הערה מאירה

בציטוט הבא נזכרתי במהלך מענה להינדיק בפוסט היתרונות בלהיות אישה ?

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest  fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

האדם שצוטט, הוא נלסון מנדלה, ולהלן תרגום דבריו לעברית:
"הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנחנו חלשים. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. זהו האור שלנו, לא החושך שלנו שמפחיד אותנו ביותר. אנחנו שואלים את עצמנו, מי אני שאהיה מבריק, יפהפה, מוכשר, נפלא?! למעשה, מי אתה שלא יהיה? אתה ילד של אלוהים. לשחק אותה קטן לא משרת את העולם. אין שום דבר נאור בלמזער את עצמך  כדי שאנשים אחרים לא ירגישו חסרי ביטחון סביבך. כולנו נועדו לזרוח, כמו שילדים עושים. אנחנו נולדנו כדי להוציא את האור האלוהי , הניצוץ האלוהי , כי הוא בתוכנו. זה לא רק בחלק מאיתנו, זה בכולם.כאשר אנחנו נותנים לעצמנו לזרוח, אנחנו לא במודע נותנים רשות לאנשים אחרים לעשות את אותו הדבר. כפי שאנו משתחררים מהפחד שלנו, הנוכחות שלנו משחררת אחרים באופן אוטומטי ".

כל אחד מאיתנו טוב בתחום מסויים, יש לו או לה יתרון יחסי על אחרים באותו תחום. יש לדעתי שתי שאלות, שראוי שכל אחד ישאל את עצמו:
האם הוא הוציא את היכולות הללו החוצה, או שהסתיר אותן?
האם ואיך השתמש ביתרון היחסי הזה: האם זה היה כדי לעזור לעצמו, לעזור לאחרים,או כדי להקטין אנשים אחרים?

 

7 תגובות בנושא “הערה מאירה

הוסיפו את שלכם

 1. חוץ מזה שזה קטע מדהים. שנהגתי להדפיס ולתת לחניכים שלי במתנה.
  שיזרחו, שזה מעניק לאנשים את החופש להיות הם ולשמוח בדברים שלהם.
  חוץ מזה? תיקון קטןןן שאני רוצה להציע. הטעות היא נפוצה, אבל הציטוט הוא -לא- של נלסון מנדלה. הוא שייך למריאן וויליאמסון… מתוך הספר "חזרה לאהבה"..

  אהבתי

 2. ברוך שלא עשני גוי .

  עצוב כל כך עצוב לראות ציטוטים מכל מיני מקומות זרים כאלו יש בהם חוכמה.

  מה הוא מלמד להיות גאותן ?

  למה לא ללמד ענווה המידה הכי גבוה ביהדות.

  למה לא ללמוד יהדות?

  אהבתי

  1. הינדיק… יש הבדל בין להיות גאוותן, לבין לעשות משהו שאתה טוב בו.
   דבר שני מסכת אבות פרק ד משניה ג (מדברי בן עזאי ): "הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום."
   יתכן שזה השעה וזה המקום לאמירה הזו שלא… לא כך?

   האם אין אמת בהנחה שבכל אדם יש משהו , ניצוץ אלוקי שהרי האדם נברא בצלם אלוהים.?
   "רעיון הדבקות מתקשר לרעיון בסיסי נוסף: העבודה בגשמיות (ראה גם להלן). רעיון זה פותח בהרחבה בכתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריץ, ובליקוטים המיוחסים לבעש"ט.14 כל אדם יכול להשיג את מעלת הדבקות על ידי קידוש החומר והעלאת ניצוצות הקודש שקיימים בכל שטחי החיים. כך הופכות הפעולות הטריוויאליות של האדם כמו אכילה ושתייה ושאר הנאות החיים למציאויות של קודש וכל אחד יכול לממש זאת בכל רגע בחייו אפילו אם אינו מצטיין בלמדנות מופלגת. כלומר, ניתן להגיע לדבקות לא רק בשעת לימוד התורה והתרכזות באור המיסטי הבוקע מאותיותיה והתרכזות בתפילה ללא מחשבות זרות .מוזמן לקרוא פה… http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/levin/a2-2.htm
   "
   היהדות, באה ומוסיפה… היה זנב לאריות,ולא ראש לשועלים… דהיינו בתחום שאתה טוב בו, אל תישאר בסביבה שבה את\ה לא תוכלו לפתח את התחום עוד, אלא תתאמן ותשתפר כשתהיה בסביבה עם אנשים מוכשרים ממך בו. זה מה שימנע מאדם שיש לו כישרון אדיר בתחום מסוים, להיות גאוותן: עצם העובדה שיש מישהו מוכשר ממנו בסביבתו.

   מעבר לזה, כפי שכבר כתבתי, השאלה מה עושים עם היכולות הללו? האם נעזרים בהן כדי לשפר את המצב, או כדי ללעוג לאחרים, או שפשוט מתעלמים מהן? לדעתי, להתעלם מהן זה טעות. אולי זה הדרך או הכיוון לתיקון עולם של אותו אדם?
   גם אם לא, העובדה שלא נעזר בהן כדי לעזור אחרים, זה כבר סוג של הפסד למי שסביבו.

   אהבתי

   1. קאי קודם כל יפה מאוד על הדברים והמקורות עצמם יכולים להסברי את הדברים(אני לא מתכוון לפרשנות האקדמי)

    אם תמשיך את אותו פרק ותקרא את המשנה הבאה משנה ד רבי לויטס איש יבנה אומר, מאד מאד הוי שפל רוח, שתקות אנוש רמה .

    תקשיב לזה זה יסביר לך את המשנה ומה הכוונה לציטוט שהבאת . אם אבנתי את כוונתך שזה קצת שונה ממש שהתכוונת .

    אומר עובדיה מברטנורא מאד מאד הוי שפל רוח – אע"פ שבשאר מדות הדרך האמצעית היא המשובחת, במדת הגאוה אינו כן, אלא יטה לקצה האחרון של שפלות הרוח. לפי שהגאוה היא מאוסה ביותר, ועוד שרוב בני אדם נכשלים בה ולא בדילי אינשי מינה, לכך צריך לעשות לה הרחקה יתירה:

    לעניין הניצוץ המקורות יפים ומי אני שאחלוק עליהם אך אם תקרא עוד למטה כתוב גם שצריך לדבוק בצדיק וללמוד ממנו ואנחנו היהודים צריכים ללמוד מהתורה ולא ממקומות זרים ומדומינים (תחקור על מקור הציטוט)

    כמו שאני מבין מהדברים שלך ענווה הוא לא דבר שאתה לוקח בחשבון או שאתה מפרש ענווה זה להחביא את עצמך מה שבציטוט שהבאת אומרים לא לעשות .

    רבי נחמן מלמד שעל האדם להאמין בעצמו ….

    איך זה מסתדר אם כל מה שאמרתי ? אני מאוד ממליץ שתקשיב לזה וללמוד
    את המושגים השונים מה זה ענווה , מזה ענווה פסולה , ומה זה גאווה.

    אהבתי

  2. הינדיק,
   מה זאת אומרת "כאילו יש בהם חוכמה"? הדברים טיפשיים או מוטעים בעיניך? אאם כן אנא הסבר ונמק

   הוא לא מלמד להיות גאוותן, אלא מלמד לא להתבטל בפני אחרים ולא לחשוש להשתמש במתת אל היחודית שקיבל כל אחד מאיתנו, כל בני האדם. הוא אומר שבכך שהאחד משתמש במתת האל היחודית לו, הוא משחרר הסובבים אותו ומעודד אותם לעשות כמוהו.

   השאלה אינה למה לא ללמוד יהדות, אלא למה ללמוד רק יהדות ולא מכל דבר חכמה שיש בעולם, בניגוד לדעת חז"ל המפורשת?

   אני מצטטת:
   "… חכמה אנושית שכלית וניסיון חיים הם דברים שיכולים להיות לכל אדם מכל אומה ולשון.
   מסופר בגמ´ שרבי יוחנן היה נוהג לקום מפני זקני הגויים בגלל ניסיון החיים הרב שצברו במהלך חייהם (מסכת קידושין דף לג עמוד א בסוף). הרמב"ם בתחילת הקדמתו למסכת אבות ("שמונה פרקים") כותב: "ודע, כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים… הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים (חכמי ישראל)… ומדברי הפילוסופים גם כן ומחיבורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי שאמרה". על הפילוסוף היווני אריסטו כותב הרמב"ם: "הוא אשר לימד לבני אדם את דרכי ההוכחה וחוקיה ותנאיה" ("מורה הנבוכים" חלק ב פרק טו).
   התורה שייכת רק לנו, לעם ישראל. החכמה האנושית, כשמה כן היא, שייכת לכל המין האנושי וכדאי ללמוד אותה מכל אחד שיש לו משהו ממנה.

   בברכה, אורי, צוות ישיבת הר-עציון"
   לקוח מכאן – http://www.kipa.co.il/ask/show/86913-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F

   אהבתי

   1. לאקי הקישור שהבאת הוא מצויין רק צריך להביא את הדברים מההתחלה שאומרים חכמה בגויים תאמין תורה בגויים אל תאמין …

    לאכן אני מסכים עם הדברים שהבאת והדברים שלי לא נוגדים את דעת חזל …
    עתה נשאר לברר מה הכוונה בחכמה ומה הכוונה בתורה…

    לאקי תרשי לי לחסוך בהקלדה והוסיף לקישור שהבאת את המקורות השונים שמסבירים את דברי

    http://www.hidabroot.org/ARDetail.asp?BlogID=8244

    http://halachayomit.co.il/WeeklyParasha.asp?ParashaID=127

    ולבסוף אסכם בדברים

    רבי נחמן כשאמר "כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו יכול ליפול בטעותים ומכשולות רבים"
    כלומר, זה יכול להיות רעיון יפה ומקורי או שיטה שהוא בעצמו יסד \ יצר
    אבל בכל זאת, זה מתוך השכל שלו וההבנה שלו, איך שהוא רואה את הדברים – ואת ההשקפה הזאת לא מומלץ לקבל.

    מה שיוצא מכל זה, שיש הרבה אנשים חכמים בעולם, גם אצל הגוים כמובן – אבל תמיד תהיה ערבוביה של דברים בדבריהם
    לשם כך יש לנו "הלכה" שהיא מבררת את הטוב מהרע ומורה לנו מה ואיך וכיצד מותר , גם לעניין קריאת ספרים כאלה
    כי התורה היא דרך חיים

    לאקי אחרי כל הדברים הללו ואני מקווה שההבדל בן חכמה ותורה התברר

    עתה אם תחקרי את מקור בדברים שקאי הביא תביני ששורשם בתורה של גויים (דבר שאסור ללמוד)יותר נכון לומר דברים שהם כפירה בתורה שלנו ויותר נכון בדמיונות של מישהו

    עכשיו אני מקווה אחרי התשובה שלי לקאי ולשלך ביחד, יובנו הדברים למה ברוך שלא עשני גוי ולמה הדברים נראים כאילו יש בהם חכמה

    ולמה עדיף ללמוד יהדות בכלל ומזה ענווה (ביהדות) בפרט

    אהבתי

 3. היהדות זה לא הדבר היחיד שקיים בעולם, ויש לא מעט דברים שאפשר ללמוד מאחרים כמו שהם לומדים מאיתנו.
  לא מדובר כאן בכלל על נושא דתי, מה קשור גויים או לא?
  אתה פשוט חי בבועה.
  ומספיק עם הכפיה הדתית הזאת. לא נאה לך,אתה מוזמן לדלג מהשרשורים שמפריעים לך בדילוגים מהירים.
  נ.ב.: אין באמור לקרוא לך לא להגיב, אלא לקרוא לך להגיב בצורה ראויה, שלא תפגע ולא תבזה אחרים. וכרגע אתה מאוד מבזה אחרים.

  אהבתי

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: