לשיחרור המתח קצת מילי דשטותא

לשיחרור המתח קצת מילי דשטותא

1 מתוך 1 (22 הודעות)
הצטרף13/10/2010
הודעות 447
18/11/2010 16:00
 לשיחרור המתח מהויכוחים והדיונים קצת מילי דשטותא

וראוי לילך עם מה שנאמר במאמר 'אזמרה לאלוקי בעודי' (ליקוטי מוהר"ן רפב), דהיינו לבקש ולחפש ולמצוא בעצמו איזה זכות ואיזה נקודה טובה. ובזה המעט טוב שמוצא בעצמו ישמח ויחזק עצמו, ואל יניח את מקומו, אף אם נפל למה שנפל, רחמנא לצלן, אף על פי כן יחזק עצמו במעט דמעט טוב שמוצא בעצמו עדיין, עד אשר יזכה לשוב על ידי זה להשם יתברך, וכל הזדונות יהיו נעשין זכויות (יומא פ"ו). והעיקר להיות בשמחה תמיד, וישמח עצמו בכל מה שיוכל, ואפילו על ידי מילי דשטותא, לעשות עצמו כשוטה ולעשות עניני שטות וצחוק או קפיצות וריקודים, כדי לבוא לשמחה, שהוא דבר גדול מאוד". (ליקוטי מוהר"ן ח"ב מח).

  שכל אחד יכניס איזה בדיחה או משהו מצחיק, אבל רק בטעם טוב ולא גסות ולשון הרע!!!

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 4,904
19/11/2010 08:32

חחח… קצת מילים של שטות, הא? אז הנה עוד קצת – מאת חסידי ר' הרשל'ה מאוסטרופולי

הצטרף13/10/2010
הודעות 447
29/11/2010 11:36

נמר דוב וארנב נופלים לבור אחרי כמה שעות הנמר מסתכל על הארנב ואומר:"אם אני יהיה רעב אני יצטרך לאכול מישהו" הארנב אומר לו:"אם אתה נוגע בדוב אני קורע אותך"

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 4,904
01/01/2011 20:51
 הידיעה הבאה התקבלה אצלי במייל ביום חמישי ה-30 בדצמבר (לפני יומיים): –

הסקת מסקנות בצה"ל:

האישומים נגד א!!! אחרי הפרשיות האחרונות, במשטרה ובצה"ל מסיקים מסקנות. החל מהיום אין להשתמש בצה"ל בביטויים כמו: "כולם לעלות על א" או "כולם לרדת מ-א' ולעלות על ב' "…

הצטרף21/07/2008
הודעות 4,904
09/02/2011 01:51
הצטרף13/10/2010
הודעות 447
11/02/2011 00:12

דברים שלא ידעתם שאסורים בשבת:
אסור ללמוד למבחן – משום חורש
אסור לאחר לחבר בשמירה – משום טוחן
אסור לסמוך על חבר – משום בונה
אסור לנטות לדעה מסויימת בויכוח כי אז אתה צד בויכוח
אסור למסור דרישת שלום משום.. דש
אסור לצהול ולרקוד משום מרקד
אסור לחשוב מחשבות קונספירציה משום קושר
אסור להקל משום מתיר
אסור ליפות את אחיך משום מחתך
אסור להכעיס משום מבעיר
אסור להצחיק אדם יותר מדי משום קורע

נספח למתקשים:
"אבות מלאכות ארבעים חסר אחת: הזורע, והחורש, והקוצר, והמעמר, והדש, והזורה, הבורר הטוחן והמרקד, והלש, והאופה. הגוזז את הצמר, המלבנו, והמנפצו, והצובעו, והטווה, והמיסך, והעושה שתי בתי נירין, והאורג שני חוטין, והפוצע שני חוטין, הקושר, והמתיר, והתופר שתי תפירות, הקורע על מנת לתפור . הצד צבי, השוחטו, והמפשיטו, המולחו, והמעבד את עורו, והממחקו, והמחתכו. הכותב שתי אותיות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. הבונה, והסותר, המכבה, והמבעיר, המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות. הרי אלו אבות מלאכות, ארבעים חסר אחת"

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 7,733
11/02/2011 02:12
 הינדיק… עוד שלשה איסורים:

אסור לטבל במלח משום זורה ,

אסור להרגיע חבר בריב משום המכבה,

ואסור לתכנן מלכודות משום טווה.

הצטרף13/10/2010
הודעות 447
10/03/2011 22:59
 אמא נכנסת הבייתה ורואה את הבן משתולל ומשתובב

היא שואלת אותו למה אתה אתה קופץ ככה?

הילד עונה לה משנכנס אדר מרבין בשמחה

פתאום האבא נכנס והילד מיד נרגע

אז האמא שואלת את הילד מה קרה ?

הילד עונה משנכנס אב ממעטים בשמחה

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 7,733
10/03/2011 23:48
 הינדיק… הבעיה שהבן כשאינו קופץ ומשתולל מרגע כניסת אב , מונע את אהבת אביו אליו…
הצטרף21/07/2008
הודעות 4,904
11/03/2011 00:13

חחחח… בעיה בעייתית

הצטרף13/10/2010
הודעות 447
11/03/2011 00:19
 optikay:

הינדיק… הבעיה שהבן כשאינו קופץ ומשתולל מרגע כניסת אב , מונע את אהבת אביו אליו…

"חוסך שיבטו שונא בנו "

כולה בדיחה אל תהיה כבד

מלי דשטוא אל תשכח

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 7,733
11/03/2011 01:03
 הינדיק:
optikay:

הינדיק… הבעיה שהבן כשאינו קופץ ומשתולל מרגע כניסת אב , מונע את אהבת אביו אליו…

"חוסך שיבטו שונא בנו "

כולה בדיחה אל תהיה כבד

מלי דשטוא אל תשכח

זה גם היה אמור להיות בדיחה… לא הצחיקה ככל הנראה…

הצטרף13/10/2010
הודעות 447
11/03/2011 01:25
 optikay:
 הינדיק:
 optikay:

הינדיק… הבעיה שהבן כשאינו קופץ ומשתולל מרגע כניסת אב , מונע את אהבת אביו אליו…

"חוסך שיבטו שונא בנו " 

 

כולה בדיחה אל תהיה כבד

 מלי דשטוא אל תשכח

 

זה גם היה אמור להיות בדיחה… לא הצחיקה ככל הנראה…

חחחחחחח זה מצחיק..

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 7,733
11/03/2011 15:04
הצטרף13/10/2010
הודעות 447
21/03/2011 11:31
אחחחחחחח איזה כיף להיות יהודי…

בן של מלך לא בן של עבדים

קם בבוקר מקבל פני החמה
מודה לקדוש ברוך הוא שהחזיר לי את הנשמה
רץ למקווה מרביץ טבילה
שם ציצית, תפילין מוכן לטוס בתפילה.

איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי…

ואבא שלי גדול וחזק
מה שאני מבקש הוא נותן לי צ'יק צ'ק
עדיף להיות בן מלך לא בן של עבדים
נבראת בן של מלך מלכי המלכים

איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי…

ולפעמים אני נופל עמוק עמוק
ממש קטנות מוחין אני ממש בשוק
אחרי שאני צועק גווילד אוי ואבוי!
אני פתאום נזכר "ברוך שלא עשני גוי"

ועכשיו אני בחתונה קופץ רוקד מפזז ממש פנאנה
שלוש שעות רוקד אני לא מרגיש
אתה רוצה חריימה או גפילטע פיש?

איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי…

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 4,904
01/04/2011 01:44
יעקב בודו שואל – "האם אני משוגע?"
הצטרף13/10/2010
הודעות 447
01/07/2011 01:11

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף21/07/2008
הודעות 7,733
01/07/2011 15:27
עם חצות-לילה התחיל פתאום הפעמון פועל בחדר השומר של קופת-המלוה.  נבהל השומר, קפץ ממיטתו וניגש אל הצוהר שבדלת.  מיד הדביק כנגדו יהודי את פניו אל הצוהר ושאל מאחורי הדלת:

שמא אתה יודע, מה היא השעה עכשיו?

כעס השומר וצעק: חוצפה!… לשם כך עוררתני משנתי?

החזיר היהודי מאחורי הדלת:אלא מה אעשה ושעוני מונח אצלכם שם, למעלה?

הצטרף21/07/2008
הודעות 4,904
01/07/2011 17:50

חחחחח

….חוצפה יהודית לא יודעת גבולות, אה?

הצטרף21/07/2008
הודעות 4,904
28/08/2011 02:17
 
הצטרף13/10/2010
הודעות 447
25/01/2012 16:34

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

הצטרף13/10/2010
הודעות 447
25/01/2012 16:39

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקלתאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחדלא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחדמפחד מכל אחד

2 תגובות בנושא “לשיחרור המתח קצת מילי דשטותא

הוסיפו את שלכם

  1. היות ובאום בקשו שגם לעזה יתנו כיפת ברזל והיות ועם ישראל רחמהים בני רחמנים הוחלט שישראל תתן לעזה כיפה אחת . אין כמו המוח היהודי
    GAZA DOME‏: http://youtu.be/NI3BwhD9k-8

    אהבתי

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: