פתגמים ומאמרים לחודש אלול ותשרי

הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
08/09/2009 05:39

אנסה לרכז כאן

פתגמים ומאמרים לחודש אלול ותשרי

כולם מוזמנים

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
08/09/2009 05:41
"בזאת יבוא אהרן אל הקודש" [ויקרא ט"ז,ג]

*
בתפילת "ונתנה תוקף" הנאמרת בימים הנוראים, אנו אומרים: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רע הגזירה".
תשובה – צום. תפילה – קול. צדקה – ממון.
צום בגימטריא = 136, קול בגימטריא = 136 וגם ממון בגימטריא = 136.
אם נצרף את כולם ביחד נקבל 408 שזו בעצם המילה "בזאת".
"בזאת יבוא אהרן אל הקודש" – אם ישראל מקיימים את שלושת הדברים: תשובה תפילה וצדקה, אז יוכל לבוא אהרן אל הקודש ולכפר בעדם.
 
נלקח מהספר … "וקראת לשבת עונג"
מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
09/09/2009 00:15

אלול הוא החודש השנים עשר, המסיים את השנה בלוח העברי. ולכן במסורת היהודית הוא נחשב לחודש של חשבון נפש על השנה שעברה והכנה לקראת השנה החדשה והימים הנוראים* הפותחים אותה. ומכאן המנהג להתחיל באמירת סליחות בחודש אלול: בעדות המזרח מתחילים לומר סליחות למחרת ראש חודש אלול, ובקהילות אשכנז – במוצאי השבת שלפני ראש השנה.** את הסליחות אומרים בבית הכנסת במרבית הקהילות בימי החול בלבד (ולא בשבתות). במהלך כל חודש אלול, אחרי תפילת שחרית (תפילת הבוקר), נוהגים לתקוע בשופר, כדי לעורר את האנשים לסליחה לקראת הימים הנוראים.

* הימים הנוראים: כינוי לראש השנה וליום הכיפורים, ויש הכוללים בימים הנוראים גם את עשרת הימים שביניהם (א-י בתשרי, "עשרת ימי תשובה").
** אם ראש השנה חל ביום שני או שלישי בשבוע, נוהגים בעדות אשכנז להקדים את אמירת הסליחות לשבת שלפני האחרונה בחודש אלול.

להמשך

מתוך אתר מט"ח

עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
10/09/2009 04:52

לפי שאלול הוא האחרון לחודשי השנה, לפני ראש השנה שהוא יום דין לכל באי
עולם, לפיכך הוא נקבע לתשובה ומרבים בו באמירת סליחות ותחנונים לפני הקדוש
ברוך הוא.

והימים האלה הם ימי רצון מימי קדם. שכשחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות,
עלה משה אל ההר והתנפל לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים וסליחה על חטא
העגל, ונתרצה לו הקב"ה ואמר לו: 'פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים'. ועלה
משה אל ההר בראש חודש אלול ושהה שם ארבעים יום, עד יום עשרה בתשרי.
ובעשרה בתשרי הוריד מן ההר את הלוחות השניים, שנתן הקב"ה לבני ישראל ברצון
ובשמחה. ונקבעו ארבעים ימים אלה לימי רצון לדורות, לתשובה ולכפרה על חטא.

מספר התודעה

להמשך

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
10/09/2009 22:11

 

סליחה

קשה לבקש סליחה. מצד שני קשה מאוד לסלוח. על החובה לבקש ולקבל סליחה.

י"ח אלול ה´תשס"ח – הרב ליאור אנגלמן
 
קשה לבקש.
קשה לבקש סליחה, קשה להודות בטעות. קשה עוד יותר כשלעיתים אנו נאלצים להודות שהרוע שיצא מאיתנו כלל לא היה בטעות… קשה להודות שאיננו כלילי שלמות על אף התדמית המוקפדת שביקשנו לשוות לעצמנו. קשה לבקש סליחה מאדם שפגענו בו, מפני שבקשת הסליחה נתפסת כלקיחת אחריות על כל אשר אירע, אף שלעיתים גם לו יש חלק במה שקרה. מבקש הסליחה נחשב ל'מפסיד' בקרב והאדם שבידיו השיקול אם לסלוח נתפס כ'מנצח'. בעיקר קשה לבקש סליחה מפני מידת הגאווה, מפני שהמידה הזו מקשה עלינו מאוד לראות את פגמינו ומקלה עלינו מאוד לזהות את חולשתם של האחרים. קשה במיוחד לבקש סליחה ממי שמעמדו נתפס כנחות ממעמדנו, על כן אנו מתקשים במיוחד לבקש סליחה מילדינו, מתלמידינו או מכל אדם אחר שכפוף לנו. קשה לבקש סליחה מפני שהמילה הקצרה הזו גדולה מסך אותיותיה ומכילה את ההכרה כי רק בני אדם הננו, חסרים, טועים, לעתים מזידים, בני אנוש ולא אלוקים.
מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
13/09/2009 06:24

הסליחות הן תפילות מיוחדות הנאמרות בעיקר בבית הכנסת בחודש אלול ובעשרת הימים הראשונים של חודש תשרי. חודש אלול מסיים את השנה בלוח העברי,  ולפי המסורת הוא נחשב לחודש של חשבון נפש על השנה שעברה – והכנה לקראת השנה החדשה והימים הנוראים הפותחים אותה. ומכאן המנהג להתחיל בחודש אלול באמירת סליחות, שעיקרן  בקשת סליחה על חטאי השנה החולפת. את הסליחות אומרים בבית הכנסת במרבית הקהילות בימי החול בלבד (ולא בשבת).  הסליחות אינן חלק מסדר התפילות הרגיל ואינן מופיעות בסידור התפילה; הן מקובצות בספרונים נפרדים הנקראים "סדר סליחות."  

 

להמשך התכבה

http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=554

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
13/09/2009 21:49
אצל האשכנזים התחילו במוצאי שבת – יום ראשון בבוקר להגיד סליחות,
זאת אומרת שכל כלל ישראל אומרים עכשיו סליחות

רק יש הבדל משמעותי בין האשכנזים לספרדים

והיא

הספרדים שהתחילו בתחילת החודש אומרים כל יום את אותם הסליחות,

חוץ מימים מסויימים שמוספים קטע נוסף

ואצל האשכנזים כל יום אומרים משהו אחר, ופרקים אחרים

חוץ מפרקי שלוש עשרה מידות שזה אחיד אצל כולם וההקדמה לפני שלוש עשרה מידות

בערב ראש השנה אצל האשכנזים זה להגיד המון ופיוטים שונים גם

שיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה

שלוש עשרה מידות של רחמים

ימי חודש אלול כאשר עם הקודש מרבים באמירת סליחות, בהן מזכירים מספר פעמים רב את י"ג מידות הרחמים, שעפ"י דברי האריז"ל מאירים תיקונים אלו בחודש אלול כדי להוסיף רחמנות על עם ישראל שבחודש זה מתחיל את עבודת התשובה השנתית (אמנם תשובה צריכה להיות בכל יום, אבל כידוע, ימים אלו מסוגלים במיוחד) וסיומם של ימי התשובה כפי שכתוב בספרי חסידות הם בחנוכה וכיון שהכל הולך לפי החיתום, ראיתי לנכון לכתוב מעט בענין י"ג מידות ולבאר ענינם וזה החילונו בעזה"י.

 

כתבה על שלוש עשרה מידות של רחמים

http://www.armoni.info/modules.php?name=News&file=read_article&sid=17&mode=thread&order=0&thold=0

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
13/09/2009 21:51
מנהגי חודש אלול / חיים בלייכר
הרא"ש: בפרקי דרבי אליעזר מובא. שבר"ח אלול עלה משה רבנו פעם שניה לקבל לוחות.
 
וכותב הרא"ש: מתי שעלה משה למרום העבירו קול שופר במחנה. והסיבה לכך היא, כדי שהעם לא יבואו לטעות אחר עבודה זרה. כמו שקרה בפעם הראשונה שעלה משה. עוד מוסיף הרא"ש שזה השופר שהקב"ה נתעלה בו ככתוב בתהילים "עלה אלוקים בקול תרועה".{מסביר הב"ח: שע"י שפרשו מע"ז בתקיעת השופר נתעלה בו הקב"ה} זה המקור למנהג בני אשכנז שתוקעים בשופר מר"ח אלול. כדי להחזיר העם בתשובה.
עוד טעם יש בדבר כדי לערבב את השטן. {מסביר הרמ"א: שע"י כך לא מבדיל השטן בין תקיעות חובה לתקיעות רשות.}
מוסיף הרא"ש שנהגו לומר סליחות ותחנונים בין ר"ה ליוה"כ . ויש מקומות שנהגו לומר סליחות מר"ח אלול.
הטור: מביא את דברי אביו הרא"ש. וכותב שמנהגנו לומר סליחות מר"ח אלול. ומנהג בני אשכנז כשחל ר"ה ביום חמישי או שבת אומרים סליחות מיום ראשון בשבוע. וכשחל ר"ה ביום שני או שלישי מתחילים לומר סליחות בשבוע שלפני.
בפרקי ר' אליעזר: כתוב שמשה עלה מר"ח אלול 40 יום עד יוה"כ.
התוס' {בב"ק כב.}: מקשה: מקובל שחודש אלול. חודש חסר דהיינו 29 יום. ולפי זה יוצא שאם משה ירד ב-י' בתשרי הרי שלא עברו 40 יום מלאים, אלא 39 יום. מביא תוס' שאפשר לומר שהכתוב החשיב רק הימים ולא הלילות. בנוסף למה שכתוב בסדר עולם, שמשה עלה בל' אב והיינו ר"ח אלול.
לקישור
מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 21/07/2008
הודעות 7,746
13/09/2009 21:58

נדרש, צר לי לבשרך שהפעם איבדתי אותך.

תוכל בבקשה לכתוב פרשנות לר"ת המופיעים כאן? למשל :

מי היה הרא"ש נניח ? (מה השם המלא שלו לפחות? )

מי זה הב"ח?

האם ע"ז זה עבודה זרה? ר"ה זה ראש השנה? ר"ח זה ראש חודש?

הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
13/09/2009 22:37

אני ישתדל יותר מאוחר לתת לך את הראשי תבות

וכן

ר"ה – ראש השנה

ע"ז – עבודה זרה

 

ההמשך אני יעשה יותר מאוחר ולתת סימוכין גם

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
14/09/2009 00:05

הרא"ש

רבנו אשר בן יחיאל המכונה הרא"ש (12501327) – מגדולי פרשני התלמוד והפוסקים ובעל השפעה מכרעת על עיצוב ההלכה היהודית.

להמשך ויקפדיה

 

הב"ח

רבי יואל סירקיש (15611640) מחבר הבית חדש (ב"ח). נחשב לאחד מחשובי האחרונים.

להמשך ויקפדיה

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
14/09/2009 18:20

מה קרה – ומה עושים – בחודש אלול

כל מה שרציתם לדעת

 

באופן מסורתי, חודש אלול – החודש האחרון בלוח השנה היהודי – משמש כהכנה לקראת השנה החדשה הממשמשת ובאה. זהו חודש במהלכו עורכים "חשבון נפש" ומסכמים את אירועי השנה החולפת כדי להשתפר לקראת בוא הימים הנוראים.

להמשך באתר בית חב"ד

מה קרה בחודש אלול

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
15/09/2009 02:10
ילדים בסליחות
ענין מיוחד היו ילדי ישראל במזרח מוצאים בהשכמה לסליחות. בכורדיסתאן היו הילדים המזרזים את הגדולים לקום לסליחות. וכשהיה מישהו מהגדולים מתרשל לקום, היו שופכים עליו מים.
משחק ילדים בסליחות
 
גם בכורדיסתאן היו להם לנערים משחקים מיוחדים, שהיו משחקים בלילות הסליחות. בזאכו שעל יד נהר כאבור, היו הנערים רצים מיד לאחר גמר הסליחות, לפני עלות השחר, אל הנהר ומשחקים שם עד הנץ החמה. אחד המשחקים הוא משחק הסוסות
מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
15/09/2009 20:50

אלול" בתימן ובכותל

 

מיוחדים במשמעותם ומופלגים בצביונם הם "הימים הנוראים" במשכנות תימן, וחיבה יתירה נודעת להם מהם. לפי שבהם ניתנה להם ליהודי תימן שעת כושר להתחטא לפני אביהם שבשמים, לשפוך שיחם ומר נפשם על הכל, על המחיה ועל הכלכלה, על פדות נפשם ועל גאולתם מארץ מאפליה ומאוהלי-קדר.*  שלושים ושבע שנים עברו, למניין הגדול והמפורסם ביותר בימי חודש אלול ליד שריד בית מקדשינו שע"י מתפללי קהילות קודש תימן, אשר נוהרים אליו במשך ארבעים יום באשמורת הבוקר, להתאחד לאמירת סליחות כמסורת העתיקת יומין. מחזה מרגש וקורע לבבות. * איש החסד ורב הפעלים הרב שלמה סיאני זצ"ל מייסד המניין, מאז שחרור הכותל המערבי בשנת תשכ"ז. ממשיך דרכו הרב אריה סיאני שליט"א "ישראל אשר בך אתפאר".

 

לקישור  אלול בתימן ובכותל

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
16/09/2009 20:24

 

ראש השנה: סליחות בחצרות ירושלים

תפילות הסליחות וקולות המוכרים בדוכנים מזכירים לכולם, שהגיעה שנה חדשה. תפילת "אבינו מלכנו" והמוסיקה המיוחדת של "אעירה שחר" מתנגנות באוויר ומזמינה אותנו לתפילות הימים הנוראים.

שנת תשס"ח מחכה בשער. שנה חדשה. הרגע הראשון של השנה החדשה יעטוף אותנו בעוצמה החזקה של הפיוט העתיק הפותח את מחזור ראש השנה: "לך אלי תשוקתי" ובצירוף המלים: "תחל שנה וברכותיה". תפילות ה"סליחות" החלו כבר בא' אלול בבתי הכנסת הספרדיים ובימים אלה מתמלאים גם בתי הכנסת האשכנזיים בצלילי הסליחות. אצל הספרדים נהוג להתפלל לאורך כל חודש אלול בשעת בוקר מוקדמת תפילות מיוחדות לסליחות- ואלו מכינות אותנו יום יום לקראת הרגע הגדול. חודש אלול נושא עמו תחושה של שלהי תקופה. פיוט הפתיחה של הסליחות מכה בנו ואינו מרפה: "בן אדם, מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים".

 

המשך באתר אימגו

 

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
16/09/2009 20:31
מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
16/09/2009 20:34

ערב ראש השנה בעיר ברדיצ'וב. האויר ספוג רטט של קדושה. ערב יום הדין היום והלב היהודי עולה על גדותיו: הוא מלא הרהורי תשובה. כל אחד עושה חשבון נפש על השנה שחלפה ומגיע למסקנה עגומה: ה"מאזן" אינו מניח את הדעת כלל וכלל. גרעון גדול בתורה, תפילה ומעשים טובים.

וכיצד – תשאלו – נוצר "גרעון" זה?

להמשך באתר חב"ד

סליחות בברדיצ'וב סיפור

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 21/07/2008
הודעות 7,746
16/09/2009 22:30

תודה על הוספת המשמעות של הקיצורים בהודעתך.

תודה על כלל הסיפורים לגבי המנהגים לכבוד הימים הנוראים וראש השנה מכלל העדות.

נהנתי מהסיפור בדיחות בברדיצ'וב.

הצטרף 23/07/2008
הודעות 695
17/09/2009 17:23

סדר ליל ראש השנה הוא מנהג יהודי עתיק אשר ראשיתו בתקופת התלמוד והגאונים.

המנהג כולל אכילת מאכלים סימבוליים ואמירת תפילות במהלך סעודת הלילה של ראש השנה, אשר בשל היותה הסעודה הראשונה של השנה היא מקבלת חשיבות רבה במסורת היהודית והיא שניה רק לסעודת ליל הסדר. הכינוי הנפוץ למאכלים הסמליים הנאכלים במהלך הסדר הוא "סימנים" ויש המכנים אותם "ברכות", "ברכיות" או "יהי רצון" בשל התפילות הנאמרות עליהם. רבות מתפילות אלו הן בזיקה לשמות המאכלים, כלומר שם המאכל דומה מבחינת הצליל לתוכן הבקשה.

ההמשך בעמוד של ויקפדיא

תקראו את הקישור היפה

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: