למה נשרף הכרמל – מסרים מעולם האמת

 09/12/2010 12:17

תקשור בתמיכה F.C. עם האוטיסט מנחם.   5.12.2010

(שיטה מדעית לתקשור עם אוטיסטים שמקובלת כראיה בבית המשפט)

"מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" (תלמוד בבא בתרא יב)

נכון, יש לי דמעות בעיניים. ואתם שואלים אותי: למה אני בוכה.

 אני בוכה כי עם ישראל לא בוכה. הקב"ה משדר לנו מסרים יום יום, כל השנה.

 ואנחנו לא מבינים. בכלל לא מבינים, או שלא רוצים להבין.

והנה ביום הראשון של חנוכה,  בנר הראשון, שזה אש של קדושה,

 התחילו שרפות ענקיות בצפון.  מיד נהרגו כארבעים אנשים.

בהתחלה רצו להגיד שהם לא יהודים,  אבל בסופו של דבר,

התברר שלפחות הרוב הגדול, הם כן יהודים. יש פצועים, והארץ בוערת.

וזה לא מספיק כדי להעיר את עם ישראל.

אפילו ששולחו מטוסים מכל מיני ארצות כדי לטפל בזה עם כל זה האש התגברה,

והאש הלכה מישוב לישוב, רצה, רצה. יש שאומרים שזו היתה התקפה,

 שזה היה פיגוע, רק אוייב מתקיף בצורה כזאת.

 ויש שאומרים: לא, זה קרה בטעות, ברשלנות. אבל, זה הכל שקר.

 כי הקב"ה עשה את זה, ועם ישראל לא מקשיב, לא שם לב לאמת.

וזה לא יכול להיות שהקב"ה שולח כזה מסר ואנחנו לא נקשיב ולא נעשה את מה שהוא רוצה?

 ואם נמשיך לא להקשיב, אז בסופו של דבר, נקבל כאלה מכות שרק יתגברו,

 ש'או שנקשיב או שנמות חס ושלום כמו אלה שניספו.

 המשחק נגמר. בשמים אין כבר סבלנות ליהודים שסגרו את עצמם מהאמת,

שמעדיפים להאמין בשקר ולהנות מהשטויות.

כל העולם מתהפך, ומדינת ישראל תיפול. אנחנו לא מוכנים בכלל, בכלל, לאויב שמחכה לנו.

 אויב שה' נתן להם נשק. לא הרוסים נתנו להם,

 הקב"ה נתן להם טילים בכמויות עצומות ופצצות בכמויות עצומות מכל מיני סוגים מפחידים,

 והוא יתן להם את הדיוק אם אנחנו לא נצעק אליו ונבקש ממנו לעזור לנו.

 אם לא נגיד שנעשה תשובה ונגיע אי"ה לרמה הרוחנית שהיה לנו פעם.

אבל זה לא נראה בעתיד הקרוב. לרובנו יש סתימה רוחנית,

גם החילונים, גם הדתיים הלאומיים וגם החרדים.

 אמנם יש בודדים שמבינים, אבל הרוב העצום יושב בשקט ומחכה שזה יעבור,

שהם יוכלו להירגע ולהמשיך את החיים המטורפים הגשמיים. אבל זה לא ילך.

רואים ברור שהממשלה לא יכולה לעשות כלום. לא נגד האש, לא יכולה להביא גשם,

ולא יכולה לעצור את הערבים.

נמר של נייר, שגם ישרף עם כל היערות. וזה לא סתם מה שאני אומר.

 ואתם תראו איך זה יתגבר, לאו דווקא האש, אלא הצרות של עם ישראל.

מה אתם חושבים? בלי גשם אפשר לחיות?! מה אתם חושבים? יכול להיות חיים בלי מים?!

יש לכם את הטכנולוגיה להביא מים מהשמים?! כן, יש איזה משהו.

איזה מטוסים שמתיזים איזה חומר בעננים, אבל זה לא ימלא את הכנרת!

 יכול להיות שיגיע אלינו גשם מאירופה שעכשיו הם סובלים מקור קשה ביותר

 וגשם שזה ממש מבול. אולי יהיה לנו מבול. אבל גם מבול יביא לנו צרות.

הקב"ה הוא ה'ריבונו של עולם', ולא הגוים המסכנים, ולא היהודים המסכנים, רק הקב"ה.

 ומי שלא מכיר בזה, ומי שלא מתפלל ועושה תשובה,

מי שלא רוצה להכיר שהקב"ה הוא ה"ריבונו של עולם", הסוף שלו יהיה גרוע ביותר.

העולם על סף מלחמה עולמית, לכל הדעות. העולם המערבי עומד לקרוס כלכלית, לכל הדעות.

הכסף לא יהיה שווה כלום. מחלות שונות ומשונות משתוללות בעולם.

הרפואה איבדה את האמון של בני האדם, כי היא מלאה שקר.

וכל העולם מלא שקר. לא מאמינים בקב"ה, הרוב הגדול מאמינים בשקר של העולם הזה.

השקר צף עכשיו, מתגלה ונהיה ברור. ולכן חייבים, חייבים להחזיק באמת

 כי הקב"ה יקח את כל השקר הזה וישרוף אותו, אתם שומעים?

ישרוף אותו, ותישאר רק האמת. ומי שמוצא את המקלט שלו בתוך האמת – ישרוד.

שאלות ותשובות עם האוטיסט מנחם:

ש. פעם דברתם על חיפה שהיא תקבל מכה, שהיא חוצפנית.

ת. לחיפה וגם לכרמל יש הרבה משמעות. חיפה, עיר שמחללת שבת בצורה חוצפנית ביותר,

 היא מרכז החילוניות כמו תל אביב, אמנם בגוון אחר, אבל חילוניות עם השורשים

העמוקים ביותר בחוסר אמונה ובטחון בה'. חוצפנים, חוצפנים.

 נכון שיש אזורים של תושבים שהם חרדים, יש חסידי ויזניץ וגור, אבל רוב העיר,

 עיר של חוצפנים, יהודים וגוים. והקב"ה התחיל שמה. ודווקא בכרמל.

ומה קרה בכרמל? המזבח של אליהו הנביא!

המקום בו ירדה האש על מזבחו של אליהו הנביא, ולא על מזבח עובדי הבעל,

 וכל העם ענו "ה' הוא האלוקים". ולכן שם המקום המדויק להתחיל. מי לה' אלי. בדיוק.

 ואני אזכיר לכם שמעט מאד יהודים יצאו מזה בחיים.

 ויש מסורת שהמספר של היהודים ששרדו אז, יהיה מספר היהודים שיקבלו את משיח צדקנו.

ש. כמו שאמרתם מספר פעמים, הכל מתקיים מול עינינו בצורה ברורה.

וכל האסונות שהיו בחו"ל, עכשיו זה קרוב ליד הבית.

השאלה היא האם צריך ללכת מיהודי ליהודי ולנסות להעיר אותם ?

ת. אני לא חושב שזה יצליח. ה' הוריד כזה אסון על עם ישראל,

ואם חס ושלום האויבים יתחילו לזרוק טילים עכשיו, מה יהיה? מה יהיה פה? הם לא רואים?

היהודים לא רואים בעצמם שה' עושה משהו, שה' רוצה משהו מהם.

במשך שנים רבות נפטרים כל יום יהודים רבים ממחלות שונות ומשונות, שלא נדע,

 ואם המחלה לא הורגת אותם, אז הטיפול של המחלה הורג אותם.

 ואין אף בן אדם ששם לב, חוץ ממעטים, שזה ישר מן השמים. לא מבינים.

 מלחמות, מחלות, אסונות טבע, וטעויות אנוש גרמו בשנים האחרונות לכל כך הרבה צרות לעולם.

וזה גורם לשינוי מזג האוויר ולבעיות קשות בכל העולם.

חלק רציני של העולם בבצורת, שטח גדול, ועוד מעט נרגיש חוסר באוכל.

והמחירים של האוכל יעלו בצורה אסטרונומית, ואף אחד לא זז. לא זז.

תלך מדלת אל דלת, תגיד: "תתעורר! תתעורר!

אתה לא רואה שכולם, שכולם, שכל היהודים חייבים להתעורר, לעשות תשובה.

 הקב"ה מדבר אלינו בצורה קשה. בודדים מחפשים את האמת.

 אבל הרוב עדיין לא רוצים לדעת את האמת.

ש. לפני הקמת המדינה, הציונים היו מחליפים את קופות הצדקה של רבי מאיר בעל הנס

לקופות של קק"ל (קרן קיימת לישראל). זה היה סמל גדול של הציונות.

נטיעות היערות היו מעשה של 'חלוציות', הפרחת השממה, תחילת ה'גאולה' הציונית.

ופה בכרמל הכל נמוג בעשן, בדיוק ככתוב: "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר

ממשלת זדון מן הארץ". האם זה המסר?

ת. ודאי. ה'קרן קיימת' זה הסמל של הציונים. אבל כמו שהיה בסרט לפני הרבה שנים,

 שקראו לסרט הזה 'סאלח שבתי', היו באים קבוצות של אמריקאים לראות את היער,

 ולכל קבוצה היו מחליפים את שם היער לפי הקבוצה.

 כי כבר אז היו גונבים את הכסף ולא היו שותלים את כל העצים שהיו צריכים…

אז זה בנוי מהתחלה על שקר, כמו כל המדינה.

 אבל, נכון, הקק"ל היתה ממש הדוגמה של הציונות, של המדינה החדשה כביכול, שפורחת.

אבל גמרנו עם זה. וכל העצים או לפחות חלק רציני מהם, כבר שחורים, אפר.

וזה לא נגמר. לא נגמר. כי לא רצו לתת דולר על כל יהודי בהונגריה כדי להציל אותם.

הציונים שהיו עם חשבון בנק מפוצץ לא רצו לתת דולר על כל יהודי.

ומאחר שלא נתנו דולר על כל יהודי ולא הצילו אותם, הם הפכו להיות אפר שחור.

אז עכשיו כל העצים גם הם כך: אפר שחור.

ש. כלומר, בגלל שקנו עצים במקום להציל יהודים, זה נהפך לאפר?

ת. בטח. במקום דולר להציל כל יהודי, קנו עצים.

 ואם היית אומר להם שעושים משהו לא בסדר, היו אומרים לך: 'לא נכון'.

העץ הוא העתיד של ארץ ישראל. צריכים לבנות שוב את ארץ ישראל שאפשר יהיה לגור פה.

אבל הם לא מבינים ולא רוצים להבין שהקב"ה נותן גם את העצים וגם את הכסף

 להציל את היהודים, והם בחרו בעצים, בבניינים, בלבנים ולא הצילו יהודים.

בפעולה הזו הם גילו לעולם שאין להם לב יהודי,

 כי נשמה של יהודי לא יכולה לסבול שיהודי אחר סובל.

 לכן עכשיו, העצים שלהם נראים כמו היהודים שנשרפו בכל המחנות באירופה,

כמו אושוויץ אחד גדול שלא נדע.

ש. הגוים, תורכיה, יון, רוסיה וכו' עוזרות לנו, וחוץ מהבושה והבזיון בכך שהממשלה

פונה לאומות העולם לעזרה וסיוע, האם תוכל לפרט בעניין זה שהגוים עוזרים לנו?

ת. כן. בנימין נתניהו באמת היה נראה מסכן מאד.

 הוא עמד לפני העולם בטלביזיה, ברדיו, ודיבר כל כך עצוב.

 דיבר על 'אמנם עשינו איזה טעות, לא היינו מוכנים, אבל תראו כמה שהגויים טובים,

 הם מביאים לנו מטוסים עם חומר נגד שריפה, דרך אגב זה מיוצר בארץ… וממש אפשר היה לבכות… יש כאלה שריחמו עליו. אני בכיתי.

כי הוא כזה טיפש ורוב הממשלה רשעים וטיפשים. איך אפשר,

 איך אפשר לעמוד לפני העולם בצורה כל כך אומללה.

התשובה היא כי הם באמת מסכנים. הם נפלו לגמרי. אין להם כח.

 אין להם את הסיעתא דשמיא שהיתה להם במלחמת השחרור,

 במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים. אין להם. איבדו את הכל.

השם נותן להם עכשיו להראות כמה שהם "חזקים" בלי הסיעתא דשמיא.

 והנה התוצאה: מסכנים, מסכנים. ואם מישהו  עוד חושב שהמדינה וצה"ל יכולים להגן עליו,

 אז הוא מסכן, וזה ממש עצוב. כי יש הרבה מאד אנשים כולל דתיים וחרדים,

שבטוחים שצה"ל והממשלה יכולים להציל אותם.

 להציל אותם מהערבים, להציל אותם ממחלות, להציל אותם מכל דבר רע.

אבל הם לא יכולים. כי הם בעצמם הרע של כוחי ועוצם ידי, ששכחו את הקב"ה.

ש. כתוב בפסוק: 'הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא'.

האם אפשר לראות במה שקורה כאן בהר הכרמל, ההר של אליהו הנביא,

 שזו בעצם אזהרה ש'היום הגדול והנורא' קרוב מאד?

ת. קרוב מאד, מאד. וכל פעם ה' מדהים אותנו, ואחר כך שוכחים.

 עכשיו לא יוכלו לשכוח.

ש. בירמיה ד', כ"ו, כתוב: "רָאִיתִי וְהִנֵּה הַכַּרְמֶל הַמִּדְבָּר וְכָל עָרָיו נִתְּצוּ..":

'נתצו' זה כמו 'נצתו' מלשון הצתה, נשרפו.

רבי חיים ויטאל זצ"ל כותב שנבואה זו מתייחסת לדור האחרון.

האם אנו רואים את תחילת ההתגשמות של נבואת פורענות זו ?

ת. נכון מאד. אבל זה לא הסוף. זה לא הסוף. יהיו עוד הפתעות.

ש. בחורבן בית המקדש כתוב שה' כילה חמתו בעצים ואבנים.

וכאן שהיתה כזו שריפה גדולה זה גם נראה כך. מה דעתך?

ת. בינתיים הוא לא הרג הרבה יהודים. אבל הערב רב ואלה שלא מקבלים את הקב"ה

כריבונו של עולם יעלמו מן העולם. אז הם יהרגו.

אז אני לא יודע עוד כמה זמן יהיו מעט קרבנות.

ש. היו כאן דברים בגדר שמעל הטבע. רוחות חזקות. כל ההתפשטות הגדולה.

ת. בודאי. אם בארץ כמו רוסיה היה להם כזו שריפה בשטחים עצומים והם לא הצליחו

בכלל משך שבועות להתגבר על זה. ואיך זה נגמר? כי היה גשם.

זאת אומרת, ה' כיבה את האש. אז פה שזו ארץ יחסית קטנה

 והשריפה היתה יכולה לכסות את כל הארץ, ואם ה' ירצה לעצור את זה

הוא יכול לשלוח גם מבול לגמור עם זה, אבל אפילו אם זה יגמר, יבוא

עוד משהו, כי ה' עכשיו עושה סדר. השקר יעלם והאמת תתגלה.

ש. העולם אומר לאחרונה שאין ליהודים שום זיקה דתית לכותל המערבי, מה דעתך?

ת. למה שלא יגידו. היהודים מזלזלים בכותל, אז למה שלא יגידו,

למה יש פריצות כזו גדולה ליד הכותל במקום הקדוש ביותר,

הציונים ממש מורידים את הערך הרוחני בכל צורה שאפשר.

 ומי הם הציונים בכלל? לא מאמינים! הם לא מאמינים שהשכינה שמה.

לא מאמינים בקדושה של הכותל, רק מאמינים בכסף שזה מכניס מהתיירות.

ש. האם במסר הגדול של שריפת הכרמל יש עוד מסרים?

למה נפגע הקיבוץ של השומר הצעיר,למה נשרפו כארבעים אנשי משטרה זיכרונם לברכה ?

ת. ודאי שיש מסרים בתוך המסר. אבל אני לא יכול לעבור על כל המסרים.

 אבל למה דווקא האנשים האלה נבחרו, אני לא יודע,

אבל ברור שהיה דין וחשבון עם המשטרה.

קיבוץ של השומר הצעיר נישרף, למה דווקא הקיבוץ הזה, אני לא יודע,

כי יש עוד קיבוצים של השומר הצעיר שעוד לא קרה להם כלום.

ויש הרבה עניינים שאפשר להגיד בגלל סיבה כזו או אחרת,

אבל המסר הכי גדול והכי ברור זה הכרמל וחיפה. וזה מי לה' אלי, זה המסר הגדול.

קול דממה דקה

ניתן לשמוע את המסרים:  03-9-77-00-77

קבלת המסרים להפצה: 0527-120-948

(מתוך אתר דניאל- מסרים מעולם האמת)

http://www.dani18.com/index.php

 10/12/2010 19:49

להלן מענה של הרב חיים בריסק,שנשאל לגבי היכולת הנבואית של אוטיסטים בכללי , וספציפית הופנה לאתר "דניאל"

"אוטיסטים אינם נביאים ולכן מלבד הבל אין ממש בכל הדברים שממציאים אנשים אשר כביכול מתקשרים עם אוטיסטים. דרך אגם יש אוטיסטים שיודעים לדבר ולהתקשר עם הסביבה ברמה כזאת ואחרת ואף אחד מהם עוד לא סיפר מחזות הנבואה. "
"כמו כן הסתכלתי באתר ומה שכתוב שם לא דומה ולא במקצת למה שמופיע בספרים, אלא זה הבל בהתהלמותו ונסיון של מישהו לקדם אג´נדה שלו דרך משהו אל טבעי כביכול.  "

" אשוב ואגיד כל ההתקשרות הזאת הבל מוחלט. התירוצים לעובדה שכל אוטיסט מדבר בעד דתו ורואה בה צדדים חיובים די עלובים וקשים לאור המקורות המדברים על תורת הנבואה. נבואה נובעת ממקור קודש ובעל תכנים אמיתיים באופן מתמיד, אין כזה דבר בנבואה שכדי לא לפגוע בחיי יומיום יהיו גם מסרים שקריים מכוונים. זה רק מוכיח שאין כאן לא נבואה ולא שום דבר, אלא המתקשר מעביר מסר בצורה סמויה למתוקשר ומקבל אותו חזרה ותו לא. כך גם מוכיחים כל המחקרים מלבד דברי ד"ר דינון המוצטט בכתבה שדבריה בעיקר אפולוגטיקה ולא הוכחה מדעית. כך גם שאר הכתבה שהיא כל כולה אפולוגטית ואין בה כל הוכחה לטענות שהכתבה מעלה.   "


מענה של הרב שרלו לאותה סוגייה :

בשעה המצוקה קשה נאחזים בני אדם בהבלים, ואדם טובע נאחז אפילו בקש. את החלל הזה מנצלים שרלטנים ובורים, ומפיצים הבלים בדמות נבואות אוטיסטיות, גימטריות, פרשנות נבואות הנביאים וכדו'. כך היה מעולם – ונביאי האמת ניבאו כי בשעת משבר כזו יקומו בעלי האוב והידעונים ויאמרו לסמוך עליהם, ואף יעשו מופתים להוכחת דבריהם."


דבר אחד אחרון :כבר לפני שנים ביקש הרש"ז אוירבך מהנוירולוג פרופ' אברהם שטיינברג לבדוק את התופעה הזו, והוא בדק והגיע למסקנה שאין בתופעה הזו ממש. הרש"ז וגדולים אחרים סמכו ידיהם על מסקנותיו והכריזו שאין לעסוק בשיטה הזו.  ראו אסיא, כסלו תשנ"ז. מוזמנים לבדוק פה.

הצטרף 10/06/2010
הודעות 78
 11/12/2010 21:38

אופטקאי יקר,

תודה על הניסיון להוכיח את עמדתך בכלים שכביכול אמורים לדבר לאנשים תורניים, כמוני מפרסם התיקשור, הינו דעת רבנים בעניין.

 אך מה שאתה כנראה לא מודע אליו בכל מה שקשור לעולם התורני, זה ששם לא מתרשמים מאנשים רחוקים מהקונצנזוס שקוראים לעצמם "רבנים", שהמקום היחידי ששמעו עליהם זה בתקשורת החילונית ובאינטרנט, כמו גם מפרופסורים שטוענים שרב פלוני (גם אם זה שם של גדול תורה אמיתי) אמר להם כך או כך, עד שנראה פרסום מאותו גדול בעצמו.

מצורף קליפ שסותר את מסקנותיו של הפרופסור המלומד, שדרך אגב כתב בפרוש שהוא לא הצליח לעשות מחקר מדעי על הנושא אך בכל זאת יש לו מסקנות בעניין, שבו מספרת (גם בערוץ 2) אם לבת אוטיסטית שהייתה חילונית למהדרין בזמן התיקשור הראשון לבתה, שהבת האוטיטית אמרה לה כבר באותו התיקשור שהיא גלגול של הסבתא שלה שימחה, ושהיא באה לעולם כדי להחזיר אותה בתשובה, למרות היות המתקשרת אמריקאית שפגשה את האמא בפעם הראשונה בחייה, ולא מכירה את השם של הסבתא ושאר המשפחה של האמא שמתו:

  

וכן מצורף דעת גדולי תורה והדור אמיתיים מהארץ והעולם בעניין התיקשור לאוטיסטים:

 (הועתק ברשותו של המחבר הרב סרבניק מהספר "ונפשי יודעת מאד"

העוסק בתיקשור עם אוטיסטים ופגועי מח).

דברי הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א

 ראש ישיבת פונוביץ

נמסר לי אישית מפיו של הגראי"ל שטיינמן בענין התקשורת החדשה עם

פגועי המוח (אוטיסטים), שהוא רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה

את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק,

ואף לחזק את בני התורה בדברים שיש לחזק את בני התורה של זמנינו.

באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל המעיינים

בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו.

הגראי"ל נכח אישית בתקשורים עם פגועי מוח והתפעל מאד מהתשובות

שהם השיבו לו על שאלותיו. לדעת הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן בדברי

המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם.

הקב"ה שולח לנו הארה ממרום ואילו אנשים רבים מתעלמים ומזלזלים בה.

לכן, עודד אותי מאד הרב שליט"א להוציא את הספר ["ונפשי יודעת מאד"]

המעביר מסרים אלו לציבור הרחב. מאידך, בקש להזהיר בזה שאין

להשתמש בהם למעשה לשום ענין והוראה. כמו כן הזהיר לא לשאול אותם

בעניני עתידות. לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת, לקרב את

לבבות עם ישראל לאביו שבשמים.

הרב נתן מאיר וכטפו יגעל

בית מדרש גבוה, לייקוואוד, ניו ג'רסי, כ"ה סיון תשנ"ז

"העם ההולכים בחושך ראו אור גדול". נמצאים אנו בתקופה שהחושך

והבלבול גדולים מאד. רבים מעמנו אינם מכירים אפילו את אביהם

שבשמים, ואפי' מאלו ההולכים בדרך האמת ישנם הרחוקים עדיין מן

השלימות. ריחם הבוי"ת על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר

אנשים מתרדמתם העמוקה, באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים

במוחם ["אוטיסטים"]. דרך תקשורת זו רואים אנו שהעולם הרוחני גלוי

לפניהם.

למרות שבעיני העולם נחשבים אנשים אלו כחסרי הבנה וידיעה בנעשה

סביבם, באמצעות התקשורת החדשה הנקראת "תקשורת בתמיכה" אנו

מגלים שידיעתם בענינים הרוחנים של העולם, בעניני הבורא, ההשגחה

ומוסר, הם ברמה גבוהה מאד.

דברים אלו כבר הביאו חיזוק רב להרבה יהודים לחזור לשורשם או לחזק

את דבקותם בתורה ומצוות. על כן אני רואה חשיבות גדולה לפרסם את

הספר "ונפשי יודעת מאד" והמסרים של אותם פגועים הגורמים לקירוב

הלבבות לאביהם שבשמים.

מרוב טרדותי לא יכולתי לעיין בספר הזה ובקשתי מתלמיד חכם הנאמן עלי

כבי תרי לעבור עליו, והוא אכן עבר על חלק גדול מן הספר ומסר לי את

תוכנו. מלבד מה שבעצמו נוכח מקרוב באמיתות התקשורת וחשיבותה. יחד

עם זאת עלינו להדגיש שהמסרים הנמסרים לנו דרכם ראויים לחזק ולקרב

את הלבבות, ואין לפעול על פיהם למעשה בלי להועץ ברב כי כידוע אין

הנהגת האומה בפועל אלא על ידי חכמי התורה.

אני רוצה לברך את אלו העוסקים בהפצת המסרים החשובים הללו במטרה

לקדש שם שמים ולהגדיל את שמו יתברך בעולם. יהי השי"ת בעזרם וחפץ ה'

בידם יצליח.

דברי הרה"ג ג. קראוס ראב"ד

מנצ'סטר באנגליה

 אודות התקשורת ב – FC

לאחרונה יצאה חוברת שנכתבה על ידי הרה"ג ג.קראוס ראב"ד באנגליה

בשם "שמעו ותחי נפשכם". בחוברת זו תקשורות רבות של ילדים פגועי מוח,

והיא מוכיחה בעליל כיצד דבריהם מתאימים להפליא לדברי חז"ל. ואלו

חלק מדבריו בהקדמתו שם:

וכו' הביעו FC "כל נכי הנפש בארץ ישראל המתקשרים באמצעות תקשורת

לאחרונה את משאלתם לפרסם ולהדפיס חלק ממאמריהם עם מקורות

מפסוקים ודברי חז"ל ושאר ספרים במידת האפשר, אני מרגיש שדבר זה

הוא חיזוק גדול לעשות כן, באשר זה מוכיח עד כמה דבריהם מעוגנים

ומושרשים במקורותינו הקדושים. בהתאם לבקיאות המוגבלת שלי אני

בטוח שהחסרתי הרבה מקורות, מכל מקום אותם מעט מקורות שמצאתי

מוכיחות לנו שאין אנו יכולים להתעלם מדבריהם. במשך אלפי שנים

אוטיסטים, בעלי תסמונת דאון ושיתוק מוחין נחשבו לשוטים. עתה מתברר

לנו שהם מבריקים ומסוגלים להביע את עצמם בתקשורת עמנו בדרך הרבה

יותר נעלה ממה שאנו מסוגלים, עבור רבים דבר זה לא מתקבל בנקל , אולם

אין זה משנה את העובדה שהיא אמיתית, כמו שהוכח בלי שום צל של ספק

הרבה פעמים. לבסוף, שני תלמידי חכמים מסרו את הקונטרס הזה עבורי

לאחד מגדולי הדור שליט"א, אע"פ שלמעשה הוא לא קרא את הקונטרס

הוא נתן את הסכמתו החמה והלבבית לפרסומו, ואמר שהוא תיקון עבור

נשמות הנכים, וזכות עבורנו אם זה יעוררנו לתשובה. אותו גדול הזהיר

נשמע מדבריו שאין .FC בהדגשה על התקלות האפשריות הקשורות ל

לשאול אותם שאלות מהסוג של קביעת החלטות לדוגמא: בעניינים

הלכתיים ורפואיים , שאין הם משמשים כתחליף לגדולים, לרבנים , או

לרופאים.

הרב יוסף בר שלום, הרב הראשי לבת ים

פנה אלי איש ירא שמים מבעלי תשובה בישראל, ובקש הסכמה לספר

"דניאל" שבו כתובים גילויים שהיה לילד אוטיסט בשם "דניאל".

והנה כל האמור שם יש בו יראת שמים, הכל כבר כתוב בנביאים כתובים

ודברי רז"ל והמדרשים. ומ"מ כיון שאנשים מתעוררים הרבה כשקורים זה

מילד בן דורינו אמינא לפעלה טבה יישר, ואפשר להדפיסו וחלקו בישראל

להשיב רבים מעוון ולעוררם ליראת שמים. ובפרט שהסכים על זה אחד מן

הגדולים (הגרי"ל שטינמן).

הצטרף 21/07/2008
הודעות 7,746
 12/12/2010 21:24

דוד אריאלי,

אתה נותן ציטוטים בלי סוף, מבלי שיהיה אפשר לאמת אותם.

בדברי, הפנתי למקורות ולרבנים, מי שרוצה יכול לבדוק באינטרנט.

לגבי הציטוטים של אותם רבנים מכובדים, מהארץ ומחו"ל, לא רק שאתה לא נותן מקור מקוון,אתה אפילו לא כותב באיזה ספר זה הופיע.

זה לא נקרא לתת מקור, זה באמת לא יחס רציני.

לו הייתי אומר לך שכל מי שלא עובד, אין לו חלק בעולם הבא,או שלא ראוי כעת שילמדו קבלה, הית קונה את זה? בטח שלא, כי השני בטוח מנוגד לתפישת עולמך,אבל עם זאת יש מקורות שמביעים את הדיעה הזאת,ואם לא אביא את המקור,לא תוכל לתת מענה רציני.

אם אתה רוצה מענה רציני שלי, תהיה רציני ותביא מקורות שאפשר לבדוק.

לכל מי שרוצה לבדוק באמת, מה צורת ההתייחסות לתיקשור עם אוטיסטים ככלי נבואי, מוזמן לראות מה כתבו לגבי זה בשלוש עשרה לשביעי 2008 ,בעיתון "הצופה" .

 13/12/2010 01:29
optikay:

דוד אריאלי,

אתה נותן ציטוטים בלי סוף, מבלי שיהיה אפשר לאמת אותם.

לגבי הציטוטים של אותם רבנים מכובדים, מהארץ ומחו"ל, לא רק שאתה לא נותן מקור מקוון,אתה אפילו לא כותב באיזה ספר זה הופיע.

זה לא נקרא לתת מקור, זה באמת לא יחס רציני.

אם אתה רוצה מענה רציני שלי, תהיה רציני ותביא מקורות שאפשר לבדוק.

אופטיקאי יקר,

תגיד לי אתה בכלל קורא את התשובות שלי לפני שאתה עונה ?

נראה לי שכבר לא מספיק לך לנקות את המשקפיים, אלא אתה כבר צריך כמה מספרים יותר חזקים (הסנדלר הולך יחף כבר אמרנו?).

הרי כתבתי לך בהודעה מאיזה ספר המכתבים של גדולי הפוסקים והתורה:

"וכן מצורף דעת גדולי תורה והדור אמיתיים מהארץ והעולם בעניין התיקשור לאוטיסטים:

(הועתק ברשותו של המחבר הרב סרבניק מהספר "ונפשי יודעת מאד"

העוסק בתיקשור עם אוטיסטים ופגועי מח)."

וכן במכתב האחרון כתוב בגוף המכתב שזה מהספר "דניאל".

הצטרף 21/07/2008
הודעות 7,746
 13/12/2010 08:27

דוד אוריאלי!

ראשית, גם אם המכתב האחרון הוא מהספר דניאל, זה לא מעיד על אמינותו, או מאפשר לאתר ולבדוק מול אותו רב מניו יורק, או אנגליה,שזה אכן אמיתי.

הרב סרבניק, חלק והגיע למסקנות הפוכות מאלו של אותו חוקר שאתה שללת, בטענה שלא בדק את הנושא,אבל אותו חוקר 20 שנה קודם כן חקר את הנושא.

אני עדיין ממתין לאסמכתה שאפשר לאשר או לבדוק אותה לגבי עוד רב אחד שהוזכר למעלה…

דוד, כשאתה מנסא לזרות לי חול בעיניים,זה לא יעזור לך.

מקור אמין מבחינתי זה כמה דברים:

  1. מקור חיצוני ובלתי תלוי,שאין לו אינטרס.
  2. מקור שאפשר אכן לאשר שאמר את הדברים.

אף אחד מהמקורות שהבאת, לא עומד ב2 תנאים פשוטים ואלמנטריים אלו.

נ.ב.- מה שכתבת על הרב שטיינמן, שהוא ראש ישיבת פוניבז', זה כמו להגיד על פרס שהוא ד"ר של אוניברסיטת בן גוריון… הוא אכן קיבל תואר ד"ר מאוניברסיטת בן גוריון,אבל זה תואר סמלי, של כבוד…

אנא דייק בפרטים שאתה מביא.

 13/12/2010 08:34

לגבי פרופסור אברהם שטיינברג,(נוירולוג ילדים בכיר ונחשב מומחה בנושאים של אתיקה רפואית, ומתוקף תפקידו כנוירולוג, מתאים לבחון את האוטיסטים ולבדוק האם יש אמת בשיטה הזו)  להלן חלק מאותו מאמר, שככל הנראה לא קראת:

לאור הנתונים המחקריים הנוספים שהגיעו לידיעתי, וכפי המתואר לעיל, חזרתי ודברתי עם מרן זצ"ל, ואז אמר לי כי לדעתו אין כל ממש בדבורים על תועלת השיטה מבחינה מיסטית, ויש להסתלק מעיסוק בנידון, והסכים אתי שאין מקום למחקר נוסף על המחקרים הרבים, שכאמור לא הוכיחו כלל את הטיעונים על גילויים של יכולת גבוהה כלשהיא.

* * *

לאור העובדה שנושא זה לא יורד מסדר היום, בעיקר במגזר החרדי, פנו אלי בבקשה לחזור ולשקול את האפשרות לחקור את הנושא דווקא בישראל, ודווקא בילדים יהודיים, ולפיכך בסוף שנת תשנ"ה חזרתי וערכתי תוכנית מחקרית יחד עם מומחים נוספים, אך שוב נתקלתי באותה תופעה של התנגדות לשיתוף פעולה במחקר האובייקטיבי מצד הגורמים העובדים בשטח, ולפיכך שוב זנחתי את המחקר.

מן הראוי לציין שסמוך לפרסום החוברת על ידי הרב יהודה סרבניק פרסם הביטאון 'יתד נאמן' את הדברים הבאים:

"כל גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א, גדולי מרביצי התורה ופוסקי הדור, ביקרו בחריפות את התופעה החדשה, ביטלו את הדברים הללו כעפרא דארעא, קבעו כי אין לעסוק בהם, ומחו נגד העיסוק בנושא זה בצורה מפוקפקת וחסרת בסיס".לאור כל זאת הסתלקתי מעיסוק מדעי בנידון, והנני משוכנע כי יש לשיטה זו מקום קטן ומוגדר בטיפול בחלק קטן מהילדים הפגועים קשה במוחם ובשכלם, אך אין עדות אובייקטיבית כלשהי ליכולת השיטה לגלות תפקודים גבוהים ונסתרים בילדים אלו.

 13/12/2010 12:45

אופטיקאי נכבד,

מאחר והסנדלר תמיד ימשיך ללכת יחף, אז כנראה אין סיכוי שתחליף את המשקפים לכאלה שמאפשרות לך לקרא מה שכתבתי, ולהגיב בהתאם, כך שהדיון הזה הוא עקר מיסודו. מה גם שעושה רושם שקודם כל ירית את החץ, ורק לאחר מכן אתה מתחיל לסמן את העיגולים סביבו של המטרה.

כך שלא נותר לי אלא להמליץ לך להפסיק להסית את הדיון מהמסר החשוב של הנאמר בתיקשור עם האוטיסט שגם תואם את מה שכתוב בתורה ובקבלה, והריני מאחל לך להתעורר בקרוב לאמת האלוקית והרוחנית, על מנת שתספיק להכין כלים רוחניים לשפע הגדול שעומד לרדת בקרוב לעולם, שהוא יהיה איזון ותענוג אין סופי למי שזכה להכין את הכלים מבעוד מועד, וסבל וייסורים ל"ע למי שלא יזכה להכין.

בהצלחה.

 14/12/2010 20:55

דוד אריאלי, אולי המשקפיים שלי לדעתך אינך צלולות,אבל לא ראיתי שום עדות חיצונית, מהימנה שאכן תאשר  שכל השיחות של האוטיסטים,כל התיקשורים הללו הם אכן מדוייקים, ואפילו לא הצלחת להראות לי שהם נכונים.

אתה הבאת מ"כתבי המלצה " של אנשים שאי אפשר לאתר ולעקוב האם הם אמיתיים אפילו.

מילא היית אומר לי שם של ספר חיצוני, שלא ע"י אותו ראש ישיבת פוניבז' באופן סמלי, שבו הם מביעים את הדברים.

לא הבאת לי שום הוכחה שמסתמכת על מקורות אחרים, וגם במכתבי ההמלצות לא היה שום איזכור מעבר לגמרא מסכת אבות, שנבואה ניתנה לשוטים, אבל הפרשנות שהייתה, לא הייתה מהימנה ולא הראתה לי שאכן האוטיסטים הם אלו שאליהם התכוונו.

הבאתי לך דעות הן מ"יתד נאמן" והן מהעיתון של "מורשת", הן דעות של רבנים שענו בדיוק לאותן שאלות, והתייחסו ספציפית לאתר הזה.

דוד אריאלי, לטעמי, המשקפיים שאני שם,דווקא מנעו ממך להמשיך לזרות לי חול לעיניים.

דוד אריאלי, הידברות זה לא רק לדבר, להביע את המחשבות שלך. זה גם להתייחס למחשבות ולדיעות של אחרים. להתייחס, זה לא רק לשלול,אלא להסביר איפה הטעות.

בכל הדוגמאות שהבאתי, שללת את הלגיטימיות של הדובר, אבל לא הצלחת להביא סימוכין שיראו כי הטענות הו המחשבות שלו הן שגויות, חסרות כל יסוד.

אחרי רבים להטות… מוכר לך?

אם אתה לא מצליח להביא שמות של רבנים שיתמכו בדיעה, ההלכה היא כהלכת הרוב בימינו,(למעט אם גדולי הדור יאמרו אחרת, מה שלא הוכחת לי,) ולכן בדיון על נבואה דרך תיקשור עם אוטיסטים, אין כל יכולת נבואית יוצאת דופן.

אם אינך מאמין להלכה כמנהג הרוב:  תנורו של עכנאי בבלי בבא מציעא נ"ט ב.

ואם זה לא שיכנעך… להלן דברי הרמב"ם:

"ונאמר 'והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת', הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם, וכן הוא אומר 'חוקת עולם לדורותיכם', ונאמר 'לא בשמים היא', הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה." (משנה תורה, הלכות יסודי התורה ט א)‏‏[4].

 15/12/2010 23:26
לפני שלוש או ארבע שנים הם העבירו
מסרים – אסונות טבע, מלחמות וקריסה
כלכלית. לעגו להם, לאוטיסטים המתקשרים,
אבל בשטח דברים קרו כמעט אחד על אחד.

http://www.breslev.co.il/articles/אוטיסטים_נביאים_או_לא/התבוננות_והשקפה/חברה.aspx?id=17807&language=hebrew
לפני כחמש שנים, ממש אחרי שעלינו לארץ ישראל ולפני שהתחלנו להתחבר לחסידות ברסלב, קראתי ספר שנקרא: 'דניאל – עולמו של אוטיסט', ספר מלא במסרים מאוטיסטים יהודיים על המתרחש בהווה ועל העתיד להתרחש בעולמנו ובארצנו.לאלה מכם שלא יודעים, לפני כ-20 שנה היה אדם שסלל את הדרך ופיתח דרך לתקשר עם אוטיסטים, ועם עוד אנשים מוגבלים שכלית וגופנית, דרך שנקראת "תקשורת מסייעת".

עכשיו זה לא המקום והזמן להיכנס לדיון עמוק וארוך על סוג התקשורת הזו. כי כבר מההתחלה, כל העניין היה שנוי במחלוקת גדולה וטעון בוויכוחים על אמיתותה של תקשורת זו, ובפרט אם המסרים שמתקבלים מהאוטיסטים הם אמיתיים, או שנכתבים על ידי המטפלים שלהם.

את ההחלטה אני משאירה לכל אחד מכם.

אבל בשבילי, המסרים שקראתי בספרו של דניאל באמת נגעו לעומק בליבי. היה אחד, למשל, שדיבר על כך שהרבה יהודים נותנים כסף לצדקה באותה דרך שמישהו היה נותן כסף כ'דמי חסות' למאפיה, כדי שבורא עולם יעזוב אותו בשקט, השם ישמור.

המסר העיקרי שעולה מדבריהם הוא: 'צריך לחזור בתשובה כי העולם שאנו מכירים מגיע לסופו, והסוף קרוב מאוד, ומי שלא דבק בהשם ב-100% לא ישרוד'.

לפני כשלוש או ארבע שנים, המסרים ניתנו בתדירות גבוהה יותר ודחיפותם הייתה בהתאם. הם החלו לנבא דברים קשים: אסונות טבע קשים מאוד, מלחמות איומות ומתיחות חברתית, והקריסה הממשמשת ובאה של העולם כולו תהיה מהכיוון הכלכלי, וזה יתחיל בהתמוטטות של הבנקים.

הרבה אנשים לעגו לדבריהם ולא לקחו אותם ברצינות, ובעיקר בגלל שהמסרים לא התגשמו תוך יום-יומיים אחרי שפורסמו בכל רחבי הרשת. אבל עסקים החלו לקרוס, מחירי הבתים הרקיעו לשחקים, ואנשים חשבו שהם עושים כסף קל בדרכים קלות.

אבל אז, משהו קרה. לפני כשנתיים הבנקים אכן קרסו. במשך מספר שבועות אפופים ערפל וחוסר בהירות היה באמת נראה שסוף העולם אכן כבר כאן, עם כל הבלגאן שמתלווה אליו, אזרחים לא רגועים ומלחמה שהתנהלה בצפון הארץ.

עד שאלוקים משך אותנו החוצה.

כמעט בין לילה, החיים "הנורמאליים", במסווה מושלם כמובן, חזרו למסלולם כאילו כלום לא קרה, ממשיכים בשגרה כמו שאומרים, וקריסתו של העולם נסוגה ונשאבה כביכול לארץ הסיוטים.

האוטיסטים שמרו על שתיקה. במשך חודשים הם לא העבירו שום מסר חדש.

מה קרה? שאלתי את עצמי. זה כבר ברור, מצב הבנקים רעוע (אם לא מעורער) יותר מתמיד. זה ברור, המצב הכלכלי בהרבה מקומות (חוץ מישראל…) מוגדר במצב קשה עד קריטי למרות שלא מדברים על זה כמו בהתחלה, כשהחלו הפרסומים על הקריסה הכלכלית.

אז מה באמת קרה?

אם אתם שואלים אותי, הצדיקים שמתפללים לבורא עולם ללא הפסקה, מתחננים ומבקשים ממנו שיגאל אותנו ברחמים ולא בייסורים, הצליחו להרוויח המתקת דינים זמנית.

הרב שלום ארוש והרב אליעזר רפאל ברוידא אומרים ללא הרף בשיעוריהם: ככל שיותר אנשים ילמדו אמונה ויפנו אל השם, השם ירחם עלינו ויעצור את ההתמוטטות הזאת.

בשמים מתנהל קרב עצום בין מידת הדין ובין מידת הרחמים. הדברים הבאים מצד הדין, כפי שרואים מדברי האוטיסטים, מתארים את בואו של המשיח בצורה לא קלה ופשוטה לעולם: הרס, מלחמות, רוב האנושות תיכחד וכן הלאה.

הרבה נבואות בספרים הקדושים אכן מאשרות דברים אלה, וצריך לקחת אותם ברצינות. ונראה כי משיח לא יגיע בדרך אחרת, פרט לזו שתוארה לעיל, עד לאחרונה.

הרב שלום ארוש – מי שמחזיק בחנית וברומח ומוביל את המאבק השמימי כאן בעולם הזה – שהגאולה תגיע במתיקות וברחמנות – החל להפיץ אמונה בכל רחבי העולם.

הוא התחיל עם הפצת 100 דיסקים בנושא אמונה במחיר שווה לכל נפש בכל שיעור שנתן, הוא שולח את תלמידיו לארצות שמעבר לים כדי להפיץ את האמונה – בראשם הרב אליעזר רפאל ברוידא ומנכ"ל פורטל ברסלב ישראל – מר יוסף נחמה, הוא הקים את פורטל ברסלב ישראל ומוסיף בכל פעם שפה נוספת, ומוודא שכל אדם שפונה אל המערכת יקבל מענה מאחד הרבנים הלומדים בישיבה בהקדם האפשרי, מפרסם עוד ועוד ספרים ומעביר אותם לתרגום לשפות רבות, מדפיס חוברות קטנות, דיסקים, ושולח כל מה שאפשר לכל מי שמבקש עזרה.

וזה באמת עשה שינוי. זה באמת התחיל להשפיע על המאזניים שבשמים – להעלות משקל על הכף של "גאולה ברחמים ובמתיקות".

איך אני יודעת? כי בשבוע שעבר הורדתי מסר נוסף במחשב של אחד האוטיסטים, ונדהמתי לראות את השינוי.

ברוב הפעמים, מדבריהם היה עולה המסר שעלינו ללבוש שקים ולהתאבק בעפר, כדי שהשם ימחל לנו ויציל את הדור הזה מחטאיו. עכשיו, הם מדברים על אמונה וביטחון כמפתחות הראשיים לגאולה.

באחד המסרים, אחד האוטיסטים המתקשרים אמר לקוראים לעשות התבודדות (כן, הוא השתמש בדיוק במילה הזו) – כי בלי הזמן שבו אדם יעשה חשבון נפש ובדיקה עצמית לא יהיה לו שום מושג ודרך להבחין ולדעת, אם הקול שהנחה אותו בקבלת החלטות היה 'טוב' או 'רע'.

זה אכן הדהים אותי. כשקראתי את המסרים האחרונים, גיליתי עד כמה הם דומים לדבריו של הרב שלום ארוש.

ומה כל זה יכול לומר לנו? אני בהחלט לא מומחית, אבל נראה לי שהדינים הקשים הומתקו מעט. האוטיסטים עדיין מעבירים מסרים על דברים לא קלים ואיומים שעתידים להתרחש. הם מדברים על רעב וזמנים קשים שעומדים בפתח.

אבל הם חוזרים שוב ושוב, שהאנשים הדבקים בהשם יעמדו בזה. ולא רק, אלא שהאנשים שבאמת רוצים לחזור בתשובה – אלה שבעמקי ליבם באמת רוצים לעשות את רצון השם אבל מאיזו סיבה שלא תהיה עדיין רחוקים ממנו – השם יעזור להם לשוב אליו.

איזה מסר עמוק ומעודד.

האוטיסטים אינם נביאים. אפילו כשהנביאים היו מתנבאים, לא כל מה שהם ראו ותיארו שיקרה לדורות הבאים אחריהם – קרה במאת האחוזים. הנבואות הטובות, כולל ביאת משיח, התקבצות העם היהודי מהגולה ובניין בית המקדש השלישי – מובטחות לנו במאת האחוזים ואפילו יותר.

הנבואות 'הרעות' תלויות בנו: אם נחזור בתשובה, אם נעבוד על מידת האמונה, אם נדבר עם השם ובאמת נעשה כל מה שביכולתנו להתקרב אליו, הן יישארו כנבואות, חזיונות לעתיד שלא יתקיים לעולם.

לאנשים שחיים עם האמונה, אפילו ה'תסריט הכי גרוע' יתברר כדבר טוב. למי שחי בלי אמונה – זה עומד להיות הזמן החשוך ביותר שהעולם חווה אי פעם.
הרב אליעזר רפאל ברוידא עם האוטיסט-מתקשר בנימין גולדן

חזור לדף הבית של התבוננות והשקפה
 הצג מאמרים נוספים של רבקה לוי

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 16/12/2010 20:57

הינדיק… ראיתי לא מעט אזהרות כאלו שלא התממשו, בעיקר כאלו שלא התממשו יותר מאשר כאלו שהתממשו, בעיקר כאלו שנשאו תאריך. יתכן שכמו  שרבי אמנון ממגנצא כתב בנתנה תוקף "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין רוע הגזירה"  או שהמועד שנקבו בהן לא היה מסר אמיתי, או שכל המסר לא אמיתי.

יש לא מעט רבנים שאומרים, שחלק מהמסרים הם אולי אמיתיים,אבל אחדים הם מסרים שפורשו או לא הובנו נכון, או שהנשמה המעבירה אותן אינה זכה מספיק כדי להבינם,ולכן הם מעוותים.

מצד שני הינדיק, אולי יש אנשים שכן מקבלים חזיונות אמיתיים,ולא מבינים אותם בזמן, ראה כאן.

הינדיק, לדעתי הבעיה הכי גדולה, היא שנאת חינם,ולא חוסר אמונה של אנשים יהודים.

בית מקדש ראשון חרב מפני שלוש עברות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואילו בית המקדש השני חרב בגלל שהיתה שנאת חינם בין איש לרעהו. (מסכת יומא ט' ע'ב)

עד שלא נפתור את שנאת החינם, נישאר ארץ שאוכלת את יושביה, לא משנה האם יש עזרה של כוחות הטבע התערבות אלוהית, מלאכים שמקטרגים על ישראל , או שבלעדיהם…

תגובה אחת בנושא “למה נשרף הכרמל – מסרים מעולם האמת

הוסיפו את שלכם

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: