לכבוד לג בעומר: מרד בר כוכבא – והאם יש להמשיך לחנך על ערכי הגבורה כיום?

10/05/2009 01:14
מרד בר כוכבא ותוצאותיו
שיחה

יגאל ידין

מבפנים, התנועה הקיבוצית המאוחדת,
כרך מו 1-2, דצמבר 1983 (קטעים)
 

תקציר: דיון בטענתו של יהושפט הרכבי כי מרד בר כוכבה היה מיותר, וסיכן לשוא את הקיום היהודי בארץ ישראל.
יגאל ידין טוען כי עם החי על פי אידיאלים, ורוצה לשמור אותם, חייב לסכן ולהלחם. הוא מדגים זאת במלחמת השחרור, שגם אז יצאנו למלחמה והימרנו על כל הקיום היהודי בארץ.
למאמר

ומה דעתכם?

11/05/2009 19:30

כפי שכתב יגאל ידין:

אבל הערעור המחודש לגבי הערך החינוכי שבנושא העמידה על הנפש בהיסטוריה היהודית וכורח הכוננות הביטחונית בימינו, הוא מאותות הזמן. ואני שואל: מהו, לדעתכם, משקלו של החינוך לערכי הגבורה וההגנה היהודית על צורותיה השונות – מאז ועד היום – לגבי הבטחת עתידה של מדינת ישראל? יש מי שאומר שזהו מיתוס שעבר זמנו; ויש מי שאומר, כמוני למשל, שזהו ערך מחנך מהותי, שאם נשמיטו ממסכת חינוכנו – פני הדור יהיו אחרים. אלמלא חששתי להעלות הרהורי הלב לפה, הייתי אומר: וגם פני עתידנו יהיו אחרים. כי החינוך על ערכי הגבורה וחירוף-הנפש למען בטחון ישראל מהווים את אחד המעצבים העיקריים של דמות עם ישראל במדינת ישראל. וכשאני אומר "חירוף הנפש", אני מבדיל בין היחלצות להגנת חיינו ומדינתנו ובין מעשים של הרפתקנות, או בביטוי הקולע של הרכבי – רהב, לגבי מעשים כאלה.

לפי דעתי יש להמשיך ולחנך על ערכי הגבורה גם כיום, ואף יותר מתמיד.

בלי חינוך על ערכי גבורה, יהיה קרע אידיאליסטי, אם יורשה לי להגיד בין ציבור המתנחלים ותומכיהם,לבין שאר החילונים. (בואו נשאיר לרגע קבוצות קיצוניות כמו סטמר בצד).

זה קרע תודעתי שקשה לגשר עליו.

מעבר לזה, מדינות ערב, ראו ערך איראן, לא מסכימות ולא מקבלות את קיומה של מדינת ישראל. מדינות נוספות בעולם, לא מתייחסות לאיומים ולהבטחות של נשיא איראן להשמיד את ישראל,גם מעל גב האו"ם שבאמנתו היסודית אוסר על מדינה שחברה בו לקרוא להשמדה של מדינה אחרת שחברה בו. וזה עוד בלי להתייחס לאירגוני טרור עולמיים שרוצים לפגוע במטרות ישראליות ברחבי העולם, ובקיומה של מדינת ישראל.

אם אנחנו לא נגן על עצמנו ועל האינטרסים שלנו, אם לא נהיה מוכנים להקריב את המחיר האישי הדרוש , לא יהיה לנו קיום כאן.

11/05/2009 22:55

בלי להתייחס לגופו של מאמר שאלה אחת פשוטה אם אפשר, מה הקשר בין ל"ג בעומר למרד בר כוכבא?

12/05/2009 00:26

בל"ג בעומר חל מפנה לטובת צבאו של בר כוכבא במרד מול הרומאים והושאו משואות לבשר את הניצחון. ע"פ התלמוד ביום זה נפסקה מגיפה שהמיתה רבים מתלמידי רבי עקיבא.

רבי עקיבא, כמובן תמך בבר כוכבא במרד שלו ברומאים.

ביום הזה בר כוכבא נחל את אחד מניצחונותיו הגדולים נגד הגנרל הרומאי טיטוס .

אי לכך, זה הקשר בין ל"ג בעומר לבר כוכבא.

13/05/2009 00:42

ידידי, אפשר לקבל מקורות לנקודות שהעלית כאן?

16/05/2009 18:54

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה (לימדה) להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה… כולם מתו מפסח עד עצרת".(מסכת יבמות סב ע"ב)

תוספת מהמדרש:

"אמר להם: בניי! הראשונים לא מתו אלא (מפני) שהייתה עינם צרה אלו לאלו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם! עמדו ומלאו את כל ארץ ישראל תורה!" ("בראשית רבה" סא).ב"ספר המנהיג" של רבי אברהם בן רבי נתן הירחי, קושר המחבר את אופיו החגיגי של ל"ג בעומר עם אגדה המופיעה בתלמוד, ולפיה 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא מתו בימים שבין פסח לחג השבועות. הוא מביא בחיבורו שמועה שלפיה נפסקה מיתתם ביום ה-33 לספירת העומר.
רבי מנחם המאירי, בסוף המאה ה- 13 כתב: וקבלה ביד הגאונים ז"ל שביום ל"ג בעומר פסקה המיתה… וכן נוהגים מתוך כך שלא לישא אשה מפסח עד אותו הזמן".

בנודע לשני האירועים האחרים, אלו מסורות שאינן מבוססות מראה מקום.

16/05/2009 21:43
אופטיקאי מדופלם:

בנודע לשני האירועים האחרים, אלו מסורות שאינן מבוססות מראה מקום.

נכון! ולכן ביקשתי מקורות, כי זה בליל של סיפורים שאין להם שום מקור ושום בסיס, ובוודאי שאין להם שום קשר עם ל"ג בעומר. וזה מה שרציתי לחדד בשאלתי על מקורות.

21/05/2009 00:46

קובי לירז פובלציסט

בר כוכבא, אז והיום
מקורות מידע

אולי דווקא בגלל המידע החסר על אודות מרד בר כוכבא הוא ממשיך לככב גם היום בוויכוחים אקטואליים. מה בכל זאת קרה שם, ומה ניתן ללמוד ממנו

▪  ▪  ▪
השבוע האחרון היה עתיר באירועים אקטואליים, החל מהופעת דפש מוד, עבור דרך ביקור האפיפיור, המפגש של נתניהו עם מובראק, אישור התקציב, שביתה בבתי ספר, תאונות דרכים, וכלה באירוויזיון. בין לבין היה גם האירוע האקטואלי של ל"ג בעומר המעלה באוב את מרד בר כוכבא. אקטואלי אני אומר, הייתכן?! מסתבר שיש הרואים בו עדיין עניין אקטואלי. במאמר במעריב חזר נדב העצני על עמדתו של הרב קוק בדבר החשיבות המוראלית של מרד בר כוכבא. בתגובה השיב לו דן מרגלית במאמר ב"ישראל היום" בהסתמכו על פרופ' יהושפט הרכבי, לפיו העם היהודי ספג מכה בשל המרד. שניהם לא עשו זאת לתפארת חקר ההיסטוריה, אלא בשל ההקשר האקטואלי של המפגש הצפוי של נתניהו עם אובמה.

להמשך המאמר

21/05/2011 16:38

יאחצל,

מנהגים רבים אין להם ביסוס של ממש במקורות, והם מסורות עממיות בעלות ביסוס קלוש ביותר בדברי חז"ל, לפעמים רק באגדות חז"ל.

הבולט שבהם הוא אולי חרם דרבינו גרשום: על אף שבתורה נכתב במפורש שעל אדם להנות ממה שמותר, על אף שרבינו גרשום הגביל החרם שלו בזמן – הנוהג לשאת  רק אשה אחת ממשיך מאות שנים לאחר מגבלת הזמן שקבע ובלי שום קשר לסיבת החרם. כל כך זהו רצון העם, שזה נהיה חוק המדינה בישראל הדמוקרטית.

ובחזרה לנושא הדיון: המחלוקת בין ידין להרכבי לא התחדשה על ידיהם לאחר 2000 שנות גלות. כבר לפניהם נהג אורי צבי גרינברג לומר: "'ואמת היא תורת בר כוכבא, גם בנפול ביתר'.

אז מה דעתכם?

הראיון הזה הועלה על ידי לדיון, שאכן התקיים, כבר 4 שנים קודם – ב-2005. היה בו קישור אל הראיון המלא וציטוטים ממנו, כמו גם מן הפולמוס הארוך והמתוקשר בין פרופ' יגאל ידין לבין פרופ' יהושפט הרכבי. הדיון הראשון ההוא נמחק מן הרשת יחד עם רבים אחרים בקהילה  ובמערכת הקהילות ששכנה בה עוד לפני שהספקתי להעתיקו. מאז לא הצלחתי לאתר מחדש מרבית הקישורים שהועלו שם. מי שרוצה ללמוד הנושא, יכול להעזר רבות בהמון הקישורים שהויקיפדיה מפנה אליהם – בערכים של מרד בר כוכבא ובערכי שמות האישים המעורבים במרד/אישים וארועים המוזכרים בקשר אליו.

בויקיפדיה נקודות המחלוקת שבין פרופ' הרכבי לבין פרופ' ידין מוצגות כחלק מנקודות המחלוקת שהיו בין בית הלל לבין בית שמאי, בין קנאים קיצוניים  לבין הרוב הדומם והמתון בדרך כלל. מרד התפוצות שקדם למרד בר כוכבא מעיד, לפי זה, שבמסופוטמיה הרוב היו קנאים כאלה. העדויות על פולמוס קיטוס שהיה אחרי מרד בר כוכבא – מרד יהודי ששטף את כל צפון אפריקה – ממצריים ועד מרוקו, מציגות רוב היהודים בגלות זאת, מן העתיקות בכולן, כקנאים אפילו יותר מאלה שבא"י ובמסופוטמיה.

אז מיהו אותו רוב דומם מלכתחילה? זה לא מסתדר, ומעיד בוודאות רק על דבר אחד: המחלוקת הזאת קדמה בהרבה לבית שמאי ובית הלל. היא גם לא הסתיימה – ונמשכה בא"י ובגלות במשך כל השנים שמאז, וממשיכה גם כיום, לאחר שידין והרכבי  סיימו זאת שביניהם בהסכמה לא להסכים.

האדמו"ר מסטמר, מראשי המתנגדים לציונות בכל הזמנים (מסיבה שזאת מרידה מסוכנת בגויים), מצא בן ברית מפתיע שמסכים איתו ממש לגמרי בל"ג בעומר הזה, שהיה רק לפני יומיים: יוסי שריד, במאמר ב"הארץ" בשם בר כוכבא – כזב תורתו.

בתחילה, כציונית, התקוממתי למקרא המאמר ובסערת יצרים כועסת חשבתי להתייחס אליו בהרחבה כאן. אולי עוד אעשה זאת, מתוך שקול  דעת. בינתיים ועד אז – מה דעתכם?

2 תגובות בנושא “לכבוד לג בעומר: מרד בר כוכבא – והאם יש להמשיך לחנך על ערכי הגבורה כיום?

הוסיפו את שלכם

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: