קבלה לעם,או לחכם?!

 09/01/2011 00:01

מספרים על שלמה המלך, מעבר להיותו החכם באדם,

שהיה לו ידע גדול במגיה: הוא יכל להעלות שדים,ואף לכבול אותם.

קראו לסמל שבעזרתו שלט על שדים,בשם חותם שלמה. היום הסמל הזה נקרא פנטגרם.

היום, נהוג לקרוא לאותה מגיה ששלמה השתמש בה, קבלה.

 

במשך הדורות, היה מקובל, שאסור ללמד את המוני העם את הסודות הללו של הקבלה, כי הם משתמשים בכוחות הבריאה עצמם,ורק תלמידי חכמים מועטים יכולים להיכנס וללמוד אותה.

יש את האגדה ממסכת חגיגה:

ב,ב  ארבעה נכנסו לפרדס בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבה אחד הציץ ומת אחד הציץ ונפגע אחד הציץ וקיצץ בנטיעות ואחד עלה בשלום וירד בשלום בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר (תהילים קטו) יקר בעיני ה' המותה לחסידיו בן זומא הציץ ונפגע עליו הכתוב אומר (משלי כה) דבש מצאת אכול דייך [וגו'] אלישע הציץ וקיצץ בנטיעות עליו הכתוב אומר (קוהלת ה) אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו' רבי עקיבה עלה בשלום וירד בשלום עליו הכתוב אומר (שיר השירים א) משכני אחריך נרוצה [וגו'] משלו משל למה הדבר דומה לפרדס של מלך ועלייה בנוייה על גביו מה עליו [על אדם] להציץ ובלבד שלא יזוז [את עיניו] ממנו.  ועוד משלו משל למה הדבר דומה [לאיסתרא] העוברת בין שני דרכים אחד של אור ואחד של שלג הטה לכאן נכוה [באור] הטה לכאן נכוה משלג מה עליו על אדם להלך באמצע ובלבד שלא יהא נוטה לא לכאן ולא לכאן.

אח"כ, החמירו, וקבעו שרק גברים מעל גיל 40, ורק בעלי ילדים, יכולים ללמוד קבלה.

אח"כ החמירו וקבעו כי רק אותם אנשים,אם גמרו את כל התורה ואת כל המשנה יכולים ללמוד קבלה.

 

איפשהו, עם כל הניואייג', הכל התבלבל, ואנשים החלו ללמד קבלה יהודית במלא מקומות, כל מיני ידוענים התחברו לזה,ו מאז זה רק צובר תאוצה.

דברי  הרב יצחק פנגר: "ללמד את הקבלה לאנשים שאין להם שום כלי רוחני להכיל את העומק הזה, זה לא רק זלזול אלא גם מסוכן. אם אין לי כלים מספיקים, אני יכול להיפגע, פשוטו כמשמעו. זה כמו להסתכל על השמש לאורך זמן. אם לומדים קבלה, צריכים ללמוד את זה כחלק ממכלול, כחלק מהיהדות כולה – הלכה, גמרא, תורה, מערכת קיום מצוות".

דברי הרב בצרי : "למרות שהם לא באמת לומדים קבלה, זה אסור. הרי בקבלה יש את כל הקודים של הבריאה – איך לקרוע את הים, להחיות מתים, ליצור בעלי חיים. אם הם היו יודעים איך לעשות את זה – הם כבר היו עושים. בעצם ידיעת שמותיו של הקב"ה אפשר לפעול בכל העולמות. המהר"ל מפראג יצר גולם מכח הקבלה".

אז … מה דעתכם? מי מכם ילך וילמד קבלה כיום?

קבליסט ותיק

(אורח)
 09/01/2011 16:30

צריך להבין שיש שני חלקים ועומקים בחוכמת הקבלה, כפי שמסבירים המקובלים:

 א. הנסתר, שנקרא מעשה בראשית, מעשה מרכבה, סתרי תורה, קבלה מעשית והשבעת מלאכים, שאותו לא מגלים למי שלא ראוי, כפי התנאים הידועים. והוא לא כתוב בספרים מודפסים.

 ב. הנגלה, שנקרא פנימיות התורה, טעמי התורה והמצוות, והקבלה הנגלית, שהוא כתוב בכל ספרי הקבלה המודפסים כגון ספר הזוהר, הגר"א מוילנא, ספרי הרמח"ל, הרש"ש, תניא, קומרנא, ליקוטי מוהר"ן, הבן איש חי, בעל הסולם, וכו', שאותם לא רק שאין איסור ללמוד, אלא מצווה גדולה ללמוד וללמד.

עוד צריך לדעת שיש מקומות כשרים ומומלצים ללימוד הקבלה גם ללא שומרי התורה והמצוות, בהדרכת גדולי ישראל, וע"י תלמדי חכמים שבקיעים בכל חלקי התורה, כגון: 'הידברות' של הרב זמיר כהן (ששם גם הרב יצחק פנג'ר מעביר שעורים בקבלה), 'שמים' (שורשים) של האדמור מבלז, 'מודעות' של הרב שינברגר מאשלג, וכו'.

ויש מקומות לא כשרים ומאוד לא מומלצים ללימוד הקבלה, של שרלטנים חסרי בסיס איתן ביהדות ושאר חלקי התורה, שמעוותים ומסלפים את הקבלה והיהדות למטרות זרות של העצמה אישית, כסף, וכבוד, כגון: 'בני ברוך- קבלה לעם' ו'קמפוס קבלה' של לייטמן, 'המרכז לקבלה' של ברג (ועוד אחד שהתפלג מהם בשם שאול יודקביץ), 'לחיות קבלה' של אלי רייפמן, וכו'.

לכן דברי הגמרא שאסור ללמוד סתרי תורה אלא רק בתנאים הידועים, מתייחס רק לאותו חלק שנקרא נסתר, והחלק של הקבלה שנקרא נגלה מותר ומצווה גדולה ללמוד אותו, כמובן רק במקומות הכשרים לכך.

 

 10/01/2011 10:46

שלום קבליסט ותיק,

.

חן חן לך על תשובתך המאירה ותודה מעומק לב.

.

מדבריך אפשר להבין שכוונת הרב פנג'ר, בראיון שצוטט מעלה, היא שגם את לימוד הקבלה הנגלית רצוי להקדים בלימוד תורה וקיום מצוות וכי מי  שלומד אפילו חלק זה של הקבלה בלא כל בסיס תורני כזה מסכן עצמו. האם כך הדבר?

.

אודה לך אם תואיל להרחיב מעט בנושא הזה כי נדמה שחשוב שהדברים יהיו כתובים  ומרוכזים דווקא בפורום הזה, אליו כבר הגיעו וצפויים גם לחזור גולשים העושים נפשות ל"קבלה לעם", ליטמן, למכון של ברג וגם תלמידיהם. כמי שמעולם לא למדה כל חלק שהוא של הקבלה בצורה מסודרת אני מוצאת  שקשה לי להבהיר הן לכותבים כאלה והן לקהל קוראיהם את ההפרדה שאני עושה בין הכרת הטוב על כוונותיהם הטובות והכנות של הכותבים לבין ההסתייגות מן התורה שהם מפיצים כמה שלא אמין ומסולף.

הרעיונות הטרנדיים של 20-30 השנים האחרונות בערך בדבר קיומן של אמיתות רבות, בעוד הרעיון שיכולה להיות רק אמת אחת הוא הבלי וצר אופקים, מקשים אף יותר.

קבליסט ותיק

(אורח)
 10/01/2011 12:53

על לא דבר לכבוד המנהלת גב' LuckyHunch

הדבר הוא לא כך (כפי ששאלת), מה שכתבתי הוא, שחלק ועומק הקבלה שנקרא "הנסתר" של הקבלה, וסיתרי תורה, הוא החלק המסוכן !  גם לשומרי תורה ומצוות שלא עומדים בתנאים שכתובים בגמרא וחלקם מפורטים בהודעה הראשית, וקל וחומר ללא שומרי התורה והמצוות.

החלק השני של הנגלה של הקבלה, הוא כן מיועד לכל דורש, בין ששומר את התורה והמצוות, ובין שעדיין לא שומר.

 ובחלק הזה אין סכנה, כל עוד שלומדים ממורים יראי שמיים בהדרכת גדולי ישראל, שבקיאים בכל חלקי התורה, ולא מעוותים ומסלפים את הקבלה, שכן הקבלה היא רק חלק מ- פרד"ס התורה,  ולכן לא ניתנת להפרדה משאר התורה והיהדות, וכמובן שבסופו של דבר הלימוד הזה אמור להוביל את הלומד לשמירת התורה והמצוות, כפי שהקבלה מלמדת על החשיבות של הדבר והכרחו לכל נשמה יהודית.

ואותם מקומות הנ"ל שמפרידים בין הקבלה ליהדות ושאר התורה והמצוות, זה כבר לא קבלה, אלא המצאה חדשה של הגורו השרלטן שעומד בראש כל אחד מהמקומות האלה, שמערבבים בדרך כלל מושגים מהקבלה שהוצאו מהקשרם, עם מושגים מתורות המזרח ותיאוריות מדעיות ומיסטיות שונות, וחלקם גם מחופשים לדתיים כדי להיקרא "רב".

ומה שהם מלמדים שם נקרא בלשון הקבלה רוחניות של טומא, ובלשון התורה עבודה זרה.

הסכנה במקומות האלה היא פחות מהטקסט הכביכול קבלי שהם לומדים שם, ויותר מהשעבוד הנפשי והממוני שהם עוברים שם, בעל סממן כיתתי מובהק, שנקרא בהגה המקצועית מינד קונטרול.

מצ"ב סרטון תחקיר של ערוץ 10 מהתוכנית "המקור" לאחרונה, על לייטמן והכת שלו 'בני ברוך- קבלה לעם', ולמרות שהוא לא מראה את מלוא חומרת הבעיה של העיוות וסילוף "הקבלה" שם, בכול זאת כדאי לראות אותו כדי לקבל קצת מושג :

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=708356

10/01/2011 13:01

קבליסט ותיק,  האם תוכל לתקן או להגדיר בצורה מדוייקת יותר את התנאים הנדרשים ללימוד הקבלה?

שלא יהיה מצב שבנאדם יכנס ללימוד קבלה, מתוך מחשבה שהוא עומד בכל התנאים,כשלמעשה, יתכן ואינו מודע בכלל לכל התנאים.

 

קבליסט ותיק

(אורח)
 10/01/2011 14:21

Optikay נכבד,

אני מבין שאתה רוצה שאומר מסיבה השמורה עימך שלא כל אחד יכול ללמוד קבלה, אלא רק בתנאים מסוימים, אבל לא כך היא המציאות.

הטעות הנפוצה הזו, מקורה הוא בחוסר הידיעה של חלקי הקבלה השונים, שכל התנאים המוקדמים  שהגמרא דיברה עליהם מתייחסים רק לחלק הנסתר של הקבלה, שהוא סתרי התורה.

 ואת החלק הזה לא תוכל ללמוד גם אם תרצה, כי הוא לא כתוב בספרי הקבלה המודפסים שאפשר לקנות בחנויות הספרים, אלה מועבר ביחידות ממורה לתלמיד שראוי לכך, שנאמר בקבלה: "שהתלמיד מוכן המורה מופיע".

לעומת זה את החלק הנגלה של הקבלה, שכתוב בכל הספרים המודפסים, אין הגבלה בלימודו (כמובן רק במקומות הכשרים הנ"ל שבאמת מלמדים קבלה), נהפכו, שם יש מצווה גדולה ללמדו ולרבים דווקא, כי בזכות הלימוד הזה אומר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים, כפי שכותב גדול המקובלים מהדור הקודם הרב אשלג בעל הסולם, בהקדמה לספרו תלמוד עשר הספירות אות כד:

" עוד צריכים לדעת, שישנם ב’ חלקים בחכמת האמת: חלק א’, הוא הנקרא סתרי תורה, שאסור לגלותם זולת ברמיזה, מפי חכם מקובל, למקבל מבין מדעתו. ומעשה מרכבה ומעשה בראשית שייכים ג”כ לחלק הזה. וחכמי הזוהר מכנים החלק הזה, בשם ג’ ספירות ראשונות. חלק שני, הוא הנקרא טעמי תורה, שמותר לגלותם, וגם מצוה גדולה לגלותם. ונקרא בזוהר, בשם ז’ ספירות תחתוניות.

הרי לך במפורש, ההפרש הגדול בין סתרי תורה, אשר המשיגם נוטל כל השכר הגדול הזה (המפורש שם בגמרא בפירוש הכתוב) בשביל שמכסה אותם, ואינו מגלה אותם. והיפוכם טעמי התורה, אשר המשיגם נוטל כל השכר הגדול הזה, בשביל שמגלה אותם לאחרים.

הרי לך תשובה ברורה על הקושיות: הרביעית, והחמישית, שבתחילת ההקדמה. שמה שתמצא בדברי חז”ל וגם בספרים הקדושים שאין מוסרים אותה אלא למי שלבו דואג בקרבו וכו’, היינו את אותו החלק שנקרא סתרי תורה, שהוא בחינת ג’ ספירות ראשונות ובחינת ראש, שאין מוסרין אותה אלא לצנועים, ובתנאים ידועים, שבכל ספרי הקבלה שבכתב ושבדפוס, לא תמצא אפילו זכר מהם, כי הם הדברים שכיסה עתיק יומין, כנ”ל בגמרא.

 ואדרבא אמור אתה, אם אפשר להרהר ואפילו להעלות על הדעת, שכל אלו הקדושים והצדיקים המפורסמים, שהם גדולי האומה משופרי דשופרי, כגון ספר יצירה, וספר הזוהר, וברייתא דר’ ישמעאל, ורב האי גאון, ור’ חמאי גאון, והר”א מגרמיזא, ויתר הראשונים עד לרמב”ן, ובעל הטורים, ובעל השו”ע, עד לגאון מוילנא, והגאון מלאדי, ויתר הצדיקים, זכר כולם לברכה, שמהם יצאה לנו כל התורה הנגלית ומפיהם אנו חיים, לידע המעשה אשר נעשה למצוא חן בעיני השי”ת, והרי, כל אלו כתבו והדפיסו ספרים בחכמת הקבלה, כי אין לך גילוי גדול מכתיבת ספר, אשר הכותב אותו, אינו יודע מי הם המעיינים בספרו, שיכול להיות שח”ו רשעים גמורים יסתכלו בו, ואם כן אין לך גילוי רזי תורה יותר מזה.

וח”ו להרהר אחר מיטתם של קדושים וטהורים הללו, שיעברו אפילו כקוצו של יוד על מה שכתוב ומפורש במשניות ובגמרא, שאסור לגלות אותם, כמו שכתוב באין דורשין (במסכת חגיגה). אלא בהכרח, שכל הספרים הנכתבים והנדפסים, המה בבחינת טעמי תורה, שסודות אלו, לא רק שאין איסור לגלותם, אלא אדרבא, מצוה גדולה לגלותם (כנ”ל בפסחים קי”ט), ומי שיודע לגלות ומגלה אותם, שכרו הרבה מאד, כי בגילוי האורות הללו לרבים, ולרבים דוקא, תלוי דבר ביאת גואל צדק בב”א."   סוף ציטוט

 10/01/2011 22:11

 

אם יותר לי אני חושב קצת לפניי שאדם לומד קבלה וכו'

ילמד קודם את עבודת המידות הלכות קצת ובימנו חשוב חסידות…

בכדי שיאסוף מספיק כלים בשביל להתמודד עם הקבלה ועם ההבנה כמה אנחנו אפסיים… וכמה השם בעצם אתנו תמיד בכל מצב….

מזאת מכיוון כשמתחילים ללמוד יש נסיקה והרגשה נהדרת ואחר כך אן מה לעשות מגיעה ירידה…

ומי שלא יידע להתמודד עם הירידה יכול להגיע למקומות לא טובים…

לכן כדאי להדגיש ולחזק שגם מה שמותר חייבים ללמוד רק אצל אדם יירא שמיים שומר מצוות.

אותו מורה ידע לתת את המנות הראויות ולתמוך ברגעים קשיים….

כדאי שיידע מי שרוצה ללמוד שזה ממש "לקחת את הכדור האדום או הכחול " מתחילים לראות ולתפוס את המציאות בצורה שונה ..

 

וכמו בכל דבר טוב יש קשיים וטוב שיהיה מי שידריך

 

לא סתם אני אומר זאת כי יש כאלה שרצו מהר רחוק מידי כנראה ללא הכוונה נכונה וכמה שרצו רחוק ככה חזרו לצד השני…

 

אז כמו כל דבר במידתיות ואז הכל טוב תרתי משמע.

 

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 11/01/2011 00:13

הינדיק, בניגוד לכמה שירשורים אחרים ששניהם הגבנו בהם בימין האחרונים,… פה אני מסכים איתך.

זו בדיוק הסיבה ששאלתי על ההגבלים וההתניות שיש לפני לימוד הקבלה.

קבלה באה לתקן את העולם,בעזרת שימוש באותה שפה שבה העולם נברא ( ההקבלה הכי טובה לזה  עבור חילונים ,היא לעשות DEBUG לתוכנה  ראשית וחשובה, שכל תו בה יכול להשפיע וקריטי, וכל תקלה הכי קטנה בה, עלולה להביא לקריסת המחשב שהיא רצה בו.).  זה בעיני לא הגיוני, שינסו לבוא ולעשות את התיקונים העדינים הללו, שכל דבר הכי קטן הוא קריטי,אנשים שלא למדו איך לקרוא את השפה הזו נכון.

קבליסט ותיק

(אורח)
11/01/2011 12:12
optikay:

זו בדיוק הסיבה ששאלתי על ההגבלים וההתניות שיש לפני לימוד הקבלה.

קבלה באה לתקן את העולם,בעזרת שימוש באותה שפה שבה העולם נברא ( ההקבלה הכי טובה לזה  עבור חילונים ,היא לעשות DEBUG לתוכנה  ראשית וחשובה, שכל תו בה יכול להשפיע וקריטי, וכל תקלה הכי קטנה בה, עלולה להביא לקריסת המחשב שהיא רצה בו.).  זה בעיני לא הגיוני, שינסו לבוא ולעשות את התיקונים העדינים הללו, שכל דבר הכי קטן הוא קריטי,אנשים שלא למדו איך לקרוא את השפה הזו נכון.

 

optikay יקר,

 

שוב אתה חוזר על אותה טעות נפוצה !

 

דבריך נכונים אך ורק לגבי חלק הקבלה שנקרא "הנסתר" או "סתרי תורה", כפי שוכחתי לך כבר בציטוט מהמקובל הרב אשלג בעל פרוש הסולם על הזוהר הקדוש, וכן כותב הבעל שם-טוב והרמח"ל והגר"א מוילנא והרב קוק ומקובלים רבים וטובים נוספים.

 

ואת הלימוד הזה של חלק "הניסתר" של הקבלה גם אם תרצה עד מחר לא תוכל ללמוד בשום ספר קבלה ואצל שום מקובל אמת שיודע את החלק הזה, אלא רק אם תעמוד בכל התנאים הידועים ללימוד הזה.

 

כך שתסור דאגה מלבך, ואין צורך להמשיך לטעות ולהטעות אחרים.

 

 11/01/2011 12:53

קבליסט ותיק הנכבד,

סליחה, אבל כיצד קריאה לנהוג בשיקול דעת ובמתינות בעת שבאים ללמוד המותר בקבלה סותרת את דבריך עד כה?

קבליסט ותיק

(אורח)
 11/01/2011 13:01
הינדיק:

 

אם יותר לי אני חושב קצת לפניי שאדם לומד קבלה וכו'

ילמד קודם את עבודת המידות הלכות קצת ובימנו חשוב חסידות…

בכדי שיאסוף מספיק כלים בשביל להתמודד עם הקבלה ועם ההבנה כמה אנחנו אפסיים… וכמה השם בעצם אתנו תמיד בכל מצב….

 

צדיק יקר,

 

ראשית יש רצוי ויש מצוי, ומה שאתה אומר בוודאי שזה הרצוי. אך המצוי הוא שאם תומר לחילונים שמחפשים רוחניות בואו תלמדו קודם כל תורה והלכה לפני הקבלה, ברוב המקרים הם יגידו לך תודה רבה וילכו לתורות המזרח, או סנטולוגיה, או קורסים למודעות עצמית, או שאר רוחניות של טומאה ועבודה זרה.

 

שנית, גם בלימוד הקבלה בדרך הרמח"ל ובעל הסולם לדוגמא, יש את כל המרכיבים שצינת כגון עבודת המידות ודגש על חשיבות הההלכה והמצוות, וכן בסיס מאוד נרחב וחשוב להבנת החסידות, עד כדי כך שלימוד החסידות ללא הבנת הקבלה מאבד את רוב הפוטנציאל שגלום בו, שראשיה השתיתו אותה על יסודות הקבלה, ולדאבונינו היום למעט מיחידי סגולה, רוב החסידים ניתקו את הקשר ההכרחי בין החסידות לקבלה.

 

הינדיק יקר, המשך בעבודתך החשובה בקהילות, הנך עושה קידוש השם גדול וחשוב.

שאלת תם

(אורח)
 11/01/2011 13:13

כול אחד יכול ללמד קבלה?

בקרית חרושת במעלה אבשלום יש אישה שמנהלת בית זונות לעשירים

חוץ מהניהול הזה היא מעבירה שיעורי קבלה

ושאלתי איך אישה  שמנהלת בית זונות יכולה להיות מורה לקבלה?

 11/01/2011 14:03

כנראה שאנחנו לא כאלה ניגודים ובכדי להבין זאת צריך פשוט לדבר ולא והסתמך על דעות קדומות שלנו ושל אחרים….

אני אוסיף למה שאמרת שתיקון העולם הוא בעצם תיקון עצמי של האנשים והקבלה עוזרת לנו להבין מה לעשות איך מתי ולמה….

אם תשים לב בכל מקום שהייתה קבלה אנשים כמעט ואפילו בכלל לא התרחקו משמירת מצות.

 

אני רוצה להזהיר כל מי שחושב שהוא יותר חכם ומוכשר מאחרים אני משהו קרוב אלי סיפר לי על אדם שחשב שהוא מבין מספיק בכדי לשחק בקבלה מעשית , אדם דתי שומר מצוות לומד גמרא והכל , אז הוא החליט שהוא מספיק מבין להשתמש בקבלה מעשית והוא נעשה משותק…

 

זה לא צחוק מילים משנות מציאות

מי שחושב שזה פנטזיה יכול לבדוק את זה בעצמו לא קבלה כמובן אבל ניסוי פשוט…

להנבט קטניות בשתי צלחות שוות את צלחת 1 להשקות בכוס מים שנאמרו עליו מילים לא יפות קללות וכו'

את צלחת 2 לקחת מים לברך ברוך אתה ד … שהכל נהיה בדברו לשתות קצת(בכדי שלא תהיה ברה לבטלה) ולהשקות ולראות אם יש השפעה על הצמיחה

 

לא אשאיר במתח ואומר יש הבדל ניכר

נסו ותראו

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 11/01/2011 14:16
Anonymous:

כול אחד יכול ללמד קבלה?

בקרית חרושת במעלה אבשלום יש אישה שמנהלת בית זונות לעשירים

חוץ מהניהול הזה היא מעבירה שיעורי קבלה

ושאלתי איך אישה  שמנהלת בית זונות יכולה להיות מורה לקבלה?

 

אהה זה לא בעיה אם גנב יכול לומר שהוא מלמד קבלה אז גם היא יכולה מה הבעיה ?

גם אתה יכול לפתוח את האינטרנט תקיש קבלה בגוגל תרשום על דף כל מיני דברים שתמצא תוסיף דברים שתמציא והרני מסמיך אותך ללמד קבלה ….

רק אם תוכללשלוח לי במייל 500$ אני אשלח לך גם תעודה עם לוגו של המכון שלי

מרכז המכון ללימודים גבוהים ביותר לקבלה ורוחניות על פי שורש נשמת האידיבידואל .

יש לי הרבה שנות ניסיון ועברו אצלי מאות תדלמידים(דמיוניים כמובן).

 

אני עדיין עובד על השם – אם יש לך שם רוחני עם המלה קבלה אעשה לך הנחה של 10$

ראית אך בשניה נעשיתי מורה רוחני…

מקווה שעניתי על השאלה

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 11/01/2011 14:28

 

קבליסט אתה צודק אבל דברי כוונו למי שכבר החליט והתחיל …

ל"חילוני" לא הייתי אומר קבלה היייתי אומר צמיחה רוחני, הצלחת הזוגיות, חינוך ילדים אפילו שיפור המצב רוח

שהרי כל אלה  באים מה שנקרא BUILT IN ברגע שנוגעים בתורה על כל רבדיה  .

 

לגבי החסידות אני רק יכולך לומר לך שמי שלומד ליקוטי מוהרן לא מתרחק מקבלה בכלל.

כי כמו שאמרת בצדק החסידות בכלל וברסלב בפרט מושתתת בחלקה הגדול על הקבלה הזוהר וכתבי הארי , שכמעט כל מאמר חלקו מלוקט מהזוהר או תיקוני הזוהר .

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

קבליסט ותיק

(אורח)
11/01/2011 14:34
LuckyHunch:

קבליסט ותיק הנכבד,

סליחה, אבל כיצד קריאה לנהוג בשיקול דעת ובמתינות בעת שבאים ללמוד המותר בקבלה סותרת את דבריך עד כה?

נכבדי,

 

קריאה לנהוג בשיקול דעת ובמתינות הוא טוב ומומלץ בכל דבר בחיים, לא רק בעת שבאים ללמוד המותר בקבלה, ועל זה תבורך.

 

התיחסותי היתה לדבריך של: "ההגבלים וההתניות שיש לפני לימוד הקבלה", וכן ל: "קבלה באה לתקן את העולם, בעזרת שימוש באותה שפה שבה העולם נברא", ולההקבלה ל: "לעשות DEBUG לתוכנה  ראשית וחשובה", שכל אלא קשורים רק לחלק "הנסתר" של הקבלה שאותו לא מלמדים במקומות שפתוחים לקהל הרב.

 

לעומת חלק המותר בקבלה שדבריך לא קשורים אליו, שבעיניינו כתבתי מס' פעמים למעלה, לדוגמא:

 

 " ובחלק הזה אין סכנה, כל עוד שלומדים ממורים יראי שמיים בהדרכת גדולי ישראל, שבקיאים בכל חלקי התורה, ולא מעוותים ומסלפים את הקבלה, שכן הקבלה היא רק חלק מ- פרד"ס התורה,  ולכן לא ניתנת להפרדה משאר התורה והיהדות, וכמובן שבסופו של דבר הלימוד הזה אמור להוביל את הלומד לשמירת התורה והמצוות, כפי שהקבלה מלמדת על החשיבות של הדבר והכרחו לכל נשמה יהודית."

וזו גם התשובה ל-"שאלת תם" הנכבד.

קבליסט ותיק

(אורח)
 11/01/2011 14:54
LuckyHunch:

קבליסט ותיק הנכבד,

סליחה, אבל כיצד קריאה לנהוג בשיקול דעת ובמתינות בעת שבאים ללמוד המותר בקבלה סותרת את דבריך עד כה?

 

סליחה גב' LuckyHunch ,

 

בלבלתי אותך עם optikay , בכל אופן ברמה העקרונית התשובה היא אותה התשובה.

2 תגובות בנושא “קבלה לעם,או לחכם?!

הוסיפו את שלכם

  1. תגובה זו בעמוד שלנו בפייסבוק מועלה לכאן לאחר שהתקבל אישור הכותב:

    מוטי שכטר קראתי את שרשור התגובות ואמור את דעתי כפי שהיא מעוגנת במקורות (לא אביע ציטוטים אך עסקתי לא מעט בנושא). במילים קצרות אמשיל את לימוד הקבלה לפיזיקה גרעינית, אין ספק שאדם שאינו בעל בגרות ותואר לא יכול להיות מדען גרעין באותה מידה אדם שאינו בקי בהלכה ובמחשבת היהדות אין לו שום תועלת מלימוד קבלה אלא אך נזק. אמנם לאדמו"ר אשלג הייתה דעה שונה בנושא אך היא אינה מקובלת על רוב חכמי ורבני דורו (כולל החסידים) כשמדברים על יהדות ישנו הבסיס שהוא ההלכה ומחשבת היהדות וישנה התוספת שהיא הקבלה ולכן הסדר ברור לחלוטין.

    אהבתי

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: