיעים לאהבה מושלמת כזאת?

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /24 ב -11:49

איך מגיעים אליה………..היא מגיעה לבד

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /24 ב -14:47

לאקי,

הנה לפניך ציטוט: ספר ערבי נחל – פרשת מקץ מתוך דרושא' וכן הוא בפרטות באנשים פרטיים אם יתחברוב' אנשים באהבה אמתית בלב שלם שכל אחד ייטיב להשני ויהיה כ"כ האהבה ביניהם עד שכל אחד מהם לא יחשוב טובת עצמו רק ישים כל מגמותיו אל טובת ותועלת חבירו אזי ממשיכים הנהגה זו על עצמם מהש"י שכביכול יפנה מכל עסקיו ויחשוב רק להיטיב לאלו האנשים, כי נודע משארז"ל ה' צלך שכל מה שהאדם מתנהג כך ממשיך על עצמו מהש"י. משא"כ אנשים שאין ביניהם אהבה גמורה אע"פ שגם שנאה אין ביניהם מ"מ כיון שכל אחד אינו חושב רק עניני עצמו ואינו נותן לב לטובת חבירו כך הש"י אינו חושב ח"ו בטובתם, ולכן בכל עת צרה שיש ח"ו על האדם טוב לו שיתחבר באהבה גמורה עם ריע א' או יותר אי חברי כחברי דאיוב ועי"ז יחשוב הקב"ה לטובתם כאמור וינצל.

יש עוד קטע מספר אחר אבל הוא ארוך ועמוק לכן לא הבאתי אותו כאן לעת עתה.

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /24 ב -15:28

והקטע הזה די מסכים עם מה שאני כתבתי לא?

—————-

-שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /24 ב -17:38

אכן כן אופי!

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /25 ב -00:15

אתם אומרים – שמרגע שיש – צריך להמשיך ולדבוק בזה. נשמע מאד הגיוני – ובאותה מידה פשטני.

במשך החיים רוב האנשים עוברים טראומה או שתיים, בנוסף למשברים מסוגים שונים ובתחומי חיים שונים. מצבים קשים כאלה מעמידים במבחן קשה כל מערכת יחסים, לפעמים הקושי כל כך גדול – שרק אחד מבני הזוג מסוגל לעמוד בו, אבל לא תמיד מסוגל גם לשמר את מערכת היחסים תוך כדי כך. לא כל אחד מסוגל להתמודד עם גידול ילד פגוע בבית (מפגר, נכה קשה..), לא כל אחד מסוגל להתמודד עם מחלה קשה ומתמשכת של בן זוגו (דווקא בגלל אהבת האמת שהוא רוחש לו), לעתים מתעוררות בעיות זוגיות קשות בגלל דכאון לידה מתמשך – ויש עוד, שלא אפרט כעת. אם אלה יוצרים קרע בין בני הזוג, או פרידה ח"ו, האם זה אומר שהאהבה בין בני הזוג אינה מושלמת?

כנראה שמה שאני עושה כאן זה בעצם להרחיב את השאלה: יש אהבה מושלמת. איך משמרים אותה למרות כל הקשיים שהחיים מזמנים? (תשובה ישירה תזכה להערכה רבה יותר – הפעם כמה שפחות פתגמים בבקשה)

—————–

Lucky Hunch מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /25 ב -15:58

לאקי עכשיו ירדתי לסוף דעתך, ישנה אהבה מושלמת, אבל החיים והקשיים שהם גורמים לעיתים גורמים לאהבה הזאת להתפורר…………אני חושבת שהקשיים למרות שלא שני בני הזוג מתמודדים איתם באותה הצורה, רק מחזקים, הימים הקשים, הדמעות הצער הבכי, הם אלו שגורמים לאהבה להתחזק, נכון שלא כל בני האדם מתמודדים אותו הדבר, אבל אסור לנו לתת לשיגרה , לקשיים בחיים לפגוע לנו בזוגיות ובאהבה, צריך לשמר אותה, למרות כל הדברים שלה, וחוץ מזה יש הבדל בין אהבה מושלמת, לבין קרע בין בני הזוג, שגורם חלילה לפרידה אז כבר אין אהבה………..יש כעסים ודברים אחרים. ככה אני חושבת אם לא חיים ביחד ואם נותנים לעצמנו להפרד ווכו אז זוהי לא אהבה מושלמת….

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /25 ב -16:26

– ואין כזה דבר התרחקות (בגלל בעיות שאינן נובעות ישירות מן היחסים עצמם) לצורך התקרבות?- באהבה מושלמת, אני מתכוונת. השאלה נראית לא רלוונטית לכאורה, לאור מה שנאמר כאן קודם על ידך ועל ידי כבש – אבל אם כל אחד מהשניים מתמודד עם דברים אחרת, לא יתכן מצב כזה? (זה מה שהתכוונתי אליו, בעקרון, במילה "קרע". קרע הוא דבר שאפשר לאחות, אם רוצים)

Lucky Hunch

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /25 ב -16:32

עכשיו אני מבינה פחות או יותר…….אמרתי לך…………….יש קרעים שניתן לאחות ובאהבה מושלמת הקרעים הללו נאחים לבד, מלטפים את הפצעים לבד, כל אחד עוזר לשני, משלים את מה שחסר , אם לי חסר כוח כרגע הוא נותן, ואם חסר לו אני נותנת, ואם חסרה לי מילה טובה אז הוא משלים אותה……………את מבינה את הכוונה נכון שמתרחקים אבל חוזרים עם ניצוצות יותר גדולים ומשלימים אחד את השני אין צורך להתרחק יותר מידי………………..הבנת?

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /25 ב -17:10

עכשיו ירדתי לסוף דעתך, אופי.

תודה על התשובה העניינית והמקיפה.

Lucky Hunch

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /25 ב -18:12

ואני מסכים עם כל מילה של אופי (כן גם הפעם) רק אדגים אותו בדוגמא אישית, שלפני כעשור ניסה גורם מסוים להתערב איך שהוא בחיינו ופעל בצורת הפרד ומשול כאשר דיבר עם כל צד בנפרד בלי ידיעתינו, ויצא מצב שבמשך חודש ימים התמודדנו עם מצב כמעט בלתי אפשרית, כאשר מתוך אהבה, כבוד והערכה הסתרנו אחד מהשני את מה שאנחנו עוברים, ורק בזמן מסוים בתוך החודש פתאום התברר לשנינו שאנחנו מכירים ומתמודדים בנפרד עם אותו בעיה, או אז התברר מוחשית לאשורו את עוצמת האהבה והערכה הדדית שיש ביננו, וזה גרם לפרץ מחודש של אהבה שחיזק את הקשר כפי שאי אפשר היה בכלל לחשוב שעוד אפשר לחזק אותה יותר, ומאז ועד היום אנחנו עדיין הולכים ומתחזקים יותר ויותר בקשר העמוק הזה, ומה שבלי ספק היה הבסיס לצורת ההתמודדות והצלחתה היה הפתיחות והכנות ששרר תמיד ביננו שלא אפשר לשום רכילות לערער אותה, כי האמת תמיד היתה מונחת על השולחן והשקר בלט לעיין. אז המשך הצלחה לכל אלה שיש להם כבר אהבה, והצלחה קלה ומהירה לאלה שימצאו בעזרת השם בקרוב

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /25 ב -19:59

תגיד כבש? …………..נראה לי שאני ואתה קורצנו מאותו החומר……………..נכון? אני מתה על התשובות שלך……………..בכל אופן יהודית מקווה שירדת לסוף דעתי, באהבה מושלמת אין פגמים, אין קרעים, ואם ישנם זה לכמה רגעים……………באהבה מושלמת אין כאבי לב נמשכים, אין מריבות וויכוחים לאורך ימים ובטח שאין פרידות וגם אין דברים שיכולים לחצוץ………….שמתשתפים את הכל ומשלימים את הכל לא יכול לקרות כל הדברים שאת מתארת………..אלא אם כן יש כאן כישוףףףףףףף אבל גם אז לאהבה יש כוח גדול יותר הבנתוש<

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /26 ב -00:02

אופי יקירתי!

אני מאוד מקוה שכן קורצנו מאותו חומר, אחרת אחד מאתנו אינו בגדר בן אדם ,ואנא ממך שלא תמותי לי לא על התשובות ולא על שום דבר אחר, יש לך עדיין לפחות איזה 94 שנים לפחות (לפני מע"מ), תחי ורק שתחיי בטוב ובנעימים ביחד אם בעלך האהוב כל כך וגם אותנו אל תשכחי מאחור.

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /26 ב -13:10

אהההההה. נו אתה מבין עכשיו למה אני מתה על התשובות שלך ואתה יודע שבכל צחוק יש טיפה אמת, ישנם כאלו שחושבים שאני לא בנאדם………..ממש לא………..איזה דמות וירטואלית שאינה אמיתית………….אני חיה בטוב ומאחלת לכולם את הטוב הזה, ואני לא שוכחת אותכם מאחור בכלל לאאיך אפשר לשכוח אנשים כה טובים הא?

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

rmb59 אורח רשום מ :2003 /10 /29 0 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /26 ב -15:13

איך משמרים אהבה מושלמת??

לדעתי אין אהבה מושלמת, אהבה היא משהו זמני וככזה איננו יכול להיות מושלם…אבל בנק' זמן מסוימת זה יכול להיות מושלם כי אנחנו מרגישים נפלא עם זה.

חכמים ממני הגדירו את האהבה כמשהו פיזי המושפע מאד מההורמונים אצלנו בגוף ומכיוון שההורמונים משתנים עם\במשך הזמן כך גם האהבה וטבעה שתלך ותדעך.

מכאן שהנק' האמיתי היא לא איך משמרים אהבה אלא איך משמרים זוגיות\משפחתיות וכאן לצערי אין נוסחת קסם שהרי אם היתה, לא היינו נמצאים במצב של 30% גירושין…. וכבר דיברנו על הזוגיות בדיון אחר,,,יש כאלה שמשמרים את הזוגיות שנים רבות ובצורה יפה (אבל כמה הם הקריבו בשביל זה?) ויש כאלה שחודש אחרי החתונה כבר הבינו את הרעיון והם ממשיכים הלאה.

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /26 ב -17:59

רמי צר לי לשמוע את זה שאתה חושב שאין אהבה מושלמת………ואולי יגידו החברים כאן שאני די צעירה אבל אני חושבת שתשע שנים של שיכרון חושים בהחלט מדד………איך משמרים זוגיות, על ידי כך שמשמרים את האהבה, שמציתים את האש, שגורמיםלנו לזכור למה אנחנו בעצם התאהבנו ומה אנחנו אוהבים.

ישנם אנשים ששומרים את הזוגיות שלהם לאורך שנים, ואבוי אם אתה שואל כמה הקריבו כי אם אנשים מרגישים שהם מקריבים דברים בקשר שלהם באהבה שלהם ובזוגיות שלהם ואני לא מדברת על דברים שמקריבים בגלל שזה ככה, אלא אם מישהו מרגיש שהוא הקריב יותר מידי אז זאת טעות, אסור להרגיש ככה, באהבה מקריבים לעיתים דברים שוליים ופשוטים שמסתכלים על התוצר הסופי…..אני מקווה שהצלחתי להסביר את הכוונה שלי.

יש אהבה אמיתית, יש אהבה מושלמת, הזוגיות והחיים ביחד הם חלק מהאהבה הזאת, אם תשמרו על האהבה תשמרו על הזוגיות……נקודה

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /26 ב -19:01

ערב טוב רמי!

כבר התגעגעתי להגיב לדבריך, לפי מה שאני מתרשם מדבריך, אז או שלא קראת את תחילת הדיון הזה או שכבר הספקת לשכוח, כי מי שמרגיש שאהבה פירושו אחד, להתאחד אין אני ואת, את ואני, יש רק אנחנו, ואז גם אם מישהו מקריב משהו הוא מקריב בשביל עצמו ולא בשביל מישהו אחר, ומי מאתנו לא "מקריב" למען עצמו ועוד בעונג רב,?

ב, עד כמה שידוע לי אהבה זה משהוא רוחני לחלוטין הוא מעבר לחמשת החושים, ואין לה שום קשר או השפעה של הרמונים, ההורמונים אולי מופעלים על ידי רגש האהבה ולא להיפך. וכאשר האהבה נצרבת עמוק בנשמה שום דבר שבעולם לא יכול למחוק אותה.

אופי!!! די, כמה פעמים אפשר למות ביום אחד? העיקר שתהיי לי בריאה ותמשיכי לצחוק לאורך כל הדרך!!!

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /27 ב -00:51

ערב טוב לכולם!

כל המשתתפים בתחילת הדיון הסכימו להגדרה שכבש נותן כאן שוב. אבל, לאהבה פנים רבות –  אין זה מן הנמנע שאדם אחר יגדיר זאת אחרת.

אופי, כבש ואני הבענו את דעתנו באשר להגדרה. נראה שאתה, רמי, אינך מסכים להגדרה הזאת כפי שהיא. מה זאת אהבה בעיניך?

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /02 /27 ב -13:35

כבש מבטיחה לא למות הרבה פעמים ביום אחד טובבבבבבבבבבב שבת שלום

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

rmb59 אורח רשום מ :2003 /10 /29 0 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /01 ב -09:13

בוקר טוב לחברי קהילתנו!

כבש,

אני ממש מופתע מכושר הבנתך,,, אתה פשוט צודק בעניין קריאת הדיון ולכן אפתח בהתנצלות! (באופן די אובייקטיבי לא תמיד יש לי די זמן לעקוב אחר כל הדיונים ולכן זו התוצאה "כשנדחפים" לאמצע הדיון,,,) אבל, אני מסכים אתך לגבי הגדרת האהבה כדבר רוחני, אלא שאני אינני משוכנע שזה נצרב או יכול להצרב בנשמתנו. המילה אהבה מתקשרת לערב רב של נושאים וייתכן כי בשפה העברית המילה נשמעת קצת "המונית" מידיי,,,שהרי אני אוהב פירות, למשל, איננו מבטא איזהשהו רגש לפרי, אלא ביטוי שהפרי טעים.

לכן יש אנשים שכשאומרים "לבני זוגם אני אוהב אותך" בעצם מתכוונים לצד הפיזי של האהבה וכאן אני מרשה לעצמי להניח שלאהבה יש כמה צדדים.

אנחנו לא חיים בעולם שהוא רוחני לחלוטין ואם מישהו מתעלם מהעניין הפיזי,,, לדעתי זו התעלמות מהמציאות. אינני שולל את זה לחלוטין, אני פשוט אומר שזה קיים גם לכאן וגם לכאן.

ראשית חוכמה חבר\ה רשום מ :2004 /06 /15 16 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /01 ב -10:10

בוקר טוב רמי!!!

אני שמח שלא טעיתי בהבנתי, והנה לך את התוצאה, כי אתה אומר במילים שלך בדיוק מה שאני כתבתי לפני המון זמן כאן בשירשור הזה, אבל השאלה היתה "מה זאת אהבה" ולא מה אנשים מכנים אהבה בצורה המונית.

ציטוט: הכותב המקורי כבש1 ב 2004 /01 /09

צהריים טובים לאקי!

הזכרת לי סיפור: הרבי מקוצק עבר פעם ליד מסעדת דגים ובתוכו ראה איזה הר אדם יושב וטורף להנאתו איזה דג מטוגן וטעים, ניגש איליו הרבי ושאל, למה אתה אוכל את הדג?? ענה האדם כי אני אוהב אותו! ענה הרבי את הדג אתה אוהב? את עצמך אתה אוהב!!!! אילו אהבת את הדג היית מחזיר אותו לים, כי מי שאוהב עושה מה שאהוב על הנאהב ולא על האוהב!!!!!.

נכון שאנו משתמשים עם מילים מסוימים כשם מושאל להביע את שביעות רצונינו אבל זה לא אומר שזו המילה המדויקת, הנה בתנ"ך מוזכר 14 פעם המילה אהבה, ועוד 4 פעמים המילה ואהבת, כולם מתייחסים לאהבת האדם או אדם אחר או את הקב"ה, לא נמצא בשום מקום בתנ"ך זכר לאהבה למשהו אחר.זאת ועוד, לי לפחות היה ברור שאופניקה התכוונה בשאלתה לאהבה בין בני זוג או לפחות בין בני אדם ובכיון זה הבנתי גם את תגובתיך הראשונה, ובכיון זה גם אני עניתי!

אגב, מה זה שאומרים ש"עושים" אהבה?

ממתי עושים אהבה? אולי עושים משהו אחר…… המבטא אולי את אהבתם, אבל זה לא אהבה!!! אהבה הוא משהו רוחני הוא שייך לרגש ולתחושה ולא למעשה, ומכאן תוכלי להשליך גם על שאר הדוגמאות שהבאת, שאהבה במקרים אלו הם שם מושאל ולא מדויק.

שבת שלום ומבורך!

הנה לפניך את התייחסותי בדיוק למה שאמרת, והסיפור יחול גם על הפרי שלך,

ב, כשאמרתי שאהבה הוא מושג רוחני התכוונתי לומר שכמו שריח מוגדר כדבר רוחני כי הוא דבר שלא ניתן למשש אותה כי הוא בא מהנשמה, גם אהבה למרות שאנו משתמשים בכלים הפיזיים שלנו בכדי לבטא אותה אבל רגש נשאר רגש והיא לא דבר שניתן למשש אותה בידיים כי היא בא מהנשמה, ומה שמשתמשים בלשון השאלה לא בדיוק עונה לשאלה שבראש השירשור שלנו.

אז בסוף אנחנו כנראה בעיקרון מסכימים, רק במילים שונות.

אגב אני מאחל לך שלא תאמין לי שאהבה נצרבת בנשמה אלא שתרגיש אותה ואז תבין על בטוח על מה אופי ואני ולאקי דיברנו.

אופי יקירתי!!!

נרגעתי,

כובען חבר\ה רשום מ :2004 /02 /04 167 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /02 ב -00:23

מה היא אהבה ?? אני יכול לומר לכל אחד ואחד מאיתנו הרוצה באמת לקבל מושג קטנטן במילה אהבה .

נפנה למקורות שלנו ושם ממחישים בצורה הברורה ביותר את סימניה של האהבה..

די אם נפתח את שיר השירים ונצטט ממנו כמה שורות .

מייד נבין מתוכן את מלא משמעותה של ההגדרה אהבה .

או יותר נכון מה הם הסימפטומים של "המאוהב"===הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים.==שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני.==על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי==אקומה נא ואסובבה בעיר בשווקים וברחובות את שאהבה נפשי ביקשתיו ולא מצאתיו==עד שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו==נופט תטופנה שפתותייך כלה דבש וחלב תחת לשונך…==אני ישנה ולבי ער.קול דודי דופק פתחי לי .==דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליי

ואפשר עוד להמשיך ולהמשיך.

לכן כל מי שיש או מרגיש בדיוק את אותם הסימנים או חלק מהם יכול לומר לעצמו בבטחון מלא …….אני אוהב.

וזו האהבה.

—————–

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /02 ב -08:36

שלום כובען!

אני באמת שמחה שקפצת לבקר גם בשיחה כאן!

הפסוקים שציטטת מתארים הרבה מאד. מי שמרגיש כך אין ספק שהוא/היא מאוהב/ת. אבל האם באמת זה הכל? כלומר, זה בהתחלה – אבל כל דבר חי משתנה. לא נוספים לזה דברים, חלים בתוך זה שינויים במשך הזמן? יש החוששים כל כך מאובדן האהבה, שרואים בכל שנוי קטן בה סימן מבשר רעות.

– מה אתה חושב?

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /02 ב -12:08

ואני עדיין מצפה להמשך הדיון המקסים שלכם…………………

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

כובען חבר\ה רשום מ :2004 /02 /04 167 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /02 ב -16:20

ללאקי

דומה היא האהבה לגחלת אש. בתחילה היא בוערת ובוהקת מאודם,

מטבעה של הגחלת ללכת ולדעוך, ולכן אם רוצים שתמשיך ללחוש חייבים מידי פעם לנשוף כלפיה ואז היא מתעוררת לחיים חדשים, כך האהבה, אם לא נעיר או לא נעורר אותה כל פעם "בנשיפה " במחווה, במילה טובה ,במתנה קטנה, בפירגון נכון , בחיבוק חם, בנשיקה אוהבת , בהפתעה מהממת, ואפילו בפרח, חלילה היא תלך ותדעך , ואז לא יישאר ממנה זכר, ואז כפי שאת כותבת פשוט מאבדים אותה, והנזק לפעמים הוא בלתי הפיך

—————–

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /02 ב -23:26

כובען,

מדהים כמה דומים הדימויים בהם שנינו משתמשים! ועוד בטווח זמן כה קצר..אין ספק שאהבה צריכה להיות מורגשת גם על ידי מי שהיא מופנית אליו, אבל האם באמת היא צריכה שיעירו אותה כל הזמן? האם אינה שם כל הזמן, משתנה עם האנשים הנושאים אותה בליבם?

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /04 ב -12:27

כובען

אני גם בדיעה הזאת אני תמיד אומרת שאהבה היא כמו להבה, מידי פעם צריך להצית אש גדולה וגם מדורה………..האהבה נמצאת שם לאקי ..אבל צריך להצית אותה מדי פעם, השגרה הילדים, העבודה, החיים לעיתים גורמים לאהבה קצת להתרחק להשתנות…………….

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /04 ב -23:39

את מתכוונת אולי – שצריך להזכיר ולהראות שהאהבה עדיין שם, ושעל אף שהיא אולי נראית אחרת, מתבטאת לא בדיוק אותו דבר, בעצם לא השתנתה וגרעינה, עצם מהותה, הוא אותה אהבה ישנה עם פרפרים בלב, סומק בלחיים וכוכבים בעיניים?

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /05 ב -12:06

אני מתכוונת לאקי שלעיתים החיים גורמים לפרפרים הללו לנוח יותר מידי , יודעים שיש אהבה וחשים אותה, אחרת אינך יכולה לנהל חיים…………….אבל שוכחים עד כמה היא לוהטת כמה היא מציתה ומדליקה כל חלק בגופנו………………אז צריך לזכור וצריך להדליק את האש כל הזמן……………….

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /05 ב -12:29

אוקיי.. אם כי אישית קשה לי עם הדימוי של השינה, אני מבינה את כוונתך ומסכימה

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /05 ב -12:42

העיקר שהבנת אותי, תראי אם לא היתה אהבה והאש לא היתה תמיד בתוכה אז החיים לא היו יכולים להיות ככה, לא היינו סובלים אחד את השני, רק מה שאני אומרת התשוקה הזאת הלהבה של ההתחלה, הימים בהם היינו צעירים, ללא דאגות, ללא ילדים, ללא משכנתאות, נכון שזה לא סיבה להפסיק לחוש ככה, אבל את יודעת הראש מתמלא לעיתים דאגות ופחדים וחששות דואגים לילדים למשכנתא ועוד ועוועוודודוודדדדדדד אבל רק בערב ומידי פעם גם ביום ובשבתות יש לנו שקט קצת………….לכן אני אומרת צריך להצית את האש יהודית חייבים………לקחת פעם ב………..חופש ולחיות כמו זוג צעיר חסר דאגות וחששות ומה שרוצים

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /05 ב -14:23

לחיי האש – שתדלק תמיד!

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /05 ב -16:09

גם אני מוכנה להרים כוסית בשביל זה לחי אש הלהבה התמידית באהבה

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

תהל-ים אורח רשום מ :2004 /02 /05 0 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /23 ב -11:01

אהבה אהבה זה דבר שכל אדם יוכל להגדיר אותו כפי שכולם כאן אמרו לאהוב חפצים אוכל ואנשים שונים אשר סובבים אותנו.

אבל אהבה שהיא אהבה אמיתי וזכה שבאה מתוכנו זאת אהבה ללא תנאים ללא גבולות וללא שום כוונה לקבל תמורתה דבר כל שהוא זה פשוט כמו שאנו מגדלים את ילדנו אנו אוהבים אותם ללא תנאים ללא שום רצון לקבל תמורה על מה שאנו עושים בשבילם וכל דבר טוב שהם עושים מנגד או כאשר הם מחזירים לנו את אותה אהבה אנו פשוט משקיעים ונותנים יותר.

גם אים ילדנו עשו דברים רעים שמכעיס אותנו או פוגע בנו אנו עדין אוהבים אותם ללא תנאים ועושים למענם הכל.

מי שמסוגל להגיע לסוג של אהבה כזאת בזוגיות אהבה כנה אהבה אמיתית אהבה של נתינה בלי מחשבה על קבלה מצליח להגיע לאהבה אמיתית.

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /23 ב -14:19

תהל ים………………שלום לך ברוכה הבאה לפורום רק אהבה בקהילה הנפלאה הזאת………..תיארת את האהבה נתינה בלי רצון של קבלה……………יש בזה משהו, אבל אני חושבת שיש עוד דברים מסביב לא?

בכל אופן תודה שהשתתפת בדיון הזה

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

כבש1 חבר\ה רשום מ :2003 /10 /25 274 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /23 ב -16:40

ברוכה הבאה תהל-ים!

אני מסכימה בעיקרון עם מה שכתבת, אבל הייתי מציע לך לקרוא שוב את דברי בתחילת הדיון, (ואם זה מופיע תחת השם ראשית חכמה, לא להיבהל, זה אני רק בעיה טכנית החליף בינינו).

הצלחה בהמשך הדרך בקהילה, תהני כאן אתנו ביחד, בכל הפורומים הנפלאים שיש כאן.

—————–

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /23 ב -17:38

תהל-ים – ברוכה הבאה לאמצע הדרך!

נעים לקרוא את דברייך הכנים. מקווה לפגוש אותך כאן עוד – וגם בפורומים ובדיונים האחרים בקהילה.

נעים להכיר – ויהיה נחמד להכיר עוד ממך!

—————–

Lucky Hunch

מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

וגם – פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /03 /23 ב -20:37

איזה מקסימים אתם, אתם רואים גם זה סוג של אהבה, שאנחנו מסוגלים לקבל אנשים חדשים לקהילה, לברך אותם במילים מחממות, זה מראה שאנחנו אנשים חמים ונפלאים ואוהבים לא?

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

דודה אופי ילדת האהבה חבר\ה רשום מ :2003 /11 /07 725 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /04 /09 ב -17:06

בתוך כל אחד מאיתנו יש לב שפועם כולנו מסכימים נכון?

האם נצליח ללמד את הלב הזה להזרים אהבה בכל גופנו<? האם נצליח ללמד את מוחינו לשדר אהבה בכל הגוף?…………………

—————–

שמרו על עצמכם חברים בכבישים , תורידו את הרגל מהגז וסעו בזהירות, השמרו, עדיף לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע.שיהיה לכם רק אושר חיים, רק טוב, רק אהבה, רק רגעים קסומים שיחזקו אותכם, שאלוקים יברכם בטוב

LuckyHunch מנהל הקהילה רשום מ :2003 /08 /30 2602 הודעות ההודעה נכתבה ב : 2004 /04 /10 ב -12:02

אם נרצה, נצליח – אולי בתחילה לזמן מוגבל, רק לפעמים. הדבר דורש אימון מסויים, לא?

LuckyHunch      17/06/2009 20:13 :
עברה שנה מאז שניסיתי לחדש הדיון הזה כאן… אני חוששת שנשארתי אחרונת המאמינים בכוחה של אהבה בקהילה הזאת: עובדה – אין המשך לדיון

או אולי אני טועה?

עירום כאמצעי לביטוי אומנותי

 כל הפורומים  > קצת תרבות, בבקשה!
 נושא: עירום כאמצעי לביטוי אומנותי
הודעה נכתבה על ידי poomiki ב 2003 /12 /27 ב 22:36
poomiki
משתמש רגיל
2003 /12 /17
9 הודעות
הייתי השבוע בהצגה ה"עבד". למי שלא קרא או לא מכיר, מדובר בסיפור אשר מביא לידי ביטוי אהבה בין עבד יהודי (תלמיד חכם ומאמין) לבין בת אדוניו הנוצרייה. בקטע המסויים שבו ה"עבד" נכנע ליצריו (או בואו נהיה רומנטיים ונגיד רגשותיו) הוא מודע לכך שאסור לו ולכן מבקש ממנה לפחות לטבול בנהר בכדי לטהר את עצמה. בספר מתואר איך שניהם טובלים בנהר יחדיו וההמשך ברור…

בהצגה, כאשר הגיעו לאותו קטע, הבמאי כנראה החליט שלא לתת לקהל להפעיל את דמיונו ואכן השחקנית נשארת עירומה כביום היוולדה והשחקן עומד עם גבו אל הקהל, מכנסיו מופשטים עד לכיבוי האור.

עכשיו, אינני שמרנית ואף עליי להתווודות ולהגיד שמכיוון שהינני חובבת את אותו שחקן לא סבלתי במיוחד מהמראה. אבל האם באמת יש צורך בעירום? האם עירום שבא לבטא אומנות הוא לגיטימי? (אני מתכוונת אך ורק לאומנות, לא לפירסומות. בפירסומות הוא לחלוטין לא לגיטימי).

מה דעתכם?

הודעה נכתבה על ידי rmb59 ב 2003 /12 /28 ב 19:50
rmb59
משתמש רגיל
2003 /10 /29
48 הודעות
לדעתי העירום איננו מבטא אומנות!! הוא מבטא יצרים.

בעיקר אצלנו (אלופי העולם בחקיינות), הרי אין סרט ישראלי ללא עירום,,, גם כשזה לא במקום, העיקר שיהיה וכל המרבה הרי זה משובח.

לגבי מה שהעלית, לא רק שזה נראה לי מיותר, זה נראה מגוחך,,,

לא ברור לי למה היוצרים מחליטים שעירום מוסיף, אבל גם ברור לי שיש כאלה שמאד נהנים מזה. הבעיה היא שההנאה מעירום, במקרים אלו, איננה קשורה להצגה או לסרט, אלא הנאה ייצרית שלדעתי מקומה במקום אחר (לא שהוא רע,,, אבל הוא חלק נפרד).

רמי

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /29 ב 01:58
LuckyHunch
מנהל קהילה
2003 /08 /30
425 הודעות
הסבר כללי:

עירום כאמצעי לביטוי אמנותי, כלומר ביטוי של רעיון, מסר המועבר באמצעות כלי ביטוי אמנותי, הוא דבר עתיק מאד. כבר באמנות המצרית העתיקה מתוארות שפחות צעירות ויפות, שכל כסותן בגד שקוף לגמרי, חגורה צרה וצבעונית או מוזהבת ולפעמים גם קישוט לשיער. כמה אלפי שנים אחר כך אנו מוצאים פסלי נערים עירומים ביוון העתיקה, המתארים את אפולו, אל היופי, המוסיקה ופטרון האמנויות – כשיא היופי הנערי, שנחשב, כנראה, אצל היוונים כסמל ליפי הנעורים הגברי.

האם זה מבטא יצרים? – אצל המצרים, תאור כזה של נערותיה של בת פרעה – ודאי שלא. אצל היוונים – אולי. יש חוקרים הטוענים שפסלונים אלה, המכונים קאורוס, מעידים על כך שהומוסקסואליות היתה מקובלת בחברה היוונית באותה העת. מאחר שמדובר בתקופה של 700-450 לפני הספירה בערך, אין לחוקרים כמעט על מה להסתמך בהשערותיהם, כאלה ואחרות, מלבד הפסלונים עצמם.

בהמשך, האמנות היוונית מרבה לתאר דמויות שונות, בני אדם ואלים, בעירום מלא או חלקי – בראותה את גוף האדם כשיא היופי של הבריאה. האמנים היווניים התעסקו הרבה באידאל היופי במשך מאות שנים, כשמטרתם להציג יופי נשגב, מושלם. האם ליצרים היה כאן תפקיד? אולי במכלול התרבות היוונית העתיקה כן, אבל באשר לעירום באמנות – היצרים היו בבחינת הטפל, משהו משני הרחוק מאד ממטרת האמן או יצירתו.

במשך אלפי השנים שבאו אחר כך, כל תאור של אדם באמנות המערבית התייחס בצורה ישירה או עקיפה לאמנות היוונית העתיקה.

למין סוף המאה ה-19, נעשו נסיונות להחדיר את העירום האנושי כאמצעי לגיטימי לבטוי אמנותי גם לאמנויות הבמה – בתחילה מחול (איזדורה דנקן), אחר כך תיאטרון ולבסוף – בקולנוע.

משום מה, עירום בתיאטרון  נחשב עדיין חדשני ונועז (וגם במחול – אבל פחות) – למרות שכבר בשנות השישים של המאה הקודמת היו הצגות מוצלחות (וגם פחות..)בניו יורק ובלונדון – בהן כל השחקנים הופיעו בעירום מלא: לפעמים מתחילת ההצגה, ולפעמים התפשטו במהלכה. לפעמים עברו כשהם עירומים בתוך הקהל. לא נוצרה אורגיה או כל דבר דומה. לקהל היה ברור שלא מדובר במופע לגירוי היצרים ולכן הגיב בהתאם.

התיאטרון בארץ מסתמך כמעט אך ורק על מסורת התיאטרון המערבי, לכן עירום ככלי ביטוי נוסף – צפוי לחלוטין ויש לכך כבר כמה וכמה תקדימים בארץ.

לסיכום – דעתי האישית:

לא ראיתי את ההצגה הזאת – לכן לא אוכל להתיחס לשאלתך, פומיקי, באופן ספציפי. עם זאת, בהצגה אחרת שראיתי (בסביבות 1980, למיטב זכרוני), הזונה הגדולה מבבל של חנוך לוין, העירום היה מוצדק לחלוטין – אפילו הכרחי. ורמי, לא היה בזה בכלל משום ליבוי יצרים, למרות שבאותם קטעי הצגה נחשפו יצרי הדמויות שעל הבמה.

מצד שני, ישנן והיו בארץ לא מעט הצגות בהן השחקנים מפגינים את יצרי הדמויות בצורה כל כך חושנית – שהם בהחלט מלבים את יצרי הקהל, במכוון – ועוד יותר כאשר הדמות כובשת יצרים חזקים וסובלת בשל כך. מניפולציה של דמיון הקהל מלבה יצרים יותר מכל סצנת עירום, לטעמי – אפילו במחזות מכופתרים לגמרי – כמו של איבסן, למשל.

באשר לסרטים – אם הסרט טוב, קטעי העירום שבו לא יורידו מערכו. אם הסרט לא טוב, קטעי העירום לא ישפרו אותו – וכיום, אני אפילו לא בטוחה שימשכו אליו יותר קהל: סרטי הפורנו כל כך זמינים שאין סיבה לראות סרט "רגיל" למטרה כזאת. נדמה לי שכל קולנוען בעל אינטליגנציה ממוצעת יודע את זה.

באשר לסדרות טלוויזיה, שם אולי נכנסת מערכת שיקולים הזרה לגמרי לאמנות – ואז כמובן שאתה צודק.

—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /29 ב 15:46
Dark Queen
מנהל הפורום
2003 /12 /06
97 הודעות
כמה נחמד, גם אני הייתי בהצגה הזאת…אולי כי היא שייכת לתיאטרון גשר שלי ולמשפחתי יש קשר כלשהו אליו, אבל לא נכנס לזה.

אני רוצה להגיד לך, שזה אולי לא משהו שרגילים אליו (העירום), אבל אני בהחלט יכולה להבין אותו. העירום בהצגה עליה את מדברת היה נחוץ. הוא הוסיף יותר דרמטיות, הדגשים אמנותיים והוא גם מכניס את האווירה שכביכול היתה בין השניים. למיטב זכרוני, בהצגה היו עוד קטעים אירותיים קצרים יותר (הזונות שחיו בכפר של ונדה ועוד כמה…). חוץ מזה, לשחקנית ולשחקן כ"כ מוכשרים, בוודאי יש גוף יפה כך שאני חושבת שלא צריך להיגעל מכך.

העירום בכל מקום מייצג יותר מיצרים, הוא מעביר אווירה ורגשות, הוא נותן רקע קצר על הדמויות ועל תכונותיהן והוא גם מעביר לצופה מהצד את תחושת החופשיות, הקלילות והאי-בושה של הדמות העירומה.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /30 ב 00:44
LuckyHunch
מנהל קהילה
2003 /08 /30
425 הודעות
במקרה הזה. בזונה הגדולה מבבל העירום העביר את הגחוך והאבסורד בתשוקתם של גברים אל זונה, אשר ככל שתתפשט היא נשארת בלתי מושגת. הגבורים בהצגה ניסו לזכות – לכבוש את פנימיותה, בעוד היא לעולם תהיה מוכנה להציע להם את גופה ולא יותר. מעבר לזה, היא היתה ונשארת בלתי מושגת עבורם. היא גאה בכך, בזכות – בראותה את כל אותם לקוחות עשירים שלה שמכרו את נשמתם בעד פחות מכסף, בעוד נשמתה שלה נותרה חופשיה, משוחררת וגאה. ישנם עוד צדדים לכך, אך הם מומחשים בהצגה באמצעים אחרים, לא בעירום.

—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /30 ב 19:32
Dark Queen
מנהל הפורום
2003 /12 /06
97 הודעות
מסובך מאוד. אם לומר את האמת, לא הייתי רוצה ללכת להצגה כזאת שאת הלכת אליה,לאקי.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /30 ב 19:44
LuckyHunch
מנהל קהילה
2003 /08 /30
425 הודעות
זאת הצגה שהיא באמת למבוגרים – וכמו כל ההצגות של חנוך לוין, יש בה ביקורת מאד חריפה על המצב האנושי

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /31 ב 12:19
Dark Queen
מנהל הפורום
2003 /12 /06
97 הודעות
תראי, זה לא עניין של הצגה למבוגרים. אני ראיתי בחיים שלי הרבה מאוד הצגות וסרטים "למבוגרים". ויש לי בעיה להסתדר עם עירום עם נושא הזנות פשוט אם לומר את האמת לפי מה שאת מספרת ההצגה היתה משעממת אותי נורא.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2004 /01 /07 ב 13:53
אופניקה
משתמש רגיל
2003 /11 /07
142 הודעות
אני לא הייתי בשום הצגה עליה דיברתם פה, אבל אני לא חושבת שנחוץ עירום……..אני חושבת שהנסתר יותר מעניין…………..לא הייתי נהנית ממצגת עירום, לא יודעת זוהי דעתי כמובן

—————–
 

מנהלת קהילות מכתב שלא נשלח/שירה וכתיבה יוצרת פוריות קהילת תמיכה/וסודות מהמטבח

 

תהנו מהחיים כי הם קצרים, תנצלו כל רגע, ותהיו סבלניים כלפי עצמכם וכלפי הסביבה

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2004 /01 /08 ב 16:23
Dark Queen
מנהל הפורום
2003 /12 /06
97 הודעות
ייתכן מאוד, אבל אני בטוחה שהמפיקים והבמאים רצו מאוד להדגיש את הטבעיות והחופשיות שבה התרחשה העלילה.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /01 /09 ב 02:23
LuckyHunch
מנהל קהילה
2003 /08 /30
425 הודעות
אי אפשר להתייחס לעירום בהצגה שלא נחוותה אישית על ידי הדובר, כמו גם לכל פרט אחר בה. לכן, ההתייחסות שלי כאן היא כללית – כשם שהשאלה אשר בראש הדיון היא כללית.

אישית, אין לי שום בעיה עם עירום כאמצעי לביטוי אמנותי בכל מדיום שהוא. המסר שיצירה מנסה להעביר, בין אם הוא באמצעות עירום בין אם לאו, לא תמיד מוצא חן בעיני. פומיקי מתארת סצנה בה מופיעה אשה ערומה וגבר לבוש אשר מכנסיו מופשלות וגבו אל הקהל. המראה הזה מקומם אותי – בגלל המסר המיני הבוטה שבו, שלכאורה אין בו ולא כלום עם טבע, אהבת נעורים או רגשות עזים. לכל היותר, אני מצליחה למצוא בו דימוי לאהבה אסורה. כנראה שזאת היתה גם כוונת הבמאי – הצגת הדברים כמות שהם עד כמה שרק אפשר, כדי שהקהל אכן ישפוט את הדמויות, התנהגותן ומניעיהן. בעיני, זה לגיטימי. הדברים כל כך ברורים וגלויים בסצנה הזאת, שברור שמדובר במניפולציה של רגשות הקהל. העירום, שהוא דבר מאד אישי (לכל אחד ואחת גוף אחר עם מאפיינים אישיים רבים),  הופך את הבעיות המוסריות המועלות במחזה מבעיות וירטואליות (של אנשים וירטואליים – דמויות במחזה) לבעיות מציאותיות, הנוגעות לחיי כל אחד ואחד מבאי ההצגה הזאת.  הבמאי כאן יוצא מתוך הנחה שלא ניתן לעשות דבר כזה בלי פרובוקציה  של ממש, והוא צודק. לראיה – הדיון שהועלה כאן.

 

—————–

 Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

היי, אלימות במדינתנו? איזה מצב…

 כל הפורומים  > המקום הכי טוב: אמצע הדרך!
נושא: היי, אלימות במדינתנו? איזה מצב…
הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2003 /12 /06 ב 11:58
הצגה אופניקה's פרופיל ציטוט אופניקה
אופניקה
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /11 /07
142 הודעות
קודם כל צר לי מאוד שאני לא כאן הרבה…………אני מבטיחה להשלים, ואני מבקרת פה כמה שאני יכולה……..המצב בארץ נראה לי כה שפל, תראו שבוע שעבר הנערים הללו דרסו את הילד הזה, בגלל פלאפוןןןןןןןןןן אתם קולטים פלאפון, אתמול אישה נרצחה ע"י החבר שלה, אני אגיד לכם אני פשוט המומה לנוכח האלימות הגוברת במדינתנו, וכמה שנחנך את עצמנו ואת ילדנו לסובלנות ולא  לאלימות, זה לא יעזור, כי החברה היא אלימה ומגעילה.אז מה לעשות? אני שואלת אותכם? האם החינוך בבית מספיק? איפה המשטרה, המורים, המחנכים המנהלי בתי ספר? מי בעצם אמור לחנך ? ולמה?לאן הגענו ואיך הפכנו לחבר'ה כזאת אלימה ומגעילה?

אם יש למישהו תשובות אשמח לשמוע………כי לי נגמרו הרעיונות והתשובות, נראה לי שאני מאלה שירימו ידיים לנוכח המצב המגעיל במדינה שבו אפילו חברי הכנסת שלנו בישיבות הממשלה הולכים מכות…………..

—————–
מנהלת קהילות מכתב שלא נשלח/שירה וכתיבה יוצרת פוריות קהילת תמיכה/וסודות מהמטבח

תהנו מהחיים כי הם קצרים, תנצלו כל רגע, ותהיו סבלניים כלפי עצמכם וכלפי הסביבה

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /07 ב 17:41
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות
אני יכולה לספק לכם דוגמא נהדרת. אני לומדת בתיכון ואני נתקלת באלימות מדיי יום. אין הפסקה ואין יום שבו לא הולכים מכות. בימים הראשונים, כשהיו מכות, כולם היו מתאספים ומסתכלים. היום,זה כבר לא מעניין את אף אחד כי הם רגילים לזה!שאלתי איזה פעם קבוצת נערים למה הם הולכים מכות והם ענו לי :"אל תתערבי או שתחטפי". כמובן שאני העדפתי לשתוק כי ידעתי שאם אענה להם- זה לא יגמר טוב (גם בשבילם). אני חושבת שאחד מהם ניסה להרשים בעזרת "הכוח" שלו את החברה שלו. וזה באמת לא ברור לי, ככה מרשימים אנשים? אם לי היה חבר כזה, לא רק שלא הייתי איתו יותר בקשר- הייתי בורחת ממנו כי ברור שבנאדם כזה לא בסדר.הטלוויזיה משפיעה עלינו, על הנוער? שטויות….  העקרון של "החזק שורד" פועל גם כאן. מי שחלש-אין לו מקום בחברה. להיות חזק, פירושו לשלוט ולהיות הכי מדליק. לדעתי זוהי אחת הסיבות של האלימות המתפתחת בקרב בני נוער. לא מתאים לך משהו-תרביץ!לגבי המבוגרים, קצת קשה לי לדבר על כך כי לא יצא לי להתקל בחברת מבוגרים רבה.

אך למרות שאני שמה לב למצב המתרחש בארץ, אני בהחלט יכולה לגבש דעה כלשהי. אני יותר מכמעט בטוחה שאשם הטרור העולמי.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /08 ב 11:00
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
2003 /08 /30
425 הודעות
אני לא יודעת אם הפתרון שלי טוב, אבל הוא מאפשר לי לישון קצת יותר בשקט בלילה: -מצד אחד – לימדתי-חינכתי את בני שאלימות היא תגובה של מאותגרים שכלית: עובדה שאינם מוצאים מילים כדי להגיב, ואין לה מקום בחברה בכלל – לא רק חברה תרבותית. הנשק הכי טוב של האדם הוא שכלו – ואם הוא משתמש באיברים אחרים במקומו, סימן ששכל הוא לא הצד החזק שלו.מצד שני – שלחתי אותו לחוג של אומנויות לחימה – כדי שידע להגן על עצמו. בסיס כל אומנויות הלחימה מן המזרח הרחוק הוא הפנית אלימות התוקף חזרה אליו, תוך המעטת הפגיעה האפשרית בנתקף עד כמה שניתן (ואיך להמנע מפגיעה בכלל, כשזה אפשרי). על פיהן, החזק הוא מי שאינו מגיב להתגרות ו"מפגין שרירים" רק כדי להגן על עצמו משהותקף ממש.אני מקווה שזה יספיק, יחד עם שמירה על כושר גופני בסיסי.

לצערי, החברה שלנו הופכת גזענית ואלימה יותר ויותר – וזה קשור מאד למגוון בעיות אחרות שפתרונן הוזנח מזה שנים רבות. כיום, במקרים רבים לא מספיק לחנך ילדים, צריך לחנך גם את ההורים – ואני אומרת זאת כמי שמתקרבת לגיל הסבים.

הפתרונות הישנים והטובים לוקחים זמן – ואיני מכירה אחרים: הפגנת סובלנות ואחווה, כבוד עצמי וכבוד לזולת, ונצול כל הזדמנות לעזרה לזולת מתוך הפגנת כל מה שאמרתי קודם. בנערותי זה עבד – ומנע אלימות במצבים עם פוטנציאל ברור לזה, וגם כיום כשהאלימות קשה ורבה יותר – איני מכירה פתרון אחר. אין פירוש הדבר להתערב במה שאינו עניינך, אבל כאשר יודעים שיכולים לעזור ולהיטיב – צריך להפעיל אותה יכולת. זה יכול להיות עזרה בלימודים, הצעת חלק מארוחת העשר למי שאין, הסעה הביתה למי ש"נתקע", מילה טובה, מחווה של אדיבות ו/או נדיבות. יחס של כבוד לכל אחד, מתוך כבוד עצמי, לפעמים עוזר לאחרים לכבוש את יצרם לפגוע בזולת יותר מכל דבר אחר.

—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2003 /12 /08 ב 18:52
הצגה אופניקה's פרופיל ציטוט אופניקה
אופניקה
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /11 /07
142 הודעות
תודה לכם אשמח לשמוע מה עוד אתםחושבים……..זה נושא חשוב……….—————–
מנהלת קהילות מכתב שלא נשלח/שירה וכתיבה יוצרת פוריות קהילת תמיכה/וסודות מהמטבחתהנו מהחיים כי הם קצרים, תנצלו כל רגע, ותהיו סבלניים כלפי עצמכם וכלפי הסביבה 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /09 ב 20:50
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות
השיטות שלך,לאקי,עבדו אבל לצערי לא עובדות כיום.בכיתה שלי,למשל, אם מעודדים מישהו שקיבל ציון נמוך- אתה מקבל סטירה.עודדתי ילדה שאני די שונאת אבל חשבתי שהדעה שלה לגביי תשתנה אז היא אמרה "איזו מפגרת מה את אומרת לי 'לא נורא' תכניסי אותו ל… שלך". אחרי משפט כזה, ברור שאני לא מתייחסת לאותה הילדה וגם אין לי חשק לעודד מישהו.—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /10 ב 13:05
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
2003 /08 /30
425 הודעות
תגובות כאלה, קוויני, היו כבר אז – ואין בהן שום חדש.לכל אחד לא נעים לקבל ציון נמוך, אבל לא לכל אחד הלימודים חשובים מספיק כדי לנסות לשנות את זה. בין קיצוניות אחת לשניה – יש הרבה אפורים. תגובה של "לא נורא" על ציון נמוך  תזכה כמעט מכל מי שהוא אפילו קצת תחרותי לתגובה עויינת פחות או יותר. באשר לציונים, אחוות תלמידים כנגד המורים, ביה"ס או הממסד כולו – מתקבלת הרבה יותר טוב, על פי נסיוני.אל תוותרי – לא כולם כל כך גסי רוח, לפעמים נכשלים ולפעמים מצליחים. בסופו של דבר , גם מי שלא פנית אליו ישים לב שבזמן האחרון את מנסה להפגין רצון טוב ויחס אוהד לכל מי שבסביבה. חלק מהתגובות לזה יהיו בודאי כאלה שינעמו לך וימצאו חן בעינייך. גם אם החברה בכתה או בביה"ס לא תשתנה בכלל כתוצאה מהתנהגותך, לפחות במה שקשור אליך אישית – היחס יהיה יותר נעים, שיותר קל לחיות איתו. (בהנחה שכל זה עדיין עובד, שאנשים נשארו אנשים, שאין חייזרים בינינו ושלא תפול כאן בינתיים איזו פצצת אטום או דומה לה: הפתרון הסופי לכל בעיות החיים באזורנו)—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /12 ב 17:24
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
2003 /08 /30
425 הודעות
 http://www.tevalife.com/article.asp?id=665 – על אלימות—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /16 ב 17:43
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות
אני דווקא מוותרת, כבר וויתרתי. נמאס לי  להיות נחמדה לכולם ובתמורה "לקבל חרא בפרצוף".נכון להיום, לעכשיו, אני חייה לי לעצמי ולא מתעסקת בכל מה שקשור בכיתה או בב"ס או בילדים הטיפשים שבו.—————–
Lilian Klyffeldמנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /17 ב 14:16
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
2003 /08 /30
425 הודעות
אני תמיד מצטערת לשמוע שלמישהו נמאס בצורה כזאת.עם זאת, קשה לי להבין איך זה קשור לאלימות בחברה הישראלית… יש נבזים בכל מקום, והצבר הישראלי לא התפרסם בעולם בזכות עידון ותחכום…. —————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /17 ב 22:24
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות
כן…את אמנם צודקת. גלשתי לנושא אחר לגמרי.—————–
Lilian Klyffeldמנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי okthen ב 2003 /12 /28 ב 00:59
הצגה okthen's פרופיל ציטוט okthen
okthen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /28
3 הודעות
אלה שהולכים מכות הם נאיביים ואנאלפבתים.נערים הולכים לביה"ס וחושבים שהם אלוהים, שהם יכולים לכסח לכל אחד את הצורה, טיפשות.סלחו לי על החוצפה(אגב), אבל רק לפרוטוקול, כל השנים אני תמיד נתקל בדעות של הורים, שחושבים ששיחה עם ילדיהם באמת תעזור.  כמובן שיש המון תחומים ששיחה עם אדם בוגר כן תעזור, אבל לא במקרים של אלימות. במקרה כזה הנער יחליט בעצמו ולא יחשוב על מה שההורים אמרו לו.במקרים כאלה אתה צריך לשלוט על הכעס שלך, אם אתה מותקף מילולית ממישהו שמסוגל להרביץ אז אתה צריך לשתוק ולקבל את זה כמו גדול וגם לדעת שלא צריך לתקוף אלא אם כן אתה מותקף פיזית(ולא מילולית, שיכול לגרום לנער להגיב בצורה טיפשית ולהיתקף פיזית). בסה"כ, זה עניין של אישיות.

אישית נולדתי ילד אלים, אלוהים יודע כמה פעמים רציתי לגמור את העניינים בכמה נוגרות לפנים, אבל זה אני חושב עד כמה עדיף לי שזה לא יגרר לאלימות.

הרעיון הכללי הוא, שאלימות זה דבר שנוגע לכל ילד וילד בעצמו וזו החלטה שלו.

אני רק יכול להמליץ זה לחשוב לפני שמדברים עם נערים זרוקים אנאלפביתים ובטח בטח לחשוב לפני שזורקים מילים, "מילה שהוצאת מהפה לא יכולה לחזור", אלימות מתחילה מאלימות מילולית שגורמת לכעס(חוץ מכמה מקרים מסויימים) ויש המון ילדים בחוץ ללא שליטה עצמית

צריכים ללמד ילדים לחיות בהרמוניה ובאהבה וכמובן לשלוט על הפה, כי אם שני הצדדים יהיו כעוסים עם אגרופים קמוצים, זה יאכל אותם מבפנים ולבסוף יגרם לדחק האלימות לפרוץ

כפי שרשמתי למעלה, אלימות זה החלטה שכל נער ונער מקבלים בעצמם ללא השפעה מצד ההורים, אלימות זה כמו התמכרות לסיגריה בגיל צעיר, או בכלל לעשן סמים – זה אתה בלבד – מה אתה מתכוון לעשות?

נ.ב

חוץ מהכל, לדעתי החברה הישראלית לא כזו פרועה. לדוגמא, תסתכלו על ארה"ב, פה בישראל בקושי נערים נדקרים ועוד בארה"ב פרחחים הולכים לביה"ס בלי פחד עם אקדח וגם ללחוץ על ההדק.

וגם, יש המון ילדים שמושפעים וגם יושפעו מהחברה הישראלית לרעה, והם לא יקשיבו להוריהם.

יש אחוז גדול של ילדים שאישיות שלהם תעוצב לפי החברה, עד כמה שההורים ינסו לעזור.  אלוהים חרט להם את זה.

הודעה נכתבה על ידי rmb59 ב 2003 /12 /28 ב 19:23
הצגה rmb59's פרופיל ציטוט rmb59
rmb59
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /10 /29
48 הודעות
צר לי לחלוק עליך okthen ,,,אני פשוט חושב שהכל בא מהבית!!הסביבה והחברה הם רק כלי עזר, העיצוב הראשוני והכי חשוב קורה עד גיל 5 !! לא נראה לי שבגיל הזה הילד מחליט שהוא יהיה אלים.לדעתי מה שהילדים קולטים בבית ואיך שמלמדים אותם את החיים, ככה הם נראים, או יותר נכון ככה החברה שלנו נראית.

ילד לא יכול לקבל החלטה שהוא אלים ככה סתם,,, יש לו סיבות לכך.

קשה לי גם להאמין שאתה נולדת ילד אלים,,, אף אחד לא נולד אלים, יש אולי נטיות כאלה ואחרות ותפקידם של ההורים לחזק את מה שנראה בעינהם טוב ולהחליש את מה שנראה להם רע.

כך אני מאמין וכך אני מנסה לחנך את ילדיי,,, לא שזה תמיד עוזר, אין נוסחת קסם, יש שכל ישר והגיון בסיסי לכל אחד מאיתנו.

אני מניח שאם כולם היו מחנכים את הילדים לאי אלימות (למשל), הרי לא היתה אלימות,,, זה לא עניין של "שיחות", זה עניין כללי של דרך חיים ואיך אנו מתנהגים אחד כלפי השני.

רמי

הודעה נכתבה על ידי okthen ב 2003 /12 /29 ב 00:59
הצגה okthen's פרופיל ציטוט okthen
okthen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /28
3 הודעות
rmb59, אני מבין את מה שאתה אומר ואני מכבד את זה, אני באמת.עם כל הכבוד שיורשה לי להתווכח עם הורה שאני מנחש שהוא יותר מבין ממני בקטע של החינוך, אני חושב שאתה טועה.מרבית הילדים עד גיל 12 תמימים – באים מבית טוב, אווירה חמה בכיתה, פשוט חמודים. השאר הם כבר מתבגרים לרעה, לומדים מבוגרים אחרים.שהילד מתחיל להתבגר ונכנס לחטיבת הביניים, אז החלק החשוב של עיצוב האישיות נכנס. הילד מתחיל להיות מושפע מהחברה, מקלל, מתחצף וכו'.

תראה, ללא ספק, יש הרבה מאוד מקרים שילד לא בא מבית טוב(מבחינתו, ויש גם מקרים שההורים באמת כושלים) וזה משפיע מאוד על ההתנהגות שלו. אבל החברה – זה ההשפעה המרכזית, זה הכל קשור לגנים לאישיות ולאיך שאתה מושפע מהחברה, מהאנשים הסובבים אותך. פשוט מאוד – הנערים המתבגרים לומדים פאקים מנערים אחרים

ילד אכן יכול לקבל החלטה שהוא אלים, זה דור מסריח, כל אחד רוצה ללכת מכות ולא איכפת לו בכלל, סתם מחפש תירוצים להתחיל מריבה, זרוקים כאלה

חלק מן ההורים בכלל לא מכירים את הצד הזה של הילד, או שהצד לא כ"כ חזק ולא דרוש חיזוק, או שבכלל ההורים מתעלמים.

כמו שאמרת ידידי, "יש שכל ישר והגיון בסיסי לכל אחד מאיתנו".

ועוד פעם, נתקלתי באלפי מקרים שההורים חושבים שהם יודעים מה לעשות, לדבר עם ילד זה לא כמו לדבר בפשטות אל איזו בובה, ילד זה בן אנוש, הילדים מקבלים את הדברים כפי שהם רוצים לפעמים, או בפשטות מתעלמים מדברי ההורים, או לא מכניסים את הדברים לתת מודע שלהם

אלימות לא תתנדף מהעולם, אלימות זו גם דרך חיים ויהיו עוד המון המון מקרים שאנשים יתייחסו בזלזול אחד לשני עם כל הנימוס שיש בעולם.

שורה תחתונה, יש ויוולדו המון ילדים שכן יחיו בדרך החיים הפרובוקטיבית הזו, ואישית, אני חושב שכל הורה נורמלי(ולא הורה שהילדים ירשו את הדברים האלה ממנו, ולא איכפת לו וכו' אם אתם מבינים למה אני מתכוון) צריך להשגיח מקרוב על הבן שלו במיוחד בתקופת חטיבת הביניים ולעצב אותו כבן אדם טוב וסימפטי, לראות שהוא מתחבר עם האנשים הנכונים וכו'.

זה כל מה שיש לי להגיד, אני נער ישראלי – וזו נקודת המבט הקרובה שלי, סליחה על החוצפה, אבל עוד פעם – עם כל הכבוד, התקופה הזו לא דומה לתקופה שבה אתם חייתם והעניינים מתהלים אחרת, היחידים שבאמת יודעים את האמת הכוזבת על החברה הישראלית, אלה אותם ילדים, שחיים את החרא הזה כל יום מחדש ולרוב ההרצאות המיושנות על האלימות או על החברה הישראלית בכלליות, לא תשנה כלום, הנער מתרגם את זה לשפה שלו ומשם הוא ממשיך בדרכו….

נ.ב

אני מקווה שהבנתם את הפואנטה של השורות האחרונות, כי "שורת המחץ" שהייתה מפשטת את הכל ברחה לי מהראש.. לפעמים אני חושב על יותר מידי דברים, שזה בורח לי מהראש ואני לא יכול לתרגם לכתב.. בלע..

בכל מקרה, יום טוב 🙂

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /29 ב 04:22
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
2003 /08 /30
425 הודעות
שלום okthen וברוך הבא!הרשה לי לחלוק עליך – כמי שעדיין זוכרת טוב את ילדותה המוקדמת וגם כאם.כילדה קטנה, הייתי גדולת מידות וחזקה, הרבה מעבר לשאר הילדים בגילי. לכן, בכל תגרה שהתפתחה בגן או בשכונה, קראו לי כדי להכריע את הכף. בהתחלה זה החמיא לי – חשבתי שזה הופך אותי ליותר מקובלת (אם כי עדיין להגדרתי את זה במילים האלה). אחרי כמה תגרות כאלה גיליתי כמה דברים מאד לא נעימים:1. הכי לא נעים – מנצלים אותי, ואם חושבים שלא אסכים – גם משקרים לי. כך קרה פעם אחת שהרבצתי לילד שניסה להגן על ילד אחר, עליו הגנתי בעצמי רק באותו הבוקר. לי, כמובן, סיפרו משהו אחר לגמרי. זאת היתה הפעם האחרונה שהשתתפתי בתגרה כזאת (בגיל 5 בערך, או פחות).

2. מאד לא נעים – כשמרביצים למישהו, זה באמת כואב לו ולפעמים מזיק לו – זאת לא רק העמדת פנים כדי לזכות באהדת המבוגרים או בנות מתחנחנות. אבל הגרוע מכל – זה משפיל:  את המוכה- שלפעמים נשאר חסר אונים, ואת המכה – שהגיע לשפל מדרגה כזה שנדמה לו שרק השפלת מישהו אחר תאפשר לו לשמור על כבודו. זה רק אומר שהמכה איבד את כבודו כבר מזמן, לפחות בעיני עצמו.

3. לא נעים – המכה כואבת לא רק למוכה, בדרך כלל היא כואבת גם למכה.

קח בחשבון – שאז לא ידעתי להסביר את זה. היום אני כבר גדולה ויודעת לתאר את מה שהרגשתי אז.

כאם, ראיתי שיש ילדים אלימים, אפילו אלימים מאד ומסוכנים, כבר בגיל שנה וחצי – שנתיים. בגנון יוקרתי באזור מגורי, בעת שבני הלך לגנון אחר (לשמחתי), פעוט נשך (הוריד לגמרי, או כמעט לגמרי) את פטמתו של פעוט אחר. מאחר שהגנון יוקרתי, עשו הכל כדי להשתיק את העניין – כך שזה לא הגיע לעיתונים (למיטב ידיעתי), אבל השמועות עברו מהר בין ההורים בסביבה.

כמה חודשים לאחר מכן, תקף פעוט את בני – שרט אותו בלחי ואחר כך נשך באותו מקום נשיכה עמוקה. כתוצאה מכך, בני הסתובב במשך כמה שבועות עם לחי צבעונית מאד (שטפי דם). הגננת ניסתה להסביר לי שזה בגלל שהנשכן עדיין לא מדבר, ומקנא בבני שדיבר אז כבר באופן ברור ושוטף. לא הצלחתי להביא בשום אופן לסילוק הנשכן מהגן – והוא הספיק לתקוף עוד כמה פעוטות בצורה חמורה יותר או פחות עד שהתחיל לדבר סופסוף (הגננת צדקה, כנראה). שיחות ועונשים לא עזרו, ורק התערבות של פסיכולוגית מיתנה קצת את האלימות שלו.

בשנים שלאחר מכן, היו לבן שלי כמה חברים (חלקם חברים טובים) שהיו חמומי מזג: מתרגזים בקלות ומהר, ועוברים מהר מאד ממילים לאלימות. הפעם, האלימות הופנתה לאחרים – והבן שלי ידע להשאר ניטרלי. עד סוף כיתה ו' נראה היה שכולם, מלבד אחד, למדו לשלוט בעצמם – וגם לבטא את רגשותיהם במילים טוב מאד, גם כשהם כועסים. עכשיו "אנחנו" כבר באמצע החטיבה – ועדיין לא שמעתי על איזשהו גילוי של אלימות בשכבה, אם כי בביה"ס עצמו זה קורה לפעמים (לא הרבה). אולי אני פשוט לא יודעת, אבל כך גם המורים – שאלתי. אני רגועה קצת יותר מאז שגיליתי שכל מי שנכנס לשטח ביה"ס נבדק בגלאי מתכות: זה מבטיח במידה מסויימת שלא יהיו הפתעות בלתי צפויות: תלמיד שמתגלה אצלו אולר או סכין, או כל דבר שנדמה למישהו שיכול להחשב כנשק קר, הכלי החשוד מוחרם ממנו ולא מוחזר. הנהלת ביה"ס מוכנה להחזיר הכלי רק להורים, תמורת הצהרה חתומה שההורים ידאגו לכך שילדם לא יגיע לביה"ס עם הכלי הזה או כל כלי תקיפה אחר (ההנהלה לא מקבלת תרוץ של הגנה עצמית). מלבד זה, הילד מוענש, כמובן.

האם זה מה שעוזר? – אולי זה מרתיע במידה מסויימת. אני מאמינה שמי שקיבל כלים אלטרנטיביים להתמודד עם כעס ותסכול, שעוררו את תשומת ליבו לשפלות שבאלימות – לא רק מבחינה ערכית, אלא גם מבחינת איך שזה נראה ומה זה אומר על האלים מבחינה חברתית ואנושית מחוץ לחממה של ביה"ס והבית, כבר יגיע בעצמו למסקנה שאלימות היא האמצעי האחרון שכדאי תמיד להשתדל להמנע ממנו עד כמה שרק ניתן ועוד קצת.

יום טוב ושבוע טוב, שלו ומלא נחת לכולם! 

—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /29 ב 20:00
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות

ציטוט: הכותב המקורי okthen ב 2003 /12 /29


rmb59, אני מבין את מה שאתה אומר ואני מכבד את זה, אני באמת.

עם כל הכבוד שיורשה לי להתווכח עם הורה שאני מנחש שהוא יותר מבין ממני בקטע של החינוך, אני חושב שאתה טועה.

מרבית הילדים עד גיל 12 תמימים – באים מבית טוב, אווירה חמה בכיתה, פשוט חמודים. השאר הם כבר מתבגרים לרעה, לומדים מבוגרים אחרים.

שהילד מתחיל להתבגר ונכנס לחטיבת הביניים, אז החלק החשוב של עיצוב האישיות נכנס. הילד מתחיל להיות מושפע מהחברה, מקלל, מתחצף וכו'.

תראה, ללא ספק, יש הרבה מאוד מקרים שילד לא בא מבית טוב(מבחינתו, ויש גם מקרים שההורים באמת כושלים) וזה משפיע מאוד על ההתנהגות שלו. אבל החברה – זה ההשפעה המרכזית, זה הכל קשור לגנים לאישיות ולאיך שאתה מושפע מהחברה, מהאנשים הסובבים אותך. פשוט מאוד – הנערים המתבגרים לומדים פאקים מנערים אחרים

ילד אכן יכול לקבל החלטה שהוא אלים, זה דור מסריח, כל אחד רוצה ללכת מכות ולא איכפת לו בכלל, סתם מחפש תירוצים להתחיל מריבה, זרוקים כאלה

חלק מן ההורים בכלל לא מכירים את הצד הזה של הילד, או שהצד לא כ"כ חזק ולא דרוש חיזוק, או שבכלל ההורים מתעלמים.

כמו שאמרת ידידי, "יש שכל ישר והגיון בסיסי לכל אחד מאיתנו".

ועוד פעם, נתקלתי באלפי מקרים שההורים חושבים שהם יודעים מה לעשות, לדבר עם ילד זה לא כמו לדבר בפשטות אל איזו בובה, ילד זה בן אנוש, הילדים מקבלים את הדברים כפי שהם רוצים לפעמים, או בפשטות מתעלמים מדברי ההורים, או לא מכניסים את הדברים לתת מודע שלהם

אלימות לא תתנדף מהעולם, אלימות זו גם דרך חיים ויהיו עוד המון המון מקרים שאנשים יתייחסו בזלזול אחד לשני עם כל הנימוס שיש בעולם.

שורה תחתונה, יש ויוולדו המון ילדים שכן יחיו בדרך החיים הפרובוקטיבית הזו, ואישית, אני חושב שכל הורה נורמלי(ולא הורה שהילדים ירשו את הדברים האלה ממנו, ולא איכפת לו וכו' אם אתם מבינים למה אני מתכוון) צריך להשגיח מקרוב על הבן שלו במיוחד בתקופת חטיבת הביניים ולעצב אותו כבן אדם טוב וסימפטי, לראות שהוא מתחבר עם האנשים הנכונים וכו'.

זה כל מה שיש לי להגיד, אני נער ישראלי – וזו נקודת המבט הקרובה שלי, סליחה על החוצפה, אבל עוד פעם – עם כל הכבוד, התקופה הזו לא דומה לתקופה שבה אתם חייתם והעניינים מתהלים אחרת, היחידים שבאמת יודעים את האמת הכוזבת על החברה הישראלית, אלה אותם ילדים, שחיים את החרא הזה כל יום מחדש ולרוב ההרצאות המיושנות על האלימות או על החברה הישראלית בכלליות, לא תשנה כלום, הנער מתרגם את זה לשפה שלו ומשם הוא ממשיך בדרכו….

נ.ב

אני מקווה שהבנתם את הפואנטה של השורות האחרונות, כי "שורת המחץ" שהייתה מפשטת את הכל ברחה לי מהראש.. לפעמים אני חושב על יותר מידי דברים, שזה בורח לי מהראש ואני לא יכול לתרגם לכתב.. בלע..

בכל מקרה, יום טוב 🙂


תסלח לי, אבל לא קראתי עד הסוף. הדגשתי את המשפטים שלדעתי הנכונים ביותר.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /29 ב 20:12
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות
לגבי מה שלאקי כתבה, אני חושבת שהדבר הזה ממש לא עוזר.אצלנו בב"ס, ראיתי לא פעם נערים מכיתות בוגרות מסתובבים עם סכינים ואולרים ואף אחד לא חושב להעיר להם על כך למרות שכולם יודעים שהם נושאים נשק. זה שבודקים את התלמידים בגלאי מתכות נשמע מעניין ומסובך, שכן תהליך כזה לא מתרחש במקיף שלי או באף מקיף אחר בעיר שלי.למרות כל העונשים והפחד מהמנהלת של המקיף שלנו אני לא חושבת שזה עוזר באיזשהו אופן, לא במקיף שלנו ולא באף מקיף אחר. כמו שבסרטים ובג'ונגל (לא סתם השתמשתי בדוגמא זו), החזק שורד- זוהי האשליה שנוצרת אצל הנוער של היום.—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי rmb59 ב 2003 /12 /29 ב 22:31
הצגה rmb59's פרופיל ציטוט rmb59
rmb59
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /10 /29
48 הודעות
קוויני יקירתי,אני מכבד וגם מבין את נקודת השקפתך, אלא שיש משהו שבו את טועה, מהו בית טוב? איך אנחנו (הסביבה) קובעת שהבית הוא אכן טוב,,, אנחנו הרי לא יודעים מה קורה בתוך הבית!! וגם אם נראה כלפי חוץ שהכל "זהב ויהלומים",,,לצערי אי אפשר לדעת. ולפעמים "בית טוב" לא ממש מתפקד כבית טוב,,, כשאבא מכה את אמא (או ניבולי פה מכל הסוגים),,, לא תמיד יודעים בחוץ,,אבל בבית אין סודות!!אגב, זה נכון שהדור של היום לא דומה לדורות קודמים והתקופה היא תקופה אחרת,, זה קורה כל הזמן וזה בסדר!! אלו החיים, אני מניח שגם אתם תהיו פעם בצד שלנו,, גם אין ויכוח שהחברה משפיעה,,,אבל אם תחשבו לרגע על מצב שבו כולם מקבלים חינוך טוב,,, אז מאיפה באה האלימות?? אף אחד לא נולד איתה, היא התחילה מאיפהשהו,,,מתישהו,,

גלאי מתכות ודברים מאין אלו לא יפתרו את הבעיה,,, אולי טיפה יחלישו אותה

חוץ מזה אני לא משוכנע שהילדים מגיעים "שקטים" בגיל 12,,, האלימות מתחילה הרבה קודם, זה נכון שאין סכינים בגיל 3 ,,,אבל זה מתחיל שם ומגיע למקומות שאתם מכירים טוב ממני.

אני רק מאחל לכם, נוער נכבד ונחמד!! שלא תזכו לאלימות מכל סוגשהו ותעברו בשלום ובהצלחה את דרך היסורים הזו.

רמי

הודעה נכתבה על ידי okthen ב 2003 /12 /30 ב 01:30
הצגה okthen's פרופיל ציטוט okthen
okthen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /28
3 הודעות
LuckyHunch, קראתי את תגובתך ונהניתי לקרוא – אני מסכים איתך מאוד, אולם אני לא מאמין שגלאי המתכות באמת יעזור במשהו(אני לא צריך להתחיל למנות דרכים להסתובב בבי"ס עם אולר, נכון?) והקטע עם הגן באמת זעזע אותי, אף פעם לא שמעתי על כזה דבר, ילדים קטנים נפצעים תמיד אבל זה בטח היה מחריד מאוד להסתכל על הבן שלך שננשך, מזעזע מאוד.אבל תראי, במקרים של אלימות פיזית, הנערות אף פעם לא מתרשמות, המוכה, עוזב את מקום האירוע(רוב הסיכויים שהפרידו), עם השפלה שאין כמותה, והמכה, מקבל כמה התחצפויות מכמה אנשים נורמליים ומחמאות מצד אנשים אחרים("וואי יוסי איך ז**** אותו[יענו גמר אותו]) וכולם מתלהבים, כיף חייםאבל אני מסכים איתך, המוכה תמיד יצא בלי כבוד ושפל.Dark Queen, שמתי לב שאת ממשיכה להגיד "החזק שורד", רק שתדעי שגם החלשים שורדים, תלוי איך הם מתנהגים. כלומר, אם מתגרים בהם והם מתגרים ומעצבנים חזרה, אז הם סתם יאכלו אותה

rmb59, בנוגע אליך, אתה ממשיך להסביר את השקפתך על החינוך בבית, בסדר, מקרים כאלה כן ייתכנים, אבל יש אחוזים מאוד קטנים של מקרים שהאב מכה את האישה והילד מתחיל לחקות את אביו, או ניבולי פה והילד מתחיל להיות בדיכאון עמוק. תראה, אין ספק שהבית משפיע על הילד ולפעמים גורם לו למצבי רוח שונים, אבל החברה היא החלק היותר מרכזי.חוץ מזה, תתפלא, יש אלפי ילדים בני 12 שהם באמת שקטים ותמימים.

ובנוגע לאלימות בגיל הרך – זה נכון, בדרך זו או אחרת, תסכים איתי שכל ילד במוקדם או במאוחר הולך מכות(ובהרבה מהמקרים אלה מקרים חד פעמיים, הילד מתבגר בטיפה ומשכיל)

הודעה נכתבה על ידי rmb59 ב 2003 /12 /30 ב 21:31
הצגה rmb59's פרופיל ציטוט rmb59
rmb59
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /10 /29
48 הודעות
יקיריי,הדבר הכי קל בחיים הוא לעצום עיניים (או לטמון אותן בחול) ולהגיד "לא, זה לא אנחנו". כולם יכולים לטעון שהאלימות נוצרת כתוצאה מאלימות בסביבה (בי"ס, שכונה וכו'), אני לא מקבל את זה!אפשר לזלזל בעוצמתו של החינוך מבית, אבל לטעמי הוא הרבה יותר חזק ממה שרבים מוכנים להודות!אני טוען גם, שבמידה ונמשיך לטמון ראשינו בחול ולהגיד "זה לא אנחנו, זו הסביבה", אין שום סיכוי שזה ייגמר או יתכווץ.

ושלא תבינו אותי שלא כהלכה, ברור לי לחלוטין (וטוב שזה כך), שיש הרבה מאד נוער טוב! ובכל הגילאים, אז תאמרו לי מדוע הוא כן יצא בסדר? האם הוא לא נחשף לאלימות? האם הוא לא יודע מה זו אלימות? הוא לא רואה סרטים? המורה\גננת\מחנכים לימדו אותו משהו אחר מאשר את האלימים?

ההבדל בין כולנו הוא הבית, בחוץ כולם ניזונים מאותם מקורות…

ותחשבו על זה,,,

רמי

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /12 /31 ב 00:47
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
2003 /08 /30
425 הודעות

אלימות היא הרבה דברים – לפעמים היא תכונת אופי (יש כזה דבר), לפעמים תוצאה של תסכול ו/או פחד או כעס בלתי נשלט.

.אבל מה שאנחנו מדברים עליו כאן הוא אלימות כנורמה חברתית.

הבית קובע  עבורנו במידה רבה מה נכון לעשות ומה לא, וכך גם ביה"ס, האמור ללמד אותנו מה החברה דורשת מאיתנו. בי"ס שאינו עושה די כדי להלחם בגישה שאלימות היא דבר נורמלי, כאילו מלמד את תלמידיו לנהוג באלימות – בתור התנהגות חברתית מקובלת. הורה שאינו מפגין שאט נפש ובוז כלפי כל הנוקט באלימות, ואפילו תהיה אלימות מילולית בלבד, כאילו מאשר לילדו לנהוג כך –  כאשר  הדבר מתבקש בחברת הילדים בה הוא נמצא. ילדים שלא קיבלו חינוך הולם, כמתואר כאן, כשהיו קטנים, הם בעלי סיכויים טובים להכנע ללחץ הסביבתי, הקיים כיום, לנהוג באלימות.

מצד שני, ככל שננסה ללמד ולחנך, אין לנו שליטה במה שכל ילד קולט מכל מה שניסינו להעביר. לכן, אחד הדברים החשובים ביותר שצריך ללמד ילד, לדעתי, הוא הפעלת שקול דעת באופן עצמאי, חשיבה עצמאית וגם איך להפריד בינו לבין שאר החברה ומתי עליו להוציא עצמו מן הכלל, גם אם צפוי מחיר חברתי כלשהו לזה. החברה, הבית, החברים – וגם האופי הבסיסי של כל אחד, כולם משפיעים יחד על הבחירות שלנו.

—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2003 /12 /31 ב 12:38
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות
אינני אמרתי שהחזק שורד, אלא אמרתי שכך נראה וכולם חושבים כך.האלימות באה מהסביבה! סביבה זה בית,ב"ס,שכנים,טלוויזיה,סרטים…….הרבה בני נוער מתפטים ללכת ללמוד אומנויות לחימה בעקבות סרטים שהם רואים בטלויזיה כי הם חושבים שאם יהיו חזקים יהיו מדליקים- זה ממש ממש לא נכון.רמי, גם אני אייני מקבלת את זה ש"המכה" או כל מי שהיה מעורב בפרשיית אלימות כלשהי מתחיל להכחיש ולהגיד "זה אל אני, זה הוא התחיל, אני רק קיללתי אותו הוא הרביץ לי…". אם אני הולכת עם מישהו מכות (לעיתים רחוקות מאוד מאוד קורה שזה עד כדי כך רציני כי אצלנו בב"ס או שמפחדים ממני או שלא שמים לב אליי), אני מודה באשמה וגם אם המורה תגיד שמסלקים אותי מהב"ס, אני אגיד את האמת ולא אשקר- אך מה קורה בצד השני? הצד השני מסתדר עם חברים שלו/ה, וכולם הופכים להיות "כולם נגד אחד" וכך יוצא לו שקר מוצלח-אני התחלתי, אני התגריתי ואני המשכתי. אני,במיוחד בזמן האחרון ,משתדלת להימנע ממכות ע"י התעלמות או מתן תשובה מתוחכמת שמשאירה את המקלל חסר אונים ובלי מילים. וכמו שכבר אמרתי, זה לא קשה במיוחד, כי רבים מעדיפים להתעלם ממני מתוך קנאה/שנאה או סתם חושבים שאני לא זקוקה לתשומת לב….לא שזה מזיז לי במיוחד.

מאיפה באה האשליה שהחזק שורד? ובכן,למרות שנעשים בזמן האחרון הרבה סרטים(שמוקרנים במיוחד לילדים) בהם החלש בסופו של דבר הוא המנצח, עדיין ישנה תחושה של "החזק שורד". אני אסביר… למשל יש שני ילדים בני 10 הולכים מכות, בא ילד בן 14 שואל מי התחיל….שני הילדים יכחישו ואולי אף יפסיקו את הריב וינסו להעמיד פנים שהם חברים טובים ושהם סתם משחקים. למה? כי הם מפחדים מהילד הגדול. אני יודעת שאם מישהו גדול יתחיל איתי- אני לא אחזיר לו, כי אני יודעת שרוב הסיכויים הוא חזק ממני ויש לו יותר חברים. לעומת זאת, אם מישהו גדול ממני רק בשנה יתחיל איתי- ברור שאני אחזיר לו שידע לא לגעת בי. למזלי, מקרים כאלו עוד לא קרו לי, עוד לא.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2004 /01 /03 ב 14:43
הצגה אופניקה's פרופיל ציטוט אופניקה
אופניקה
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /11 /07
142 הודעות
ואווווו, תראו איזה דיון התפתח כאן, חשבתי שזה הסתיים כברבכל אופן יש פה את נקודת הראות של הילד, ושל ההורה…..ואני חושבת ששני הצדדים אומרים משהו, ההורה יכול לחנך להסביר והכל, ואילו הנער הוא זה שבאמת בוחר, אל תשכחו שגם אנחנו היינו ילדים וגם אנחנו היינו עושים מה שנראה כטוב בעיננו, לעיתים אף גבלנו בעבירות על הוראות ההורים,הילדים של היום חושבים שהם יודעים יותר טוב מההורים………..וגם אנחנו חשבנו ככה לפעמים לא?אז מה עושים, מקשיבים לשני הצדדים, גם לילדים וגם להורים……….

ומה אתם אומרים, האם נצליח לחנך את ילדנו להקשיב לנו, והאם נצליח לחנך את עצמנו להקשיב גם לילדנו?

—————–
מנהלת קהילות מכתב שלא נשלח/שירה וכתיבה יוצרת פוריות קהילת תמיכה/וסודות מהמטבח

תהנו מהחיים כי הם קצרים, תנצלו כל רגע, ותהיו סבלניים כלפי עצמכם וכלפי הסביבה

 

הודעה נכתבה על ידי Dark Queen ב 2004 /01 /03 ב 15:15
הצגה Dark Queen's פרופיל ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
Dark Queen
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /12 /06
97 הודעות
ישנם ילדים שיש להם מוח והם אחראים מספיק כדי להסתדר לבד ולהבין מה טוב ומה לא טוב.אני אקח לדוגמא את המקרה שלי, אני אף פעם לא מקשיבה להורים שלי ובכל זאת כמעט אף פעם לא מסתבכת בצרות. לא כולם כאלו….אז מאיפה בכל זאת נהיים כאלה? זה משהו שלא ההורים מלמדים,אלא הילדים לומדים בעצמם. נסיון החיים שלך,המקרים שקורים להם,המצבים,הסביבה כמובן,האנשים איתם נפגשים וכו'…ילד עם חיים קשים ובעיות רבות יהיה מיומן יותר בכך…ואופניקה, אם את התכוונת אליי בתור זאת הנותת את נקודת מבטו של ילד, אז בחלק מהתגובות שלי דווקא דיברתי על נקודת מבטם של המבוגרים.

—————–
Lilian Klyffeld

מנהלת קהילת מטאליקה פריק המוקדשת למטאל ורוק כבד ובמיוחד ללהקה המצליחה מטאליקה.

ו-מנהלת קהילת שיחות נוער.

POWER&CHAOS!!!

הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2004 /01 /06 ב 02:49
הצגה LuckyHunch's פרופיל ציטוט LuckyHunch
LuckyHunch
אווטאר
מנהל קהילה
מנהל הפורום
2003 /08 /30
425 הודעות
קוויני,נדמה לי ש-OKTHEN מציג כאן בהרחבה את עמדת הנוער, גם אם דעתו שונה במעט משלך.אשמח אם תקראי, וגם אתה OKTHEN, את המאמר על האלימות מן הקשור שנתתי באחת ההודעות הקודמות כאן. האלימות היא דחף שלא כל אחד נולד איתו, והוא נחשב בלתי נשלט על ידי רבים. יותר ויותר אנשים מסכימים כיום שדחף זה ניתן לשליטה, אם כי רק מתי מעט מצליחים להגיע לידי שליטה עליו ללא עזרת הזולת.יש המשווים את הדחף לאלימות לדחף הכפייתי לגנוב (קלפטומניה) או לשרוף (פירומניה). אולם כפי שקלפטומנים ופירומנים הם היוצאים מן הכלל באוכלוסיה, כך גם הנתונים לדחף דומה לאלימות. בעית האלימות בחברה, הזועקת מכל כותרות העיתונים, אינה מתיחסת לאותם יוצאים מן הכלל בעצם, אלא לכך שהחברה מקבלת את ההתנהגות האלימה כהתנהגות נורמלית (בניגוד לדעת כל בעלי המקצוע שבתחום – פסיכולוגים, סוציולוגים, עובדים סוציאלים, קרימינולוגים, אנשי חינוך ואכיפת חוק).

באשר לאלימות בחברת הנוער – הנוער יקבע אם התנהגות כזאת מקובלת על הנוער או לא. אני מקווה שהנוער ידגים את האינטליגנציה הגבוהה שלו גם בעניין הזה, לא רק במבחן האיי קיו של ישראל, ויהווה מופת לכולנו בכך שיגיד לא לאלימות באופן גורף.

הדבר בידיכם – מה שתעשו הוא זה שיקבע את עתידכם ועתיד המדינה שלנו. אם אתם חושבים באמת ובתמים שכך צריך להיות, השאירו את המצב כמו שהוא – אבל לא הייתי רוצה להיות במקומכם כשיגיע הזמן ותצטרכו לגדל את ילדיכם באוירה כזאת שתהיה אז: יהיה לכם אתגר שאנו לא הצלחנו בו – להגן על ילדיכם מפני אלימות גדולה מזאת שהפגנתם בנערותכם, כי אלימות תמיד גוררת אלימות גדולה יותר. האם תוכלו לשמור תמיד, בכל זמן ובכל מצב, על ילדכם בן ה-6 הפוגש בדרכו הביתה מביה"ס ילדים אלימים מכתה ו' – או לצד ביתכם בת ה-13 החוזרת בערב מחברתה מפני פגיעתם של בני 15 שבא להם להשפילה ולעשות בה כרצונם. נוער יקר, זה רק מתחיל במכה או בדחיפה בביה"ס ובלהשוויץ באולר שהצלחת להסתיר כל השנה. אבל זה אף פעם לא נגמר שם: אין לזה סוף. כשאלימות היא נורמה חברתית מקובלת, היא נגמרת רק עבור מי שמת. הגיעה הזמן שתבחרו איך אתם רוצים לחיות: חייכם התחילו כשנולדתם – לא צריך לחכות למורה או להורה שיגיד מתי רשמית הם מתחילים. אין מה לבזבז זמן על לבחור איך למות, בין כה וכה אין לאיש שליטה על כך וזה קורה בסוף לכולם. הדבר היחיד שיכולה להיות לכם ולכל אדם שליטה עליו היא החיים – באיזו דרך ברצונו לחיות אותם. האם עלי לפרט כאן?

—————–
Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

     פורום אקטואליה יהודית – בקהילת הישיבה הוירטואלית

 

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2004 /01 /07 ב 13:21
הצגה אופניקה's פרופיל ציטוט אופניקה
אופניקה
אווטאר
משתמש רגיל
משתמש רגיל
2003 /11 /07
142 הודעות
דווקא דארק לא התכוונתי אליך,אני חושבת שנקודת מבט של ילדים היא טובה,נקודת השקפתם של המבוגרים היא אחרת………….—————–
מנהלת קהילות מכתב שלא נשלח/שירה וכתיבה יוצרת פוריות קהילת תמיכה/וסודות מהמטבח

תהנו מהחיים כי הם קצרים, תנצלו כל רגע, ותהיו סבלניים כלפי עצמכם וכלפי הסביבה

 

השרשור הגדול של בדיחות הסקס שלנו

 

LuckyHunch

20/08/2009 20:49

היה כזה – שרשור הבדיחות הכי גדול בקהילה, מאז 2003 (התחיל מתישהו בנובמבר, כמדומתני). נמחק בטעות אחרי שנה, שוחזר וגדל חזרה במהירות למימדים גדולים אף יותר…ואז בסוף 2006 נגנז ע"י הנהלת האתר ואבד……. ושוחזר שוב…… ואז עברנו לכאן…. עברה שנה, הרבה זמן – והוא ממש חסר בנוף הקהילה.

לכן, הריני מתכבדת בזאת להתחיל בשיחזור מחודש – וכולם מוזמנים ליהנות, לצחוק ולהוסיף עוד… ועוד… וכמובן עוד….מוציא לשון

אזהרה!

התכנים שבהמשך הם בחלקם לבני 18+ בלבד!

באמצע הדרך= Animationהידברות ביהדות
מפגש קהילה חברים מחאה באמצע הדרך חברים מאי חילוני? חברים זכות הציבור לא לדעת

Smiley line 2 Animation להמשיך לקרוא השרשור הגדול של בדיחות הסקס שלנו

האם יש הבדל רציני מאד בין גברים לנשים?

 כל הפורומים  > המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

 נושא: האם יש הבדל רציני מאוד בין גברים לנשים

הודעה נכתבה על ידי אופניקה ב 2003 /11 /13 ב 18:02
אופניקה
משתמש רגיל
2003 /11 /07
321 הודעות
האם יש הבדל גדול מאוד בין גברים לנשים, ואני לא מדברת פה בקטע של פמינסטים ושוביניסטים…….האם יש דברים שרק הגברים יכולים לעשות וזה התפקיד שלהם……האם יש דברים שרק נשים יכולות לעשות (חוץ מללדת) והגברים לא……האם ההבדלים הללו עדיין קיימים, האם הגבר יחייב להיות זה שיגיד את המילה האחרונה בבית, אשמח לדעת מה אתם חושבים האם הגברים באמת שונים מאיתנו, או שהם פשוט לא יודעים איך להתמודד איתנו, והם משחקים אותה קשוחים ורצינים.<?

—————–
מנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד להמשיך לקרוא האם יש הבדל רציני מאד בין גברים לנשים?

שרשור היכרות הראשון בקהילה – מ-2003

*גלריה זאת נמצאת בבניה*

*יש להקיש על הקישור להגדלה שלמטה מימין ואז להגדיל למקסימום…..בסבלנות, זה עולה לאט  יותר מן התמונות האחרות שכאן 🙂 *

שבת שלום! – איחולים מאז 2003 (!) ועד (כמעט) היום

אני רוצה לאחל לכל חברי הפורום ברכת שבת שלום הבא עלינו לטובה שתהיה מלווים בשלווהבריאות נחת בטחון מתמר.
—————–
תמר לפיד
tipid 
חבר\הההודעה נכתבה ב :
2003 /10 /31
ב -13:58
שבת שלום ומבורך למאחלת החביבה, לחברי הקהילה ולכל בית ישראל!- שלוחה מאת Lucky Hunch LuckyHunch 
מנהל הקהילהההודעה נכתבה ב :
2003 /10 /31
ב -17:28
מקווה שכולכם נחים עכשיו אחרי ההתרוצציות…… שתהיה  שבת של שקט ושלווהלכולנו שתהיה שבת מלאה אהבה ואור ושמחה.ורק טוב לכולנויהודית לא ברחתי אני כאן………
—————–
יש לי מלאכית בשם בתאל בביתויברך אותה האל בכל דרכיה אנחנו מאוהבים
אימא אופי 
אורחההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /07
ב -16:17
שבת עונג וחדווה גם לך יקירתי, שמחה שאת כאן!סופשבוע נפלא לכולנו!Lucky Hunch——–
LuckyHunch
LuckyHunch 
מנהל הקהילהההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /07
ב -18:58
אני רוצה לאחל לכל חברי הפורום ברכת שבת שלום הבא עלינו לטובה שתהיה מלווהבשלווה בריאות בטחון נחת ובשורות טובות מתמר.
—————–
תמר לפיד
tipid 
חבר\הההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /07
תמר יקרה, כבר התחלתי לחשוש כשלא מצאתי קודם את ברכתך… אני שמחה למצוא אותה ואותךכאן שוב.רק בשורות טובות – ושבת של רוגע והרבה נחת,יהודית—————–
LuckyHunch
LuckyHunch 
מנהל הקהילהההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /07
יהודית חביבה!תודה לך על הדאגה וההערכה.אני אתמול עבדתי  וחזרתי מהעבודה ב15.00  והכנתי את השבתלאחר מכן והייתי גמורה ,ולכן איחרתי בברכתי  אבל איך נאמר מוטבמאוחור מאשר אף פעם. ומה שיותר חשוב איךאפשר לא לומר שבת שלום למשפחה כך אני מרגישה.באהבהתמר.

—————–
תמר לפיד

tipid 
חבר\הההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /08
ב -10:38
את מקסימה תמר., תבואי לבקר יותר……..שבת שלום לכולנו—————– אימא אופי 
אורחההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /08
ב -16:28
תמר יקרה,אמנם גיליתי את הודעתך באיחור (גם אני עמוסה בעבודה ועוד) אך החום המשפחתי עדיין שופע ממנה כברגע שנכתבה.שבוע מחוייך ונעים לך!באהבה,יהודית—————– LuckyHunch 
מנהל הקהילהההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /10
ב -19:26
אני רוצה לאחל לכל חברי הפורום ברכת שבת שלום הבא עלינו לטובה שתהיה מלווה בשלווהבריאות נחת בטחון ובשורות טובות מתמר.—————–תמר לפיד tipid 
חבר\הההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /14
ב -12:42
שבת מבורכת ושפע כל טוב גם לך, תמר!ברכת שבת שלום שלוחה מכאן לכל חברי הקהילה – וכל בית ישראל!שלכם תמיד,Lucky Hunch—————– LuckyHunch 
מנהל הקהילהההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /14
ב -15:16
שבת שלום לכולם, אומנם באיחור קל, אך תמר מלווה אותיי……גם בקהילות שלי,לכן אני נחרדת לגלות אם היא לא כותבת, ולמזלי היא גם כאן……..אז שבת שלום לכולכם,תמר את מדהימה……שיהיה לכולנו שבוע טוב בעזרת השם, של שקט ושלווה, והמשך שבת מדהימה לכולכם
—————–
אימא אופי 
אורחההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /15
ב -15:39
אני רוצה לאחל לכל חברי הפורום ברכת שבת שלום וברכת חודש טוב לחודש כסלו הבא עלינו לטובהעלינו שיהיו מלווים בשלווה בריאות נחת בטחון ובשורות טובות מתמר.
—————–
תמר לפיד
tipid 
חבר\הההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /21
ב -12:43
שבת שלום לכל חברי קהילת אמצע הדרך………….תודה תמר. את מקסימה……….שבת שלום של שלווה של אור ושל אהבה—————– אימא אופי 
אורחההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /21
ב -16:21
שבת שלום, ברכה ונחת לכל חברי הקהילה!תודה תמר ואופי, שתיכן פשוט נהדרות!*עתה יש לנו בקהילה 365 הודעות, כמספר ימי השנה (זאת ה-366 במספר) – מספר סמלי,ומי יתן וירבו כמוהו – להרבות רוב טוב ונחת לכולנו.שלכם תמיד,Lucky Hunch—————– LuckyHunch 
מנהל הקהילהההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /21
ב -18:18
Lucky Hunch חביבה!כן   ירבו ויישר כוח על השקעתך ופועלך  בניהול הפורום!באהבהתמר.—————–
תמר לפיד
tipid 
חבר\הההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /21
ב -18:49
  תודה, תמר!לא הייתי יכולה לעשות דבר בלעדי חברים מקסימים כמוך, שחוזרים ומגיבים ונותנים לקהילה חייםLucky Hunch
—————–
LuckyHunch 
מנהל הקהילהההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /22
ב -13:43
שתהיה לכם שבת מקסימה, צר לי שאינני כאן הרבה אני מקווה שהשבת אוכל לבוא ולבקר אותכם………שיהיה לכם רק טוב, שלכם בידידות אופי—————– להמשיך לקרוא שבת שלום! – איחולים מאז 2003 (!) ועד (כמעט) היום

אדישות – מה היא עושה לנו? הבחירות העירוניות

הדיון שלפניכם מהווה תעוד היסטורי של ראשית המחאה שכיום. זה לא התחיל באמצע הדרך, היו דיבורים כאלה כבר שנים ספורות לפני שהוקמה הקהילה, אבל זאת הפעם הראשונה בה הדבר נדון בה. את מה שאומרים כיום כבר אמרנו אז ו…כמה לא מפליא: עדיין אפשר לומר (כמעט) אותו דבר. הכל עדיין רלוונטי, רק הלך הרוח הציבורי השתנה קצת… באמת רק קצת…

…היי, לא לקפוץ: תקראו עד הסוף וכבר תבינו  ….ואם גם אז אינכם מסכימים, ספרו לנו כאן (-:

אתה נמצא ב: כל הקהילות > אנשים וחברה > סביבה אנושית  > המקום הכי טוב: אמצע הדרך!
כל הפורומים > פוליטיקה > אדישות – מה היא עושה…
תגובות : 27
גש ל:
— בחר פורום —   – המקום הכי טוב: אמצע הדרך!   – חידושים והמצאות   – על טעם ועל ריח   – הומור   – פוליטיקה   – האדם החושב   – קצת תרבות, בבקשה!   – רק אהבה   – ניצנים ראשונים – לשיפוטכם!   – חג ומועד ולא נופל

נפתח ב: 29/10/2003 19:42:17
תגובה אחרונה: 15/01/2004 8:32:25

LuckyHunch
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
ההודעה נכתבה ב : 2003 /10 /29 ב -19:42

הבחירות לרשויות המקומיות הסתיימו אתמול – עם אחוז הבוחרים הנמוך ביותר בהסטוריה של ישראל: 41% מכלל האוכלוסיה הבוגרת!

האם באמת לרוב האנשים לא איכפת מי יהיה ראש העיר שלהם, האיש/ה שמנהל/ת אותם?

או – שהאדישות לנעשה בחברה (מכל הכיוונים – למעלה, למטה ומהצדדים) הופכת להיות לתכונה ישראלית אופיינית?

מה דעתכם?

—————–

Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית

להמשיך לקרוא אדישות – מה היא עושה לנו? הבחירות העירוניות

הומור יהודי

כל הפורומים > הומור > הומור יהודי…
נושא מחבר ההודעה

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /10 /13
ב -21:07
בעיר אחת הרב והכומר היו ידידים ותיקים. כל יום היו רוכבים לעבודה יחד על אופניהם קטע מהדרך. יום אחד הכומר הגיע ללא אופניו. יורד הרב מאופניו ושואל: -"מה קרה לאופניך?"עונה הכומר: -" אני חושב שנגנבו. כבר יומיים שאני לא מצליח למצוא אותם."- "חיפשת בכל מקום?.."- "כן. אולי לך, שמתמצא כל כך בתורת הנסתר, יש רעיון איך למצוא את הגנב?"

חשב הרב לרגע, בעודם הולכים, ואמר: – "בדרשה שאתה נושא היום, דבר על הברית הישנה"

הידידים נפרדו בצומת, האחד נסע לבית הכנסת והשני הלך לכנסיה.

משנשא הכומר את דרשתו, הגיע לעשרת הדברות והחל מונה: "לא תרצח, לא תגנוב…לא תנאף" -ועצר פתאום, חושב לעצמו: "עכשיו נזכרתי איפה השארתי את האופניים!"

—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט אלת האהבה
אווטאר
אלת האהבה
אורח
אורח
רשום מ :2003 /07 /25
0 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /10 /17
ב -15:48
יפה ומצחיק אהבתי—————–
אהבה גדולה יש בליבינו מילה קטנה יש בפינו חיבוק חם ואוהב יש בידינו

והרבה אהבה בשבילכם 

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /10 /17
ב -17:30
—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט כבש1
אווטאר
כבש1
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /02
ב -13:49
בס"דיהודי אחד, שומר תורה ומצוות הדוק, עמד לפני מיתתו וציווה את בניו: "הביאו לפני כומר אני רוצה להמיר את דתי קודם אמות"התפלאו הבנים ושאלו: "אבא, כל ימיך הייתה הדור במצוות ועתה רגע לפני מיתתך אתה רוצה לאבד הכל"ענה להם אביהם: שימות אחד משלהם (הנוצרים) ולמה שימות אחד משלנו

אברהם רואש

—————–
                                                                                                                        

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /02
ב -18:27
זה המקום לכל מה שמצחיק או מעלה חיוך מכל סוג – על יהדות, יהודים וגם – משל קומיקאים, סאטיריקנים ומצחיקנים יהודים (שאין לו מקום אחר כאן)—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /04
ב -03:26
  : –  ואיך אפשר שלא לאהוב אהבת ישראל שכזאת?!   —————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור אופי ילדת האהבה's עמוד בית ציטוט אופי ילדת האהבה
אווטאר
אופי ילדת האהבה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /11 /07
659 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /08
ב -17:05
אהבתי שבת שלום לכולם—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושראז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכם

מנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד

מודרטורית בקהילת אמצע הדרך

מודרטורית בקהילה הרשמית של msn

ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?

חזרה למעלה ציטוט ראשית חוכמה
אווטאר
ראשית חוכמה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /06 /15
4 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /28
ב -01:19
ראשית חכמה גם אני אהבתי,רבי יונתן אייבשיץ עמד פעם בחצר ביתו והכומר עבר ברחוב מעבר לגדר, נעצר הכומר ושאל מה מפריד בין יהודי לחזיר???. ענה רבי יונתן הגדר.

חזרה למעלה ציטוט פו-א-ויני
אווטאר
פו-א-ויני
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /05 /01
8 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /28
ב -14:10
בתגובה לראשית חוכמה:אולי היהודי-"עמד לפני מיטטתו"?מניחני כי כבוד הרב שסיפר לך זאת – אמר בעל פה, ויכול שיהיו הדברים כתובין גם כך.

והרי זה תואם לביחת הכומר והרב בפתיחה.

—————–
פו-א- ויני, הדואר אלקטרוני – vikfe@hortmail.com ולא כמו שכתוב מקודם,

בחיוך רחב, חיבוק חזק-

ומילה טובה ששום הון בעולם הזה -לא ישווה להם

חזרה למעלה ציטוט כבש1
אווטאר
כבש1
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /10 /25
138 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /28
ב -14:44
בס"דלא ירדתי לסוף דעתך—————–
                                                                                                                        

חזרה למעלה ציטוט ראשית חוכמה
אווטאר
ראשית חוכמה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /06 /15
4 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /12 /09
ב -03:07
שני שותפים רבו פעם על בעלות של שטח קרקע, כאשר לא יכלו להתפשר ביניהם הלכו ביחד לחתם סופר, גדול הדור בדורו בטרנסלבניה, הם הביאו לפניו טענותיהם הקשות אחד כנגד השני, הרב אמר שבלי להיות בשטח לא יוכל לפסוק, הלכו שלשתם לשטח, והנה לתמיהתם כי רבה הרב נשכב על הקרקע והטה אזנו כאילו הוא מקשיב לקרקע, המה ראו כן תמהו, האם הרב מבין שפתם של הדומם??, כעבור דקות אחדות קם הרב, נגשו השותפים ושאלו ומה אומרת הקרקע למי היא שייכת??? אמר הרב, הקרקע אומר ששניכם שייכים אליו!!!!כמובן שהם מיד התפייסו ומצאו הדרך להשלים ביניהם.

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /12 /13
ב -17:12
אני אוהבת את הסיפור, אבל ככל שאני קוראת אותו שוב ושוב – הוא מעלה חיוך (ולא מצחיק בכלל): זאת האמת לאמיתה!מי אמר שכל מה שיש בו הומור אמור להצחיק?—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט ראשית חוכמה
אווטאר
ראשית חוכמה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /06 /15
4 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /12 /14
ב -01:04
נכון! מי צריך יותר מחיוך  לרומם ולהרנין את הלב.העובדה שככל שאת קוראת את הסיפור היא מעלה חיוך שוב ושוב, מוכיח שהמטרה הושגה!!!  ותמשיכי ל 

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /12 /14
ב -02:41
  גם לך!—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור מישהי שאיכפת לה's עמוד בית ציטוט מישהי שאיכפת לה
אווטאר
מישהי שאיכפת לה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /02 /02
128 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /02 /02
ב -22:42
בס"דאברהם!כל הכבוד על ההומור הנפלא,ליאת.

—————–
לאהוב ולחבק זה המוטו שלי

חזרה למעלה ציטוט פו-א-ויני
אווטאר
פו-א-ויני
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /05 /01
8 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /01
ב -17:57
שבת שלום לכולם -מיטב הברכות לבולם ובייחוד לר' אחת שתים ולר' ראשית חוכמה- ממני- הכבשה שטעתה ונעלמה מהקהילה הזו,ושבתי עתה.ואנא אל תאמרו שחס ושלום מחלל שבת אני – בסיפור ההומור שאביא, או בברכה ששולח לאנשים דתיים שאינם "פותחים אינטרנט -בשבת"

מרבנים ומורים למדתי – כי לברך את הרב – מצווה בשבת, ויהודי שמברך את הרב – את נשמתו שלו הוא מזקק- ואגב כך – גם אם חילול קודש יש בזה , הרי "פיקוח נפש דוחה שבת" כבר למדתי.

ואל יהי הדבר קל בעיניכם.

ברצוני לחדש כאן דבר דבור על דיבורו-של עניין.

יש ולעיתים המציאות מצחיקה אותנו-עד כדי דמעות, ויש שההומור והבדיחה גורמים לנו לשימחה והתרגשות כ גדולה – עד כי הדמעות שוטפות את עינינו. ולשמח יהודים?

זו הרי מצווה בשבת…

מזה חודש שאנו שומעים בציבור על כך כי כבוד ראש ממשלתנו – החליט "לסגת/להסיג כוחות צה"ל באופן חד צדדי

מרצועת עזה". אפילו נסע לארה"ב -ושוחח על כך עם הנשיא האמריקאי – וקיבל ברכתו ואישורו למהלך, וכיד ה"שנור היהודי" יש דבורים על "עיסקה כלכלית שנצ'ופר בה בגין זה" – ובשבת

אין דנין בכסף, ולא נעלה זאת עוד.

אך מה אגיד לכם, חברי הפורום, דומני שראש ממשלתנו החליט בעצת (הנשיא האמריקאי? היועץ "אחיתופל"?) שמוטב לו לערוך מישאל – דווקא במרכז המפלגה שלו- הליכוד.

בשבועיים האחרונים הציפו גם אותי כותרות ופרסומים שגוברים מיום ליום – ודורשים ממני במפגיע להצטרף ולהביע גם אני קול וחתימת מחאה כנגד ההצעה של ראש הממשלה – לשלב את פינוי רצועת עזה מכוחות צה"ל יחד עם פינוי כל יישובי הגוש קטיף

– וזאת באופן חד , צאחד צדדי ומיוחד – בו הצבא יפנה הן את עצמו והן את ההתנחלויות/ישובי בני ישראל ברצועת עזה.

ואני מבקש מכם לשטוף עכשיו עין ואוזן ,כפי שעשיתי גם אני לפני שפתחתי בסיפור הבדיחה הזו – לעיניכם בלבד….

דומה אני – כי מר שרון , ברוחו הטובה – מתבדח איתנו האזרחים בישראל. הומור -הוא עושה לנו, מהדרך של "קידום השלום בארצנו"

-בצעד שרק ישראל מקדמת אותו, ולמעשה – רק שרון לבדו  עושה לנו וללא להמתין להסכמת העם או בית המחוקקים.

החליט הראש – כי "ההכרעה תיפול – במפלגה שלו".

לי – זו נראית כבדיחה וסאטירה מן המציאות ולא כהומור דימיוני.

שרון הראש – לועג להחלטת יועץ משפטי ופרקליטות להעמידו לדין פלילי, לועג גם לבית המחוקקים שכנראה "לא רוצה במפת הדרכים של אמריקה ואף לא במפת הדרכים שלו", ולועג לפלסטינים שהם ממש בדיחמין של השבת – וצוחק על כל מתנגדי דרכו באיום "סוחט דמעות-תנין" בנוסח "אם לא תסכימו לעצתי – תהיו הורסים את ממדינת ישראל ושוברים את הכיסאות והג'ובים שאני וחברי בממשלה מסדרים עבורכם". כולם צועקים "לא רוצים שתצא מרצועת עזה" בקולי קולות – ויש אפילו "יודעי דבר" שמפרשנים בתוכניות מלל

"טוק שואו" בסלנג, ומסבירים לי ולשכמותי "עד כמה טועה ראש הממשלה בעצם הרצון שלו לקדם באופן חד צדדי את השלום בשביל אזרחי המדינה".

הומור? בוודאי. ממש "בדיחמין לשבת" – כי מחר זה המועד של ההצבעה במפלגה – ויהיה שידור ישיר בערוץ הטלביזיה הממלכתית

שלנו שאמור להימשך אל תוך הלילה…

ואני מתאר לי – את הראש – מר שרון, יושב לו בארוחת Tכול כפי יכולתך" על כרעי כבש בחוותו ומרעים בצחוק שנקטע רק כשהוא ממלא פיו ולועס… נדמה לי כי אני שומע אותו עכשיו – כשהוא "משחרר עוד חור בחגורתו". ואני? גם אני ממש מתפקע מצחוק

וצחוק מרענן והומור משיב נפש – הם תענוג-של שבת וזה טוב מאוד לבריאות.

והינה אסביר לכם למה שרון האריאל, ואנכי הדוב הוירטואוזי פו –

צוחקים מהבדיחה:

1. אילו היה אריאל שרון אומר כי החליט שלמרות שעראפת לא רלוונטי וראש ממשלתו(זה שהי-עםזה שכעת ועם זה שיהיה במהרה) של עראפת ברי מוות בטיל ישראלי ממסוק,מודיע בציבור בהודעה ממשלתית מטעם ממשלת ישראל כי – יעשה צעד לשלום עם הפלסטינים – הרי היו כל מנהיגי השמאל ממרץ ומהעבודה – מברכים "אמן"? אתם חושבים שכן?

אך בהומור של אריאל שרון – ראו זה פלא: גם הרשות הפלסטינית הרשמית וגם ארגוני החמאס והזרועות הצבאיות והאזרחיות של ארגוני הסרוב – עושים יד אחת עם מפלגת העבודה ומרימים קול מאוחד ומשותף – כנגד הצעד של אריאל שרון. הההומור המצחיק הזה – הוא שלדעתי יש כאן לראשונה בחמישים שנה – הסכמה בין העבודה

לבין הרשות הפלסטינית בכל.

הומור? תוסיפו לכך את פסקי הרבנים הראשיים כנגד הצעד של אריאל שרון ואת כבוד "הרב המקלל" עובדיה יוסף שליט"א  – גם הם ממש "עושים קול אחד עם רשות הפלסטינית בהתנגדות להינתקות מהרצועה של עזה "זו ארצנו – ארצנו המובטחת " שהובטחה על ידי השם יתברך לאבינו יעקב הוא ישראל, לו ולכל צאצאיו מדורי דורת.

אין אריאל שרון יכול לבטל את ההבטחה שניתנה גם לבנינו ולבני בנינו- בארץ ישראל. עזה = מולדת שלנו.

2. אתם קולטים רבותי – יש קונצנזוס.  יש דבר אחד שאותי מצחיק

פה בבדיחה הזו- הקונצנזוס הוא לא רק ישראלי -פלסטיני, אלא

-חובק עולם ואו"ם. אירופה ומועצתה – מתנגדים לתוכנית של שרון וקוראים לו לאריאל הראש – שלא"יעיז" לצאת מעזה. מז

מה זאת אומרת להוציא לפלסטינים את המטרות בתוך "מדינתם בדרך" – המטרות לרקטות ופיצוצי מתאבדים? ובלי לקבל אישירם. ללא הסכם בין-הצדדים? אירופה כולה עכשיו מאוחדת ב

קריאה לשרון – בחייך, אל תצא מעזה ואפילו לא מהעזאזל…

3. אני רוצה שתחשבו על ההומור של אריאל שרון ותמחקו איתנו: – יותר כועסים על אריאל שרון "שרוצה לצאת מעזה" מאשר תוקפים את דרכו של צה"ל ואריאל שרון "לחסל את מנהיגי הטרור".

מה שממש מצחיק אותי – זה שכולם, אפילו אורן שחור,ומר מצנע וברק – כולל פרס וחבורת המתעמתים לראשות העודה

כולם "מוכנים לקבל את המצב של הרס המנהיגים של הטרור בטילים מן האויר שלא גורמים לצהל אבידותבקרב" -ובלבד שלא "ניסוג מעזה והפלסטינים.

אותי – זה מצחיק.

המציאות הזו  – מצחיקה יותר מכל דימיון  וההומור האריאלי גורם לי דמעות של שימחה –

שאחגוג אותה הלילה כשאעודד ממקומי אל מול-המרקע את "הבחורים שלנו על הפרקט" בגמר אליפות אירופה.

ושיהיה שמח ונהייה הכי טובים ושמחים.

—————–
פו-א- ויני, הדואר אלקטרוני – vikfe@hortmail.com ולא כמו שכתוב מקודם,

בחיוך רחב, חיבוק חזק-

ומילה טובה ששום הון בעולם הזה -לא ישווה להם

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /01
ב -19:22
פו-א-ויני,ברוך שובך!!!!כתמיד – אני נהנית ומתענגת על לשונך המושחזת. אכן בדיחה, כמו שיהודים יודעים להתל והתבדח טוב מכולם!מקווה להתראות בקרוב שוב כאן, באמצע הדרך –

—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט נשמה אבודה
אווטאר
נשמה אבודה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /04 /21
30 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /01
ב -22:12
לכולם………..יום בהיר אחד פונה ילד חרדי לאמו ושואל:"אמא נכון שאלוהים נותן לנו את המזון?".  "נכון" ענתה אמו. "ונכון שאלוהים שומר עלינו?" "נכון" ענתה אמו.

"ונכון שהחסידה מביאה את הילדים?" "נכון" ענתה אמו.

"אז למה אנחנו מחזיקים את אבא?"

 

חזרה למעלה ציטוט פו-א-ויני
אווטאר
פו-א-ויני
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /05 /01
8 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /04
ב -07:26
בוקר נעים ומבורך לכל,שוב חזרתי אליכם ולהומור היהודי, והבוקר – עוד אני חי את הרגעים המעייפים אך מרעננים ומעודדים שחוויתי אתמול אחר הצהרים בבריכה, ב"שעת המדיטציה בתנועה עם ההידרותרפיה בתנועה בתוך המיים" שחוויתי. ואשתף אותכם במחשבה שעבורה הודיתי לאל הטוב – ואת הבדיחותא שבשימחה – תבינו בסוף…לא רק ש"הודענו לאריאל שלא מקובל עלינו שיצא מהמולדת הציונית עזתה" אלא שגם צחקנו עימו במשאל שלא שאל אותנו-כי אילו צירפנו קולנו לשלו במשאל = לא היה מפסיד בו, ועל כך נברך הבוקר – דיינו…אילו היו הפלסטינים מסתפקים בכך שבמשאל "קול יעשראל וקולה המפלגתי – השיבו את תוכנית אריאל בשלילה- ומסתפקים ביוםשל שקט מנצח – דיינו…

ואילו היינו גם אנו עם ישראל צריכים להצביע "מי בעד שלום לישראל בהינתקות מפלסטינים ופלסטיןשל עזה" -דיינו….

אלא צא/י וראה/י זה הפלא –

שפלסטינים לא שמרו "זכות שתיקה ביום בחירה" ובד בבד עם הסירוב להיפרדות מצה"ל והישובים – פגעו באם וארבעת ילדיה ועוד בתינוק שלא ראה אור ברחמה של אמו הי"ד – וכל אלו שהצביעו נגד אריאל במשאל הרימו קול השתתפות באבל ולא כעסו על אריאל שהודיע כי החליט בכל זאת להיפרד מעזה.  ולא די לנו בזה ש"בינתיים, הורדנו למאסר וקבר כמה מראשי המחבלים/טרוריסטים.

אך דא עקה – שלא הצבענו בעד שרון – אך אנו עם האבלים במות 6 נפשות(סופר אני גם את הולד שברחם כנפש יהודי) ואנו עם ההפרדה וההיפרדות מהטרור הפלסטיני-ערבי -מוסלמי על כל התחסדותו וביזויו בכל זירה בעולם הזה ובעולם הבא. והשם יתברך עוזר לנו להצמית טרור ולתפוס את המפגעים בטרם יגרמו נזק כבד….

ועוד אני אתכם באופוריה של שירת ניצחון ספורטיבי גדול מאוד של מכבי תל אביב במוצאי שבת זו  – בניצחון בר הפרש של 44 וארבע נקודות סליות. ועודני שמח ובוטח כי האל הטוב ייטיב עמו השבוע הזה כולו – כדי שנגיע להדליק מדורות וזיקוקין של שימחה בל"ג בעומר הקרב אלינו בביטחה.

והבדיחה? אילו היינו לא כל כך שונאים ושמחים לשנוא את אריאל, את המתענגים על מנעמי שלטון ונוטלי כיבודים-לא -להם, והיינו צוחקים ושמחים בעבר- לא היינו יודעים שימחת הניצחונות של השבוע הזזה מהי. ככל הנראה מתגשמת בנו הדרישה של חז"ל:

יהודי ששמח כל השבוע בשימחת אחים ובשיתוף עם יותר ויותר הרבה יהודים- מקרב הנה את ביאת משיח, ומי יתן שיבוא וישמח כאן איתנו ולו רק יהא כל עמלו – לספר לנו כאן עוד ביחה והומור יהודי…

ובאה לציון הגאולה, ומירושלים תצא השימחה לכל מקום בויהודים בעולם, ועם ישראל מגשים ומקדים תרופות וארוכות עם ארוחות טובות וטעימות ובריאות לכל… ויבואו אלינו ימות משיח במהרה – אמן.

—————–
פו-א- ויני, הדואר אלקטרוני – vikfe@hortmail.com ולא כמו שכתוב מקודם,

בחיוך רחב, חיבוק חזק-

ומילה טובה ששום הון בעולם הזה -לא ישווה להם

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /27
ב -22:37
– רק אתה תוכל לעשות ממני בנאדם– למה?– א פוץ מאכט מענטשן!(תרגום מיידיש: – כי זין (=פוץ) עושה אנשים)


* תיקנו אותי: פוץ היא בכלל מילה בגרמנית

—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /27
ב -22:39
ש: למה אוכלים ביצים בפסח?ת: כי כשבני ישראל החלו לחצות את ים סוף (שנבקע), המים הגיעו להם עד הביצים. —————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /05 /27
ב -22:51
היה היו שני אחים, אחד מליין  ואחד קבצן. הקבצן היה רגיל לבקר אצל אחיו בכל חג וארוע.יום אחד גילה הקבצן בעיתון שאחיו העשיר זכה בלוטו. חשב לעצמו – שזה ארוע משמח, אז אפשר לבקר.משהגיע, התקבל בחמימות רבה וכיבדו אותו מכל טוב. כאשר הגיע הלילה, שאל האח העשיר: – "ואיפה תישן?"הקבצן התפלא – ואחיו הסביר באריכות: " בחדר הזה ישן השומר, בחדר הזה ישנה המשרתת של השומר.." וכך הלאה, כ-20 חדרים, בסיימו – "אז תגיד לי, איפה אשים אותך?"

ענה הקבצן: – "תגיד לי, אחי – כמה חדרים אתה עוד צריך כדי שגם לך לא יהיה איפה לישון?"

—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט ראשית חוכמה
אווטאר
ראשית חוכמה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /06 /15
4 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /15
ב -23:10
בס"דיהודי אחד התלונן לפני רבו: "כבוד הרב, בכל פעם שאנו מסיימים את הארוחה אישיתי מחייבת אותי לשטוף כלים…נמאס לי, כבוד הרב, נמאס לי"ענה הרב ואמר ליהודי: "תגיד, לא שמעת על חד פעמי? זו המצאה נפלאה" השיב היהודי לרבו ואמר: לא, לא שמעתי אבל בהחלט אנסה את הדברלאחר שבוע היהודי חוזר לרבו…

נו, איך? שואל הרב את היהוד, נו השתפר המצב?

עונה היהודי: איזה השתפר? נהיה יותר גרוע…. אתה יודע, כבוד הרב, מה זה לשטוף חד פעמי?

—————–

ראשית חכמה יראת ה'

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /15
ב -23:18
חחחחחחחחחחחחחחחח….אהבתי, אברהם.—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור ביפרינו's עמוד בית ציטוט ביפרינו
אווטאר
ביפרינו
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /06 /12
92 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /16
ב -16:00
לא חשבתי שבדיחות יהודיות יכולות להות כ"כ משעשעות—————–

כל הפורומים > הומור > הומור יהודי…
תגובות : 30
עמוד : מתוך 2

הקודם
גש ל: נכתב ע"י : ביפרינו
נפתח ב: 02/11/2003 18:27:33תגובה אחרונה: 11/07/2004 5:50:28
נושא חדש תגובה חיפוש
נושא מחבר ההודעה

חזרה למעלה ביקור ביפרינו's עמוד בית ציטוט ביפרינו
אווטאר
ביפרינו
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /06 /12
92 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /06 /27
ב -17:47
יהודי אחד מתפלל מדי יום כל היום ליד הכותל המערבי. מתפלל, מתפלל ובוכה, בוכה…אנשים קבועים שמתפללים שם רויאם אותו מדי יום. אף אחד לא יודע למה מתפלל ולמה בוכה. התחילו לרחם עליו, חלקם אפילו התחילו להתפלל ולשים פתקים שבקשתו תתמלא.יום אחד, אחד המתפללים דיבר עם אלוהים. דברו שעות על כל מני דברים ברומו של עולם. לפני שסימו את השיחה וכל אחד מהם פנה לעיסוקיו, שאל האיש את אלוהים:-"אלוהים, יש אחד שכל היום מתפלל ובוכה בכותל, למה אתה לא נענה לתפילתו?"

-"מה אתה רוצה? הוא ביקש לזכות בלוטו…"

-"אם זה כל רצונו של האיש, אז למה לא גורם לו לזכות בלוטו?"

-"אבל הוא לא מילא טופס…"

—————–

חזרה למעלה ציטוט shay100
אווטאר
shay100
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /07 /05
34 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /07 /10
ב -23:57
כומר פוגש את ידידו הרב. אומר הכומר לרב – " הרבה דברים לימדת אותי אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד ואתה לא מוכן – אני רוצה שתלמד אותי גמרא ". אומר לו הרב – " אתה גוי ויש לך ראש של גוי, אין סיכוי שתצליח להבין גמרא".  הפציר הכומר ברב עד שהסכים. אמר לו הרב – " אני מסכים ללמד אותך גמרא בתנאי שתענה לי על שאלה אחת".

" טוב" משיב הכומר – "מה השאלה?"

שואל אותו הרב – " שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

" פשוט מאוד" עונה הכומר – " המלוכלך יתרחץ והנקי לא".

" אמרתי לך שלא תצליח להבין " אומר לו הרב – " בדיוק להפך – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת, מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ".

"על זה לא חשבתי" מסכים הכומר – " שאל אותי עוד שאלה".

"טוב" אומר הרב – " שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

" פשוט מאוד" עונה הכומר בביטחון – " – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ".

" שוב טעית" אומר לו הרב – " אמרתי לך שלא תצליח להבין , הנקי מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ"

"אבל לא אמרת שיש שם מראה" – מתלונן הכומר.

" זה מה שאמרתי לך" עונה הרב – " זה הראש שלך – אתה גוי ולא תצליח להבין – לפי הגמרא צריך לחשוב על כל ההיכי תמצי האפשריים – צריך לחשוב על כל האפשרויות".

" טוב " נאנח הכומר – " בא ננסה שוב, שאל אותי עוד שאלה".

" פעם אחרונה" אומר הרב – " שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי , מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

" זה נורא פשוט " מחייך הכומר – " אם אין שם מראה – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ. אם יש שם מראה – הנקי מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך

מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ".

אומר לו הרב – " אמרתי לך שלא תצליח להבין – אתה גוי ויש לך ראש של גוי –תסביר לי איך יכול להיות ששני אנשים יפלו דרך ארובה – אחד יצא מלוכלך והשני יצא נקי?"

—————–

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /07 /11
ב -00:27
הכל נכון ומעלה חיוך – ועכשיו תסביר לי אתה: איזו סיבה יכולה להיות לרב שמלמד כומר, להעביר אותו סדרת שאלות כזאת כדי להתחמק מללמד אותו דווקא את זה?—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט shay100
אווטאר
shay100
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /07 /05
34 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /07 /11
ב -00:35
סיבה? חשבתי שזה שרשור הומור יהודי …—————–
חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /07 /11
ב -05:50
נכון. אומרים שיהודי תמיד שואל שאלות… כמובן שאין חובה לענות על כולן….—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

ומה מצחיק אותך?

המקום הכי טוב: אמצע הדרך!.

שלום אורח אתה נמצא ב: כל הקהילות > אנשים וחברה > סביבה אנושית  > המקום הכי טוב: אמצע הדרך!

כל הפורומים > הומור > ומה מצחיק אותך?…
תגובות : 30
עמוד : מתוך 2

הבא
גש ל: נכתב ע"י : LuckyHunch
נפתח ב:17/09/2003 4:20:49תגובה אחרונה: 17/06/2004 21:37:22
נושא חדש תגובה חיפוש
נושא מחבר ההודעה

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /09 /17
ב -04:20
ועכשיו שיש כבר קהל צוחק, כל מה שנותר לכם הוא לדאוג שיישאר כזה…—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור הנהלת MSNקהילות's עמוד בית ציטוט הנהלת MSNקהילות
אווטאר
הנהלת MSNקהילות
אורח
אורח
רשום מ :2003 /06 /09
0 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /09 /17
ב -08:27
מה מצחיק אותי?מצחיק אותי העולם שבו אנחנו חיים,מצחיק אותי הירח ומצחיק אותי פרח שפורח.מצחיקה אותי השמש ומצחיק אותי מזג האויר.מצחיק אותי לכתוב ומצחיק אותי במיוחד לקרוא מה שאחרים כותבים.ומצחיקים אותי עשרות סמיילים בצבעים שונים שחושפים אלי פנים מלאי שיניים וחיוכים.

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /09 /18
ב -23:05
גם אותי. ועכשיו גם אתה מצחיק אותי. תודה! כמה טוב שאתה כאן!—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור הנהלת MSNקהילות's עמוד בית ציטוט הנהלת MSNקהילות
אווטאר
הנהלת MSNקהילות
אורח
אורח
רשום מ :2003 /06 /09
0 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /09 /19
ב -12:34
סך הכל נפש שטעתה,דמות וירטואלית שמפגינה עניין.תודה שפתחת את הקהילה הזו…

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /09 /19
ב -15:25
אין לי מילים:      —————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור אופי ילדת האהבה's עמוד בית ציטוט אופי ילדת האהבה
אווטאר
אופי ילדת האהבה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /11 /07
661 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /10 /21
ב -19:21
יש דברים שמצחיקים אותיאחד מהם, זה השירים של החברים בקהילה שליזהו—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושראז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכםמנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד

מודרטורית בקהילת אמצע הדרך

מודרטורית בקהילה הרשמית של msn

ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /10 /21
ב -20:52
באמת יש שם גם שירים מאד מצחיקים. אולי תתני כאן דוגמא מצחיקה משלך? (ואין סכנה שמישהו ינסה לנתח אותו כאן מן הבחינה השירית   )—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור אופי ילדת האהבה's עמוד בית ציטוט אופי ילדת האהבה
אווטאר
אופי ילדת האהבה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /11 /07
661 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /08
ב -17:01
ואו דוגמאות מצחיקותהם כותבים לי שירים והם הורגים אותי…….הם כאילו מנתחים אותי משהו כזה…בכל אופן אני אחשוב על משהו מצחיק……..בכלל לצערי בזמן האחרון אני צוחקת פחות, אבל אני אנסה—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושר

אז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכם

מנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאד

מודרטורית בקהילת אמצע הדרך

מודרטורית בקהילה הרשמית של msn

ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?

חזרה למעלה ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
אווטאר
Dark Queen
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /12 /06
573 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /14
ב -12:42
אותי מצחיקים כל הדברים שחברה שלי עושה ואומרת. היא פשוט קורעת! (או שאני קצת מושפעת).אני בכלל שאחת שקל מאוד להצחיק ואני צוחקת מכל בדיחה טיפשית. אפילו מכזאת:שני עלים יושבים על ענף אחד.בא עלה שלישי והם שואלים אותו:"מי אתה?"הוא עונה להם במבטא רוסי כבד: "אני עלה חדש".זה הצחיק אותי נורא…

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /14
ב -15:10
מעולה! אהבתי… —————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ביקור אופי ילדת האהבה's עמוד בית ציטוט אופי ילדת האהבה
אווטאר
אופי ילדת האהבה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /11 /07
661 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /18
ב -20:35
גם אני אהבתי………..לצערי בזמן האחרון אני צוחקת מעט מאוד, אבל תודה לך קוויני, בהחלט נחמד.—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושראז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכםמנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאדמודרטורית בקהילת אמצע הדרך

מודרטורית בקהילה הרשמית של msn

ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?

חזרה למעלה ציטוט ראשית חוכמה
אווטאר
ראשית חוכמה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /06 /15
4 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /28
ב -01:13
מצחיקים אותי האייקונים החמודים שלך לאקי איך את עושה אותם שיזוזו כל הזמן????

חזרה למעלה ציטוט פו-א-ויני
אווטאר
פו-א-ויני
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2004 /05 /01
8 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /28
ב -14:46
בתגובה/המשך ל Dark Queen- בתפוצה אחת של הגולה , הוחלט ע"י ועד – הקהילה כי יעלו כולם לישראל. את זכות הראשון- שיהיה גם הבודק תנאי הקליטה, נבחר גביר ש"קופץ ראשון- כמו נחשון(מפאת צנעת הפרט- מובא רק כינויו)". הודע על כך הגיע ארצה טרם בואו מהסוכנות היהודית באותה תפוצה.כשהגיע "קופץ ראשון"וירד מהמטוס, נתקבל ע"י שליח של משרד הקליטה והובא לגור במלון יקרתי בעיר גדולה בישראל(חמישה כוכבים), ניתן לו נהג צמוד-עם-רכב -ומושב כבוד באולפן העברית.לאחר 3 ימים החל האורח "שעלה" להןפיע במלון עם המחברת מהאולפן והיה מקריא ממנה מילים למד – בעברית.והנה – בשבוע שעבר,ביום גשום  הוא שב מהאולפן, מצא את המנקה מסיימת להכין את חדר השינה שלו – הסיר את מעילו ופתח -המחברת, ובחיוך רחב, כשהוא קורא לה מהמחברת אמר לה-גבירתי הנכבדה, נא לשים זאת על הYYY  -והושיט לה את מעילו. ה"גבירתי"- האדימה מבושה, הקימה צעקה- ורצה למנהל הקבלה. זה שב איתה והיא עדיין נסערת.פנה מנהל הקבל והסביר ל"קופץ ראשון" כי כנראה שנהג בחוצפה ועליו להתנצל בפני הגברת שפגע בכבודה. "הקופץ ראשון " התנצל, ועדיין נדהם מהתגובה של הגבירה- שאל את מנהל הקבלה "מה קרה? משהבין שבדבריו הדבר- חזר על המשפט, אל המנהל הפעם. המנהל שמ ומיד החמיץ פניו לרגע.אך במשנהו חייך אל "הקופץ ראשון" וביקשו לבדוק שנית הביטוי. הביט העולה במחברתו – והחל סופר על אצבעותיו "אלף,בית-גימל-דלת-הא-וו…" וכאן נעצר,טפח על מצחו ואמר –

סליחה על הטעות הקטנה – נא לשים זאת על הוו. כעת אורו עיני המנהל, והחרנית נטלה את מעילו ותלתה אותו בקולב שעל הדלת.

מוסר השכל(איך לא?):

כשאתם בארץ חדשה,גם אם הייתם באולפן ללימוד השפה ויש לכם מחברת שבה אתם כותבים את השיעורים באולפן- תבדקו את עצמכם, ועדיף להשתמש גם באצבעות- שמא תמיטו קלון בלא כוונה.

—————–
פו-א- ויני, הדואר אלקטרוני – vikfe@hortmail.com ולא כמו שכתוב מקודם,

בחיוך רחב, חיבוק חזק-

ומילה טובה ששום הון בעולם הזה -לא ישווה להם

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /28
ב -16:24
  את הסיפור! והשנינה – ללקק את האצבעות!—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /29
ב -23:22
כבש, כל האייקונים הזזים שלי מועתקים מן העמוד הראשי של הקהילה – ואתה מוזמן להשתמש בהם        כמו גם כל חברי הקהילה.—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט אלת האהבה
אווטאר
אלת האהבה
אורח
אורח
רשום מ :2003 /07 /25
0 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /30
ב -12:54
מצחיק אותיהרבה דבריםלמשל הנושא הזה של צחוק שיפה לבריאותוגם בדיחות , שיבושי מילים וכל מיניתודה על שירשור מלא צחוק—————–
אהבה גדולה יש בליבינו מילה קטנה יש בפינו

חיבוק חם ואוהב יש בידינו

והרבה אהבה בשבילכם 

חזרה למעלה ציטוט ישענר זאף
אווטאר
ישענר זאף
אורח
אורח
רשום מ :2003 /11 /15
0 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /11 /30
ב -23:01
'אותי מצחיק אנשים נבוכים. מבוכה מאד מצחיקה אותי. שאנשים לא יודעים מה לעשות, ואיך לאכול את עצמם. לדעתי צריך לעשות סרט קומדיה עם מערכונים של מבוכה.ועוד מצחיק אותי מוסי: http://blog.tapuz.co.il/moosy—————–
התנועה למען הסדר הטוב – אזרחים הוגים זהות יהודית-ישראלית.קהילת האקטואליה של MSN

חזרה למעלה ביקור Dark Queen's עמוד בית ציטוט Dark Queen
אווטאר
Dark Queen
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /12 /06
573 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /12 /19
ב -22:55
מזמן לא ביקרתי כאן.אבל כל מה שכתבתם כאן נורא מצחיק.ת'אמת, לא האמנתי שגם הבדיחה שלי תצליח להצחיק מישהו,זה מוזר…—————–
Dalia Dark Queenמנהלת קהילת Metal World!!!שתי אצבעות

חזרה למעלה ביקור אופי ילדת האהבה's עמוד בית ציטוט אופי ילדת האהבה
אווטאר
אופי ילדת האהבה
חבר\ה
חבר\ה
רשום מ :2003 /11 /07
661 הודעותההודעה נכתבה ב :
2003 /12 /20
ב -19:55
דווקא הבדיחה שלך מאוד הצחיקה—————–
כל השירים שלי וכולם מוקדשים לאחד והיחיד ללולי שלי הגדול מכולם אהבת חיי ומשוש עיניכל דקה של עצב היא בזבוז דקה של אושראז תעזבו אותכם מצער הכניסו רק אושר לחייכםמנהלת קהילת שירה וכתיבה יוצרת/פוריות הגבר והאישה/מכתב שלא נשלח/סודות מהמטבח קהילות מדהימות ומרגשות מאדמודרטורית בקהילת אמצע הדרךמודרטורית בקהילה הרשמית של msn

ומה לא מספיק כל כך הרבה תפקידי ניהול?

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /02 /18
ב -23:12
שני שלשולים זחלו בשביל – ונתקלו בגלל צר ומוארך של צואת כלבים. אומר האחד: "משחק אותה קשוח, אה?"—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /08
ב -19:15
—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /08
ב -19:35
מסתבר שהאנגלים אינם זקוקים ל-1 באפריל כדי למתוח אנשים…. : – http://funlist.funpic.hu/attachments/en/3077-1.doc—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /08
ב -20:01
זהירות מהכלבbeware—————–
 Lucky Hunch


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /08
ב -20:37
ssstoppushing—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

  נהג   גלובוס"

חזרה למעלה ציטוט LuckyHunch
אווטאר
LuckyHunch
מנהל הקהילה
מנהל הקהילה
רשום מ :2003 /08 /30
1344 הודעותההודעה נכתבה ב :
2004 /04 /08
ב -20:59
מי החמור—————–
 Lucky Hunch wlEmoticon-fingerscrossed.png


מנהלת המקום הכי טוב: אמצע הדרך!http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=1082

מנהלת פורום אקטואליה יהודית ומנהלת-שותפה בפורום מתכונים לשבת – בקהילת הישיבה הוירטואלית  

האם סובלנות אפשרית?

כל הפורומים  > המקום הכי טוב: אמצע הדרך!
 נושא: האם סובלנות אפשרית?
1 2 הבא
הודעה נכתבה על ידי LuckyHunch ב 2003 /09 /06 ב 15:14
LuckyHunch
מנהל קהילה
2003 /08 /30
425 הודעות
במציאות של ישראל היום, זה נראה כמו נושא דחוף לדיון, אולי הכי דחוף – כי בסופו של דבר, אין תחום או מקום בחיינו כאן שאין לו נגיעה בו. כמו כל אחד ואחת, גם לי יש שאיפות וטענות, דעות ותחושות בטן בקשר לזה, אבל הן לא בהכרח נקודת התחלה טובה לדיון.לכן חיפשתי אימרות של אחרים, דוגמאות ספורות ולא מייצגות משל טובים וחשובים ממני (או לפחות הרבה יותר ידועים ממני) – והריהן לפניכם. כולן מביעות דעה או מייצגות עמדה על סובלנות ונחיצותה/ חוסר נחיצותה, התנאים לקיומה וכו'."השתמשו באגרוף הקמוץ לא כדי להניפו על זולתכם, לא כדי להניפו על ראש מי שנדמה לכם חלש מכם… האגרוף היהודי המכה ביום הכיפורים על לב יהודי הוא אגרוף המבטא כוח – כוחו האמיתי של היהודי הוא בסובלנות, באהבת הזולת, בדרכי שלום." (הרב מרדכי רותם)"עלילת הדם הועלתה מחדש, והפעם טענו שהיהודים מרעילים את העיתונות, כמו שטענו בימי הביניים שהם מרעילים את הבארות."(תיאודור הרצל)"במלחמת האזרחים באמריקה בני אדם שחטו זה את מפני שמקצתם העדיפו לשכור את משרתיהם לכל ימי חייהם ואחרים העדיפו להעסיקם לפי שעות." (תומאס קארלייל)

"כשהשכן שלך מאבד את מקום עבודתו קוראים לזה מיתון. כשאתה מאבד את מקום עבודתך זה משבר." (הארי טרומן)

"גידול האוכלוסיה הוא הגורם העיקרי לנזק הסביבתי." (ז'אק קוסטו)

"על הבעיה הערבית אני מסתכל מבעד לכוונת העליונה של הרובה." (מיוחס לאלוף אברהם יפה)

"כל אמריקני הוא או יהודי או אנטישמי, חוץ ממי שהם שני הדברים כאחד." (ז'אן פול סארטר)

"יש שני סוגים של דם: הדם הזורם בעורקים והדם הנשפך מהם." (יוליאן טובים)

מה דעתכם?

וגם – יש מצב לסובלנות בארץ?

—————–
Lucky Hunch